+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Vahiy yalnız Peygambere mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. teknikk280
  Emekli
  Reklam

  Vahiy yalnız Peygambere mi?

  Reklam

  Vahiy yalnız Peygambere mi? Mumsema Selamun Aleykum arkadaslar
  1) Vahiy yanliz peygambere deniliyor ama arıya ve Hz.Musanin annesine gelmis.bu olayin asli nedir
  2) vahiy kelimesi baska anlamda peygamberden baskasina kullanilirmi?
  3) Bir de vahiy yanliz peygamberdir diye inaniyorum ama aklima surekli ya bu site yanlis söylüyorsa diger siteye bak ya oyle degilse dusunceleri geliyor. Ben de girip arastirtikca araştırıyorum emin olamiyorum bu durum dinden cikarirmi ve nasil kurtulurum?

 2. mum
  Administrator

  Cevap: Vahiy yalnız Peygambere mi?


  Reklam


  Peygamberler dışında kime vahyedildi, Peygamber olmayana vahiy gelir mi?

  Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler dışında bazı insanlara da vahiy gönderildiği belirtilir. Bunlardan biri Hz. Mûsâ’nın annesidir (el-Kasas 28/7). Müfessirlerin çoğunluğu Cenâb-ı Hakk’ın Mûsâ’nın annesine indirildiği vahye ilham anlamı vermekle birlikte bu vahyin Hz. Îsâ’nın annesi Meryem’e olduğu gibi Cebrâil vasıtasıyla gönderilebileceğini düşünenler de vardır. Çünkü Allah’ın melek aracılığıyla kelâmını tebliğ ettiği insanın mutlaka peygamber olması şart değildir (Âlûsî, XVI, 187; Mustafa Abdürrâzık, s. 50). Cenâb-ı Hak Hz. Îsâ’nın havârilerine de vahiy indirmiş ve onlardan kendisine ve peygamberine iman etmelerini vahyetmiş, onlar da iman ettiklerini söylemiştir (el-Mâide 5/111). Havârilere gelen bu vahyi, Cenâb-ı Hakk’ın kalplerine murat ettiği mânaları koyması şeklinde yorumlayan ve bunu ilhamla özdeşleştiren âlimler de vardır. Kādî Beyzâvî ise bu tür vahyi Allah’ın Hz. Îsâ vasıtasıyla onlara iman etmeyi emretmesi şeklinde yorumlar (Fahreddin er-Râzî, XX, 70; Beyzâvî, I, 365; Mustafa Abdürrâzık, s. 51). Kur’an’da meleklere vahyedilmesinden de söz edilir. Nitekim bir âyette Cenâb-ı Hakk’ın meleklere müminlere savaşma azmi telkin etmelerini vahyettiği belirtilir (el-Enfâl 8/12). Bu vahiy levh-i mahfûzdaki yazıların meleklerce okunması tarzında da yorumlanmıştır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “vĥy” md.). Arıya, yer küresine ve göklere olan vahiylere ise “ilham ve emir” anlamı verilmiştir (en-Nahl 16/68; Fussılet 41/11-12; ez-Zilzâl 99/1-5; Fahreddin er-Râzî, XX, 69-70; Âlûsî, XIV, 181). Hadis kitaplarında vahiy konusuyla ilgili çok sayıda rivayet yer almıştır. A. J. Wensinck’in el-MuǾcem’inde bu rivayetler beş sütunluk bir hacmi aşar (VII, 162-165). Hadislerde, vahye dair Kur’an’daki beyanlara paralel açıklamaların yanı sıra özellikle Resûlullah’ın Kur’an dışı vahiyleri de yer almaktadır. Bu arada siyer kitaplarında Hz. Peygamber’e vahyin nüzûlü sırasında kendisinde bazı özel hallerin görüldüğü gibi meselelere temas edilir.

  Vahiy konusunda geniş bilgi için tıkla: Vahy nedir? İslamda Vahiy kavramı

+ Yorum Gönder