+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hanefiler neden ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ebu furkan
  (Cezalı)
  Reklam

  Hanefiler neden ?

  Reklam
 2. Molla_Efdal
  ملا افدال

  Yorum: Hanefiler neden ?


  Reklam


  Selamun Aleyküm, mezhepler ameli ve itikadi olmak üzere ikiye ayrılır. Ehl-i sünnet itikadi mezhepleri iki tane olup bunlar; Maturidilik ve Eşariliktir. Fıkıhta Hanefiliği benimseyenler çoğunlukla itikat da Maturidiliği benimsemiştir. Diğer yandan tarih içinde bazı Hanefi alimlerin Eşariliği tercih ettiğide görülmüştür (bk. Seyit Şerif Cürcani (rh.a.). Hanefilerin İtikat da Maturidi olmasının sebebi aynı zamanda Hanefi bir alim olan İmam-ı Maturidi (rh.a.)'in etkisidir. İmam Maturidi (rh. a.) kendisinden önce gelen İmam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a.)in itikat daki görüşlerini rivayet yoluyla toplayarak bu mezhebi kurmuştur. Kısacası Maturidilik Hanefilik mezhebi içinde gelişmiş itikadi mezheptir.

 3. ebu furkan
  (Cezalı)
  resulullah selefe uyun diyor bende onlara uycam sonradan gelenlere değil ben Ameldede imamı azamı akidedede imamı azama tabiyim. Ehli sünnet vel cemaat budur. maturudi ehli sünnete uyan görüşleride uymayan görüşleride. eşaride sonradan tövbe etmiş bu itikadına

 4. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Ne alakası var? Mezheplerin nasıl
  oluştuğunu anlayıp bilmeden böyle üstün körü hüküm veremezsin. Maturidilik mezhebi hak mezheblerdendir. Ve oluşumu zaten İmam-ı Azama dayanır. Çünkü İmam-ı Maturidi İmamı Azamın silsilesindendir.

 5. ebu furkan
  (Cezalı)
  maturudinin imamı azam ters görüşleri var ebu hanifenin itikadından cıkmıs tamamen değil yinede cıkmıs tevil akılcılık bilmem ne bunlar ters biz islamı olduğu gibi kabullenmeliyiz. gerisine karışmamalıyız hadis ayet ne diyorsa odur yok öyle değildir şöyle demek isteniyor aslında diyemeyiz. Allahu alem.

 6. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Bu durum her yerde görülür kardeşim. İmam-ı Azam hz.lerine en yakın talebeleri olan İmam-ı Muhammed ve İmam Ebu Yusuf düzineler dolusu meselede İmam hz.lerine muhalefet etmişlerdir. Şimdi denilebilirmi ki Sahibeyn olarak bilinen koskoca bu iki alim sapıtmışlardır. Bak kardeşim İmam-ı Azam da bir insan ve elbette hata etme olasılığı var. İmam Maturdi de vöylw yapmıştır

+ Yorum Gönder