+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Renkli gözler berekettir hadisi sahih mi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Candle
  Devamlı Üye
  Reklam

  Renkli gözler berekettir hadisi sahih mi

  Reklam

  Renkli gözler berekettir hadisi sahih mi Mumsema Hadiste hz Davud un gözleri maviydi mavi gözler yumn dür geçiyor
  İmam nenevi hadiste geçen yumn kelimesini bereket olarak açıklıyor
  Hadis sahih mi

 2. Sabri
  Devamlı Üye

  Cevap: Renkli gözler berekettir hadisi sahih mi


  Reklam


  Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Davud'a, dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Davud, İbranice'de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamına gelir. Diğer semavi dinlerin kaynaklarında kendisinden uzun uzadıya söz edilir. Hakkında teferruatlı bilgiler verilmektedir. O da Hazreti İbrahim'in soyundan gelen bir peygamber olup, bu koldan Nuh Aleyhisselam'a dayanmaktadır (En'âm; 84). Babasının adı İsa'dır (Yesse olarak da geçmektedir).

  Davud Aleyhisselam, bir çok peygamberin yapmış olduğu gibi koyun güden, iyi sapan taşı atan, çok cesur ve kahraman bir genç olarak tanındı. Mavi gözlü, saçı ve bedeni kızıl, kısa boylu, sarı benizli, gür ve güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli, çok anlayışlı ve çok güçlü özellikleriyle tebarüz etti. Hayvanlarına musallat olan kurtlara saldıracak kadar gözü pekti. Keskin nişancı olup, sapanıyla attığı her şeyi vuran, rastladığı aslanların sırtına binip kulaklarından tutan, buna rağmen kendisine bir şey yapılmayan birisi olarak rivayet edilmektedir (Harman, s. 21). Hz. Davud'un güzel ve etkili bir sese sahip olması, ayet-i kerimede ifade edilmiş; buna nisbetle kalın, tok, tesirli ve güzel seslere "Davudi ses" denilmiştir.

  Ahd-i Atîk’te “kızıl, kırmızı yüzlü, güzel gözlü ve hoş bakışlı” (I. Samuel, 16/12: 17/42); “iyi çeng çalan cesur bir yiğit, cenk eri, sözü tutarlı ve yakışıklı” (I. Samuel, 16/18) şeklinde nitelendirilen Dâvûd (a.s.), İslâmî kaynaklarda “bedeni ve saçı kızıl, mavi gözlü, az saçlı ve kısa boylu” (Taberî, Tarih I, 476-477); “kısa boylu, sarı benizli ve mavi gözlü” (Sa’lebî, s. 206); “gür ve güzel sesli, iyi huylu, temiz kalpli, çok anlayışlı ve çok güçlü” (Taberî, Tarih I/246) olarak tavsif edilir. Babasının koyunlarını otlatırken aslan yahut ayı geldiğinde bunları vurup kaptıkları kuzuyu ağızlarından kurtarmakta, onları tutup yere çalmakta (I. Samuel, 17/34-36), sapanıyla attığı her şeyi vurmakta, rastladığı aslanın üzerine binip kulaklarından tutmakta, fakat aslan ona bir şey yapmamaktadır (Taberî, a.g.e. ı/472; Sa’lebî, s. 206).


+ Yorum Gönder