+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Münezzeh nedir? Münezzeh ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. melle
  Devamlı Üye
  Reklam

  Münezzeh nedir? Münezzeh ne demek

  Reklam
 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Münezzeh nedir? Münezzeh ne demek


  Reklam


  Tenzih-Münezzeh anlamı

  Dini bir kavram olarak Münezzeh (Tenzih), Allah’ın yaratılmışlık özelliklerinden arınmış olduğuna inanıp bunu ifade etme anlamında kelâm terimidir.

  Sözlükte “her türlü kötü ve nâhoş şeyden uzak olmak” anlamındaki nezâhet kökünden türeyen tenzîh “kusur ve ayıplardan uzaklaştırmak” demektir. Terim olarak “zât-ı ilâhiyyenin âcizlik, eksiklik ve yaratılmışlık özelliklerinden arınmış olduğunu benimseyip ifade etme” şeklinde tarif edilir (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “nzh” md.; et-TaǾrîfât, s. 93; Lisânü’l-ǾArab, “nzh” md.). Sıfat Cenâb-ı Hak için düşünüldüğünde “O’nun zâtına nisbet edilen mâna” diye tanımlanır. Bu mânalarla (mefhum, muhteva) zât arasındaki nisbet olumlu ise “sübûtî sıfatlar”, olumsuz ise “tenzihî/selbî sıfatlar” ortaya çıkar; “Allah bilendir”; “Allah fâni değildir” gibi. Tenzih, ulûhiyyet makamıyla bağdaşmayan anlam ve kavramları (nitelikleri) O’ndan nefyetmek veya -mekân/mesafe tasavvuru olmaksızın- uzaklaştırmak, bir anlamda Allah’ın ne olmadığını belirtmektir.

+ Yorum Gönder