+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Vesvese nedir ? Vesvese ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Akif
  Devamlı Üye
  Reklam

  Vesvese nedir ? Vesvese ne demek

  Reklam
 2. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Cevap: Vesevese nedir ?


  Reklam


  vesvese şeytanın , insanı oyalamak ,boş düşüncelere sevk etmek için , insanın hayatına , düşüncesine negatif etki etmek için verdiği çabadır

 3. maximilian
  Devamlı Üye
  KISACA VESVESE

  (الوسوسة)

  Şeytan tarafından insanın içine sokulduğu kabul edilen saptırıcı telkinler, kuruntu ve şüphe.

  Sözlükte vesvese/visvâs “fısıldama, kötü telkinde bulunma, karışık sözler söyleme, kuşkulanma”; aynı kökten vesvâs “insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham” gibi mânalara gelmektedir. Dinî terminolojide vesvese/visvâs, “şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinde bulunması, şeytandan yahut nefisten gelen, insanı dine aykırı aşırı davranışlara yönelten telkin”; vesvâs “şeytan, şeytanın insanın içine attığı saptırıcı dürtü, faydasız söz, şüphe ve tereddüt” anlamlarında kullanılır. Vesveseye kapılana müvesvis denir.
  . Ayrıca nezğa, hems, hemze, hâcis, hatra gibi kelimeler de vesveseye yakın anlamlar içerir


 4. Muhammed.
  Üye
  (الو سو سة) Vesvese (Kısaca)

  Şeytanın ve nefsin kalpteki süveydây-î dérûn-a ( Kalbin ve ruhun ana kaynağına ) verdiği kötü niyet üzere fısıltı , rahatsızlık , inanç hususunda kaygı , ibadet ve itâât hususunda yanılgı , günlük yaşamda ihlası bozacak tavır ve davranışlara çekecek hâlin genel kapsamına vesvese denir . Peygamberimiz buyururlar ki ( Vücudda öyle bir (âzâ) vardır şayet o bozulursa bütün (âzâlar) bozulur . O kalptir ) . Tabi Et bakımından bahsetmiyoruz . Yoksa organ olur hadis cayar . O kalp süveydây-î dérûn dur .

+ Yorum Gönder