+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Reddiye nedir, nasıl ve kime yazılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Reklam

  Reddiye nedir, nasıl ve kime yazılır?

  Reklam

  Reddiye nedir, nasıl ve kime yazılır? Mumsema Kardeşlerim malumunuz internet üzerinde kendilerini İslam alimi sanan bazı Prof.'ler var. Adamlar ilk önce kendi sitelerinde fetva yayınlıyor sonra fetvaya ters düşen açıklama yapıyorlar. Daha sonra olanda okuyucuya oluyor okuyucununda kafası karışıyor vesveseye düşüyor bence Mumsema bir forum olarak yanlış olan İslami bilgiler hakkında reddiyeler yayınlamalı.


  İSLAMDA REDDİYE KAVRAMI

  (ردّيّة)

  Bir inanç veya düşünceye karşı çıkıp delil ve dayanaklarını çürütmek amacıyla kaleme alınan eserlerin genel adı.

  Sözlükte “kabul etmemek, geri çevirmek; karşılık vermek; vazgeçirmek” mânalarına gelen redd kökünden Osmanlı Türkçesi’nde türetilmiş bir isimdir. Red kökünün Kur’an’da ve hadislerdeki anlamlarının hepsi menfi olmayıp “bir soruyu cevaplandırmak, selâmı alıp karşılığını vermek” gibi bir muhtevası da vardır (Lisânü’l-ǾArab, “rdd” md.).
  Reddiyeler, özellikle II-IV. (VIII-X.) yüzyıllarda “Kitâbü’r-Redd alâ ...” şeklinde adlandırılmış olmakla birlikte bir inanç ve düşünceye karşı cevap vermeyi kastederek “Kitâb Ǿalâ ...” ibaresiyle başlayan isimlere de rastlanmaktadır (İbnü’n-Nedîm, Fihrist, s. 132-133).
  Bazı reddiyeler nakz (bozmak, çürütmek) kelimesiyle adlandırılmıştır.
  Reddiyelere, bir eser için yazılmışsa “Naķżu Kitâbi İbni’r-Râvendî fî ...”, bir şahsın görüşlerine karşı yazılmışsa Kitâbü’n-Naķż ale’r-Râżî fi’l-ilmi’l-ilâhî vb. şekilde isim verilmiştir (a.g.e., Fihrist, s. 159-160).
  Öte yandan Hayyât’ın Kitâbü’l-İntiśâr ve’r-red Ǿale’bni’r-Râvendî el-Mülĥid ve Eş‘arî’nin Kitâbü’l-Lüma fi’r-red alâ ehli’z-zeyġ ve’l-bida adlı eserlerinde görüldüğü gibi red kelimesi bir başka kelimeden sonra gelebilir.
  Hatta İbn Teymiyye’nin el-Cevâbü’ś-śaĥîĥ li-men beddele dîne’l-Mesîĥ, İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hidâyetü’l-ĥayârâ fî ecvibeti’l-yehûd ve’n-naśârâ ve Rahmetullah el-Hindî’nin İžhârü’l-ĥaķ adlı kitaplarında olduğu gibi eser isminde red kelimesi geçmeyebilir.

  İslâm tarihinde reddiye yazma geleneği, Hz. Peygamber’in vefatından sonra müslümanlar arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarıyla başlamış, bu ihtilâflara dayalı mezhep ve fırkaların oluşumuyla yaygınlık kazanmıştır.
  Hulefâ-yi Râşidîn döneminden itibaren hızla genişleyen fetihler neticesinde çeşitli inanç ve felsefelere bağlı toplumlar İslâm dünyası içinde yer alınca her iki tarafın âlimleri birbirlerinin inançlarını eleştirmiş ve reddiyeler telif etmiştir. İslâm toplumunda ilimlerin tedvîni ve gelişmesiyle ilmî konularda da çeşitli reddiyeler kaleme alınmıştır.

 2. Misafir

  Cevap: Forumda reddiyelere ihtiyacımız var.


  Reklam


  Cübbeli ye ve diğer bidatçılara yazmak lazım

 3. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Cübbeli hoca efendiyi kastedmiyorum. İsmailağadan hiçbir hoca efendi bidatçi değildir. Lütfen sözünüzü geri alın.

 4. imam
  Üye
  Sana göre onlar bidatci değil diğerine göre de başkası
  Bu reddiye işini meslek edinenleri hiç sevmem

 5. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Sana göre onlar bidatci değil diğerine göre de başkası
  Bu reddiye işini meslek edinenleri hiç sevmem

  Reddiye bir İslam alimi yada İslam alimi gibi görünen kişilerin bir meselede yanlış hüküm verirse, Başka bir İslam alimi yada bir ulema tarafından hükmü eleştiren sözlü yada yazılı bildiriye reddiye denir. Bir çok Ehl-i sünnet alimleri birbirlerine pek çok reddiye yazmışlardır. En meşhur reddiyelerden biri İmam-ı Azam'ın talebesi İmam-ı Muhammed'in ,İmam-ı Malik'in hükümleri hakkında yazmış olduğu Kitabü'l-Hucce bunlardan biridir.

  Reddiyeler asla hakaret edici sözler içermez sadece verilen hüküm eleştirlir.


 6. imam
  Üye
  Reddiye yapan ve her hocaya hakaret edip duranları çook gördük ..
  Eski reddiye ahlakı kalmadı. Adam ben ehli sünnet kalesiyim diyor ve kendi gibi düşünmeyen herkesi kötülüyor Sünnilik akidesi dışına çıkmayan alimleri bile insafsızca eleştiriyor....
  Boş işler bunlar

 7. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Kardeşim o zaman mumsema bizde soruları cevaplamayalım soru cevaplamak boooş iş ya senin dedediğin aynen buna benziyor

  Reddiyeler boş iş değildir. Aynı şekilde reddiyenin kuralları vardır herkes reddiye yapamaz reddiye yapacak olan kişi neden böyle bir işe kalkışmış onu açıklar. Sonra delil göstererek hükmü eleştirir . Daha sonra hükmü düzeltmesi için hüküm veren kişiden hükmünü düzeltmesini ister.
  Örneğin nurettin hoca efendi'nin İbni Teymiye'ye müçtehit demişdi . Cübbeli Ahmed hoca efendi' de bu görüşü eleştirmişti. Aynı şekilde ihsan şenocak hocafendi İbni Teymiye hakkında müçtehid diyenleri eleştirmişti. Bunlar hakaret değildir tabi anlayana.

 8. imam
  Üye
  Bin tane Cübbeli Nureddin Yıldız hocaya kurban olsun
  O kim ki onu eleştirinin!
  Kıyası bile yanlış biz kimin ne olduğunu iyi biliriz..

  Cübbeli arayip helallik aldı bilgin olsun

 9. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Yazıklar olsun sana ki edepten bir pay alamamışsın !!! . Biz Ehli sünnet olarak hiçbir İslam alimine şuna , buna kurban ol demeyiz. Cübbeli hoca efendinin arayıp helallik istemesi bir kere edebtendir. Edebi bilirmisin sen ?...

  Nureddin hoca efendi orada hatada idi. Bu demek değildir ki Nureddin hoca efendi sapık görüşlü birisidir. İbni Teymiye konusunu İhsan hocaefendi de anlattı ve İbni Teymiyeye müçtehit diyenleri eleştirdi. Gene İhramcızade Cemaatinden Kerem Önder hoca efendinin sohbetlerinde İbni Teymiyeyi eleştirmiştir. Çünkü İbni Teymiye'nin hükümlerinden nasıl bir insan olduğunu anlıyoruz.

  Kardeşim eğer bir bildiğin varsa delil getir. Ona buna kurban ol demeyi bırak. Bu ne edebe ne ahlaka sığar.


 10. imam
  Üye
  Önce edepsizlik yapmıştı şimdi senin yaptığın gibi sonra Özür diledi
  Ben ikisine de bağlılığım yada düşmanlığım yok Allah bilir
  Ama Cübbeli herkesi eleştirip kendini temize çıkarması beni iyice Soğuttu

 11. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Bak kardeşim özür dilemek hiç kimseyi küçültmezde alçatmazda. Lakin söylediğin kişi bir İslam alimi biraz edep lütfen : )

  Cübbeli hocaefendinin sohbetlerini dinleyen birisiyim ve edepsilik yaptığını görmedim. Herhalde kendinle karıştırdın


 12. imam
  Üye

  Reklam


  Sen ve o aynı kafa işte edepsizlik kimde belli
  İşiniz reddiye adıyla edepsizlik yapmak

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Mumsema hulafai raşidin ve ilimler hakkında bilgi