+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Yeter artık sözü Talakta kinayeli söz grubuna girer mi. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. fikri solmaz
  Üye
  Reklam

  Yeter artık sözü Talakta kinayeli söz grubuna girer mi.

  Reklam

  Yeter artık sözü Talakta kinayeli söz grubuna girer mi. Mumsema merhabalar ben karımla kavga ettim. karım kendi memleketini ziyaret ettiğimiz bir zamanda kalabalık bir çarşı ortasında bana bağrırdı. bana bağırma diye defalarca uyarmama rağmen bağırmaya devam etti. ve herkes bize baktı. rezil oldum. eve gelince gel otur bana niye öyle yaptın dedim. gelmedi. bana beddua etmeye ve benden şikayetlenmeye devam etti. ben de anne ve babasına eşimle son dönemde aramızdaki birçok problemden bahsetmeye başladım.karımı ailesine şikayet ettim çünkü son dönemde bana yemek bile yapmıyor. hergün ayrılmaktan bahsediyor. bunları konuşurken şeytanın da nefsimi şişirmesiyle kendimi çok haklı gördüm ve "bıktım, usandım, yeter be, yeter artık, bu kadar da yapılmaz ki, eşimi kastederek ne çekeceğim ben bunu, niye çekeyim, eşime döndüm ve ne çekeceğim ben seni be , hayatım mahvoldu, yeterse de yeter be" gibi laflar söyledim. bunları söylerken kafamdan şeytanın da telkinleriyle ayrılık düşünceleri geçiyordu ama ben bu sözleri eşime "seni boşadım" manasında söylemedim. yeter artık sözünü eşimin davranışları için mi yoksa evlilik kurumu için mi söyledim tam bilmiyorum. şu anda bu sözleri tam olarak hangi niyetle söyledim tam olarak kestiremiyorum ama tek bildiğim eşimden asla ayrılmak istemediğim. şimdi bu durumda bu nikahın durumu nedir? sarfettiğim sözler kinayeli boşama grubu sözlerine girer mi? bu sözlerden dolayı nikaha zarar gelir mi? hcam Allah razı olsun sizlerden.

 2. mum
  Administrator

  Cevap: Yeter artık sözü kinayeli söz grubuna girer mi.


  Reklam


  ama tek bildiğim eşimden asla ayrılmak istemediğim
  Kardeş, Talak konusu okunmadan bu meseleler anlaşılmaz.


  A) Sarih ve Kinayî Talak


  Sarih boşama, boşamadan başka mânâya gelmeyen bir sözdür. Kinayî boşama İse, boşama mânâsında açık olmayıp boşama mânâsına geldiği gibi başka mânâya da gelen sözdür. Bu bakımdan boşama, sarih ve kinayî olmak üzere ikiye ayrılır.  A. Sarih Talak


  Sarih boşama, boşamadan başka bir mânâya gelmeyen lafızlardır. Bu da üç kelimedir; talak, firak ve serah. Bu lafızların talak'a delâlet ettikleri kesindir. Çünkü şeriatta bu lafızlar, genellikle bu mânâda kullanılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu mânâda kullanılmıştır.

  Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman (=tallaktumû) onları (temizlenme) vakitlerinde (ve münasebette bulunmadan) boşamayın. (Talak/1)

  Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma (=serahen) bedellerinizi vereyim ve sizleri güzellikle salayım.

  (Ahzab/28)

  Veya güzellikle onlardan ayrılın (=fârikû).

  (Talak/2)

  Bu kelimelerin tercümesi de sarih talak kabul edilir. Çünkü bu keli*meler o dilde talak mânâsında kullanılmaktadır.  A/b. Kinayi Talak


  Kinayî boşama, kullanılan lafız boşama mânâsında açık olmayıp boşama mânâsına geldiği gibi, başka bir mânâya da gelen sözle olur. Meselâ enti baliyyetun (sen benden hâlisin), enti beriyyetun (sen benden berisin), enti bettetun (aramız kesiktir), îzhebî haysu şi'te (dilediğin yere git), ilhakı biehlike (ailenin yanına git), habluki ala ğaribiki (yuların omu-zundadır, yani serbestsin), a'zibi (benden uzaklaş), ağrubi (benden ayrıl), enti aleyye haramun (sen bana haramsın) gibi kelimelerin tümünün boşanmaya delâlet etmesi kinaye yoluyladır. Çünkü bu lafızlar, boşanmaya delâlet edebileceği gibi, başka mânâlara da gelir.
  Boşamada Kinayî Lafızları Kullanmanın Meşru Olduğunun Delili


  Kinayî lafzın boşanmaya delâlet etmesinin delili, Hz. Aişe'den rivayet edilen şu hadîstir; "Cevn kızı (Umeyme), Rasûlulİah(a nikâh olunup) hu*zuruna girdirildiği ve Rasûlullah da ona yaklaştığı zaman 'Senden Allah'a sığınırım!' dedi. Bunun üzerine Rasûlullah ona 'Sen şanı büyük olan Allah'a sığındın, artık ailenin yanına git!' buyurdu".[3]

  Hz. Peygamber'in 'ailenin yanma git' demesi, kinaye yoluyla boşamanın meşruiyetine delildir.  Sarih ve Kinayî Lafızların Hükmü


  Yukarıda anlattıklarımızdan, sarih lafızlarla yapılan boşamanın -boşama niyeti olmasa dahi- kesin olarak tahakkuk ettiği anlaşılmıştır,

  Kinayî lafızlarla boşamaya gelince, -bu tür boşama halk arasında şöhret bulmuş olsa da- onda niyet şarttır. Meselâ boşama niyeti ol*maksızın aleyye'l-haram (benim üzerime haram olsun), enti aleyye haram (sen bana haramsın) gibi lafızlarla boşama gerçekleşmez.

  Tebük gazvesine katılmayan Ka'b b. Mâlik'e Hz. Peygamber, hanımından ayrılması için haber gönderdiğinde Ka'b b. Mâlik gelen ha*berciye (Huzeyme'ye) şöyle sordu:

  - Karımı boşayacak mıyım, yoksa ne yapacağım?

  - Hayır, boşama! Yalnız ondan ayrı dur, hanımına yaklaşma!

  "Bunun üzerine karıma 'Haydi babanın yanına git, Allah bu iş hakkında hükmünü verinceye kadar orada kal' dedim".[4]

  Bu hadîs, boşama niyeti olmadan söylenen kinayî lafızlarla boşanmanın tahakkuk etmediğine delâlet eder.

  Daha sonra Allah Teâlâ Ka'b b. Mâlik ve iki arkadaşını affettiğini bil*dirince, yeni bir nikâha gerek duymaksızın hanımını geri getirmiştir. Ka'b b. Mâlik boşamaya niyet etmediği için 5u sözlerle boşanma geçekleşmemiştir.

 3. fikri solmaz
  Üye
  Hocam teşekkürler. O zaman bizim durumumuzda da nikah devam ediyor diyebilir miyiz? Allah rızası için bir cevap daha.

 4. mum
  Administrator
  O zaman bizim durumumuzda da nikah devam ediyor diyebilir miyiz?
  Kinayeli sözü zaten boşama niyetiyle söylemediğini yukarda yazmışsın
  daha vesvese yapmana gerek yok, nikahına zarar gelmemiş.

+ Yorum Gönder
kinayeli sözler talak,  vesvese kinayeli sözler