+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hadis hakkında soru Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Akif
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hadis hakkında soru

  Reklam
 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Hadis hakkında soru


  Reklam


  O nefsî arzusuyla ve şahsî görüşüne dayanarakdir konuşmaz. (Necm Süresi 3)

  "Hevâdan konuşmaz o. O, kendisine gelen vahiyden başkası değildir." Yani onun söyledikleri rastgele, keyfî söylenmiş şeyler değildir, Kur'an diye söyledikleri şahsî arzuları değildir. O sadece Allah'ın kendisine vahiy yolu ile bildirdiğini konuşur ve Allah'ın emrettiklerini hiçbir ilâve ve noksanlık yapmadan kamilen tebliğ eder. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve İbni Ebî Şeybe'nin rivayetlerine gö­re Abdullah bin Amr şeyle dedi: Rasulullah'tan duyduğum ve ezberlemek istediğim her şeyi yazıyordum. Kureyş "Sen Rasulullah'tan duyduğun her şeyi yazıyorsun, halbuki Rasulullah da bir beşerdir, öfke halinde konuşmuş olabilir." diyerek beni bundan menettiler. Ben de yazmaktan vaz geçtim ve bunu Rasulullah'a anlattım. Rasulullah: "Yaz, Allah'a yemin ederim ki ben­den haktan başka bir şey çıkmaz." buyurdular. Hafız Ebubekir Bezzar'ın Ebu Hüreyre'den rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurdu: "Allah'tandır diye size haber verdiğim şeyde, asla şek ve şüphe yoktur." Ahmed bin Hanbel'in yine Ebu Hüreyre'den rivayet ettiğine göre Ra­sulullah (s.a.) şöyle buyurdu: "Ben haktan başka bir şey söylemem." Saha­beden biri "Ya Rasulallah bizimle bazen şaka yapıyorsun?" dedi. Rasulul­lah: "Ben haktan başka bir şey söylemem" dedi.


 3. Akif
  Devamlı Üye
  çok saol ahmed

+ Yorum Gönder