Konusunu Oylayın.: Erkeklerin küpe takması caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

5 üzerinden 3.83 | Toplam : 6 kişi
Erkeklerin küpe takması caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han
 1. 17.Aralık.2007, 00:34
  1
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 502
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  Erkeklerin küpe takması caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han


  Erkeklerin küpe takması caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han Mumsema Yavuz Sultan Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur. Bu doğru mudur?


  Konuyu bir kaç açıdan ele almakta yarar vardır:

  1) islâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştirı Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her hal ü kârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir.

  İşte bu seri hükmü bilen Yavuz Sultân Selim'in kulağını deldirip küpe taktığına ihtimal dahi vermiyoruz. Zira Yavuz, Mısır Seferi dönüşünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce, 'Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen, anan ne giysin?' dediğini biliyor ve onun şahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Yavuz, süs ve ihtişamdan hoşlanmayan bir Padişahtır. Doğru olan resimlerinde, pala bıyıklar vardır; ancak küpe yoktur.

  2} Şu anda Topkapı Sarayı'nın Portreler Bölümünde 17/66 numara ile 70 x 65 cm ebadında bulunan küpeli Yavuz Portresi ile Macar bir ressama ait olduğu söylenen küpeli resme gelince; Evvela, Yavuz'un minyatürlerde ve elimizde bulunan resimlerinde, bunun gibi küpeli olan üçüncü bir resmi bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu resimler arasında resmî nakkaşlar tarafından yapılanları vardır. İkincisi, Yavuz'a isnad olunan, ama tamamen hayalî ve uydurma olan Avrupalı ve İranlı ressamlara ait resimler çokça bulunmaktadır. Tarih kaynakları bu noktanın altını çizmektedirler. Bu küpeli resmin de, uydurma resimlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Sultanın kulağında küpe, boynunda incili madalyon, sarığında taç bulunmaktadır. Osmanlı Padişahlarının kıyafetleri ile bağdaşmayan bu süsler, tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Zaten 1926 yılında Dolma Bahçe Sarayından getirilmiştir. Dolma Bahçe Sarayına ne zaman konulduğu da bilinmemektedir. Üçüncüsü, bazı araştırmacılara göre, bu küpeli resim Şah İsmail'e aittir. Zira başında Şii Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde İran Şahlarına mahsus taç vardır. Ayrıca küpe de Şi'a mezhebinde caiz görülmektedir.

  3} Küpeli resmin Yavuz'a ait olmadığı ortadadır. Ait olsa bile, son zamanların bazı ahlaksız insanlarının bunu, gay'liğe yorumlamaları, en az bu resmin Yavuz'a isnad edilmesi kadar yanlıştır. Doğru olsa bile böyle yorumlanmasının mantıksızlığını, iç oğlanı meselesinde uzun uzadıya açıklamış bulunuyoruz. Kaldı ki, bazı kölelerin, kölelik alâmeti olarak kulaklarına küpe taktıkları bilinmektedir. Tek kulağında olduğu hiç mevzubahis dahi edilmemiştir. Bazı yazarlar, Yavuz'un bu küpesini Allah'a kul olma özelliği olarak taktığını ve bununla Cihan hâkimi olmasına rağmen âciz bir kul olduğunu göstermek istediğini anlatmaya çalışmışlardır. Bize göre bu yorumlar kısmen zayıf yorumlardır. Zira küpeli resim hadisesi doğru görünmemektedir. Fakat kölelerin küpe taktıkları doğrudur. Bu arada küpenin bir Türk töresi olduğunu ifade eden yazarlar bulunduğu gibi, Yavuz’un Şah İsmail’in askerlerine şirin gözükmek için taktığını iddia edenler de vardır.Ama bunlar iddiadan öteye gitmemektedir.

  Yavuz’un pala bıyıklarının Hz. Peygamber’in sünnetine uymadığı itirazına gelince...

  İslâm hukukunda Hz. Peygamber’in “Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız” mânâsını ifade eden hadisi sebebiyle bıyıkların kısaltılması sünnettir. Ancak bunun tek istisnası, düşmana heybetli görünmek için gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Nitekim Ebussuûd Efendi de bir fetvâsında bu hakikati dile getirmiştir:

  “Sûfiler bıyıkları dibinden kesmek sünnetdir deyü i’tikad eyleseler, şer’an mezbûrlara nesne lâzım olur mu? El-cevâb: İftirâdan ictinâb etmek lâzımdır. Mesnûn olan kaş mikdârı kalınca almaktır. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gâzilerde uzatmak mendûbdur, adüvve (düşmana) heybetli görünmek içün.” İşte gerçek bir gâzi olan Yavuz’un pala bıyıklarının hikmeti ve şer’î dayanağı budur. Pala bıyık Türk geleneğinde bir Akıncı adetidir.


  -----------------
  (1)ibn-i Âbidin, Redd'ûl-Muhtar, c VI, sh 420, Heyet, Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1958, c II, sh 717, 719, 725, 731, 739, 788; Gönenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul 1983, c II, sh 164; Dirler, Ayten, "Yavuz Selim Küpeli miydi?", Zafer Dergisi, Haziran 1995, sayı 222, sh 28-29; Kuşoğlu, M. Zeki, Tılsımdan Takıya, İstanbul 1998, sn. 52 vd

  * Bilinmeyen Osmanlı - Prof.Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ / Sayfa, 147-148 – 80. madde 2. 17.Aralık.2007, 00:34
  1
  Devamlı Üye  Yavuz Sultan Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur. Bu doğru mudur?


  Konuyu bir kaç açıdan ele almakta yarar vardır:

  1) islâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştirı Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her hal ü kârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir.

  İşte bu seri hükmü bilen Yavuz Sultân Selim'in kulağını deldirip küpe taktığına ihtimal dahi vermiyoruz. Zira Yavuz, Mısır Seferi dönüşünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce, 'Bre Süleyman, sen böyle giyinirsen, anan ne giysin?' dediğini biliyor ve onun şahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Yavuz, süs ve ihtişamdan hoşlanmayan bir Padişahtır. Doğru olan resimlerinde, pala bıyıklar vardır; ancak küpe yoktur.

  2} Şu anda Topkapı Sarayı'nın Portreler Bölümünde 17/66 numara ile 70 x 65 cm ebadında bulunan küpeli Yavuz Portresi ile Macar bir ressama ait olduğu söylenen küpeli resme gelince; Evvela, Yavuz'un minyatürlerde ve elimizde bulunan resimlerinde, bunun gibi küpeli olan üçüncü bir resmi bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu resimler arasında resmî nakkaşlar tarafından yapılanları vardır. İkincisi, Yavuz'a isnad olunan, ama tamamen hayalî ve uydurma olan Avrupalı ve İranlı ressamlara ait resimler çokça bulunmaktadır. Tarih kaynakları bu noktanın altını çizmektedirler. Bu küpeli resmin de, uydurma resimlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir. Zira Sultanın kulağında küpe, boynunda incili madalyon, sarığında taç bulunmaktadır. Osmanlı Padişahlarının kıyafetleri ile bağdaşmayan bu süsler, tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Zaten 1926 yılında Dolma Bahçe Sarayından getirilmiştir. Dolma Bahçe Sarayına ne zaman konulduğu da bilinmemektedir. Üçüncüsü, bazı araştırmacılara göre, bu küpeli resim Şah İsmail'e aittir. Zira başında Şii Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde İran Şahlarına mahsus taç vardır. Ayrıca küpe de Şi'a mezhebinde caiz görülmektedir.

  3} Küpeli resmin Yavuz'a ait olmadığı ortadadır. Ait olsa bile, son zamanların bazı ahlaksız insanlarının bunu, gay'liğe yorumlamaları, en az bu resmin Yavuz'a isnad edilmesi kadar yanlıştır. Doğru olsa bile böyle yorumlanmasının mantıksızlığını, iç oğlanı meselesinde uzun uzadıya açıklamış bulunuyoruz. Kaldı ki, bazı kölelerin, kölelik alâmeti olarak kulaklarına küpe taktıkları bilinmektedir. Tek kulağında olduğu hiç mevzubahis dahi edilmemiştir. Bazı yazarlar, Yavuz'un bu küpesini Allah'a kul olma özelliği olarak taktığını ve bununla Cihan hâkimi olmasına rağmen âciz bir kul olduğunu göstermek istediğini anlatmaya çalışmışlardır. Bize göre bu yorumlar kısmen zayıf yorumlardır. Zira küpeli resim hadisesi doğru görünmemektedir. Fakat kölelerin küpe taktıkları doğrudur. Bu arada küpenin bir Türk töresi olduğunu ifade eden yazarlar bulunduğu gibi, Yavuz’un Şah İsmail’in askerlerine şirin gözükmek için taktığını iddia edenler de vardır.Ama bunlar iddiadan öteye gitmemektedir.

  Yavuz’un pala bıyıklarının Hz. Peygamber’in sünnetine uymadığı itirazına gelince...

  İslâm hukukunda Hz. Peygamber’in “Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız” mânâsını ifade eden hadisi sebebiyle bıyıkların kısaltılması sünnettir. Ancak bunun tek istisnası, düşmana heybetli görünmek için gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Nitekim Ebussuûd Efendi de bir fetvâsında bu hakikati dile getirmiştir:

  “Sûfiler bıyıkları dibinden kesmek sünnetdir deyü i’tikad eyleseler, şer’an mezbûrlara nesne lâzım olur mu? El-cevâb: İftirâdan ictinâb etmek lâzımdır. Mesnûn olan kaş mikdârı kalınca almaktır. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Gâzilerde uzatmak mendûbdur, adüvve (düşmana) heybetli görünmek içün.” İşte gerçek bir gâzi olan Yavuz’un pala bıyıklarının hikmeti ve şer’î dayanağı budur. Pala bıyık Türk geleneğinde bir Akıncı adetidir.


  -----------------
  (1)ibn-i Âbidin, Redd'ûl-Muhtar, c VI, sh 420, Heyet, Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1958, c II, sh 717, 719, 725, 731, 739, 788; Gönenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, İstanbul 1983, c II, sh 164; Dirler, Ayten, "Yavuz Selim Küpeli miydi?", Zafer Dergisi, Haziran 1995, sayı 222, sh 28-29; Kuşoğlu, M. Zeki, Tılsımdan Takıya, İstanbul 1998, sn. 52 vd

  * Bilinmeyen Osmanlı - Prof.Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ / Sayfa, 147-148 – 80. madde


 3. 17.Aralık.2007, 00:39
  2
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 502
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han
  Erkeklerin küpe takması caiz mi?

  Soru
  Ramazanda bir tv de yayınlanan bir programda küpe takmanın sünnet olduğunu ve erkeklerinde küpe takabileceğine dair şeyler söylenmiş bu programı izleyen bir arkadaşımın kafası karışmış bunu bana sordu bende sünnette böyle birşeyin olup olmadığını bilmediğimi söyledim ama bildiğim kadarıyla erkeklerin takması caiz değil dedim ama bunu arkadaşımı tatmin edecek şekilde cevaplamam lazım.

  Cevabımız

  Değerli Kardeşimiz;

  İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör


 4. 17.Aralık.2007, 00:39
  2
  Devamlı Üye  Erkeklerin küpe takması caiz mi?

  Soru
  Ramazanda bir tv de yayınlanan bir programda küpe takmanın sünnet olduğunu ve erkeklerinde küpe takabileceğine dair şeyler söylenmiş bu programı izleyen bir arkadaşımın kafası karışmış bunu bana sordu bende sünnette böyle birşeyin olup olmadığını bilmediğimi söyledim ama bildiğim kadarıyla erkeklerin takması caiz değil dedim ama bunu arkadaşımı tatmin edecek şekilde cevaplamam lazım.

  Cevabımız

  Değerli Kardeşimiz;

  İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör

 5. 17.Aralık.2007, 03:33
  3
  iletisimnet
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Aralık.2007
  Üye No: 5650
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 41

  Caizdir Kardeşim.Kafanız rahat olsun...

  Adamlara bak sünnette varmı böle bişey diyor.Yav Kuranda varmı böle bişey diye soran yok.Kuran dışında ne kadar kaynak varsa hepsinden alıntılar var.Ve bu alıntılara göre beyzadeler Haram Helalide belirleyebiliyorlar.Kuranda olmayan bir hüküm hakkında Kuran Serbest olduğumu söyleyebiliyorken sen kalk kendi kültürüne göre haramı helali belirle.
  Beyler...Küpe takmanın Kuranda yasağı yoktur.Rabbimiz bu konuda bizi serbest bırakmıştır."
  Ey iman edenler! Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Allah bağışlayıcıdır, yumuşak davranandır.
  5 Maide Suresi 101
  Canı yanan,kendine yakıştıramayan kulak deldirmez küpe takmaz,kendine yakıştıran küpe takabilir...

  Lütfen ama lütfen hükümler yalnızca Kuranda dır.Ve eksiksizdir.Helal ve Haram kılma yetkisi ancak Allahın dır.

  Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.10-Yunus Suresi 100


 6. 17.Aralık.2007, 03:33
  3
  iletisimnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Adamlara bak sünnette varmı böle bişey diyor.Yav Kuranda varmı böle bişey diye soran yok.Kuran dışında ne kadar kaynak varsa hepsinden alıntılar var.Ve bu alıntılara göre beyzadeler Haram Helalide belirleyebiliyorlar.Kuranda olmayan bir hüküm hakkında Kuran Serbest olduğumu söyleyebiliyorken sen kalk kendi kültürüne göre haramı helali belirle.
  Beyler...Küpe takmanın Kuranda yasağı yoktur.Rabbimiz bu konuda bizi serbest bırakmıştır."
  Ey iman edenler! Size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Allah bağışlayıcıdır, yumuşak davranandır.
  5 Maide Suresi 101
  Canı yanan,kendine yakıştıramayan kulak deldirmez küpe takmaz,kendine yakıştıran küpe takabilir...

  Lütfen ama lütfen hükümler yalnızca Kuranda dır.Ve eksiksizdir.Helal ve Haram kılma yetkisi ancak Allahın dır.

  Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.10-Yunus Suresi 100

 7. 17.Aralık.2007, 08:28
  4
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 502
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  --->: Caizdir Kardeşim.Kafanız rahat olsun...

  iletisimnet Nickli Üyeden Alıntı

  Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.10-Yunus Suresi 100
  Alıntı
  İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör
  Alıntı
  (1)ibn-i Âbidin, Redd'ûl-Muhtar, c. VI, sh. 420
  adamlar içtihad etmiş ve sünnete uygun bulmadıkları söylemişler. katılırsın yada katılmazsın. gerçi sen sünneti de kabul etmiyorsun.

  Allah, pisliği aklını kullanmayan, Peygamberin sünnetini kabul etmeyenlerin başına yağdırır.

 8. 17.Aralık.2007, 08:28
  4
  Devamlı Üye
  iletisimnet Nickli Üyeden Alıntı

  Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.10-Yunus Suresi 100
  Alıntı
  İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Her halükârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör
  Alıntı
  (1)ibn-i Âbidin, Redd'ûl-Muhtar, c. VI, sh. 420
  adamlar içtihad etmiş ve sünnete uygun bulmadıkları söylemişler. katılırsın yada katılmazsın. gerçi sen sünneti de kabul etmiyorsun.

  Allah, pisliği aklını kullanmayan, Peygamberin sünnetini kabul etmeyenlerin başına yağdırır.
 9. 17.Aralık.2007, 09:00
  5
  Mumtehine
  haftanın üyesi-6

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ekim.2007
  Üye No: 3717
  Mesaj Sayısı: 334
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  --->: Caizdir Kardeşim.Kafanız rahat olsun...

  Mucahid Nickli Üyeden Alıntı
  adamlar içtihad etmiş ve sünnete uygun bulmadıkları söylemişler. katılırsın yada katılmazsın. gerçi sen sünneti de kabul etmiyorsun.

  Allah, pisliği aklını kullanmayan, Peygamberin sünnetini kabul etmeyenlerin başına yağdırır.

  Hayy Allah'im bin razi olsun Mucahid kardesim...Klavyene saglik!


 10. 17.Aralık.2007, 09:00
  5
  haftanın üyesi-6
  Mucahid Nickli Üyeden Alıntı
  adamlar içtihad etmiş ve sünnete uygun bulmadıkları söylemişler. katılırsın yada katılmazsın. gerçi sen sünneti de kabul etmiyorsun.

  Allah, pisliği aklını kullanmayan, Peygamberin sünnetini kabul etmeyenlerin başına yağdırır.

  Hayy Allah'im bin razi olsun Mucahid kardesim...Klavyene saglik!

 11. 17.Aralık.2007, 09:06
  6
  Ecir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2007
  Üye No: 1608
  Mesaj Sayısı: 950
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: Sükûtun kıyısı...

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  Kardeş mezhep ile ilgili bir yerde bilgim var demişsin ama pek bir bilgin olduğunu zannetmiyorum.
  Ayrılıklar detaylardadır.Yoksa ana çerçeveyi zaten Allah ve Resulü çizmiştir.Bu çizgiden çıkan zaten dinden çıkmış olur.Mezhep bizatihi dinin kendisi değildir.Ama mezhepsiz dine ulaşmakta ancak müctehid seviyesindeki insanlar için mümkündür.


 12. 17.Aralık.2007, 09:06
  6
  Devamlı Üye
  Kardeş mezhep ile ilgili bir yerde bilgim var demişsin ama pek bir bilgin olduğunu zannetmiyorum.
  Ayrılıklar detaylardadır.Yoksa ana çerçeveyi zaten Allah ve Resulü çizmiştir.Bu çizgiden çıkan zaten dinden çıkmış olur.Mezhep bizatihi dinin kendisi değildir.Ama mezhepsiz dine ulaşmakta ancak müctehid seviyesindeki insanlar için mümkündür.

 13. 17.Aralık.2007, 09:13
  7
  suara
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 770
  Mesaj Sayısı: 1,530
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 43

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  BIr soz vardir kardesim insan bilmediginin dusmanindir diye . siz de bilmediginiz seye dusman olmusunuz .sunneti yok saymak Efendimizi yoksaymak demektir. namaz kurdan vardir ama nasil kilinacagi yoktur.sence neden Allah (cc) bunu yazamazmiydi.sen namaz kilmasini nerden ogreneceksin nasil kilacaksin peki arkadasiml.

  Kuranda Peygamberimizin Sünnetine Uyma ile ilgili Ayetler *

  * Allahın,(fethedilen)ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allahtan korkun. Çünkü Allahın azabı çetindir. * [Haşr - 59/7]

  * Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allaha ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. * [Ahzab- 33/21]

  * Ey iman edenler! Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah a ve Resûle götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. * [Nisâ- 4/59]

  * Biz her peygamberi Allah ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar *[Nisâ-64-65]

  * İşte böylece sana da emrimizle Kuranı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.(O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah a döner. *[Şûrâ- 42/52-53] 14. 17.Aralık.2007, 09:13
  7
  Devamlı Üye
  BIr soz vardir kardesim insan bilmediginin dusmanindir diye . siz de bilmediginiz seye dusman olmusunuz .sunneti yok saymak Efendimizi yoksaymak demektir. namaz kurdan vardir ama nasil kilinacagi yoktur.sence neden Allah (cc) bunu yazamazmiydi.sen namaz kilmasini nerden ogreneceksin nasil kilacaksin peki arkadasiml.

  Kuranda Peygamberimizin Sünnetine Uyma ile ilgili Ayetler *

  * Allahın,(fethedilen)ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allahtan korkun. Çünkü Allahın azabı çetindir. * [Haşr - 59/7]

  * Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allaha ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. * [Ahzab- 33/21]

  * Ey iman edenler! Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah a ve Resûle götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. * [Nisâ- 4/59]

  * Biz her peygamberi Allah ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar *[Nisâ-64-65]

  * İşte böylece sana da emrimizle Kuranı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.(O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah a döner. *[Şûrâ- 42/52-53]


 15. 17.Aralık.2007, 09:19
  8
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 502
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  Ecir Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeş mezhep ile ilgili bir yerde bilgim var demişsin ama pek bir bilgin olduğunu zannetmiyorum.
  Ayrılıklar detaylardadır.Yoksa ana çerçeveyi zaten Allah ve Resulü çizmiştir.Bu çizgiden çıkan zaten dinden çıkmış olur.Mezhep bizatihi dinin kendisi değildir.Ama mezhepsiz dine ulaşmakta ancak müctehid seviyesindeki insanlar için mümkündür.
  diline sağılk.

  bir müslüman ya müctehittir yada mukallid


 16. 17.Aralık.2007, 09:19
  8
  Devamlı Üye
  Ecir Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeş mezhep ile ilgili bir yerde bilgim var demişsin ama pek bir bilgin olduğunu zannetmiyorum.
  Ayrılıklar detaylardadır.Yoksa ana çerçeveyi zaten Allah ve Resulü çizmiştir.Bu çizgiden çıkan zaten dinden çıkmış olur.Mezhep bizatihi dinin kendisi değildir.Ama mezhepsiz dine ulaşmakta ancak müctehid seviyesindeki insanlar için mümkündür.
  diline sağılk.

  bir müslüman ya müctehittir yada mukallid

 17. 05.Mart.2009, 23:52
  9
  7BiTiRDi
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Mart.2009
  Üye No: 47198
  Mesaj Sayısı: 9
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  Bence Günahtır Erkeğin Nesine Küpe Takmak Eski Köye Yeni Adet Olurmu Bence Taktılarmıda Güzel Görünmüyor Ben Erkeğim Ama Takmıyorum Bence Caiz


 18. 05.Mart.2009, 23:52
  9
  Üye
  Bence Günahtır Erkeğin Nesine Küpe Takmak Eski Köye Yeni Adet Olurmu Bence Taktılarmıda Güzel Görünmüyor Ben Erkeğim Ama Takmıyorum Bence Caiz

 19. 06.Mart.2009, 00:12
  10
  teslimolan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Mart.2009
  Üye No: 47165
  Mesaj Sayısı: 27
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 39

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  Erkek, Erkektir kadin kadin bunun caizmi maizmi diye sorusumu olur ?


 20. 06.Mart.2009, 00:12
  10
  teslimolan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Erkek, Erkektir kadin kadin bunun caizmi maizmi diye sorusumu olur ?

 21. 06.Mart.2009, 00:16
  11
  Yusuf
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2007
  Üye No: 89
  Mesaj Sayısı: 1,561
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Yaş: 28

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  Alıntı
  Bence Günahtır Erkeğin Nesine Küpe Takmak Eski Köye Yeni Adet Olurmu Bence Taktılarmıda Güzel Görünmüyor Ben Erkeğim Ama Takmıyorum Bence Caiz
  BENCE ile başlayan cümlen de günahmı caizz mi karar verin hocaM


 22. 06.Mart.2009, 00:16
  11
  Devamlı Üye
  Alıntı
  Bence Günahtır Erkeğin Nesine Küpe Takmak Eski Köye Yeni Adet Olurmu Bence Taktılarmıda Güzel Görünmüyor Ben Erkeğim Ama Takmıyorum Bence Caiz
  BENCE ile başlayan cümlen de günahmı caizz mi karar verin hocaM

 23. 06.Mart.2009, 00:17
  12
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 1,128
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 31

  --->: Erkeklerin küpe takmasi caiz mi? Ve Yavuz Sultan Han

  küpeyi takan bide etek giysin tam olsun


 24. 06.Mart.2009, 00:17
  12
  ...MüPteLaNıM...
  küpeyi takan bide etek giysin tam olsun
+ Yorum Gönder
Git 12 Son