+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Sırat köprüsüne İnanmayanlara ne söylenmeli Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. #UguR
  Devamlı Üye
  Reklam

  Sırat köprüsüne İnanmayanlara ne söylenmeli

  Reklam
 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Sırat köprüsüne İnanmayanlara ne söylenmeli


  Reklam


  Allaha ve ahirete iman problemi vardır bu kişilerin
  Sen Allaha imanları konusunda sorgula bilgilendir.

 3. #UguR
  Devamlı Üye
  Alıntı Şem'a Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allaha ve ahirete iman problemi vardır bu kişilerin
  Sen Allaha imanları konusunda sorgula bilgilendir.
  Kur'an da öyle bir şey yazmıyor diyor

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  O zaman bu sünnet ile ilgili sorunu vardır
  Ona söyle sırat konusu sahih hadislerde geçer
  Buna inanamasa ona deki
  Kurani ve sünneti sana aktaran aynı Sahabeler
  Inanmamak çelişki değil mi

 5. @hmet
  Üye
  İslamda sırat köprüsü hakkında bilgi ve hadisler

  Sırat kelimesi sözlük ve terim anlamıyla hadis rivayetlerinde de yer almıştır. Hadis metinlerinde “cehennemin üzerine kurulmuş köprü” mânasında sıratın yanı sıra “cisr” ve “kantara” kelimeleri de geçmektedir. İlgili hadislerden anlaşıldığı üzere herkes sözü edilen köprüden geçecektir. Ebû Saîd el-Hudrî yoluyla Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste iman ve sâlih amel derecesine göre sırattan göz açıp kapayacak kadar bir zaman içinde veya şimşek, rüzgâr, kuş uçuşu yahut yürük at hızıyla geçilebileceği gibi köprünün kancalarına takılıp cehenneme düşecekler de vardır (Buhârî, “Eźân”, 129; “Tevĥîd”, 24; “Riķāķ”, 51; Müslim, “Îmân”, 302, 326, 329). Köprünün “kıldan ince, kılıçtan keskin” olduğu şeklindeki rivayetlerden biri Ebû Saîd el-Hudrî’nin Resûlullah’a nisbet etmediği bir haber mahiyetindedir (Müslim, “Îmân”, 302). Hz. Âişe yoluyla Resûl-i Ekrem’den nakledilen diğer rivayet ise isnad açısından zayıf bulunmuştur (Müsned, VI, 110 [bk. nşr. Şuayb el-Arnaût, XL, 302-304). Böyle bir anlatımın kâfirlerin karşılaşacağı azabın tasvirine veya inkâr ve isyanın korkunç âkıbetinin temsiline yönelik olması mümkündür.

+ Yorum Gönder