+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şeytanın soyu var mıdır hepsi kafir midir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Venüs
  Üye
  Reklam

  Şeytanın soyu var mıdır hepsi kafir midir

  Reklam
 2. Sabri
  Devamlı Üye

  Cevap: Şeytanın soyu var mıdır hepsi kafir midir


  Reklam


  Peygamberimizin şeytanı

  Peygamberimizin; Kendisine Musallat Kılınan Şeytanının Müslüman Oluşu


  Peygamberimizin; Kendisine Musallat Kılınan Şeytanının Müslüman Oluşu Ve Hanımlarının Da Kendisine Yardımcı Olmaları


  Peygamber Efendimiz´in bir özelliği de, şeytanının müslüman olu şu ve hanımlarının da daima kendisine yardımcı olmaları idi. Nitekim bu hususta da Efendimiz´in bazı hadisleri bulunmaktadır.

  Bezzâr´in Ebû Hüreyre´den rivayet ettiği hadis şöyledir: "Ben diğer peygamberlere karşı şu iki hasletle de üstün kılınmışımdır: Benim şey tanım kâfir idi. Allah´ın bana olan yardımı ile, benim şeytanım müslü man olmuştur."

  Bezzâr´in rivayetine göre, Ebû Hüreyre bu birinci özelliği söyledik ten sonra, ikinci özelliği unuttuğunu beyan etmiştir.

  Beyhaki ve Ebû Nuaym´ın îbni Ömer´den olan rivayetinde ise her iki haslet beyan edilmiş ve şöyle denilmiştir: "Peygamber (s.a.v.) buyur du: "Ben Adem´e karşı şu iki hasletle üstün kılındım: Benim şeytanım kafir idi, Allah bana yardım etti de müslüman oldu ve benim hanımlarım, hep bana destek ve yardımcı oldular. Adem´e gelince: Onun şeytanı kafir idi. Hanımı da, cennette irtikab edilen hatada kendisine yardımcı olmuştur."

  Müslim´in îbniMes´ud´dan rivayeti ise şöyledir:Peygamber (s.a.v.): "Sizlerden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere, her birinizin hem bir şeytanı, hem de kendisinden ayrılmayan bir şeytanı vardır" buyurdu. Bunun üzerine ashab: "Ey Allah´ın elçisi, buna sen de dahil misin?" de diler. Peygamberimiz de verdiği cevabda: "Evet, fakat yüce Allah bana yardım etti de benim şeytanım müslüman oldu, artık bana sadece hayır ve iyilikle emreder" buyurdu.

  Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/369.


 3. Venüs
  Üye
  Hocam peki sadece peygamberimizin şeytanı mı müslüman,diğerleri kafir midir?

+ Yorum Gönder