Konusunu Oylayın.: Güvenilir Dini Siteler

5 üzerinden 4.10 | Toplam : 10 kişi
Güvenilir Dini Siteler
  1. 30.Nisan.2016, 14:04
    13
    Molla_Efdal
    ملا افدال

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2015
    Üye No: 106610
    Mesaj Sayısı: 742
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 8
    Bulunduğu yer: tabiki ev :)

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    reklam


    Cevap: Güvenilir Dini Siteler isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Güvenilir Dini Siteler
    Alıntı
    Diş dolgusuyla ilgili çeşitli sorular

    Sual: Diş dolgusu olan Maliki mezhebini nasıl taklit eder?
    CEVAP
    Maliki’nin bu husustaki farzlarına uyar, müfsitlerinden yani o ibadeti bozan durumlardan kaçar. Sadece gusülde değil, gusülle yaptığı işlerde de bu şartlara uyması lazımdır. Yani hem namazda, hem de abdeste Maliki’nin şartlarına uyup müfsitlerinden kaçması gerekir. Aksi takdirde telfik yapmış, yani mezheplerin kolaylıklarını almış olur ki, telfik haramdır.

    Başka mezhebi taklit
    Sual: Diş dolgusu için mezhep değiştirmek mi gerekiyor?
    CEVAP
    Diş dolgusu için mezhep değiştirmek gerekmiyor. Sadece gusül, abdest ve namazda, yine kendi mezhebine uymaya devam etmekle beraber, Maliki mezhebinin de bu konudaki şartlarına, yani farz ve müfsitlerine de uyuyor. Böylece taklit gerçekleşiyor.

    Mezhep taklidi
    Sual: Bir kimse, diş dolgusunun gusle mani olduğunu bilmeden 9-10 sene dişi dolgulu hâlde namaz kılsa, fakat Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklit etmek gerektiğini yeni öğrense, kıldığı bu namazları, kaza etmesi gerekir mi?
    CEVAP
    Elbette kaza etmesi gerekir. Bununla beraber, hiç kazamız olmasa bile, ömür boyu kaza namazı kılmanın ve sünnetleri kılarken kazaya da niyet etmenin mahzuru olmaz.

    Bizim de o namazlardan mekruh kıldıklarımız olabilir. Sünnet veya müstehablardan birini yapmamış olabiliriz. Kaza kılmakla bunlar da telafi edilmiş olur. Çünkü İmam-ı Rabbani hazretleri, (İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri, abdestin edeblerinden birini terk ettiği için kırk yıllık namazı kaza etmiştir) buyuruyor. (1/29)

    O namazlarda hiçbir eksiğimiz olmasa da, sünnetleri kılarken kazaya da niyet edince, sünnet de kılınmış olur. (Redd-ül muhtar)

    Cünüpken dolgu yaptırmak
    Sual: Cünüpken veya âdetliyken diş dolgusu yaptırmakla, abdestli olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak arasında fark var mıdır?
    CEVAP
    Hayır, ikisi arasında gusül yönüyle fark yoktur. Hanefi’de, gusülde ağzın içini yıkamak farz olduğu için, gusül sahih olmaz. Maliki Mezhebinde ağzın içini yıkamak farz olmadığı için, diş dolgusu olan, Maliki mezhebini taklit ederse guslü sahih olur.

    Harac olunca
    Sual: S. Ebediyye’de, (Bedenin, ıslatılmasında harac olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Harac yani meşakkat, zorluk bulunduğu zaman haraca sebep olan şey zaruri var ise, buraları yıkamak sakıt olur) deniyor. Bu ifadelere göre, dolgulu dişi sökmek harac olmaz mı? Bir de, ikisi de örgü olduğu halde, kadının, gusülde örgülü saçını çözmesi harac oluyor da, erkeğin örgülü saçını çözmesi niye harac olmuyor?
    CEVAP
    Dolgu dişi çıkarmak elbette haracdır, hem de çok kuvvetli zorluktur. Ancak, başka mezhepte bir çıkış yolu olduğu için, o mezhebi taklit edince mesele kalmıyor.

    Farzı yapmakta haraca sebep olan, yani yapmaya mani olan zaruret, ya zorla olur. Kadınların saçlarını uzatması böyledir, çünkü İslamiyet, saçlarını kesmelerini yasak etmiştir. Yahut hasta bir uzvu sıhhate kavuşturmak ve tehlikeden korumak için olur. Yahut da, başka şey yapmaya imkân olmadığı için olur. Harac bulunduğu zaman, başka mezhebi taklit mümkün olmazsa, zaruret aranır. Kadınların örgülü saçlarını çözmelerinde harac vardır. Bu haracdan kurtulmak için, başka mezhebi taklit etmeye de imkân olmadığı ve saçlarını uzatmalarında zaruret olduğu için, saçlarının örgülerini açmaları affolmuştur.

    Kadınların örgülü saçlarını açmamaları, erkeklerin örgüsünü açması gibi değildir, çünkü birincisinde zaruret ve harac birlikte vardır. Erkek örgüsünü çözmede harac varsa da, zaruret yoktur. Zaruret olmayınca da, erkeklerin örgülerini çözmeleri gerekir.

    İlk gusülde
    Sual: Dolgu yaptıran, ilk gusülde mi mezhep taklidine başlar?
    CEVAP
    Evet.

    Dolgu yaptıran
    Sual: Hanefi mezhebinde olan bir kişinin, dolgu yaptırmasının hemen ardından, (Maliki mezhebini taklit ederek) gusül abdesti almasına gerek var mıdır?
    CEVAP
    Cünüp olana kadar lüzum yoktur. Ancak hemen taklit etmesinde de mahzur olmaz.

    Cünüp olmayan
    Sual: Diş dolgusu olan yaşlı dul kadın ve hadım olan kimselerin mezhep taklidi gerekir mi?
    CEVAP
    Cünüp olmadıkları için taklide ihtiyaç yoktur.

    Maliki’yi taklit
    Sual: Dolgu sebebiyle Şafii’yi taklit ederken, daha kolay diye, Şafii’yi bırakıp, Maliki’yi taklit uygun mu?
    CEVAP
    Evet, uygundur.

    Vidalanan hazır dişler
    Sual: Şimdi hazır dişler, damağa vidalanmaktadır. Bunlar da diş dolgusu hükmüne mi girer?
    CEVAP
    Çıkarıp altını yıkamak imkânı olmadığı için diş dolgusu hükmüne girer.

    Damağa protez yapıştırmak
    Sual:Toz, krem, jel gibi yapıştırıcı olarak kullanılan maddeler, tükürük kıvamını koyulaştırıp, yapışkan hale getirerek protezin damaktan çabuk düşmemesini, biraz daha uzun dayanmasını sağlıyor. Abdestte ve gusülde bu protezi çıkarmak gerekiyor mu?
    CEVAP
    Protezi her abdestte çıkarıp, sonra jel gibi bir şeyle yapıştırmaya kalkmak bir meşakkat sayılır. Bu bakımdan abdestte, protezi çıkarmak gerekmez. Abdestte ağzı yıkamak sünnet, gusülde ise farzdır. Ayrıca gusül, abdest gibi sık sık tekerrür etmez. Etse bile, gusülde, çıkarıp altını yıkamak gerekir.

    Dolguda ihtilaf mı var?
    Sual: (Diş dolgusunun gusle mâni olduğunu söylemek yanlıştır, çünkü bu ihtilaflı bir meseledir. Dolguya cevaz veren kıymetli âlimler vardır. Ama dolgu gusle mâni olmasa bile, Mâlikî’yi taklit etmenin zararı olmaz) deniyor. “İhtilaflı mesele” diyerek, zihinleri bulandırmanın sebebi ne olabilir?
    CEVAP
    Art niyeti olan her şeyi söyleyebilir. Diş dolgusu ihtilaflı mesele değildir. Hiçbir Hanefî âlimi, (Ağızda kuru yer kalsa, gusül sahih olur. Dolgu diş, gusle mâni olmaz) dememiştir. Fıkıhta, (ihtilaflı) demek, (Müctehid âlimlerin farklı ictihadları var) demektir. Masonların, ajanların veya kendini din adamı sayan cahillerin, dine aykırı sözlerine ihtilaf denmez.

    Hem mezhep imamlarının yaşadığı dönemlerde diş dolgusu yoktu, hem de günümüzdeki insanların sözleri dinde senet olmaz. Ağzın içini yıkamak farzdır. Kuru yer kalırsa gusül olmaz. Bunun aksini söyleyen hiçbir Hanefî âlimi yoktur.


    NOT: Yukarıdaki yazı hala dinimizİslam.com sitesinde bulunmaktadır. Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2016 Cumartesi
    Kaynak: http://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4061
    Hata:

    dinimizİslam.com sitesi diş dolgusunun gusle mani olduğunu söylüyor ve bu doğrultuda çeşitli fetvalar veriyor. Buna delil olarak şunları söylüyorlar:

    [Hanefî mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusl temâm olmaz. Bunun için, diş kaplatınca ve doldurunca, gusl abdesti sahîh olmaz. İnsan cenâbetlikden kurtulmaz. Evet, imâm-ı Muhammede göre sallanan dişleri altın tel ile bağlamak ve düşen, çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı a’zam ise, altın câiz olmadığını ictihâd buyurmuşdur. İmâm-ı Ebû Yûsüf, bir rivâyetde, imâm-ı Muhammed gibi buyurmuşdur. Eshâb-ı kirâmdan Arfece bin Sa’da, altın burun takması için izn verilmesi, İmâm-ı a’zama göre, yalnız Arfeceye mahsûsdur denilmişdir. Nitekim Zübeyr ve Abdürrahmân “radıyallahü teâlâ anhüm┠için, ipek giymelerine izn verilmişdi ve yalnız bunlara mahsûsdu, denilmişdir. Fekat, fetvâ, İmâm-ı Muhammed kavli ile olup, gusl abdesti alırken çıkarılabilen takma diş, kulak ve burunun, altından olmaları câiz görülmüşdür. İmâmlarımızın bu ayrılığı, takma dişin ve sallanan dişe sarılan tellerin altından olup olmamasındadır ve gusle mâni’ olmıyacak şeklde çıkarılması mümkin olduğu hâldedir. Yoksa, gusl bahsinde, hanefî mezhebinin bütün imâmları, dişlerin ıslanması lâzım olduğunu söylemekdedir. Ya’nî, altın, gümüş ve necs olmıyan başka maddelerden yapılan kaplama ve dolguların altlarına su geçmeyince, hanefî mezhebi âlimlerinin hepsine göre, gusl abdesti câiz olmaz.

    (Halebî-yi kebîr)de diyor ki, (Dişler arasında yemek artığı kalıp, altı yıkanamazsa, gusl câiz olur. Çünki, su akıcı olup, bu artıkların altına sızar. Fekat bu artıklar, çiğnenerek katılaşmış ise, gusl abdesti câiz olmaz. Doğrusu da, budur. Çünki, su, bunun altına sızmaz. Bunda zarûret ve harac da yokdur). (Kâdîhân), (Nâtifî)den alarak diyor ki, (Diş arasında yemek artığı bulunursa, gusl temâm olmaz. Bunu çıkarıp altını yıkamak lâzımdır).

    (Mecmû’a-i Zühdiyye)de diyor ki, (Gerek az, gerek çok, dişlerin arasında kalan yemek kırıntısı, katı hamur gibi olup da, suyu geçirmezse, gusle mâni’dir).

    (Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Dişlerin arasında veyâ diş çukurunda bulunan şey, gusl abdestine zarar vermez diye fetvâ veren olmuş ise de, bu şey, katı olup, altına su geçmez ise, gusl abdesti câiz olmaz. (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye; s. 133, İstanbul 2005)


    Halbuki Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
    "Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun, çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifâ veya devâ yaratmıştır. Ancak bir dert mustesnâ; o da ihtiyarlıktır."
    (Tirmizî, Tıb 2; Ebû Dâvud, Tıb 1; İbn Mâce, Tıb 1; Ahmed bin Hanbel, III/156)

    Diş dolgusu, protez, vs türü hastalıklar zarurattir ve böyle bir sıkıntı ile karşılaşan bir musluman için
    " قَالَ رَسُولُ للّهِ:يسِّرُوا وَلآ تُعَسِّرُوا وَبَشِِّرُوا. وَ لاَ تُنَفِّرُوا - Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, mujdeleyin nefret ettirmeyin" (Buhârî, İlm 12, Edeb 80; Muslim, Cihad 6, 7; Bir rivayette de:"...Isındırın, nefret ettirmeyin..." buyrulmuştur.)
    Rasulullahın buyruğu gereğince âlimlerimiz , bu tür kısıtlayıcı/zorlayıcı fetva verilmiş meselelerde, kolaylık sağlayan ictihadlara yönelmişlerdir.

    Arface b. Es’ad (r.anhuma)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
    “Cahiliyye döneminde meydana gelen Kulab vakasında burnumdan yaralanmıştım ve burnum kesilmişti. Sonra gümüşten bir burun yaptırmıştım fena koku yapmıştı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) bana altından bir burun yaptırmamı emir buyurdu.”
    (Tirmizi, Libas 31; Ebû Dâvud, Hâtem 7; Nesâî, Ziyne: 41)

    Tirmizî: Ali b. Hucr, Rabî’ b. Bedir’den, Muhammed b. Yezîd el Vasîti’den ve Ebû’l Eşheb’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir.
    Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece Abdurrahman b. Tarafe’nin rivâyetiyle bilmekteyiz. Selm b. Zerîr’de bu hadisi Abdurrahman b. Tarefe’den, Ebû’l Eşheb’in rivâyeti gibi rivâyet etmiştir. İlim adamlarından pek çok kimse dişlerini altınla kaplattırdıkları rivâyet edilmiştir. Bu hadis onlar için delildir. Abdurrahman b. Mehdî diyor ki: Selm b. “Vezîr” şeklinde söylenmesi bir vehmdir doğrusu “Zerir” dir.
    Ebû Saîd es San’anî’nin ismi Muhammed b. Müyesser'dir.

    Hanefi mezhebi müçtehitlerinden İmam Muhammed (rahimehullah) olmak üzere bazı İslâm âlimleri, takma ve doldurma diş yaptırmada bir sakıncanın bulunmadığını; hattâ bunun altın madeninden yapılması hususunda ruhsat bulunduğunu ifâde etmektedirler. (Serahsî. el-Mebsût, 1/132)

    Mülteka şerhinde fetva kitabından naklen şöyle deniyor:


    Dişini mecburen doldurtan kimse, gusülde bu dolguyu söküp atması mümkün olmayınca, dolgunun üzerinden geçen suyla iktifa ederse, guslü sahih olur mu?

    Elcevap: Olur. Şüpheye mahal kalmaz. (İzahlı Mülteka tercümesi, Taharet bahsi, s. 32)

    Fetvâhâne hey`et-i ilmiyesince Fetvâ Emîni Nuri Efendi riyasetinde ikmâl edilmiş ve Fetvahâne müsevvidlerinden Ali Murtaza tarafından neşredilmiş bulunan "İlâveli Mecmua-i Cedîde" isimli Fetvâ kitabında şu fetva yer almaktadır: "Üzerine gusül farz olan Zeyd`in, oyuk (mücevvel) olan dişleri altın veya gümüş ile doldurulmuş olup, dişlerinin oyuğuna yapışmış olduğu için altın ve gümüşü çıkartmakta güçlük ve meşakkat bulunmakta; gusül ederken o dişlerin oyuğuna su girmese ve bu şekilde bir zaruret meydana gelmiş bulunsa, suyu o dişlerin içine ve oyuğuna ulaştırmak, temas ettirmek farz olmayıp, dışını (dolgunun üstünü) yıkamakla gusletmiş ve temizlenmiş olur mu? Elcevab: Olur." Bu fetvaya göre; ihtiyaç halinde dişlere dolgu ve kaplama yapılmasında hiçbir mahzur yoktur. Gusülde bu dişlerin sadece dış yüzeyi yıkanır. Dolgu ve kaplamayı söküp içini yıkamak gerekmez.

    Gördüğünüz gibi Hanefii mezhebi muteber kaynaklarınca diş dolgusunun gusül abdestine mani değildir. İnşallah bu sitenin hatalı fetvaları hakkında sitemizde bir konu açacağım ve hatalarını paylaşacağım.


  2. 30.Nisan.2016, 14:04
    13
    ملا افدال
    reklam


    Alıntı
    Diş dolgusuyla ilgili çeşitli sorular

    Sual: Diş dolgusu olan Maliki mezhebini nasıl taklit eder?
    CEVAP
    Maliki’nin bu husustaki farzlarına uyar, müfsitlerinden yani o ibadeti bozan durumlardan kaçar. Sadece gusülde değil, gusülle yaptığı işlerde de bu şartlara uyması lazımdır. Yani hem namazda, hem de abdeste Maliki’nin şartlarına uyup müfsitlerinden kaçması gerekir. Aksi takdirde telfik yapmış, yani mezheplerin kolaylıklarını almış olur ki, telfik haramdır.

    Başka mezhebi taklit
    Sual: Diş dolgusu için mezhep değiştirmek mi gerekiyor?
    CEVAP
    Diş dolgusu için mezhep değiştirmek gerekmiyor. Sadece gusül, abdest ve namazda, yine kendi mezhebine uymaya devam etmekle beraber, Maliki mezhebinin de bu konudaki şartlarına, yani farz ve müfsitlerine de uyuyor. Böylece taklit gerçekleşiyor.

    Mezhep taklidi
    Sual: Bir kimse, diş dolgusunun gusle mani olduğunu bilmeden 9-10 sene dişi dolgulu hâlde namaz kılsa, fakat Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklit etmek gerektiğini yeni öğrense, kıldığı bu namazları, kaza etmesi gerekir mi?
    CEVAP
    Elbette kaza etmesi gerekir. Bununla beraber, hiç kazamız olmasa bile, ömür boyu kaza namazı kılmanın ve sünnetleri kılarken kazaya da niyet etmenin mahzuru olmaz.

    Bizim de o namazlardan mekruh kıldıklarımız olabilir. Sünnet veya müstehablardan birini yapmamış olabiliriz. Kaza kılmakla bunlar da telafi edilmiş olur. Çünkü İmam-ı Rabbani hazretleri, (İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri, abdestin edeblerinden birini terk ettiği için kırk yıllık namazı kaza etmiştir) buyuruyor. (1/29)

    O namazlarda hiçbir eksiğimiz olmasa da, sünnetleri kılarken kazaya da niyet edince, sünnet de kılınmış olur. (Redd-ül muhtar)

    Cünüpken dolgu yaptırmak
    Sual: Cünüpken veya âdetliyken diş dolgusu yaptırmakla, abdestli olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak arasında fark var mıdır?
    CEVAP
    Hayır, ikisi arasında gusül yönüyle fark yoktur. Hanefi’de, gusülde ağzın içini yıkamak farz olduğu için, gusül sahih olmaz. Maliki Mezhebinde ağzın içini yıkamak farz olmadığı için, diş dolgusu olan, Maliki mezhebini taklit ederse guslü sahih olur.

    Harac olunca
    Sual: S. Ebediyye’de, (Bedenin, ıslatılmasında harac olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Harac yani meşakkat, zorluk bulunduğu zaman haraca sebep olan şey zaruri var ise, buraları yıkamak sakıt olur) deniyor. Bu ifadelere göre, dolgulu dişi sökmek harac olmaz mı? Bir de, ikisi de örgü olduğu halde, kadının, gusülde örgülü saçını çözmesi harac oluyor da, erkeğin örgülü saçını çözmesi niye harac olmuyor?
    CEVAP
    Dolgu dişi çıkarmak elbette haracdır, hem de çok kuvvetli zorluktur. Ancak, başka mezhepte bir çıkış yolu olduğu için, o mezhebi taklit edince mesele kalmıyor.

    Farzı yapmakta haraca sebep olan, yani yapmaya mani olan zaruret, ya zorla olur. Kadınların saçlarını uzatması böyledir, çünkü İslamiyet, saçlarını kesmelerini yasak etmiştir. Yahut hasta bir uzvu sıhhate kavuşturmak ve tehlikeden korumak için olur. Yahut da, başka şey yapmaya imkân olmadığı için olur. Harac bulunduğu zaman, başka mezhebi taklit mümkün olmazsa, zaruret aranır. Kadınların örgülü saçlarını çözmelerinde harac vardır. Bu haracdan kurtulmak için, başka mezhebi taklit etmeye de imkân olmadığı ve saçlarını uzatmalarında zaruret olduğu için, saçlarının örgülerini açmaları affolmuştur.

    Kadınların örgülü saçlarını açmamaları, erkeklerin örgüsünü açması gibi değildir, çünkü birincisinde zaruret ve harac birlikte vardır. Erkek örgüsünü çözmede harac varsa da, zaruret yoktur. Zaruret olmayınca da, erkeklerin örgülerini çözmeleri gerekir.

    İlk gusülde
    Sual: Dolgu yaptıran, ilk gusülde mi mezhep taklidine başlar?
    CEVAP
    Evet.

    Dolgu yaptıran
    Sual: Hanefi mezhebinde olan bir kişinin, dolgu yaptırmasının hemen ardından, (Maliki mezhebini taklit ederek) gusül abdesti almasına gerek var mıdır?
    CEVAP
    Cünüp olana kadar lüzum yoktur. Ancak hemen taklit etmesinde de mahzur olmaz.

    Cünüp olmayan
    Sual: Diş dolgusu olan yaşlı dul kadın ve hadım olan kimselerin mezhep taklidi gerekir mi?
    CEVAP
    Cünüp olmadıkları için taklide ihtiyaç yoktur.

    Maliki’yi taklit
    Sual: Dolgu sebebiyle Şafii’yi taklit ederken, daha kolay diye, Şafii’yi bırakıp, Maliki’yi taklit uygun mu?
    CEVAP
    Evet, uygundur.

    Vidalanan hazır dişler
    Sual: Şimdi hazır dişler, damağa vidalanmaktadır. Bunlar da diş dolgusu hükmüne mi girer?
    CEVAP
    Çıkarıp altını yıkamak imkânı olmadığı için diş dolgusu hükmüne girer.

    Damağa protez yapıştırmak
    Sual:Toz, krem, jel gibi yapıştırıcı olarak kullanılan maddeler, tükürük kıvamını koyulaştırıp, yapışkan hale getirerek protezin damaktan çabuk düşmemesini, biraz daha uzun dayanmasını sağlıyor. Abdestte ve gusülde bu protezi çıkarmak gerekiyor mu?
    CEVAP
    Protezi her abdestte çıkarıp, sonra jel gibi bir şeyle yapıştırmaya kalkmak bir meşakkat sayılır. Bu bakımdan abdestte, protezi çıkarmak gerekmez. Abdestte ağzı yıkamak sünnet, gusülde ise farzdır. Ayrıca gusül, abdest gibi sık sık tekerrür etmez. Etse bile, gusülde, çıkarıp altını yıkamak gerekir.

    Dolguda ihtilaf mı var?
    Sual: (Diş dolgusunun gusle mâni olduğunu söylemek yanlıştır, çünkü bu ihtilaflı bir meseledir. Dolguya cevaz veren kıymetli âlimler vardır. Ama dolgu gusle mâni olmasa bile, Mâlikî’yi taklit etmenin zararı olmaz) deniyor. “İhtilaflı mesele” diyerek, zihinleri bulandırmanın sebebi ne olabilir?
    CEVAP
    Art niyeti olan her şeyi söyleyebilir. Diş dolgusu ihtilaflı mesele değildir. Hiçbir Hanefî âlimi, (Ağızda kuru yer kalsa, gusül sahih olur. Dolgu diş, gusle mâni olmaz) dememiştir. Fıkıhta, (ihtilaflı) demek, (Müctehid âlimlerin farklı ictihadları var) demektir. Masonların, ajanların veya kendini din adamı sayan cahillerin, dine aykırı sözlerine ihtilaf denmez.

    Hem mezhep imamlarının yaşadığı dönemlerde diş dolgusu yoktu, hem de günümüzdeki insanların sözleri dinde senet olmaz. Ağzın içini yıkamak farzdır. Kuru yer kalırsa gusül olmaz. Bunun aksini söyleyen hiçbir Hanefî âlimi yoktur.


    NOT: Yukarıdaki yazı hala dinimizİslam.com sitesinde bulunmaktadır. Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2016 Cumartesi
    Kaynak: http://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4061
    Hata:

    dinimizİslam.com sitesi diş dolgusunun gusle mani olduğunu söylüyor ve bu doğrultuda çeşitli fetvalar veriyor. Buna delil olarak şunları söylüyorlar:

    [Hanefî mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusl temâm olmaz. Bunun için, diş kaplatınca ve doldurunca, gusl abdesti sahîh olmaz. İnsan cenâbetlikden kurtulmaz. Evet, imâm-ı Muhammede göre sallanan dişleri altın tel ile bağlamak ve düşen, çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı a’zam ise, altın câiz olmadığını ictihâd buyurmuşdur. İmâm-ı Ebû Yûsüf, bir rivâyetde, imâm-ı Muhammed gibi buyurmuşdur. Eshâb-ı kirâmdan Arfece bin Sa’da, altın burun takması için izn verilmesi, İmâm-ı a’zama göre, yalnız Arfeceye mahsûsdur denilmişdir. Nitekim Zübeyr ve Abdürrahmân “radıyallahü teâlâ anhüm┠için, ipek giymelerine izn verilmişdi ve yalnız bunlara mahsûsdu, denilmişdir. Fekat, fetvâ, İmâm-ı Muhammed kavli ile olup, gusl abdesti alırken çıkarılabilen takma diş, kulak ve burunun, altından olmaları câiz görülmüşdür. İmâmlarımızın bu ayrılığı, takma dişin ve sallanan dişe sarılan tellerin altından olup olmamasındadır ve gusle mâni’ olmıyacak şeklde çıkarılması mümkin olduğu hâldedir. Yoksa, gusl bahsinde, hanefî mezhebinin bütün imâmları, dişlerin ıslanması lâzım olduğunu söylemekdedir. Ya’nî, altın, gümüş ve necs olmıyan başka maddelerden yapılan kaplama ve dolguların altlarına su geçmeyince, hanefî mezhebi âlimlerinin hepsine göre, gusl abdesti câiz olmaz.

    (Halebî-yi kebîr)de diyor ki, (Dişler arasında yemek artığı kalıp, altı yıkanamazsa, gusl câiz olur. Çünki, su akıcı olup, bu artıkların altına sızar. Fekat bu artıklar, çiğnenerek katılaşmış ise, gusl abdesti câiz olmaz. Doğrusu da, budur. Çünki, su, bunun altına sızmaz. Bunda zarûret ve harac da yokdur). (Kâdîhân), (Nâtifî)den alarak diyor ki, (Diş arasında yemek artığı bulunursa, gusl temâm olmaz. Bunu çıkarıp altını yıkamak lâzımdır).

    (Mecmû’a-i Zühdiyye)de diyor ki, (Gerek az, gerek çok, dişlerin arasında kalan yemek kırıntısı, katı hamur gibi olup da, suyu geçirmezse, gusle mâni’dir).

    (Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Dişlerin arasında veyâ diş çukurunda bulunan şey, gusl abdestine zarar vermez diye fetvâ veren olmuş ise de, bu şey, katı olup, altına su geçmez ise, gusl abdesti câiz olmaz. (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye; s. 133, İstanbul 2005)


    Halbuki Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
    "Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun, çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifâ veya devâ yaratmıştır. Ancak bir dert mustesnâ; o da ihtiyarlıktır."
    (Tirmizî, Tıb 2; Ebû Dâvud, Tıb 1; İbn Mâce, Tıb 1; Ahmed bin Hanbel, III/156)

    Diş dolgusu, protez, vs türü hastalıklar zarurattir ve böyle bir sıkıntı ile karşılaşan bir musluman için
    " قَالَ رَسُولُ للّهِ:يسِّرُوا وَلآ تُعَسِّرُوا وَبَشِِّرُوا. وَ لاَ تُنَفِّرُوا - Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, mujdeleyin nefret ettirmeyin" (Buhârî, İlm 12, Edeb 80; Muslim, Cihad 6, 7; Bir rivayette de:"...Isındırın, nefret ettirmeyin..." buyrulmuştur.)
    Rasulullahın buyruğu gereğince âlimlerimiz , bu tür kısıtlayıcı/zorlayıcı fetva verilmiş meselelerde, kolaylık sağlayan ictihadlara yönelmişlerdir.

    Arface b. Es’ad (r.anhuma)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
    “Cahiliyye döneminde meydana gelen Kulab vakasında burnumdan yaralanmıştım ve burnum kesilmişti. Sonra gümüşten bir burun yaptırmıştım fena koku yapmıştı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) bana altından bir burun yaptırmamı emir buyurdu.”
    (Tirmizi, Libas 31; Ebû Dâvud, Hâtem 7; Nesâî, Ziyne: 41)

    Tirmizî: Ali b. Hucr, Rabî’ b. Bedir’den, Muhammed b. Yezîd el Vasîti’den ve Ebû’l Eşheb’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir.
    Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece Abdurrahman b. Tarafe’nin rivâyetiyle bilmekteyiz. Selm b. Zerîr’de bu hadisi Abdurrahman b. Tarefe’den, Ebû’l Eşheb’in rivâyeti gibi rivâyet etmiştir. İlim adamlarından pek çok kimse dişlerini altınla kaplattırdıkları rivâyet edilmiştir. Bu hadis onlar için delildir. Abdurrahman b. Mehdî diyor ki: Selm b. “Vezîr” şeklinde söylenmesi bir vehmdir doğrusu “Zerir” dir.
    Ebû Saîd es San’anî’nin ismi Muhammed b. Müyesser'dir.

    Hanefi mezhebi müçtehitlerinden İmam Muhammed (rahimehullah) olmak üzere bazı İslâm âlimleri, takma ve doldurma diş yaptırmada bir sakıncanın bulunmadığını; hattâ bunun altın madeninden yapılması hususunda ruhsat bulunduğunu ifâde etmektedirler. (Serahsî. el-Mebsût, 1/132)

    Mülteka şerhinde fetva kitabından naklen şöyle deniyor:


    Dişini mecburen doldurtan kimse, gusülde bu dolguyu söküp atması mümkün olmayınca, dolgunun üzerinden geçen suyla iktifa ederse, guslü sahih olur mu?

    Elcevap: Olur. Şüpheye mahal kalmaz. (İzahlı Mülteka tercümesi, Taharet bahsi, s. 32)

    Fetvâhâne hey`et-i ilmiyesince Fetvâ Emîni Nuri Efendi riyasetinde ikmâl edilmiş ve Fetvahâne müsevvidlerinden Ali Murtaza tarafından neşredilmiş bulunan "İlâveli Mecmua-i Cedîde" isimli Fetvâ kitabında şu fetva yer almaktadır: "Üzerine gusül farz olan Zeyd`in, oyuk (mücevvel) olan dişleri altın veya gümüş ile doldurulmuş olup, dişlerinin oyuğuna yapışmış olduğu için altın ve gümüşü çıkartmakta güçlük ve meşakkat bulunmakta; gusül ederken o dişlerin oyuğuna su girmese ve bu şekilde bir zaruret meydana gelmiş bulunsa, suyu o dişlerin içine ve oyuğuna ulaştırmak, temas ettirmek farz olmayıp, dışını (dolgunun üstünü) yıkamakla gusletmiş ve temizlenmiş olur mu? Elcevab: Olur." Bu fetvaya göre; ihtiyaç halinde dişlere dolgu ve kaplama yapılmasında hiçbir mahzur yoktur. Gusülde bu dişlerin sadece dış yüzeyi yıkanır. Dolgu ve kaplamayı söküp içini yıkamak gerekmez.

    Gördüğünüz gibi Hanefii mezhebi muteber kaynaklarınca diş dolgusunun gusül abdestine mani değildir. İnşallah bu sitenin hatalı fetvaları hakkında sitemizde bir konu açacağım ve hatalarını paylaşacağım.


  3. 30.Nisan.2016, 16:05
    14
    rüzgargülü88
    Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 18.Haziran.2015
    Üye No: 106289
    Mesaj Sayısı: 36
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    reklam


    sorularlaislamiyet sitesi güvenilir değildir. içerisinde çok sayıda hatalı yazı barındırmaktadır ve mezhepsizlerin yazıları yer almaktadır.kendilerine bu konuda uyarılar yapılmıştır ancak dikkate almıyorlar.


  4. 30.Nisan.2016, 16:05
    14
    reklam


    sorularlaislamiyet sitesi güvenilir değildir. içerisinde çok sayıda hatalı yazı barındırmaktadır ve mezhepsizlerin yazıları yer almaktadır.kendilerine bu konuda uyarılar yapılmıştır ancak dikkate almıyorlar.


  5. 30.Nisan.2016, 16:08
    15
    rüzgargülü88
    Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 18.Haziran.2015
    Üye No: 106289
    Mesaj Sayısı: 36
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    diş dolgusu gusle manidir diyen alimlerin delilleri vardır. onlar alimlerden nakletmekte kendi kafalarından hiçbir hüküm belirtmemektedirler.
    reddiye olarak sunmuş olduğunuz yazıların her biri için tam ilmihalde gerekli cevaplar mevcûddur.ilgili kısmın adresini istifadenize sunuyoruz
    http://tamilmihal.de/kitap/1-54-gusl...e-zeman-alinir


  6. 30.Nisan.2016, 16:08
    15
    diş dolgusu gusle manidir diyen alimlerin delilleri vardır. onlar alimlerden nakletmekte kendi kafalarından hiçbir hüküm belirtmemektedirler.
    reddiye olarak sunmuş olduğunuz yazıların her biri için tam ilmihalde gerekli cevaplar mevcûddur.ilgili kısmın adresini istifadenize sunuyoruz
    http://tamilmihal.de/kitap/1-54-gusl...e-zeman-alinir


  7. 30.Nisan.2016, 16:10
    16
    Şema
    Moderatör

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
    Üye No: 123
    Mesaj Sayısı: 9,330
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 103

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    Rüzgargülü
    Kendini ehli sünnet hakimi zannediyorsun
    Güvenli dediğin sitenin hatalarını yazarsam bir yeni site açmam lazım
    Hiç kimse kendini temize çıkarıp milleti kirli göstermesin yoksa bunun hesabını Allaha veremezsiniz.

    Tam ilmihal kitabını asla tavsiye etmem ve mutlaka dr Ebubekir sifilin bu konudaki yorumunu okuyun


  8. 30.Nisan.2016, 16:10
    16
    Moderatör
    Rüzgargülü
    Kendini ehli sünnet hakimi zannediyorsun
    Güvenli dediğin sitenin hatalarını yazarsam bir yeni site açmam lazım
    Hiç kimse kendini temize çıkarıp milleti kirli göstermesin yoksa bunun hesabını Allaha veremezsiniz.

    Tam ilmihal kitabını asla tavsiye etmem ve mutlaka dr Ebubekir sifilin bu konudaki yorumunu okuyun


  9. 30.Nisan.2016, 16:20
    17
    rüzgargülü88
    Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 18.Haziran.2015
    Üye No: 106289
    Mesaj Sayısı: 36
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    haşa öyle bir iddiam yok ama amacım insanların güvenilir siteleri öğrenmesine vesile olmaktır.zararlı sitelerden sakınmasına yardımcı olmaktır
    eğer yazmaszsam kendimi rahatsız hissedeceğim için bu konudaki bildiklerimi paylaşmak istedim
    biz kendimizi temize çıkarmıyoruz şahsımla ilgili herhangi bir şey yazdığımı hatırlamıyorum
    zaten insaf ile okuyan herkes tam ilmihal kitabının kıymetini anlayacaktır nasipli olanlar istifade ediyor

    kitabın kıymeti nakli esas almasındandır
    biz burda karalama kampanyası yapmıyoruz. sadece biz doğruyuz diğerleri yanlış falan da asla demiyoruz


  10. 30.Nisan.2016, 16:20
    17
    haşa öyle bir iddiam yok ama amacım insanların güvenilir siteleri öğrenmesine vesile olmaktır.zararlı sitelerden sakınmasına yardımcı olmaktır
    eğer yazmaszsam kendimi rahatsız hissedeceğim için bu konudaki bildiklerimi paylaşmak istedim
    biz kendimizi temize çıkarmıyoruz şahsımla ilgili herhangi bir şey yazdığımı hatırlamıyorum
    zaten insaf ile okuyan herkes tam ilmihal kitabının kıymetini anlayacaktır nasipli olanlar istifade ediyor

    kitabın kıymeti nakli esas almasındandır
    biz burda karalama kampanyası yapmıyoruz. sadece biz doğruyuz diğerleri yanlış falan da asla demiyoruz


  11. 30.Nisan.2016, 16:21
    18
    rüzgargülü88
    Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 18.Haziran.2015
    Üye No: 106289
    Mesaj Sayısı: 36
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    din konusu hassasiyet ister her siteye güvenilir damgasını basmak her kitaba okunur hükmünü vermek yanlıştır


  12. 30.Nisan.2016, 16:21
    18
    din konusu hassasiyet ister her siteye güvenilir damgasını basmak her kitaba okunur hükmünü vermek yanlıştır


  13. 30.Nisan.2016, 16:49
    19
    Molla_Efdal
    ملا افدال

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2015
    Üye No: 106610
    Mesaj Sayısı: 742
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 8
    Bulunduğu yer: tabiki ev :)

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    Kardeş sadece gusül konusunda değil bi sürü konuda hatalı davranıyor site (dinimizİslam.com) Sakal bırakmaya zevaiddir, çarşafta irandan gelmiştir diyorsunuz. Çok mesele var aslında. İnşalşah vaktim oldukça bu meseleleri paylaşacağım.


  14. 30.Nisan.2016, 16:49
    19
    ملا افدال
    Kardeş sadece gusül konusunda değil bi sürü konuda hatalı davranıyor site (dinimizİslam.com) Sakal bırakmaya zevaiddir, çarşafta irandan gelmiştir diyorsunuz. Çok mesele var aslında. İnşalşah vaktim oldukça bu meseleleri paylaşacağım.


  15. 30.Nisan.2016, 16:56
    20
    Şema
    Moderatör

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
    Üye No: 123
    Mesaj Sayısı: 9,330
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 103

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    Molla kardeş
    Bu sözü edilen site türk müslümanların bir kısmı hariç her ülke müslümanlarına laf atıyor
    Irkçı temel var


  16. 30.Nisan.2016, 16:56
    20
    Moderatör
    Molla kardeş
    Bu sözü edilen site türk müslümanların bir kısmı hariç her ülke müslümanlarına laf atıyor
    Irkçı temel var


  17. 30.Nisan.2016, 17:19
    21
    Molla_Efdal
    ملا افدال

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2015
    Üye No: 106610
    Mesaj Sayısı: 742
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 8
    Bulunduğu yer: tabiki ev :)

    Cevap: Güvenilir Dini Siteler

    Aslında Osman Ünlü hocayı seven bi insanım fakat seninde söylediğin gibi bazı olumsuz şeyler paylaşılıyor ve göz arfı edilemeyecek kadar hata var. Bu siteyi tavsiye etmemeliyiz


  18. 30.Nisan.2016, 17:19
    21
    ملا افدال
    Aslında Osman Ünlü hocayı seven bi insanım fakat seninde söylediğin gibi bazı olumsuz şeyler paylaşılıyor ve göz arfı edilemeyecek kadar hata var. Bu siteyi tavsiye etmemeliyiz


  19. 18.Ağustos.2016, 06:01
    22
    Misafir

    Yorum: Güvenilir Dini Siteler

    Seyyid Kutup u ne kadar tanirdiniz ki mezhepsiz olamazmi diye hitapta bulunabiliyorsunuz o devirde yasamadiginiza gore bilmedigimiz konularda Allah en iyisini bilir diyip konuyu kapatmak en iyisi aksi taksirde luzumsuz yere gunaha girilir


  20. 18.Ağustos.2016, 06:01
    22
    Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıtsız Üye
    Misafir
    Seyyid Kutup u ne kadar tanirdiniz ki mezhepsiz olamazmi diye hitapta bulunabiliyorsunuz o devirde yasamadiginiza gore bilmedigimiz konularda Allah en iyisini bilir diyip konuyu kapatmak en iyisi aksi taksirde luzumsuz yere gunaha girilir


  21. 29.Ekim.2016, 23:15
    23
    Şem'a
    YÖNETİCİ

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
    Üye No: 677
    Mesaj Sayısı: 2,903
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 31
    Bulunduğu yer: dünya

    Yorum: Güvenilir Dini Siteler

    hangi dini siteler güvenilir?

    Sitemizi en doğru olarak tanıtmayız ama yönetimin itikadı ehli sünnettir ve fetvaları asla delilsiz değildir. Her soru sıranın mezhebi ne ise ona göre cevap yazıyoruz
    Genelde 4 mezhep konusunda da bilgilendiriyoruz


  22. 29.Ekim.2016, 23:15
    23
    YÖNETİCİ
    hangi dini siteler güvenilir?

    Sitemizi en doğru olarak tanıtmayız ama yönetimin itikadı ehli sünnettir ve fetvaları asla delilsiz değildir. Her soru sıranın mezhebi ne ise ona göre cevap yazıyoruz
    Genelde 4 mezhep konusunda da bilgilendiriyoruz


  23. 03.Aralık.2017, 18:06
    24
    Misafir

    Yorum: Güvenilir Dini Siteler

    http://islamhocasi.tr.gg

    Sitesi gayet güzel ve insanlara dini bilgiler öğretiyor.Derdi ve amacı sadece Allah Rızası olan ve insanlara İslamı anlatmaya ve öğretmeye çalışan eksikliklerini gidermeye çalışan bir sitedir.Sitemiz her hafta veya her ay güncellenen içerikleriyle sizlere yeni bilgiler öğretmeye ve bilgilerinize bilgi katmaya devam edecektir.Sizlere biraz daha sitemizi açıklayacak olursak sitemizin içinde sizlerin aradığı herşey vardır.Mesela sureler,oruç,namaz,abdest,zekat,hac,kurban,yemin, dualar gibi daha birçok konular ve yazılar sitemizde mevcuttur


  24. 03.Aralık.2017, 18:06
    24
    Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıtsız Üye
    Misafir
    http://islamhocasi.tr.gg

    Sitesi gayet güzel ve insanlara dini bilgiler öğretiyor.Derdi ve amacı sadece Allah Rızası olan ve insanlara İslamı anlatmaya ve öğretmeye çalışan eksikliklerini gidermeye çalışan bir sitedir.Sitemiz her hafta veya her ay güncellenen içerikleriyle sizlere yeni bilgiler öğretmeye ve bilgilerinize bilgi katmaya devam edecektir.Sizlere biraz daha sitemizi açıklayacak olursak sitemizin içinde sizlerin aradığı herşey vardır.Mesela sureler,oruç,namaz,abdest,zekat,hac,kurban,yemin, dualar gibi daha birçok konular ve yazılar sitemizde mevcuttur

+ Yorum Gönder
Git İlk 12