+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hz. İsa (AS) kıyametin yakınında Dünya'ya gelecek midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Millennium
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hz. İsa (AS) kıyametin yakınında Dünya'ya gelecek midir?

  Reklam

  Hz. İsa (AS) kıyametin yakınında Dünya'ya gelecek midir? Mumsema Geçen sahurda bir kanalda Hz. Muhammed (SAV) in son peygamber olduğuve kendisinden sonra başka peygamberin gelmeyeceğini dolayısıyla böyle bir şeyin olmadığına, Hz. İsa (AS) bir peygamber değil de insan olarak gelirse de böyle bir durumun hakaret olacağına dair bir şeyler duydum (programın yarısına yetiştim, belki tam böyle denilmemiştir, aklımda kaldığı şekliyle söylüyorum).

  Bu durumu açıklar mısınız?

 2. musab
  Hadis Öğrencisi

  Cevap: Hz. İsa (AS) kıyametin yakınında Dünya'ya gelecek midir?


  Reklam


  Hz.İsa'nın geleceğine dair hadisler mütevatirdir.

 3. @hmet
  Üye
  Hz isa gelecek, hadis inkarcıları kabul etmese de

 4. cavraşım
  Devamlı Üye
  nerden gelecek?

 5. @hmet
  Üye
  Hz. İsa (as) ın gelişi hakkında mütevatir hadisler

  "Hz. İsa'nın diri olduğu, ahir zamanda ineceği hususunda ümmetin ortak görüşünün bulunduğu ve bu konudaki hadislerin mütevatir olduğu" konusunda icma vardır.

  "Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman Kıyamet kopmaz... Biri de İsa (as)'ın inmesi..." (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39)

  "Vallahi Meryem oğlu (Hz. İsa Aleyhisselam), …hacc yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için icabet edecektir." (Müslim, Hacc: 216, 1252)

  "Kıyamet, on alamet görülmedikçe kopmaz: Duman, Deccal, Dabbetu'l arz, Güneş'in batıdan doğması, İsa'nın yeryüzüne inmesi..." (Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 362)

  "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır..." [Buhari, Kitabü'l-Büyu': 102, Mezalim: 31, Enbiya 49; Müslim, İman: 242 (155); Ebu Davud, Melahim: 14 (4324); Tirmizi, Fiten: 54 (2234)]

  "İsa inecek; emirleri: 'Haydi gel, bize namaz kıldır!' diyecek. Buna karşılık: 'Kiminiz kiminizin emiridir. Bu, Allah'ın bu ümmete bir lütfu keremidir' diyecek." (Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 380)

  "Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek..." (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332)

  "İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman sizler nasıl olursunuz?" (Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; Müslim, İman: 71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve Sıfat: 3265, 2/166)

 6. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  bu konuda hadisler vardır.Hdis inkarcızı değliz çünnkü biz eh li sunnete baglıyız.
  4 mezhep imam ı bu konuda gelecek diyorlar. lakin kur anda açık ve kesin bir delil yok.
  özellikle 21.yy hocalrın bazıları bunu inkar ederler.En doğrusunu ALLAH c.c. bilir.
  SOn nebi ve resul MUHAMMED s.a.s. .
  Ondan sonra herhangi bir nebi gelmeyecektir.
  Hz.isa nın geliş sebebini kıyamet alametleri ile alakalıdır. meşhur on alametlerin arasındadır.

+ Yorum Gönder