+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Sofi olmak doğru mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. elifvav
  Üye
  Reklam

  Sofi olmak doğru mu?

  Reklam

  Sofi olmak doğru mu? Mumsema arkadaşlar bilenler cevap yazsın . Sofi olmak ne kadar doğrudur ?

 2. NuN
  Üye

  Cevap: Sofi olmak doğru mu?


  Reklam


  Sorfilik nedir? Sofilik kelimesine anlamı nedir? Sofi kime denir?

  TASAVVUF

  (التصرّف)

  İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı.

  Tasavvufa dair yazılan ilk eserlerde sûfî kelimesinin bir unvan biçiminde ortaya çıkışı ve kökeni üzerinde durulduğu halde (bk. SÛFÎ) tasavvuf kelimesinin nasıl türetildiği hususuna bir iki müellif dışında temas edilmemiştir. Bu konuyu ele alan sûfî müelliflerden Ebû Nuaym el-İsfahânî (ö. 430/1038) tasavvufun safâ ve vefâ kelimelerinin birleşiminden geldiğini, bunun yanında zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan sufâneden, kendisini Kâbe hizmetine adayan kabilenin adı Sûfe’den, Hakk’a boyun eğenlerin uzattıkları sûfetü’l-kafâ (ense saçı) terkibindeki sûfeden yahut ucuz bir giyecek sayıldığı için gurura yol açmayan sûftan (yün elbise) türetilmiş olabileceğini belirtir (Ĥilye, I, 17-28). Abdülkerîm el-Kuşeyrî ise tasavvufun Arapça bir kökten geldiğini gösteren bir delile rastlanmadığını, câmid bir lakap olmasının daha uygun görülebileceğini söyler (er-Risâle, II, 550). Ona göre Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan bid‘atlara karşı Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerine II. (VIII.) yüzyıldan itibaren tasavvuf denilmiştir (a.g.e., I, 52-53). Öte yandan bir tevazu sembolü olan yün elbise giymeleri sebebiyle âbid ve zâhidlerin sûfî diye anılmaya başlandığı ve onların bu hayat tarzını ifade için sûf kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiği, tasavvuf tabirinin bu fiilin masdarı olarak kullanıldığı ileri sürülmüş, bu görüş hem anlam hem dil bilgisi açısından uygun bulunduğu için genel kabul görmüştür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere sûfî, ehl-i tasavvuf veya mutasavvıf adı verilmiştir.

 3. Misafir
  Musluman olmakla emrolunduk ic bukey kendine musluman sofi degil....

 4. Misafir
  sofilik çok iyi bir şey sofi olmayan varsa hemen sofi olmasını isterim

 5. Molla_Efdal
  ملا افدال
  Tasavvuf tabir-i caizse dini doruklarda yaşamak demektir. Onun için Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani (k.s.) demiştirki: "Bizim yolumuz çok dikenlidir. Ayağını seven gelmesin!"

+ Yorum Gönder
sofi olmak doğru mudur