+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Fatiha-i Şerife’nin Havassı Fazileti Çok Yüksek Bir Dua <-- bu dua sahih mi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Akif
  Devamlı Üye
  Reklam

  Fatiha-i Şerife’nin Havassı Fazileti Çok Yüksek Bir Dua <-- bu dua sahih mi ?

  Reklam

  Fatiha-i Şerife’nin Havassı Fazileti Çok Yüksek Bir Dua <-- bu dua sahih mi ? Mumsema Bismillâhirrahmânirrahıym. El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn. YA hayyü yâ kayyûm* Ecib yâ rûkayâiyl semiy’an mutıy’â* Bi hakkıl hamdü lillâhi rabbil âlemiyn* Ve bi hakkıl hayyil kayyûm* Ve bi hakkıl meleki ebced* Er rahmânir rahıym* Ya rahmânü ya rahıymü ya raûfü ya atûf* Ecib yâ cebrâiylü semiy’an mutıy’â* Bi hakkır rahmânir rahıym* Ve bi hakkır raûfül atûf* Ve bi hakkıl meleki hevzah* Mâliki yevmid diyn* Ve bi hakkı yâ mukallibel kulûb* Ve bi hakkı! meleki tıykel* iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Ya kariybü ecib yâ miykâiylü semiy’an mutty’â* Bi hakkı iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Ve bi hakkıs seriy’ıl kariybil ma’buıdil müsteân* Ve bi hakkı meleki mensa’* İhdinas sırâtal müstekıym* Ve bi hakkıl kâ diril muktedir* Ve bi hakkıl meleki faskar* Sırâtalleziyne en’amte aleyhim* YA Allâhü yâ hakiymü yâ aliym* Ecib yâ aynâiylü semiy’an mutıy’â* Bi hakkı sırâtalleziyne en’amte aleyhim* Ve bi hakkıllâhil hakiymil aliym* Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müvekkeli bil kavâimil arşiyyeh* Ğayril mağdûbi aleyhim velad dâlliyn* YA kâimü yâ aziyzü ecib yâ azrâiylü semiy’an mutty’â* Bi hakkı ğayril mağd’ûbi aleyhim velad dâIliyn* Ve bi hakkı! melekil kâimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzağ* El müvekkili bil kav ‘âimil arşiyyeh* Allâhümme innehû leyse fis semâvâti devarât* Ve lâ fil ardı ğamerât* Ve lâ fil bihâri katarât* Ve la fil ecsâmi harekat * Ve lâ fil kubûri sehatât* Ve lâ fil enfâsi hatarât* İllâ bi devâmike ârifâtün ve müşâhedât* Ve aleyke delâlât* Ve fi mülkike müste-mirrât* Fe bil kudratilleti sehharte bihâ ehlel eradıyne ves semâvât* Sahhır l’i matlûbi ve sahhır Ii kalbe’ mahlâkât* İnneke alâ külli şey’in kadiyr* Ecib da’vetı yâ hayyü yâ kayy * Yâ bediy’as semâvâti velard* Yâ mâlikel mülk* Yâ zel celâli vel ikrâm* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeıyn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn*

  Fazileti İmam-ı Ali buyurdu: (r.a.)’den rivayet edilmiştir. O şöyle “Kim Fatiha-ı Şerife’yi yazılan bu tertip üzere her gün bir defa okursa:

  Dünya ve ahirete ait işlerini kolaylık ile elde eder.
  Adem oğlunun kalplerini teshiri altına alır.
  Bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletlerinden korunur.
  Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz.
  Allah Teala o kimseye hayır kapılarını açar. (Mecmaatü7- Ahzab,363)

  bu dua sahih mi ?

 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Fatiha-i Şerife’nin Havassı Fazileti Çok Yüksek Bir Dua <-- bu dua sahih mi ?


  Reklam


  Bu acayip sırlı duaları nerden buluyorsun

 3. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Fatiha suresini sorarsan çok geniş anlamlar yüklü bir suredir , yazılmaya kalksa ansiklopedi bile oluşturur. Çok büyük sevabı ve koruyucu özelliği vardır , Bu duayı ilk kez gördüm

+ Yorum Gönder