+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tenasül organa dokunup abdestin bozulması ile ilgili soru Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Cömert Oğuz
  Devamlı Üye
  Reklam

  Tenasül organa dokunup abdestin bozulması ile ilgili soru

  Reklam

  Tenasül organa dokunup abdestin bozulması ile ilgili soru Mumsema Büsre bint Safvân'dan (r.a.) yapılan rivayette, Peygamber (a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Kim tenasül aletine elini sürerse, abdest almadan namaz kılmasın!"[95]

  Yukarıda gördüğünüz gibi abdest bozuluyor.
  Benim sorum şu:
  - gusül abdesti alırken tenasül organımı ıslatmak için tenasül organıma deyiyorum. Çünkü benim tenasül organımı yanlış kestiler. Tenasül organımda su gitmeyen yerler oluyor. Ben de ıslatmak için deyiyorum.
  Peki böyle gusül abdesti alırsam namaz kılabilir miyim?

 2. 2
  #UguR
  Moderatör

  Yorum: Tenasül organa dokunup abdestin bozulması ile ilgili soru


  Reklam


  Tenasül organına dokunmanın, abdesti bozup bozmadığı konusunda mezheplerin dayandıkları deliller nelerdir?

  Değerli kardeşimiz,

  Abdestli İken Tenasül Organına El Sürmek :

  Bu konuda mezheplerin farklı görüş ve içtihatları olmuştur: İmam Şafii'ye göre, elin ayası parmak içleri de dahil olmak üzere tenasül organına dokunursa, abdest bozulur. İmam Ebû Hanîfe'ye göre bozulmaz. Maliki ve Hanbelî mezhepleri de Şafiî'nin görüşündedir. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/43.)

  İmam Şafii Bu Konuda Şu Hadîse Dayanarak İctihadda Bulunmuştur:

  «Elini tenasül aletine dokunduran kimse abdest almadıkça namaz kılmasın.»
  Bu hadîsi Kütüb-i Sitte'den beşi rivayet etmiş, Tirmizi sahih kabul etmiş. Buharî de -Bu konuda en sahih rivayet budur- demiştir. Malik, Şafii ve Ahmed bin Hanbel de bunu rivayet etmişlerdir.

  Amr bin Şuayb'ın babasından yaptığı rivayette ise şöyle buyrulmuştur:

  «Herhangi bir adam tenasül aletine elini dokundurmuşsa abdest alsın ve herhangi bir kadın da elini tenasül cihazına dokundurursa abdest alsın.» (Ahmed bin Hanbel : Sahih isnadla.)
  Bunun aksine Ahnafın yaptığı rivayete göre, tenasül organına el dokundurmak abdesti bozmaz. Anhaf bu konuda şu hadîse dayanmaktadır:

  Bir adam Peygamber (asv) Efendimize sordu :
  — Ya Resûlullah! dedi. Elini tenasül organına dokunduran adama abdest gerekir mi?
  Resûlüllah (A.S.) Efendimiz cevap verdi:
  — «Hayır, çünkü bu organ da ancak senden bir parçadır.»

  Bunu da beş muhaddis rivayet etmiş ve İbn Hibbân da sahih olduğunu tesbit etmiştir. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/43-44.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  KAYNAK: TIKLA

+ Yorum Gönder