+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Müslümanlar Cehennemde Yanacak mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mum
  Administrator
  Reklam

  Cevap: Müslümanlar Cehennemde Yanacak mı?

  Reklam  Cevap: Müslümanlar Cehennemde Yanacak mı? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Müslümanlar Cehennemde Yanacak mı?
  Bir müslüman ''nasıl olsa yanacağız'' diyerek; içki içer, kumar oynar, faiz yerse o kişi müslümanlıktan çıkmış olur.
  Hiç bir ayet ve hadis günah işleyenin dinden çıkacağına delil bulamazsın.
  Bu haricilerin görüşüdür, belki mutezile fırkasının görüşüdür.
  Sünneti kabul etmiyorum demedim
  Sünnete aykırı görüş yazmakla reddetmiş olmak aynı değil midir

 2. Bilgin Birey
  Üye

  Cevap: Müslümanlar Cehennemde Yanacak mı?


  Reklam


  Eğer böyle yapmazsanız (faizi bırakmazsanız), Allah ve Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin._bakara279.ayet

  bu ayette açıkça faizi bırakmayanların Allah'a savaş açtığı belirtiliyor. Allah'a savaş açmak demek dinden çıkmak demek değil mi?

  (O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar._Rum32.ayet

  bu ayette ise müslüman olduğunu söyleyenlerin ve mezheplere ayrılanların müşrik olduğu bildiriliyor. müşrik olmakta dinden çıkmaktır.

  İnananlar dinden çıkmaz diyorsun ama kur'an öyle demiyor.

  Görüşler kur'an'a aykırı ise sorun teşkil etmelidir. Düşünüp kur'an'ı anlamak müslümanların görevidir. 1.kaynak olan kur'an ayeti ile cehennemden çıkış olduğuna dair bir ayete rastlamadım. Yanacağını düşünen insanlar günaha devam etmezler mi? Bu görüş insanları tövbeden uzaklaştırmaz mı?

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Kurani kerimi kafasına göre yorumla kendini muctehit seviyesinde gör OH ne ala
  Ayetin nüzul Sebebi nedir onunla ilgili hadis veya sahabe sözleri var mı
  Alimler anlamı hakkında ittifak etmişler mi

 4. Bilgin Birey
  Üye
  ayetler açıkça ortadadır. faiz yemeye devam eden Allah'a savaş açar ve dinden çıkar. Bunu okuyan herkes anlayabilir. Allah kur'an'ı kolaylaştırdığını söylemektedir.

  ''Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?''_kamer32.ayet

  Bu ayet açık ve net bir şekilde faiz yiyenlerin Allah'a savaş açtığını bildirmiştir.
  ''Eğer böyle yapmazsanız (faizi bırakmazsanız), Allah ve Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin.''_bakara279.ayet

  Bir müslüman bu ayeti okuyup faiz yemeye devam ederse Allah'a savaş açtığını bilir ve yaratıcısı ile savaşa girdiği halde halen onun dininde kalamayacağını anlar. Allah ile savaşa giren bir müslüman olabilir mi? Müslümanım diyen birisi Allah ile savaşa girer mi? Faiz yemeye devam eder mi? Eğer faiz yemeye devam ediyorsa Allah ile savaşa girmiş ve dinden çıkmış olur. Faizi bırakıp tövbe etmediği sürece Allah ile savaş halindedir.

 5. mum
  Administrator
  Allah ile savaşa girmiş bu doğru ama faizin helal olduğuna inanmadıktan sonra kafir olmaz bu fikirlerinden vaz geç

 6. Bilgin Birey
  Üye
  Allah'a savaş açanlara müslüman deniyorsa neden iblis müslümanlıktan kovuldu?

  ilk insana secde etmeyen iblis, Allah'ın sözüne uymadığı için kafir ilan edildi;

  ''Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.''_Bakara34.ayet

  Allah'ın sözlerini umursamayanları Allah, kafir ilan ediyor. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz?

  De ki: “Dîninizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah, göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.”_Hucurat16.ayet

  İblis, ilk insana secde etmeyip Allah'ın sözünü umursamadı. İnsanlar da faiz yemeye devam ederek Allah'ın sözünü hiçe saymıyorlar mı? Allah'ın sözlerini hiçe sayanlar şeytanın adamları değil midir? Müslümanlar neden Allah'ı önemsemiyorlar? Neden ayetlerden yüz çeviriyorlar? Böyle yaparak İnkarcılardan ne farkları kalıyor?

  ''Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri (sadece) budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki; O, kimin Kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve O, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir.''_Necm29-30 ayetler

 7. Şema
  el-âsa limen âsa
  için kafir ilan edildi;
  İblisin kafir olduğunu kim söyledi. Ayetteki kafirlik yüz çevirdi, hakkı örtbas etti anlamındadır.
  ------------------------
  Ayetleri kafana göre yorumluyor ve hadisleri de Kurana uymuyor deyip elinin tersiyle itiyorsun
  Yanlış yoldasın

 8. Bilgin Birey
  Üye
  Ayette açıkça iblis kafir oldu diyor. Bunu Allah söylüyor. Ben mi kafama göre yorumluyorum?

  13. min el kâfirîne : kâfirlerden

  ------------------
  ''Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.''_Bakara34.ayet

  Allah'ın sözlerini umursamayanları Allah, kafir ilan ediyor.

 9. Şema
  el-âsa limen âsa
  Küfür hangi anlamda kullanılmış mufessir lerden öğren sonra yaz. küfür doğru ama sen tefsir okumadan yorum yapma

  Secde etmekten yüz çevirmek kıssası şuna da delildir: Allah'ın emirlerini uygulamayı kabul etmeyip büyüklük taslamak (istikbâr) ve gururlanmak, küfrün sebepleri arasındadır. Çünkü İblis'in kendi adına secde etmeyi hoş görmeyip Âdem'e karşı büyüklük taslayarak Âdem'e secde etmeyi terketmesi, Yüce Allah'ın emrini anlamsız ve hikmetsiz görmesi demektir. Bunun sonucunda da o kafirlerden olmuştur.
  İblis'ten önce kafir bulunup bulunmadığı hususunda farklı görüşler vardır. Ondan önce kâfir yoktu, o kâfir olan ilk kişidir, denildiği gibi; ondan önce yeryüzünde bulunan cinlerin teşkil ettiği kâfir bir kavim vardı, da denilmiştir. Yine İblis'in küfrü bilgisizlikten dolayı mı idi, inattan dolayı mı idi, hususunda Ehl-i Sünnet arasında iki ayrı görüş vardır. Bununla birlikte onun kâfir olmadan önce Yüce Allahı tanıdığı hususunda da görüş ayrılığı yoktur. O bilgisizliğinden dolayı kâfir olmuştur, diyenler: kâfir olduğu esnada bilgisi ondan alındı; inadı dolayısıyla kafir oldu diyenler ise, bile bile o kâfir olmuştur, demektedirler


 10. Bilgin Birey
  Üye
  Ayetlerden iblisin Allah'ı yakından tanıdığını anlıyoruz. Bilerek mi bilmeyerek mi isyan etti tartışmasından ziyade ayette anlatılmak istenen şey emre uymayıp kafasına göre davrananların kafir olduğudur.

  meleklerin yanında görev yapması Allah'a yakın olduğunu ve onun cezalarını çok iyi bildiğini gösterir. Sırf kendisini üstün gördüğü için hz. ademe secde etmemiştir.

  ''Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.''_Sad74.ayet

  Bunu anlamak için şöyle söyleyenler vardı böyle söyleyenler oldu gibi tefsirleri okumaya ihtiyaç duymuyorum. Kur'an, anlaması kolay bir kitaptır.

  ''Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?''_kamer22.ayet

 11. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Bunu anlamak için şöyle söyleyenler vardı böyle söyleyenler oldu gibi tefsirleri okumaya ihtiyaç duymuyorum. Kur'an, anlaması kolay bir kitaptır.
  Klasik bir mealist konuşması. Efendim sen ayetleri kendi kafana göre yorumlayacaksın sonrada gelip "Bazı kimseler tefsir kitapları okuyorlar yorum yapıyorlar buna gerek yok" vıdı vıdı vıdı... içi boş bir söz. Eskilerin bir lafı vardır "Gevura kızıp oruç bozan" misali bunlar hem kendileri kendi kafalarına göre yorum yapıp insanlar saptıryorlar. Sonrada binbir emekle telif edilmiş tefsir kitaplarını yermeye çalışıyorlar. Neyse uzatmayayım Kur'an mealini okuyup burada klavye artistliği yapanlara söylüyorum "Bu Kur'an-ı Kerim size inmedi Peygamber efendimiz (s.a.v.) indi. Ben ona inen bir kitap hakkında onun söylediklerine ters düşen ifadeler kullanmayı KÜSTAHLIK olarak görüyorum. Kimse Allahu Teala'dan sonra hiç kimse Kur'anı Kerimi Muhammed Mustafa sallahu aleyhi vesellem kadar iyi bilemez anlıyamaz.!!

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12