+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Aliyy demek Hz.Ali'dir neden yanlış bilgi veriliyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Reklam

  Yorum: Aliyy demek Hz.Ali'dir neden yanlış bilgi veriliyor?

  Reklam  Yorum: Aliyy demek Hz.Ali'dir neden yanlış bilgi veriliyor? isimli yazı www.Mumsema.comYorum: Aliyy demek Hz.Ali'dir neden yanlış bilgi veriliyor?
  Hicretin 2. Yılı şaban ayında
  Miladi 624

 2. klav
  Özel Üye

  Yorum: Aliyy demek Hz.Ali'dir neden yanlış bilgi veriliyor?


  Reklam


  Bir soruda ben sorabilir miyim? Konu ile alakasız ramazan orucu ile ilgili ayet sormuşsun. Sorum bu ayetlerle ilgili acaba Ramazan orucu tutuyor musun? Hz.Aliyi peygamber olduğunu iddia ettiğin için sormak istedim.

 3. VESSELAM
  Üye
  Bakara suresi ayet 183, 184, 185 kaç yılında inmiştir?
  Sen sorunu sordun şema kardeşimiz cevabı verdi ( ne zaman indiğine dair ) Şöyle bir okuyalım Bakara Suresinin 183, 184, 185. ayetlerini. Kaynak Diyanetin resmi Kuran portalından alınmıştır. buyrun http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf

  Rahman Ve Rahim Olan Allahın Adı İle

  183.Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.
  184.Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
  185.(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

  Şüphesiz Allah c.c doğru söyledi.

  Evet burada Hz.Ali ile ilgili birşey görmüyorum. gören varsa düzeltsin. Tekrardan soruyorum;

  Çünkü Allah, İmam Ali'yi yüceltmek istemiştir ve de yapmıştır.
  Ve de tertemiz kılmıştır, hakkında birçok ayetler vardır.
  Hangi Ayetten bahsediyorsun kaynak göster lütfen.

 4. BnDD
  (Cezalı)
  Alıntı Şem'a Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hicretin 2. Yılı şaban ayında
  Miladi 624
  Peygamberimiz Ahmet'i Muhtar Muhtar Muhammed Mustafa'ya Peygamberlik 610 yılında geldi değilmi ?
  Yanlışım varsa düzeltin...

  Alıntı klav Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir soruda ben sorabilir miyim?
  Konu ile alakasız ramazan orucu ile ilgili ayet sormuşsun.
  Sorum bu ayetlerle ilgili acaba Ramazan orucu tutuyor musun?
  Hz.Aliyi peygamber olduğunu iddia ettiğin için sormak istedim
  Konu ile alakası, soracağım bir kaç sorum var sevgili klav
  cevabını aldıktan sonra çıkacak ortaya.

  Ramazan orucu tutuyormusun dediye sormuşsun ben cevabını vermeden önce şu soruyu sorsam da ondan sonra cevaplasam olurmu ?
  Sorum:
  Ramazan orucu hangi ayette yazıyor ve kaç gün ve de oruçun anlamı nedir?

  Bir diğer konu Allah'ın Aslanı, Keremullah'u Vech, Haydari Kerrar'ı;
  Peygamberimiz Ahmet'i Muhtar Muhammed Mustafa'nın damadı olan İmam Alimize Peygamber sıfatında görmemiz kabul doğru değildir,
  lakin Peygamberimiz O'nu övmüştür;
  "Ya Alîyy Sen nereye dönersen Hakk'ta oraya döner.
  Sen Hakk ilesin Hakk'da seninle"


  Alıntı VESSELAM Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hangi Ayetten bahsediyorsun kaynak göster lütfen.
  Aliyy kelimesi ayette yazıyor demedim
  Hadislerden faydalanıyorum desem onuda kabul etmeyeceğinizi yada hemen yazarı kim diyeceğinizi bildiğimden ben de şunu belirttim Kuranda Ehli Beyti tertemiz kılmıştır ve yüceltmiştir onun hakkında ayetler var demek istemiştim belki yanlış anlaşılmış olabilir.
  Mesela mesela Ahzab 33, Bakara 207

  Bunun gibi ayetler kimin hakkında inmiştir?


  Bi soru daha Bakara 219 kimin için inmiştir??

  Sana sarhoş edici içkileri Ve kumarı soruyorlar.
  De ki:
  İkisinde de hem büyük günah vardır, hem insanlara fayda vardır.
  Günahları faydalarından daha büyüktür.

 5. imam
  Üye
  Konu Ehli Beyt değil ki.... Ehli beytin ayakları başımızın tacıdır, ehli beyte ümmetin en değerli en kıymetli insanlarıdır.
  ----------------------------------------


  İçkinin Haram Kılınışının İkinci Aşaması Ve Kumarın Haram Kılınışı


  219- Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "İkisinde de hem büyük bir günah, hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür." Yine sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki: "İhtiyacınızdan arta kalanını. Allah ayetlerini size böylece açıklar, iyice düşünesiniz diye."


  Nüzul Sebebi


  "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar..." ayet-i kerimesi Ömer b. el-Hattâb, Mu-az b. Cebel ve Ensar'dan bir grup insan hakkında nazil olmuştur. Bunlar Resulullah (s.a.)'m yanına gelerek şöyle dediler: İçki ve kumar hakkında bize hükmünü bildir. Çünkü her ikisi de aklı gideriyor, malı alıp götürüyor. Bunun üzerine Şanı Yüce Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi

  Ahmed de Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah (s.a.) Medine'ye geldiğinden (Araplar) içki içiyor, kumar parasını yiyordu. Bunlar hakkında Resulullah (s.a.)'a soru sormaları üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Bu buyruğu işitenler; bunlar bize haram kılınmadı, sadece bunlarda büyük bir günah olduğu buyuruldu, dediler ve içki içmeye devam ettiler. Nihayet bir gün muhacirlerden bir kişi akşam namazında ceamate imam olup namaz kıldırdı. Okuduğu yeri karıştırdı. Bunun üzerine Yüce Allah ondan daha ağır bir hüküm ihtiva eden şu ayet-i kerimeyi indirdi: "Ey iman edenler! Sarhoşken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- namaza yaklaşmayınız." (Nisa, 4/43). Daha sonra bundan da daha ağır bir hüküm ihtiva eden şu ayet-i kerime nazil oldu: "Ey iman edenler! Şüphesiz içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden bir pisliktir. Ondan uzak durunuz." (Maide, 5/90). Daha sonra devamında Yüce Allah'ın, "Artık vazgeçtiniz değil mi?" (Maide, 5/91) buyruğu da gelince, onlar: Rabbimiz vazgeçtik, diye cevap verdiler.

  Bu ve diğer rivayetlerden içkinin haram kılınmasının dört aşamada geçtiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu dört aşamada teşrî', tedricî olarak insanları daha hafiften daha ağır bir hükme intikal ettirmek üzere gelmiştir. Bu ise ba*şarılı ve terbiye edici bir yöntemdir. Şayet onlara tek bir defada: "İçki içmeyiniz!" denilecek olsaydı, "İçkiyi bırakamayız" diyebilirlerdi. O bakımdan içki içme alışkanlığını tedavi etmek, insanları bu köklü hastalıktan kurtarabil*mek için Mekke'de [83] içki hakkında dört ayet-i kerimenin nazil olduğunu görüyoruz:

  1- "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvesinden de içki çıkarır ve güzel bir rı-zık edinirsiniz." (Nahl, 16/67) Bu bakımdan müslümanlar içki kendilerine helâl olduğu halde, içki içmeye devam ediyorlardı.

  2- "De ki: İkisinde de hem büyük bir günah, hem de insanlar için bazı fay*dalar vardır." (Bakara, 2/219). Bu ayet-i kerime az önceden de açıkladığımız gi*bi, Hz. Ömer, Muaz b. Cebel ve Ashab-ı Kiramdan bir grup kimsenin (Allah hepsinden razı olsun) fetva sorması üzerine nazil olmuştur. Bu ayetten sonra bir kısım içki içmeye devam etti, bir kısmı da onu terketti.

  3- "Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız." (Nisa, 4/43) ayet-i kerimesi ise, Abdurrahman b. Avfm ashab-ı kiramdan bir grubu davet etmesi, bunların içki içip sarhoş olmaları, akabinde onlardan birisinin imam olup "De ki: Ey kâfirler!" (Kâfirûn) suresini okurken, "Sizin taptığınıza ben tapmam" diyecek yer*de, "Sizin taptığınıza ben taparım" demesi üzerine, bu ayet-i kerime nazil ol*du. Bunun nazil oluşundan sonra içki içenler daha da azaldı, içenler de gündü*zün içki içmez oldular. Çünkü namaz vakitleri birbirlerine yakındır. Devam edenler geceleyin içer oldular.

  4- "Muhakkak içki, kumar..." (Maide, 5/90) ayet-i kerimesi ise şöyle bir olaydan sonra nazil olmuştu: İtbân b. Malik aralarında Sa'd b. Ebî Vakkas'ın da bulunduğu bir topluluğu davet etti. Bu topluluk içki içip sarhoş olunca kar*şılıklı olarak birbirlerine karşı övünmeye başladılar ve bu konuda şiirler okumaya koyuldular. Nihayet Sa'd Ensar"ı hicvedici bir şiir okudu. Ensardan olan bir kimse ona bir devenin çene kemiği ile vurdu ve başını yaraladı. Resulullah (s.a.)'a şikâyette bulununca Hz. Ömer şöyle dua etti: Allah'ım, içki hakkında bize açık ve seçik bir beyanda bulun. Bunun üzerine: "Muhakkak içki ve kumar... artık vazgeçtiniz değil mi?" (Maide, 5/90-91) buyrukları nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Ömer: Vazgeçtik, Rabbimiz dedi.

  el-Kaffâl der ki: İçkinin haram kılınmasının böyle bir sıraya uygun olarak gerçekleşmesinin hikmeti şudur: Şanı Yüce Allah bu kavmin içki içmeye oldukça alışmış olduğunu ve onunla pek çok faydalar sağladığını biliyordu. O bakımdan bir defada onları bu işten men etmiş olsaydı bu iş onlara ağır gelirdi. Bundan dolayı haram kılınmasında böyle bir tedrici yolun kullanılması ve böyle bir yumuşaklığın söz konusu olması elbetteki yerli yerindedir.

  Yüce Allah'ın, "Yine sana neyi infak edeceklerini sorarlar." buyruğunun nüzul sebebine gelince bu da İbni Ebi Hatim'in İbni Abbas'tan yaptığı rivayete göre şöyledir: Allah yolunda infak etmekle emrolunmaları üzerine ashab-ı kiramdan bir kesim Resulullah (s.a.)'ın yanına gelerek şöyle dediler: Bizler mallarımızda emrolunduğumuz bu nafakanın ne olduğunu bilemiyoruz. Mallarımızdan ne kadarını infak edelim? Bunun üzerine Yüce Allah, "Yine sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: İhtiyacınızdan arta kalanını." buyruğunu indirdi. Soru soranlar müminlerdir. Bu "çoğul için kullanılan (fiilin sonlarında yer alan) vav'dan açıkça anlaşılmaktadır. Soranın Amr b. el-Cemuh olduğu da söylenmiştir. Burada sözü geçen infak bir görüşe göre cihad uğrundaki harcama, cumhurun görüşüne göre ise nafile sadakalar, bir başka görüşe göre ise farz sadakaları yani farz olan zekat ile ilgilidir.

 6. BnDD
  (Cezalı)
  Alıntı imam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bunun üzerine Hz. Ömer:
  Vazgeçtik, Rabbimiz dedi.
  Yani Ömer Şarap veya içki mi içti?
  Yanlışmı anladım?

  diğer sorularımın yanıtıda verirseler önceki mesajlara yazan arkadaşlar sevinirim

 7. imam
  Üye
  Ömer Şarap veya içki mi içti?
  İçki yasağı gelmeden önce içki içen sahabeler vardı ama edepsizce Hz. Ömere (Hazreti) demeyen sen mutlu olma çünkü Hz. Ömer içki içmedi
  (Hz. Ömeri sevmeyen herkes ona kurban olsun)

 8. BnDD
  (Cezalı)
  Alıntı imam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İçki yasağı gelmeden önce içki içen sahabeler vardı ama edepsizce Hz. Ömere (Hazreti) demeyen sen mutlu olma çünkü Hz. Ömer içki içmedi
  (Hz. Ömeri sevmeyen herkes ona kurban olsun)
  Peygamberimiz Ahmet-i Muhtar Muhammed Mustafa'nın biricik kızının evine biat almaya gidip ve de kapıyı kırarak Fatıma Anamızı inciten birine benden Hz yakıştırması bu bekleyemezsin heralde.

  Peygamberimin Hadisi Şerif-i:
  Fatımayı inciten Beni incitmiştir
  Beni inciten Allah'ı incitmiştit

 9. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Sahabelere saygı duymayana saygımız yok
  Allah bizi Peygamber ailesine ve arkadaşlarına düşman olarak haşr etmesin

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12