+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namaz kılarken başörtüsü üzerine secde etmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. elifvav
  Üye
  Reklam

  Namaz kılarken başörtüsü üzerine secde etmek

  Reklam

  Namaz kılarken başörtüsü üzerine secde etmek Mumsema namaz kılarken örtüm önüme geldi secdede basörtümün üstüne secde ettim burnun yere değmesi vacip oldugundan namazım kabul olurmu sehv secdeside yapmadım

 2. imam
  Üye

  Cevap: Namaz kılarken başörtüsü üzerine secde etmek


  Reklam


  Elbise üzerine secde etmek
  Dört mezhebe göre

  a) Hanefîlere göre:

  Topraktan korunmak için yenini secde yerine serip üzerine secide etmek mekruhtur. Ama sarığını ve elbisesini topraktan korumak için sermesinde bir kerahet söz konusu değildir. Bunun gibi, toprak üzerinde namaz kılan adamın, alnını yerin sıcağından korumak için secde yerine bir parça kumaş sermesinde kerahet yoktur.

  b) Şâfiîlere göre:

  Alnının üzerinde bir yara bulunmadığı halde bir bez sarıp üzerine secde ederse, caiz olmaz. Ama bir yara veya hastalıktan dolayı sarmışsa, o bir özür sayılacağından bir sakınca yoktur. Sıcak ve so*ğukta ellerini örtmeyip o vaziyette secde etmesi müstehabdır. Ama bu iki sebepten dolayı ellerini bir şeyle örtüp üzerine secde ederse, hem namazını iade etmesi, hem de yanılma secdesi yapması gerek*mez.[280]

  c) Hanbelîlere göre:

  Başındaki sarığın sargısı üzerine veya yeni üzerine veya eteği üzerine secde ederse, namaz bir tek rivayetle sahihtir. İmam Mâlik ile İmam Ebu Hanîfe'nin de mezhebi budur. Namazda, sıcak ve soğuk günlerde elbise üzerine secde etmeye ruhsat verenler şu zatlar*dır: Ata', Tavus, Nahâî, Şa'bî; Evzâî, İmam Mâlik, İshak b. Rahuye ve rey tarafdarı olanlar. Sarığın sargısı üzerine secde etmeye ruhsat verenler ise şu zatlardır: el-Hasan, Mekhul, Abdurrahman b. Yezîd ve arkadaşları.

  Hanbelîler bu meselede Enes (r.a.) hadîsiyle istidlal etmişlerdir.

  Rivayetlerin tamamından anlaşılıyor ki: Üç mezhebe göre, fazla bir hareket göstermeden, soğuk veya sıcaktan korunmak için el*bisenin yeni veya eteği üzerine secde etmekte bir sakınca yoktur. Ayrıca secde yerine bir şey serip üzerine secde etmeye de cevaz ve*rilmiştir. Şâfiiler ise, bu hususta sadece eller üzerine secde etme konusu üzerinde durmuş ve böyle yapıldığı takdirde namazın sahih olmayacağını belirtmişlerdir. İbn Kudâme, Şâfiîlerden belirtilen mesele hakkında tek rivayet vardır, diyerek muhalif bir görüş olmadı*ğını anlatmak istemiştir.

  d) Mâlikilere göre:

  Yukarıda kısmen onların görüşünü belirtmiş bulunuyoruz. An*cak bu mezhepte söz sahibi kabul edilen Sahnûn'un yaptığı nakle yer vermemizde yarar görüyoruz :

  İmam Mâlik şöyle demiştir:

  "Adam alnını neyin üzerine koyu*yorsa, ellerini de onun üzerine koymasını uygun görüyorum. Ama sıcak veya soğuk durumu söz konusu ise, bir elbise serip üzerine sec*de etmesinde ve bu esnada ellerini onun üzerine koymasında bir sa*kınca yoktur. Nitekim Hz. Ömer ile oğlu Abdullah'ın öyle yaptıkları bize kadar rivayet yoluyla ulaşmış bulunuyor."

+ Yorum Gönder