+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah'ın rızası ve kendini Allah'a adamak ile ilgili ayet ve hadisler? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. numan3434
  Üye
  Reklam

  Allah'ın rızası ve kendini Allah'a adamak ile ilgili ayet ve hadisler?

  Reklam
 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Allah'ın rızası ve kendini Allah'a adamak ile ilgili ayet ve hadisler?


  Reklam


  Kendini Allah'a adamak ayet hadis ve bu konuda ölçülü olmak

  “Ta Ha Ey Muhammed! Biz sana bu Kur’anı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik.” (Taha: 20/1-2)
  “.... Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (Bakara: 2/185)


  Ebû Abdullah Câbir İbni Semüre rayıdallahu anhümâ şöyle dedi:“Namazlarımı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da, hutbesi de normal uzunlukta idi.”[Müslim, Cum’a 41–42. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 223; Tirmizî, Cum’a 12; Nesâî, Cum’a 35; İbni Mâce, İkâme 85.]

  * Her yönde orta yolu tutmak islam ümmetinin hususiyetlerindendir. Namazları uzatan bir sahabiye sen fitneci misin? diyerek azarlayan peygamber (Müslim, salat 178) tüm hayatı boyunca her hal ve hareketiyle bize örnek olmuş ve Bakara: 2/143 ayetine uyma yolunu tercih etmiştir

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kâtiplerinden Ebû Rib’î Hanzala İbni Rebî‘ el–Üseydî şöyle demiştir:Ebû Bekir benimle karşılaştı ve bana:
  – Nasılsın, ey Hanzala? diye sordu. Ben de:
  – Hanzala münafık oldu, dedim. Ebû Bekir:
  – Sübhânellah, sen ne diyorsun? dedi. Ben cevaben dedim ki:
  – Bizler, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyor, sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce, çok şeyi unutuyoruz.
  Ebû Bekir radıyallahu anh dedi ki:
  – Allah’a yemin ederim ki, biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebû Bekir birlikte yola düştük ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzuruna girdik. Ben:
  – Ya Resûlallah! Hanzala münafık oldu, dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :
  – “Bu ne demek?” dedi. Ben:
  – Ya Resûlallah! Senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun; sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce, çoğunu unutuyoruz, dedim. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :
  – “Nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, şayet siz, benim yanımda bulunduğunuz hâl üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadete, bir saatinizi de dünya işlerinize ayırınız” buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrarladı.
  Kaynak: Müslim, Tevbe 12–13. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59.

 3. numan3434
  Üye
  DiyanetVakfı 51:56 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım
  Elmalılı 6:162 - De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

  Bu ayetlerin tefsiri ve ortak çıkarılacak mana nedir?

  Ayrıca son olarak merak ettiğim kişinin yapacağı her hareketinde Allah'ın rızası için yapması gerektiğini bildiren ayet ve hadis var mıdır?

+ Yorum Gönder