+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Levlake levlak lema halaktü'l eflak sözü hadis-i kutsi midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. alperturkmen
  Üye
  Reklam

  Levlake levlak lema halaktü'l eflak sözü hadis-i kutsi midir?

  Reklam
 2. musab
  Hadis Öğrencisi

  Cevap: "Levlake levlak lema halaktü'l eflak" sözü hadis-i kutsi midir?


  Reklam


  Bu hadisin sıhhatine bakılmadığı taktirde,hadis kutsi hadistir denilebilir.

  Sıhhatına bakıldığı taktirde bu hadis çok eleştirilmiş ve bir kısım alimlerce mevzu (uydurma) görülmüştür.

  Uydurma demelerinin en büyük sebebi de :Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım ayetiyle,yukarıdaki hadisi çelişik görmeleridir sanırım.

 3. alperturkmen
  Üye
  Bana diyanetten şu cevap geldi:

  “Levlake" hadisi şeklinde meşhur, "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" şeklindeki söz, sahih hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Böyle bir sözün sahih bir hadis olmadığı hadis bilginlerince tesbit edilmiştir. Nitekim, Acluni, Keşfu'l Hafa adlı eserinde mezkur sözün hadis olarak bir aslının olmadığını zikretmektedir. (Keşfü’l Hafa, H. No: 2123; ayrıca bakınız: Nasıruddin el-Elbani, Silsiletül-ahadisi’z-zaife, H.No: 282). Dolayısıyla bu sözün hadis olarak zikredilmesi doğru değildir.

+ Yorum Gönder