+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İlah ne demektir? kısaca Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. nicksizz
  Emekli
  Reklam

  İlah ne demektir? kısaca

  Reklam

  İlah ne demektir? kısaca Mumsema Ilah tapınılan şeymi demek yoksa Allah gibi olan mı demek? Eger birincisi dogruysa ozaman Allahtan baska ilah yoktur demek Allah gibi ilah yoktur diger tapinilanlar da(ilahlar) Allah tarafindan yaratilanlardir demekmidir?

 2. @hmet
  Üye

  Cevap: ilah ne demektir? kısaca


  Reklam


  İlah kavramı ne anlama gelir?

  İlah nedir? kısaca açıklama

  İLÂH

  (الإله)

  Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık.

  İlâh kelimesinin sözlükte “tapınmak, kulluk etmek” anlamına gelen ulûhet (ilâhet, ulûhiyyet), “hayret etmek, gönülden bağlanıp sığınmak” mânalarındaki veleh (eleh) veya “gizli olup duyu idrakinin üstünde bulunmak” anlamındaki leyh kökünden türemiş olabileceği kabul edilir. Buna göre ilâh “tapınılan, yüceliği karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan, duyularla idrak edilemeyen varlık” demektir. Âlimlerin çoğunluğu, ulûhet kavramından hareketle ilâhın mutlak anlamda ibadet etmekle irtibatlı olduğunu, dolayısıyla onun tapınılan varlığa tekabül ettiğini belirtmiştir. İlâh kelimesinin türemiş bir cins ismi veya sıfat, Allah kelimesinin ise gerçek Tanrı’yı ifade eden mürtecel ve gayr-i müştak bir özel isim olduğunu kabul edenler bulunmakla birlikte Allah kelimesinin etimolojisi hakkında ileri sürülen farklı görüşler bir arada değerlendirildiğinde (Lisânü’l-ǾArab, “elh” md.; Tâcü’l-Ǿarûs, “elh” md.) ilâhın Allah kelimesinin aslını teşkil ettiği, başına elif ve lâm harfleri gelince hemzenin hazfedilmesiyle Allah şekline dönüştüğü şeklindeki görüş ağır basmaktadır. Ebü’l-Kāsım el-Belhî gibi bazı İslâm âlimleriyle şarkiyatçılar ilâh kelimesinin Süryânîce veya İbrânîce olduğunu ileri sürmüşlerse de (Âlûsî, I, 56; Jeffery, s. 66-67) çoğunluk bunu isabetli bulmamıştır. Zira Câhiliye devrine ait şiirlerde yer alması kelimenin Arapça asıllı olduğunu gösterir. Hak veya bâtıl olsun tapılmaya lâyık görülüp ibadet edilen her varlığa ilâh adı verildiği ve âlihe şeklinde çoğulu bulunduğu dikkate alınınca mutlak olarak zikredildiği takdirde ilâhın tanrı anlamına geldiği, Allah’ın ise gerçek Tanrı’nın adı olduğu ortaya çıkar.

 3. Misafir
  Yine ayni sitede
  Allah'u Teala'nın kanunları : Namaz kıl, oruç tut, zikir çek... gibi emirler ve içki içme rüşvet yeme, şirk koşma, gıybet etme... gibi haramlardan ( yasaklardan) oluşur. Kim ki emredilen farzı yasaklar, yasaklanan haramı serbest bırakırsa, Allah'ın kanunlarını beğenmeyip, kendisi o ilahi kanunların muhalifine, zıttına kanun koyarsa, o kişi ilah, o kişinin kanunlarını kabul edende müşrik olur.
  Yazisi var. Anlayamiyorum oyuzden

 4. Misafir
  Ozaman Allahtan başka ilah yoktur derken ondan baska asıl ibadete layik olan, onun gibi olan varlık yoktur anlamamız gerekiyor yani?

 5. @hmet
  Üye
  Kur'an-ı Kerimde ilâh kelimesi iki manada kullanılmıştır. Birincisi- hak olsun batıl olsun, ayırım yapılmaksızın, insanların kendisine tapındığı şey anlamında mabud. İkincisi; gerçekten ibadete lâyık olan varlık anlamında hak mabud.

+ Yorum Gönder