+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Bir şeyin vesevese olup olmadığını nasıl anlarız ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Akif
  Devamlı Üye
  Reklam

  Bir şeyin vesevese olup olmadığını nasıl anlarız ?

  Reklam
 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Bir şeyin vesevese olup olmadığını nasıl anlarız ?


  Reklam


  İSLAMDA VESVESE TANIMI NEDİR?

  (الوسوسة)

  Şeytan tarafından insanın içine sokulduğu kabul edilen saptırıcı telkinler, kuruntu ve şüphe.

  Sözlükte vesvese/visvâs “fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma”; aynı kökten vesvâs “insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham” gibi mânalara gelmektedir.

  Dinî terminolojide vesvese/visvâs, “şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinde bulunması, şeytandan yahut nefisten gelen, insanı dine aykırı aşırı davranışlara yönelten telkin”; vesvâs “şeytan, şeytanın insanın içine attığı saptırıcı dürtü, faydasız söz, şüphe ve tereddüt” anlamlarında kullanılır.

  Yukardaki tanıma giren her düşünce vesvesedir.

+ Yorum Gönder