+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Din dersi konusu Hz Yusuf Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. tugceburcu
  Üye
  Reklam

  Din dersi konusu Hz Yusuf

  Reklam
 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Din dersi konusu Hz Yusuf


  Reklam


  Hz Yusuf'un kısaca hayatı, özellikleri ve yaşamı

  Hz. Yusuf büyük Peygamberlerdendir. Babasının adı yakub, Hz. Yakubun 2. eşinden olan iki erkekten biridir. Bünyamin adında küçük bir kardeşi vardı. Çocukluğu kardeşlerinin kıskançlığından çok çekmiş ve öldürmeyi düşünecek kadar bir dereceye varmış, ölmesi için kuyuya atılmıştır.
  Kuyudan bir kervan çıkarmış ve köle pazarında satılmıştır.
  Çok zeki ve yakışıklı olması onu saraya kadar sokmuş ve sarayda çok sevilmiş BAKANLIĞA kadar yükselmiştir.

  Hz Yusufun hayatı hakkında geniş bilgi için tıklayın: Hz. Yusufun özellikleri - Mumsema

  YÛSUF
  Hz. Ya‘kub’un o.lu,
  Ysrâilo.ullary’na gönderilen
  bir peygamber.
  ˜™
   
  Yûsuf kelimesinin asly Ybrânîce Yosef’tir.
  Bu ismin, uzun süre çocu.u olmayan
  Rahel’in (Tekvîn, 29/31; 30/1) Yûsuf’un do.umu
  ile anne olamamanyn utancyndan
  kurtuldu.una i.aret etmek üzere “ortadan
  kaldyrmak” anlamyndaki asaf kökünden
  geldi.i (Tekvîn, 30/23; Tora, I, 229)
  veya Rahel’in, do.an çocu.una daha sonra
  bir çocu.unun daha olmasy için “arttyrmak,
  ilâve etmek” anlamyndaki yasaf
  kökünden, “Tanry arttyracak, bir tane daha
  verecek” anlamynda Yosef adyny verdi.i
  (DB, III/2, s. 1655; IDB, II, 981), Yûsuf’tan
  sonra da ikinci çocu.u Bünyâmin’in
  do.du.u (Tekvîn, 30/24; 35/17, 18) belirtilmektedir.
  Yslâmî kaynaklarda ise bu adyn
  Yûsuf, Yûsef, Yûsif .eklinde üç farkly okunu.u
  söz konusudur (Lisânü’l-£Arab, “esf”
  md.; Tâcü’l-£arûs, “esf” md.) ve men.ei tarty.malydyr.
  Kelimenin Arapça olup “üzülmek”
  anlamyndaki eseften türedi.i, ayryly.y
  ile babasyny üzen Yûsuf’a “üzen” anlamynda
  Yûsif, karde.leri onu babalaryndan
  ayyrarak kendisini üzdükleri için “üzülen”
  anlamynda Yûsef denildi.i ileri sürülmekteyse
  de (Fîrûzâbâdî, VI, 46) ismin Arapça
  asylly olmady.y kabul edilmektedir (Sa‘lebî,
  s. 82-83; Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîky,
  s. 355; Jeffery, s. 295).


+ Yorum Gönder