+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ergenliğe girme nasıl anlaşılır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. adamkng46
  Üye
  Reklam

  Ergenliğe girme nasıl anlaşılır ?

  Reklam

  Ergenliğe girme nasıl anlaşılır ? Mumsema ergenliğe girdiğimizi nasıl anlarız erkek

  Ben 14 yaşındayım ve ergenlğie girip girmediğimi soruyorum

  İnternnete arştırdım biraz uykuda meninin gelmesi ile olr felan diyodu böyle bişey bana olur gibi oldu ama tam emin değil acaba men mi diye acabu uykuda men gelmesi hangi sıklıkta olur mastürbasyon da yapmıyorum çoğu kişi günah diyor

 2. mum
  Administrator

  Cevap: Ergenliğe girme nasıl anlaşılır ?


  Reklam


  BULÛĞ - ERGENLİK

  البلوغ))

  Kişinin çocukluk devresinden çıkıp fiilen veya hükmen cinsî ergenlik kazanması.

  Sözlükte “ulaşmak” anlamına gelen bulûğ, terim olarak çocuğun cinsî ve bünyevî ergenlik dönemine ulaşmasını ifade eder ve bu durumdaki kimseye de bâliğ denir. Ergenlik devresi de diyebileceğimiz bulûğ sonrası dönem, kişinin çocukluktan çıkıp yetişkin insan özelliği kazandığı önemli bir hayat merhalesidir. Ergenlikten asıl maksat kişinin aklî ve ruhî yönden ergen olması ise de bunun tesbiti çok zordur ve ölçüsü de oldukça değişiklik göstermektedir. Ayrıca kişinin aklî ve ruhî gelişmesiyle biyolojik gelişimi arasında kuvvetli bir paralellik de vardır. Bu sebeplerle bulûğda “çocuğun fiilen veya hükmen biyolojik-cinsî ergenlik kazanması” esas alınarak bazı yönleriyle üçüncü şahısları da ilgilendiren bu konuda açık ve objektif bir ölçü benimsenmiştir.

  İslâm hukukçuları bulûğ için bir ön şart, iki de ölçü getirmişlerdir. Bulûğun ön şartı çocuğun belli bir alt yaş sınırına ulaşması olup bu da erkeklerde on iki, kızlarda ise dokuz yaşın tamamlanmasıdır. Bu sınır bulûğun asgari yaş sınırı olup Mecelle’nin de kaydettiği gibi (md. 988) bu yaşa ulaşmamış çocuğun bulûğ iddiası dinlenmez. Diğer bir ifadeyle çocuğun bulûğuna ancak bu yaştan sonra hukuken imkân tanınır. Bulûğun iki ölçüsünden birincisi ve aslî olanı fiilî bulûğdur; yani gerekli asgari yaş sınırına ulaşmış erkeğin ve kızın cinsî yönden fiilî ergenliğe kavuşmasıdır. Bunun da bünyeye, iklim vb. dış şartlara göre değişik yaşlarda olacağı açıktır. Mecelle’de, “Hadd-i bulûğ ihtilâm ve ihbâl, hayız ve habil ile sâbit olur” denilerek (md. 985) erkek için ihtilâm olma ve baba olabilme, kız için hayız görme ve anne olabilme durumunun ölçü olduğu belirtilmiştir. Fakat kişinin bu bünyevî gelişimine dışarıdan muttali olma genelde pek mümkün olmadığından bulûğun tesbitinde, yukarıdaki alt yaş sınırına ulaşmış olan ve bünyesi de uygun bulunan çocuğun ikrar ve iddiası yeterli görülür (Mecelle, md. 989). Gerek Hz. Peygamber ve sahâbe döneminde gerekse klasik kaynaklarda bulûğ için çeşitli hâricî ve bünyevî belirtilerin ölçü alınması veya birer ipucu olarak değerlendirilmesi bu amaçladır. Bulûğun ikinci ölçüsü ise hükmen bulûğ olup bu da çocuğun belli bir âzami yaş sınırına ulaşmasıdır. Ebû Hanîfe’ye göre erkek on sekiz, kız on yedi yaşını tamamlayınca, İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre ise erkek-kız ayırımı olmaksızın çocuk on beş yaşını tamamlayınca fiilen erip ermediğine bakılmaksızın hükmen bulûğa ermiş sayılır. Üst yaş sınırı konusunda başka görüşler de vardır. Hükmen bulûğ için benimsenen bu üst sınırı, genelde ilgili âyetlerdeki (el-En‘âm 6/152; el-İsrâ 17/34) lafızların yorumuna, Hz. Peygamber’in ve sahâbenin bazı uygulamalarına dayanıyorsa da mahiyeti itibariyle bölgesel ve örfî bir karakter taşıdığı için ictihadîdir. Doktrinde ağırlıklı görüş çoğunluğun görüşü olup Mecelle’nin tercihi de (md. 986) bu yöndedir. Bulûğun alt yaş sınırı olan dokuz-on iki yaş ile üst yaş sınırı arasındaki kimseye “murâhik” denilir. Buna göre murâhik fiilî olarak bulûğa ermemiş veya bulûğu sabit görülmemişse üst yaş sınırına ulaşınca hükmen bâliğ olur.

  Bulûğ ile insan hem bedenen hem de ruhen belli ve yeterli bir asgari olgunluğa eriştiğinden kural olarak edâ (fiil) ehliyetini kazanır. Zaten bulûğ, şahsın edâ ehliyeti yönünden cenin, küçüklük ve temyiz devrelerini takip eden dördüncü devirdir. Bâliğ kimse gerek iman esasları, ibadetler, haramlar, vergi, cihad, cezaî ve hukukî mesuliyetler ve gerekse dinî, içtimaî ve hukukî düzenin sağladığı haklardan faydalanma yönünden tam ehliyet sahibidir. Çocukluk sebebiyle tanınmış muafiyetler de bulûğ ile kalkar. Hadiste, kendisinden dinî ve cezaî mesuliyetin kaldırıldığı bildirilen üç grup şahıstan birisi de bulûğa ermemiş çocuktur (Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 16). Ancak aklî ve ruhî olgunluk demek olan rüşd genelde bulûğla birlikte gerçekleşirse de bazı durumlarda bulûğdan sonraya da kalabilir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “Yetimleri evlenme çağına ulaşıncaya kadar yetiştirip deneyin, onların akılca olgunlaştıklarını (rüşd) görürseniz mallarını kendilerine teslim edin” (en-Nisâ 4/6) buyrularak bu ayırıma işaret edilmiştir. Bundan hareketle İslâm hukukçuları kişinin kendi şahsı üzerindeki velâyeti, dinî, cezaî ve hukukî ehliyeti için tek başına bulûğu yeterli görürken malî tasarruflarında tam serbestliğe kavuşması için bulûğun yanı sıra rüşdü de şart koşmuşlardır. Rüşd döneminin malî hak ve mükellefiyetler açısından bulûğu takip eden beşinci devre olarak sayılması da bu sebepledir (bk. RÜŞD).

  Ali Bardakoğlu

 3. adamkng46
  Üye
  Bide bende 3 aydır şöyle birşey var eskiden normal önüme bakarak yürürken artık yerlere bakarak karıncaları ezmemeye çalışarak ve günahlardan kaçınıyorum ve korkuyorum acaba cehennememi gideceğim gibi buda ergenlikten dolayımı yani bu his içimde bişey var gibi mesela okuldayken konsatre olmuşken derse aniden aklıma bir konu geliyo acaba ben bundan dolayı günahamı girdim diyerek konstrem dağılyor bazen geçiyor sonra tekrar başlıyor

 4. mum
  Administrator
  Ergenlikle alakası yok
  Ruhsal yapıyla alakalı. Bu gibi vesveseleri terk etmezsen ilerde büyük sorun olur.

  Yukarıdaki konuyu okudun mu? ne anladın?

 5. adamkng46
  Üye
  Evet yazdığınızı okudum tşekkür ederim
  Terketmek derken aklıma getirmemeye çalışıyorum olmuyorum nasıl paymam gere

 6. Misafir
  Merhaba ben 14 yasindayim haftada 2 _3 kez dayanamayip mastrbasyon yapiyorum dinimize gore gunah oldugunu duydum peki dinimize gore erkek ergenler nasil orgazm olur nasil zevk duyar ?

+ Yorum Gönder
erkek çocuğun ergenliğe girdiği nasıl anlaşılır,  ergenliğe girdiğini nasıl anlarsın,  erkekler ergenliğe girdiğini nasıl anlar,  buluğ çağına girdiğimizi nasıl anlarız,  islama göre ergenliğe nasıl girilir,  ergenlik cagina girdigimizi nasil anlariz kizlar,  ergenliğe girdiğimizi nasıl anlarız