Konusunu Oylayın.: Alay nedir? Alay ne demektir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Alay nedir? Alay ne demektir
 1. 23.Temmuz.2014, 00:44
  1
  Erdemi
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Temmuz.2014
  Üye No: 104137
  Mesaj Sayısı: 41
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Alay nedir? Alay ne demektir


  Alay nedir? Alay ne demektir Mumsema Din ile nasıl alay edilir

  Namaz ve diğer dini kurallarla alay şekilleri nelerdir

  Alay konusunda tam olarak birşey bulamadım o yüzden soruyorum.Dinle namazları alay oluyormuş bu nasıl oluyor açıklarmısınız?Tesekkurler


 2. 23.Temmuz.2014, 00:44
  1
  Erdemi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Din ile nasıl alay edilir

  Namaz ve diğer dini kurallarla alay şekilleri nelerdir

  Alay konusunda tam olarak birşey bulamadım o yüzden soruyorum.Dinle namazları alay oluyormuş bu nasıl oluyor açıklarmısınız?Tesekkurler

 3. 23.Temmuz.2014, 01:21
  2
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,385
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Alay nedir? Alay ne demektir
  Din ve dindarlarla alay etmek ister gizli olsun, isterse açıktan yapılsın kişiyi imandan çıkaran şeylerdendir.

  DİN İLE ALAY ETME ŞEKİLLERİ


  Alaycı müstehziden sâdır oluş şekline göre alay ve istihzanın çeşitli nevileri vardır. Alay ve istihza bazan sözle olur, ki

  eskiden ve şimdi alay ve istihzanın en çok yapılan şekli budur. Bazan da işaretle olur. İşaretle yapılan alay kaş-göz

  hareketiyle veya dil çıkarmakla yapılabilir. Bazan da alay el hareketiyle olabilir.

  Alay ve istihza şekillerinin çokluğunu göz önünde bulundurarak bu bölümü aşağıdaki kısımlara ayırdım:

  1- Allah ile istihza şekilleri

  2- Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıyla istihza şekilleri

  3- İslamın sembolleriyle ve Peygamberin sünnetiyle istihza etme şekilleri

  4- Müminlerle istihza etme şekilleri.

  Bunların açıklaması aşağıdadır:

  1- ALLAH'LA İSTİHZA ŞEKİLLERİ

  Bu dinin en açık ve kesin olarak bilinen gerçeklerinden birisi şudur: Allah Teala birdir, tektir, eşsizdir, sameddir (hiçbir

  kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir, fakat herkes ve her şey O'na muhtaçtır), doğmamıştır, doğrulmamıştır, başlangıcı

  olmayan ilktir, sonu olmayan sondur, kuvvetlidir, güçlüdür, mutlak kudret sahibidir, büyüktür, yücedir, yerde ve gökte O'nu

  aciz bırakacak hiçbir şey yoktur ve O'nun yücelik ve kemal sıfatları vardır.

  "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir." (Şûra, 42/11)

  Ancak Allah'ı inkar edenler Allah'ı hakkıyla tanımadılar. Küfürlerinin en çirkini ise Allah ile istihza etmeleri ve O'nunla

  alay etmeleridir. Bundan Allah'a sığınırız... Allah ile istihza etmenin şekilleri şunlardır:

  1- Dinsiz materyalistlerin "tanrı yoktur, varlık maddeden ibarettir, tabiatta tesadüfler hâkimdir. Tabiatın yaratıklar

  üzerindeki kudretinin sınırı yoktur" demeleri.28

  Fasih bir Arapça ile konuşamasalar dahi materyalist marksist komünistler alay ve istihzanın bu şeklinin temsilcileridirler!

  2- Alay ve istihzanın dinsiz ve materyalist bir düşünce üzerine geliştirilmesidir. Bunlar küçük bir topluluktur. Bunlar,

  adına serbest şiir dedikleri basit sözler söylediler ve bu sözlerinin arasında bu toplumun bütün değişmeyen değerlerine karşı

  çıktılar. Bu sebeble Allah ile alay ettiler ve görülmemiş şeylere cüret ettiler. Onların sözlerini okuduğun zaman tüyleri diken

  diken eden apaçık bir küfür bulursun. İşte sana onların söyledikleri şeylere bir örnek:

  Bunların önde gelenlerinden Abdu'l-Aziz el-Mekâlih -ki bizdeki bazı papağanlar onu modernistlerin peygamberi olarak

  nitelendirirler- şöyle diyor: "Allah kül oldu, sessizliğe büründü ve cellatların elinde korkuya kapıldı. O, servet nağmelerinin

  rabbi arasında tesbih taneleri ve sarıklar bitiren bir tarla oldu. Halbuki eskiden Rab sevilmek içindi. Eskiden Allah, sevgi idi,

  geceleyin gündüz idi, yeşil yağmurlarla arzın pürüzlerini temizleyen şarkılar idi."29

  3- Çağdaş komünist Abdu'l-Vehhab el-Beyâti'nin sözleri de Allah ile istihzanın bir çeşididir:

  "Allah'ı benim şehrimde yahudiler pazarlıyorlar. Allah benim şehrimde kovulmuştur, reddedilmiştir. Gaziler O'nun

  kendileri için bir hizmetçi, bir şâir ve bir kavat olmasını ve âbidler yolunun çalgılarında aldatmak istedi.

  Fakat o çıldırdı. Çünkü o tarlaların zambaklarını var olmasını istediği çekirgelerinden korudu."


  Sen hiç Allah'a böyle küfredildiğini ve böyle alay edildiğini duydun mu? Allah Teala suçluların söyledikleri şeylerden

  yücedir ve büyüktür. Sonra bu zındığın adı ne biliyor musun? Abdu'l-Vehhab!!

  4- Düşünce çöplüğünün şâiri Nizar Kabâni'ye gelince Allah'ın akrabalıkları isimli kasidesindeki şu sözlerine bir kulak

  ver:

  "Fasulyenin, leblebinin, turşunun ve baklanın pahallanması da mı Allah'ın işlerindendir?!!"31

  "Ya İlâhî... Eğer gerçekten Rab isen bizi âşıklarımıza bırak."32

  5- Mahmud Derviş isimli bir diğer çağdaş komunist şöyle der:

  "Uyu uyu, Allah'ın gözü bizi ve karatavuklar sürüsünü görmez."33

  6- Onlara sihri öğreten en büyükleri Bedir Şâkir es-Seyyab'a gelince, o da şunları söyleyen kişidir:

  "Biz hepimiz ölüleriz. Ben ve Muhammed. Şu kabirlerimiz toza toprağa karışmış minare enkazıdır. Üzerinde

  Muhammed ve Allah'ın ismi yazılı enkaz."34 Sonra şöyle der: "Allah bizim kasabamızda yaşıyor; O'nu biz öldürmedik. Bir

  gün acıktığımız için O'nu yemedik."35 Allah Teala bu küfür ve noksanlıklardan yücedir/münezzehtir!!.

  Bunlar şu sapıkların teranelerinden taşan küçük bir bölümdür. Bütün bu saçmalıklarından sonra adamları övülüyorlar,

  yüceltiliyorlar ve göklere çıkartılıyorlar. Fakat sakın sen öyle yapma. Çünkü senin Rabbin şöyle buyuruyor:

  "İçinizden onları dost edinenler onlardandır." (Maide, 5/51)

  2- PEYGAMBER sallallahu aleyhi ve sellem

  VE ASHABI İLE İSTİHZA ŞEKİLLERİ

  Şüphesiz Allah Teala Peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir değer verdi, ona itaat etmeyi

  ve sorunları ona götürmeyi emretti. Yüce Allah şöyle buyurdu:

  "Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının." (Haşr, 59/7) "Ey iman edenler! Allah'a itaat

  edin. Peygambere ve sizden olan ulu'l-emre (yetkililere) de itaat edin. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve

  âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Peygambere götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de

  netice bakımından daha güzeldir." (Nisa, 4/59) "Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem

  kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş

  olmazlar." (Nisa, 4/65)

  Allah'ın salât ve selamı onun üzerine olsun, bu yüce peygamberi kaş-göz hareketleriyle alaya almak ve onunla istihza

  etmek câiz değildir. Kim bunu yaparsa Allah'a küfretmiş ve dinden çıkmış olur. Bu yüce Peygamberle sallallahu aleyhi ve

  sellem yapılan alay ve istihza şekillerinden işte sana birkaç örnek:

  1- Müslümanların pek çok sıkıntı, meşakkat, açlık ve susuzlukla karşılaştıkları Tebuk savaşında alaycılar Peygamberle

  sallallahu aleyhi ve sellem alay ettiler. Bunun üzerine yedi kat semanın üstünden bu alaycıların küfrünü ilan eden vahiy indi.

  Allah Teala şöyle buyurdu:

  "Eğer onlara (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun

  ayetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir

  oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz." (Tevbe, 9/65-66)

  Bu ayetlerin iniş sebebi hakkında Ka'b el-Kurazî ve diğer müfessirlerden şöyle dedikleri rivayet edilmektedir:

  Münafıklardan bir adam dedi ki: Bizim şu Kur'an okuyan adamların bizden daha çok midelerine düşkün, bizden daha çok

  yalancı, düşmanla karşılaşınca bizden daha çok korkak olduklarını görüyorum, başka bir şey görmüyorum. Bu durum

  Rasûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirildi. Sonra bu adam Rasûlullah'a geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
  devesine binip yola çıkmak üzereydi. Adam: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk." dedi. Bunun üzerine

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz Allah ile, Allah'ın âyetleriyle ve O'nun Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz" âyetini

  66. âyetin sonuna kadar okudu. Adamın bacakları öyle titriyordu ki, bastığı taşı hareket ettiriyordu. Rasûlullah sallallahu

  aleyhi ve sellem ona hiç iltifat etmedi. Adam ise, Rasûlullah'ın kılıcına sarılıp kalakalmıştı.36

  Katade de şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk savaşına giderken beraberlerinde bazı münafıklar da

  vardı. Bunlar Rasûlullah'ı kastederek: "Bu adam Şam saraylarını ve kalelerini fethedeceğini mi zannediyor? Heyhat, ne kadar

  da boş bir hayal!" dediler. Yüce Allah, Peygamberine bunu haber verdi. O da: "Şu atlıları bana bir durdurun!" buyurdu ve

  onların yanına gitti: "Siz şöyle şöyle dediniz" buyurdu. Onlar da: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk"

  diye cevap verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti indirdi.37

  İbnu İshak da şunları söyledi: Ümeyye oğullarından İbn Zeyd İbn Amr İbn Avf'ın kardeşi Vedia b. Sâbit ile Eşca'

  kabilesinden Seleme oğullarının dostu Mahşen İbn Humeyyir adında bir adam da olmak üzere bir grup münafık Tebuk'e

  doğru giderken Rasûlullah'ı işaret ediyorlar ve birbirlerine şöyle diyorlardı: Siz Asfaroğullarıyla (sarışın Bizanslılarla)

  yapılacak savaşın, Arapların birbirleriyle yaptıkları savaş gibi mi olacağını zannediyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki sanki

  biz yarın sizin ellerinizin kollarınızın iplerle bağlandığınızı görüyoruz gibiyiz. Müminleri korkutmak ve ürkütmek için bu

  lafları ettiler. Mahşen İbn Humeyyir dedi ki: Vallahi bu söylediklerinizden dolayı hakkımızda bir Kur'an âyeti inmesinden

  korkuyorum. Böyle olmaktansa herbirimize yüz kırbaç vurulmasını tercih ederim. Ayrıca -duyduğuma göre- Peygamber

  sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'a demiş ki: Git şu adamlara, çünkü onlar helak oldular, ne dediklerini sor; eğer inkar

  ederlerse: Evet, şöyle şöyle dediniz, de. Ammar onlara gitti ve bunu onlara söyledi. Onlar bunun üzerine Rasûlullah'a geldiler

  ve ondan özür dilediler. Vedia İbn Sâbit, bineğinin üstünde olan Rasûlullah'ın heybesinden tutarak şöyle demeye başladı: Ey

  Allah'ın Rasûlü, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk. Bunun üzerine Allah Teala: "Onlara (niçin alay ettiklerini) sorarsan, biz

  sadece lafa dalmış eğleniyorduk, derler." âyetini indirdi. Mahşan İbn Humeyyir ise şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasûlü! Ben kendi

  ismime ve babamın ismine güvendim. Bu âyette affedildiği belirten kişi Mahşen İbn Humeyyir'dir. Daha sonra Abdu'r-

  Rahman adını almış ve Allah'a hiç kimsenin bilmediği bir yerde şehit olması için dua etmiştir. Nitekim Yemame günü şehit

  edildi ve hiç izine rastlanmadı."38

  Bu kıssada görüyoruz ki, Rasûlullah ile alay ettikleri zaman yanlarında yüce sahabiler olduğu halde cihada çıkmış

  olmaları bile bu alaycı grubun affını sağlayamadı.

  2- Yine Tebuk yolunda meydana gelen bir olay bu istihzanın örneklerindendir. O yolculuk esnasında Rasûlullah'ın

  devesi kaybolmuştu. Zeyd İbn el-Lusayt isimli münafık şöyle dedi: Bir peygamber olduğunu ve gökten haber verdiğini iddia

  etmiyor mu, o halde devesinin nerede olduğunu bilmez mi? Bunu öğrenen Rasûlullah şöyle dedi: "Bir adam şöyle şöyle

  diyor, -Adamın sözlerini anlattı- Allah'a yemin olsun ki ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilirim. Allah Teala bana

  devemin nerede olduğunu gösterdi. O şu anda falan yerdeki vadide bir derenin içinde, yuları bir ağaca takılmış bekliyor.

  Gidin ve onu bana getirin." Gittiler ve deveyi alıp Peygamber'e getirdiler.39

  3- Çağımızda Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem alay edenler tüyleri diken eden küfür ve sapık sözler söylemekle

  övünmektedirler. Çağdaş şâirler –şâir diye adlandırılmaları ne kadar doğruysa– bu gruba girerler. Onlar inkarcı doğu ve batı

  edebiyat ekollerinden çıkan inkarcı ve anarşist fikirlerin kurbanı olmuşlardır.

  Onlar bizim ırkımızın çocuklarıdırlar ve bizim isimlerimizi taşırlar, fakat onlar bizim dinimizin asıl düşmanlarından daha

  tehlikelidirler. İşte şu şair bozuntusu Muhammed Cebr el-Harbî şöyle diyor ve ne çirkin şeyler söylüyor:

  Bizim sahralar ülkemiz battı/halâk oldu

  Gece (nin karanlıkları) her tarafını sardı

  Bir Hâşimi ona kendi zinetini giydirdi

  İbadet etmek için boyun eğdi onun adetlerine
  Ne dersin, Allah'ın kendisiyle bu ümmeti cahiliye karanlığından İslamın aydınlığına çıkardığı Kureyşli Abdullah'ın oğlu

  Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem başkasını bu ülke hiç tanıdı mı? Sonra bu alçak adam kalkıyor, bizim dinimize gece

  ve karanlık ismini vermeye cesaret ediyor!!

  4- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ve istihzanın örneklerinden birisi de karikatürist Salah Câhin'in çizdiği

  şeylerdir. Bu adam el-Ehram gazetesinde bir karikatür çizmişti. Bu karikatürde Hz. Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem

  simgeleyen bir bedeviyi, gericiliği simgelemesi için merkebe ters binmiş bir vaziyette resmetmiş, bu resmin altına da bir

  horoz, dokuz tavuk ve şu yazıyı yerleştirmişti: "Muhammed Efendi bir horoza dokuza izin veriyor."41 Bu karikatür Allah'ın

  Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem yapılan saldırı, alay ve istihzanın en çirkinlerinden biridir.

  5- Allah'ın Rasûlünün sünnetiyle alay etmenin örneklerinden bir diğer Muhammed el-Gazali'nin "Başlarına bir kadını

  idareci olarak getiren bir toplum asla kurtulmaz" hadisiyle alay etmesidir. Muhammed el-Gazali, bu hadis Sahihu Buhârî'de

  geçmesine rağmen Belkıs, Viktorya, İndra Gandi ve Golda Meir'in milletlerini kurtaran kadınlar olduğunu söylüyor.42

  6- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmenin bir diğer örneği onun dinini (bize) taşıyıp getiren kişilerle alay

  etmektir. Alay ve istihzada bu yola başvuran çağdaş çaylaklardan birisi (dini metinlerdeki isnad zinciriyle) alay ederek

  yazdığı bir yazıda şöyle söylüyor: Bize bir muhbet (yani başarısız bir kişi) haber verdi. Ona da bir muhbet, ona da bir câhil

  haber vermişti.43!!

  Arkadaşı da şöyle diyordu: Bize Şeyh İmam haber verdi. O bu bu haberi Salih İbn Abdu'l-Hay'dan; o Seyyid İbn

  Derviş'ten; o, babasından; o da dedesinden aldı."44

  Bu, rivayetlerin dayandığı şahıslar olan Allah'ın dinini bize taşıyan insanlara karşı yapılmış büyük bir terbiyesizliktir.

  İsnad ilmi bu ümmetin en harika bir övünç vesilesidir ve sözlerin isnat edildiği şahısların incelendiği ve süzgeçten geçirildiği

  böyle bir ilme sahip olma şerefine yeryüzünde başka hiçbir millet nail olmamıştır. Fakat böyle bir ilim istihza ve sapıklığın

  önde gelenleri tarafından alay malzemesi yapılmaktadır.

  7- Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh bacakları ince bir kişiydi. Bir gün Allah'ın Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem

  Arak ağacından misvak toplamak için çıkmıştı. Bacaklarının inceliği sebebiyle rüzgar onu bir yöne savuruyordu. Onun bu

  halini gören topluluk gülünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki mizanda onun iki

  bacağı Uhud (dağın)dan daha ağırdır."45

  8- Ve işte Ebû Zer el-Ğıfârî radıyallahu anh ile alay eden bir yazar şöyle der: "Ebû Zer el-Ğıfârî gibi adaletli ve önder bir

  kişi tek başına yürüyor, tek başına ölüyor ve kıyamet günü de tek başına diriliyor."46

  Sanatsal kokuşmuşluğun simgelerinden, ahlaki çöküntünün sahiplerinden ve insanların en adilerinden birisi çıkıp

  Allah'ın Rasûlünün sallallahu aleyhi ve sellem temiz ve yüce ashabı hakkında işte böyle şüphe ve tereddütler saçıyor!!

  3- İSLAMIN SEMBOLLERİYLE VE PEYGAMBERİN SÜNNETİYLE ALAY ETME ŞEKİLLERİ

  Allah Teala şöyle buyurdu:

  "İnkarcılar hakkı bâtılla ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar, âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya

  aldılar." (Kehf, 18/56)

  Alimler, Allah'ın âyetleri ve şeriatıyla alay etmeyi inkar nevilerinin en şiddetlilerinden birisi olarak zikrettiler.47 Allah

  Teala şöyle buyurdu:

  "Evet sen şaşırıyorsun, onlar da seni alaya alıyorlar. Onlara öğüt verildiği zaman öğüt dinlemezler. Bir mucize gördüklerinde alay

  ederler." (Sâffat, 37/12-14)

  Bugün müşahede ettiğimiz acı gerçek, Allah'ın diniyle, şeriatıyla ve peygamberinin sünnetiyle herkesin gözünün önünde

  utanç verici şekilde ve acımasızca alay edilmesidir. Hepsinin de ortak noktası Allah'ın diniyle harp etmek ve onu yıkmak

  olan bu çirkin alay ve istihza şekillerinden bazı örnekler vermek istiyorum.

  1- Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin inanç esaslarından olduğu dinde kesin olarak bilinen Rabbimizin istiva, nüzul, gazab, rıza,

  iki el vs. sıfatları gibi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin bazı akîde meseleleriyle alay etmek.

  Kuşkusuz sen, Ehl-i Sünnetin yolundan çıkan her bid'atçıyı, Allah'ın zâtına lâyık bir şekilde bu sıfatların varlığını kabul

  eden kimseleri alaya aldıklarını görürsün. Tevilciler de bu alay ve istihzanın günahını taşırlar. Çünkü onlar, Allah ve

  Rasûlünün sözlerinde yanlışlıklar bulup bunları düzeltmek isteyenler gibidirler. Yoksa Allah'ın inmesinden söz eden hadisin

  anlamı nedir? Halbuki bu hadis mütevatir olan hadislerdendir. Sonra bununla alay eden ve yaratıcının sıfatlarını yaratıkların

  sıfatlarıyla karşılaştıran kimseler görürsün. Rabbimiz Teala onların sapıkça alaylarından yücedir ve beridir!!

  2- Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyi alaya almak, onu gericilerin, köktencilerin şeriatı olmakla ve içinde vahşilikler

  bulundurmakla itham etmek! Çünkü hırsızın eli nasıl kesilir, evli ve zina eden bir kimse nasıl recmedilir!!

  Başarılı davetçi, istikameti düzgün insan Şeyh Abdu'r-Rahman ed-Devserî -Allah rahmet eylesin- bu konuda şöyle diyor:

  "Bu, Yüce Allah'a karşı büyük bir saldırıdır, O'nun isimlerini inkar etmek ve kendi kurallarını ve görüşlerini Allah'ın

  hükmüne ve maksadına karşı tercih etmek/onları üstün görmektir. Onların bu sözlerinde Allah'ın herşeyi kuşatıcı ilmini

  inkar, O'nun hikmetine ve rahmetine karşı bir eleştiri vardır. Çünkü onlar Allah'ı insanların her çağdaki durumlarına uygun

  olan şeyi bilen ve onların durumlarına elverişli hükümler koyan bir ilah olarak görmediler. Münafıkların mirasçıları bu

  zamanda da devam etti ve Allah'ın hükümlerinin insanlığa uygun olmayan bir katılıkta olduğunu iddia ettiler. Onların bu

  anlayışına göre Allah rahim (merhamet sahibi) değildir, çünkü O'nun şeriatı hikmet ve rahmet üzerine değil, katılık ve

  kapalılık üzerine kuruludur. Böylece onlar münafıklığın en alçak mertebelerinden birine düşmüş oldular."48

  Allah'ın şeriatının hakim olmasından duyulan bu endişe ve kaygı ve bunun öncesinde ve sonrasında, özellikle bu

  ümmetin hiçbir şekilde iyiliğini istemeyen ataistler tarafından bu şeriatla alay ve istihza edilmesi, bütün bunlar bize,

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dini kendilerine getirdiği zaman Kureyşlilerin söylediği şu sözü hatırlatıyor:

  "Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız." (Kasas, 28(57) 49

  Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesine saldıran bugünkü dinsizlerin mantığı aynen Firavun'un mantığıdır. Firavun da

  Mûsâ'nın Allah'tan getirdiği hak dinden halkını sakındırmak için şöyle demişti:

  "Ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum." (Gafir, 40/26)

  Bu, her ülkede ve her asırda Allah'a ve O'nun dinine karşı çıkanların mantığıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

  "Bunu nesilden nesile vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur." (Zâriyat, 51/53)

  3- Allah düşmanlarındaki bu kaygıyı pekiştiren şeylerden birisi de onların İslam şeriatıyla hükmedilmesini isteyen dindar

  insanlarla alay eden resimleri neşretmeleridir. Bu resimlerden birisi Rûz el-Yûsuf'ta karikatür olarak yayınlandı. Orada çok

  uzun sakallı mütedeyyin bir genç minarede ezan okurken resmediliyor ve "hayye ale'l-Felah (haydin kurtuluşa)" yerine

  "hayye ale's-silah (haydin silaha)" diyor!!!

  Sonra başka bir yerde böyle bir genç tekrar çiziliyor, bu sefer gizli bir el onun başına bir kaset sokuyor, ağzına da

  tabanca!!!50

  Böylece bu iğneleyici alay ve istihzaların tamamının, günümüz dünyasının bastırmaya çalıştığı müslüman gençliğin

  kutsal uyanışına karşı yapılan bir savaş olduğunu görürsün. Gençliğin bu uyanışından dolayı Allah'a hamd ve şükürler olsun.


 4. 23.Temmuz.2014, 01:21
  2
  mum
  Administrator  Din ve dindarlarla alay etmek ister gizli olsun, isterse açıktan yapılsın kişiyi imandan çıkaran şeylerdendir.

  DİN İLE ALAY ETME ŞEKİLLERİ


  Alaycı müstehziden sâdır oluş şekline göre alay ve istihzanın çeşitli nevileri vardır. Alay ve istihza bazan sözle olur, ki

  eskiden ve şimdi alay ve istihzanın en çok yapılan şekli budur. Bazan da işaretle olur. İşaretle yapılan alay kaş-göz

  hareketiyle veya dil çıkarmakla yapılabilir. Bazan da alay el hareketiyle olabilir.

  Alay ve istihza şekillerinin çokluğunu göz önünde bulundurarak bu bölümü aşağıdaki kısımlara ayırdım:

  1- Allah ile istihza şekilleri

  2- Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıyla istihza şekilleri

  3- İslamın sembolleriyle ve Peygamberin sünnetiyle istihza etme şekilleri

  4- Müminlerle istihza etme şekilleri.

  Bunların açıklaması aşağıdadır:

  1- ALLAH'LA İSTİHZA ŞEKİLLERİ

  Bu dinin en açık ve kesin olarak bilinen gerçeklerinden birisi şudur: Allah Teala birdir, tektir, eşsizdir, sameddir (hiçbir

  kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir, fakat herkes ve her şey O'na muhtaçtır), doğmamıştır, doğrulmamıştır, başlangıcı

  olmayan ilktir, sonu olmayan sondur, kuvvetlidir, güçlüdür, mutlak kudret sahibidir, büyüktür, yücedir, yerde ve gökte O'nu

  aciz bırakacak hiçbir şey yoktur ve O'nun yücelik ve kemal sıfatları vardır.

  "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir." (Şûra, 42/11)

  Ancak Allah'ı inkar edenler Allah'ı hakkıyla tanımadılar. Küfürlerinin en çirkini ise Allah ile istihza etmeleri ve O'nunla

  alay etmeleridir. Bundan Allah'a sığınırız... Allah ile istihza etmenin şekilleri şunlardır:

  1- Dinsiz materyalistlerin "tanrı yoktur, varlık maddeden ibarettir, tabiatta tesadüfler hâkimdir. Tabiatın yaratıklar

  üzerindeki kudretinin sınırı yoktur" demeleri.28

  Fasih bir Arapça ile konuşamasalar dahi materyalist marksist komünistler alay ve istihzanın bu şeklinin temsilcileridirler!

  2- Alay ve istihzanın dinsiz ve materyalist bir düşünce üzerine geliştirilmesidir. Bunlar küçük bir topluluktur. Bunlar,

  adına serbest şiir dedikleri basit sözler söylediler ve bu sözlerinin arasında bu toplumun bütün değişmeyen değerlerine karşı

  çıktılar. Bu sebeble Allah ile alay ettiler ve görülmemiş şeylere cüret ettiler. Onların sözlerini okuduğun zaman tüyleri diken

  diken eden apaçık bir küfür bulursun. İşte sana onların söyledikleri şeylere bir örnek:

  Bunların önde gelenlerinden Abdu'l-Aziz el-Mekâlih -ki bizdeki bazı papağanlar onu modernistlerin peygamberi olarak

  nitelendirirler- şöyle diyor: "Allah kül oldu, sessizliğe büründü ve cellatların elinde korkuya kapıldı. O, servet nağmelerinin

  rabbi arasında tesbih taneleri ve sarıklar bitiren bir tarla oldu. Halbuki eskiden Rab sevilmek içindi. Eskiden Allah, sevgi idi,

  geceleyin gündüz idi, yeşil yağmurlarla arzın pürüzlerini temizleyen şarkılar idi."29

  3- Çağdaş komünist Abdu'l-Vehhab el-Beyâti'nin sözleri de Allah ile istihzanın bir çeşididir:

  "Allah'ı benim şehrimde yahudiler pazarlıyorlar. Allah benim şehrimde kovulmuştur, reddedilmiştir. Gaziler O'nun

  kendileri için bir hizmetçi, bir şâir ve bir kavat olmasını ve âbidler yolunun çalgılarında aldatmak istedi.

  Fakat o çıldırdı. Çünkü o tarlaların zambaklarını var olmasını istediği çekirgelerinden korudu."


  Sen hiç Allah'a böyle küfredildiğini ve böyle alay edildiğini duydun mu? Allah Teala suçluların söyledikleri şeylerden

  yücedir ve büyüktür. Sonra bu zındığın adı ne biliyor musun? Abdu'l-Vehhab!!

  4- Düşünce çöplüğünün şâiri Nizar Kabâni'ye gelince Allah'ın akrabalıkları isimli kasidesindeki şu sözlerine bir kulak

  ver:

  "Fasulyenin, leblebinin, turşunun ve baklanın pahallanması da mı Allah'ın işlerindendir?!!"31

  "Ya İlâhî... Eğer gerçekten Rab isen bizi âşıklarımıza bırak."32

  5- Mahmud Derviş isimli bir diğer çağdaş komunist şöyle der:

  "Uyu uyu, Allah'ın gözü bizi ve karatavuklar sürüsünü görmez."33

  6- Onlara sihri öğreten en büyükleri Bedir Şâkir es-Seyyab'a gelince, o da şunları söyleyen kişidir:

  "Biz hepimiz ölüleriz. Ben ve Muhammed. Şu kabirlerimiz toza toprağa karışmış minare enkazıdır. Üzerinde

  Muhammed ve Allah'ın ismi yazılı enkaz."34 Sonra şöyle der: "Allah bizim kasabamızda yaşıyor; O'nu biz öldürmedik. Bir

  gün acıktığımız için O'nu yemedik."35 Allah Teala bu küfür ve noksanlıklardan yücedir/münezzehtir!!.

  Bunlar şu sapıkların teranelerinden taşan küçük bir bölümdür. Bütün bu saçmalıklarından sonra adamları övülüyorlar,

  yüceltiliyorlar ve göklere çıkartılıyorlar. Fakat sakın sen öyle yapma. Çünkü senin Rabbin şöyle buyuruyor:

  "İçinizden onları dost edinenler onlardandır." (Maide, 5/51)

  2- PEYGAMBER sallallahu aleyhi ve sellem

  VE ASHABI İLE İSTİHZA ŞEKİLLERİ

  Şüphesiz Allah Teala Peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir değer verdi, ona itaat etmeyi

  ve sorunları ona götürmeyi emretti. Yüce Allah şöyle buyurdu:

  "Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının." (Haşr, 59/7) "Ey iman edenler! Allah'a itaat

  edin. Peygambere ve sizden olan ulu'l-emre (yetkililere) de itaat edin. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve

  âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Peygambere götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de

  netice bakımından daha güzeldir." (Nisa, 4/59) "Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem

  kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş

  olmazlar." (Nisa, 4/65)

  Allah'ın salât ve selamı onun üzerine olsun, bu yüce peygamberi kaş-göz hareketleriyle alaya almak ve onunla istihza

  etmek câiz değildir. Kim bunu yaparsa Allah'a küfretmiş ve dinden çıkmış olur. Bu yüce Peygamberle sallallahu aleyhi ve

  sellem yapılan alay ve istihza şekillerinden işte sana birkaç örnek:

  1- Müslümanların pek çok sıkıntı, meşakkat, açlık ve susuzlukla karşılaştıkları Tebuk savaşında alaycılar Peygamberle

  sallallahu aleyhi ve sellem alay ettiler. Bunun üzerine yedi kat semanın üstünden bu alaycıların küfrünü ilan eden vahiy indi.

  Allah Teala şöyle buyurdu:

  "Eğer onlara (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun

  ayetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir

  oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz." (Tevbe, 9/65-66)

  Bu ayetlerin iniş sebebi hakkında Ka'b el-Kurazî ve diğer müfessirlerden şöyle dedikleri rivayet edilmektedir:

  Münafıklardan bir adam dedi ki: Bizim şu Kur'an okuyan adamların bizden daha çok midelerine düşkün, bizden daha çok

  yalancı, düşmanla karşılaşınca bizden daha çok korkak olduklarını görüyorum, başka bir şey görmüyorum. Bu durum

  Rasûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirildi. Sonra bu adam Rasûlullah'a geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
  devesine binip yola çıkmak üzereydi. Adam: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk." dedi. Bunun üzerine

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz Allah ile, Allah'ın âyetleriyle ve O'nun Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz" âyetini

  66. âyetin sonuna kadar okudu. Adamın bacakları öyle titriyordu ki, bastığı taşı hareket ettiriyordu. Rasûlullah sallallahu

  aleyhi ve sellem ona hiç iltifat etmedi. Adam ise, Rasûlullah'ın kılıcına sarılıp kalakalmıştı.36

  Katade de şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk savaşına giderken beraberlerinde bazı münafıklar da

  vardı. Bunlar Rasûlullah'ı kastederek: "Bu adam Şam saraylarını ve kalelerini fethedeceğini mi zannediyor? Heyhat, ne kadar

  da boş bir hayal!" dediler. Yüce Allah, Peygamberine bunu haber verdi. O da: "Şu atlıları bana bir durdurun!" buyurdu ve

  onların yanına gitti: "Siz şöyle şöyle dediniz" buyurdu. Onlar da: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk"

  diye cevap verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti indirdi.37

  İbnu İshak da şunları söyledi: Ümeyye oğullarından İbn Zeyd İbn Amr İbn Avf'ın kardeşi Vedia b. Sâbit ile Eşca'

  kabilesinden Seleme oğullarının dostu Mahşen İbn Humeyyir adında bir adam da olmak üzere bir grup münafık Tebuk'e

  doğru giderken Rasûlullah'ı işaret ediyorlar ve birbirlerine şöyle diyorlardı: Siz Asfaroğullarıyla (sarışın Bizanslılarla)

  yapılacak savaşın, Arapların birbirleriyle yaptıkları savaş gibi mi olacağını zannediyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki sanki

  biz yarın sizin ellerinizin kollarınızın iplerle bağlandığınızı görüyoruz gibiyiz. Müminleri korkutmak ve ürkütmek için bu

  lafları ettiler. Mahşen İbn Humeyyir dedi ki: Vallahi bu söylediklerinizden dolayı hakkımızda bir Kur'an âyeti inmesinden

  korkuyorum. Böyle olmaktansa herbirimize yüz kırbaç vurulmasını tercih ederim. Ayrıca -duyduğuma göre- Peygamber

  sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'a demiş ki: Git şu adamlara, çünkü onlar helak oldular, ne dediklerini sor; eğer inkar

  ederlerse: Evet, şöyle şöyle dediniz, de. Ammar onlara gitti ve bunu onlara söyledi. Onlar bunun üzerine Rasûlullah'a geldiler

  ve ondan özür dilediler. Vedia İbn Sâbit, bineğinin üstünde olan Rasûlullah'ın heybesinden tutarak şöyle demeye başladı: Ey

  Allah'ın Rasûlü, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk. Bunun üzerine Allah Teala: "Onlara (niçin alay ettiklerini) sorarsan, biz

  sadece lafa dalmış eğleniyorduk, derler." âyetini indirdi. Mahşan İbn Humeyyir ise şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasûlü! Ben kendi

  ismime ve babamın ismine güvendim. Bu âyette affedildiği belirten kişi Mahşen İbn Humeyyir'dir. Daha sonra Abdu'r-

  Rahman adını almış ve Allah'a hiç kimsenin bilmediği bir yerde şehit olması için dua etmiştir. Nitekim Yemame günü şehit

  edildi ve hiç izine rastlanmadı."38

  Bu kıssada görüyoruz ki, Rasûlullah ile alay ettikleri zaman yanlarında yüce sahabiler olduğu halde cihada çıkmış

  olmaları bile bu alaycı grubun affını sağlayamadı.

  2- Yine Tebuk yolunda meydana gelen bir olay bu istihzanın örneklerindendir. O yolculuk esnasında Rasûlullah'ın

  devesi kaybolmuştu. Zeyd İbn el-Lusayt isimli münafık şöyle dedi: Bir peygamber olduğunu ve gökten haber verdiğini iddia

  etmiyor mu, o halde devesinin nerede olduğunu bilmez mi? Bunu öğrenen Rasûlullah şöyle dedi: "Bir adam şöyle şöyle

  diyor, -Adamın sözlerini anlattı- Allah'a yemin olsun ki ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilirim. Allah Teala bana

  devemin nerede olduğunu gösterdi. O şu anda falan yerdeki vadide bir derenin içinde, yuları bir ağaca takılmış bekliyor.

  Gidin ve onu bana getirin." Gittiler ve deveyi alıp Peygamber'e getirdiler.39

  3- Çağımızda Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem alay edenler tüyleri diken eden küfür ve sapık sözler söylemekle

  övünmektedirler. Çağdaş şâirler –şâir diye adlandırılmaları ne kadar doğruysa– bu gruba girerler. Onlar inkarcı doğu ve batı

  edebiyat ekollerinden çıkan inkarcı ve anarşist fikirlerin kurbanı olmuşlardır.

  Onlar bizim ırkımızın çocuklarıdırlar ve bizim isimlerimizi taşırlar, fakat onlar bizim dinimizin asıl düşmanlarından daha

  tehlikelidirler. İşte şu şair bozuntusu Muhammed Cebr el-Harbî şöyle diyor ve ne çirkin şeyler söylüyor:

  Bizim sahralar ülkemiz battı/halâk oldu

  Gece (nin karanlıkları) her tarafını sardı

  Bir Hâşimi ona kendi zinetini giydirdi

  İbadet etmek için boyun eğdi onun adetlerine
  Ne dersin, Allah'ın kendisiyle bu ümmeti cahiliye karanlığından İslamın aydınlığına çıkardığı Kureyşli Abdullah'ın oğlu

  Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem başkasını bu ülke hiç tanıdı mı? Sonra bu alçak adam kalkıyor, bizim dinimize gece

  ve karanlık ismini vermeye cesaret ediyor!!

  4- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ve istihzanın örneklerinden birisi de karikatürist Salah Câhin'in çizdiği

  şeylerdir. Bu adam el-Ehram gazetesinde bir karikatür çizmişti. Bu karikatürde Hz. Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem

  simgeleyen bir bedeviyi, gericiliği simgelemesi için merkebe ters binmiş bir vaziyette resmetmiş, bu resmin altına da bir

  horoz, dokuz tavuk ve şu yazıyı yerleştirmişti: "Muhammed Efendi bir horoza dokuza izin veriyor."41 Bu karikatür Allah'ın

  Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem yapılan saldırı, alay ve istihzanın en çirkinlerinden biridir.

  5- Allah'ın Rasûlünün sünnetiyle alay etmenin örneklerinden bir diğer Muhammed el-Gazali'nin "Başlarına bir kadını

  idareci olarak getiren bir toplum asla kurtulmaz" hadisiyle alay etmesidir. Muhammed el-Gazali, bu hadis Sahihu Buhârî'de

  geçmesine rağmen Belkıs, Viktorya, İndra Gandi ve Golda Meir'in milletlerini kurtaran kadınlar olduğunu söylüyor.42

  6- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alay etmenin bir diğer örneği onun dinini (bize) taşıyıp getiren kişilerle alay

  etmektir. Alay ve istihzada bu yola başvuran çağdaş çaylaklardan birisi (dini metinlerdeki isnad zinciriyle) alay ederek

  yazdığı bir yazıda şöyle söylüyor: Bize bir muhbet (yani başarısız bir kişi) haber verdi. Ona da bir muhbet, ona da bir câhil

  haber vermişti.43!!

  Arkadaşı da şöyle diyordu: Bize Şeyh İmam haber verdi. O bu bu haberi Salih İbn Abdu'l-Hay'dan; o Seyyid İbn

  Derviş'ten; o, babasından; o da dedesinden aldı."44

  Bu, rivayetlerin dayandığı şahıslar olan Allah'ın dinini bize taşıyan insanlara karşı yapılmış büyük bir terbiyesizliktir.

  İsnad ilmi bu ümmetin en harika bir övünç vesilesidir ve sözlerin isnat edildiği şahısların incelendiği ve süzgeçten geçirildiği

  böyle bir ilme sahip olma şerefine yeryüzünde başka hiçbir millet nail olmamıştır. Fakat böyle bir ilim istihza ve sapıklığın

  önde gelenleri tarafından alay malzemesi yapılmaktadır.

  7- Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh bacakları ince bir kişiydi. Bir gün Allah'ın Rasûlüne sallallahu aleyhi ve sellem

  Arak ağacından misvak toplamak için çıkmıştı. Bacaklarının inceliği sebebiyle rüzgar onu bir yöne savuruyordu. Onun bu

  halini gören topluluk gülünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki mizanda onun iki

  bacağı Uhud (dağın)dan daha ağırdır."45

  8- Ve işte Ebû Zer el-Ğıfârî radıyallahu anh ile alay eden bir yazar şöyle der: "Ebû Zer el-Ğıfârî gibi adaletli ve önder bir

  kişi tek başına yürüyor, tek başına ölüyor ve kıyamet günü de tek başına diriliyor."46

  Sanatsal kokuşmuşluğun simgelerinden, ahlaki çöküntünün sahiplerinden ve insanların en adilerinden birisi çıkıp

  Allah'ın Rasûlünün sallallahu aleyhi ve sellem temiz ve yüce ashabı hakkında işte böyle şüphe ve tereddütler saçıyor!!

  3- İSLAMIN SEMBOLLERİYLE VE PEYGAMBERİN SÜNNETİYLE ALAY ETME ŞEKİLLERİ

  Allah Teala şöyle buyurdu:

  "İnkarcılar hakkı bâtılla ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar, âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya

  aldılar." (Kehf, 18/56)

  Alimler, Allah'ın âyetleri ve şeriatıyla alay etmeyi inkar nevilerinin en şiddetlilerinden birisi olarak zikrettiler.47 Allah

  Teala şöyle buyurdu:

  "Evet sen şaşırıyorsun, onlar da seni alaya alıyorlar. Onlara öğüt verildiği zaman öğüt dinlemezler. Bir mucize gördüklerinde alay

  ederler." (Sâffat, 37/12-14)

  Bugün müşahede ettiğimiz acı gerçek, Allah'ın diniyle, şeriatıyla ve peygamberinin sünnetiyle herkesin gözünün önünde

  utanç verici şekilde ve acımasızca alay edilmesidir. Hepsinin de ortak noktası Allah'ın diniyle harp etmek ve onu yıkmak

  olan bu çirkin alay ve istihza şekillerinden bazı örnekler vermek istiyorum.

  1- Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin inanç esaslarından olduğu dinde kesin olarak bilinen Rabbimizin istiva, nüzul, gazab, rıza,

  iki el vs. sıfatları gibi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatin bazı akîde meseleleriyle alay etmek.

  Kuşkusuz sen, Ehl-i Sünnetin yolundan çıkan her bid'atçıyı, Allah'ın zâtına lâyık bir şekilde bu sıfatların varlığını kabul

  eden kimseleri alaya aldıklarını görürsün. Tevilciler de bu alay ve istihzanın günahını taşırlar. Çünkü onlar, Allah ve

  Rasûlünün sözlerinde yanlışlıklar bulup bunları düzeltmek isteyenler gibidirler. Yoksa Allah'ın inmesinden söz eden hadisin

  anlamı nedir? Halbuki bu hadis mütevatir olan hadislerdendir. Sonra bununla alay eden ve yaratıcının sıfatlarını yaratıkların

  sıfatlarıyla karşılaştıran kimseler görürsün. Rabbimiz Teala onların sapıkça alaylarından yücedir ve beridir!!

  2- Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyi alaya almak, onu gericilerin, köktencilerin şeriatı olmakla ve içinde vahşilikler

  bulundurmakla itham etmek! Çünkü hırsızın eli nasıl kesilir, evli ve zina eden bir kimse nasıl recmedilir!!

  Başarılı davetçi, istikameti düzgün insan Şeyh Abdu'r-Rahman ed-Devserî -Allah rahmet eylesin- bu konuda şöyle diyor:

  "Bu, Yüce Allah'a karşı büyük bir saldırıdır, O'nun isimlerini inkar etmek ve kendi kurallarını ve görüşlerini Allah'ın

  hükmüne ve maksadına karşı tercih etmek/onları üstün görmektir. Onların bu sözlerinde Allah'ın herşeyi kuşatıcı ilmini

  inkar, O'nun hikmetine ve rahmetine karşı bir eleştiri vardır. Çünkü onlar Allah'ı insanların her çağdaki durumlarına uygun

  olan şeyi bilen ve onların durumlarına elverişli hükümler koyan bir ilah olarak görmediler. Münafıkların mirasçıları bu

  zamanda da devam etti ve Allah'ın hükümlerinin insanlığa uygun olmayan bir katılıkta olduğunu iddia ettiler. Onların bu

  anlayışına göre Allah rahim (merhamet sahibi) değildir, çünkü O'nun şeriatı hikmet ve rahmet üzerine değil, katılık ve

  kapalılık üzerine kuruludur. Böylece onlar münafıklığın en alçak mertebelerinden birine düşmüş oldular."48

  Allah'ın şeriatının hakim olmasından duyulan bu endişe ve kaygı ve bunun öncesinde ve sonrasında, özellikle bu

  ümmetin hiçbir şekilde iyiliğini istemeyen ataistler tarafından bu şeriatla alay ve istihza edilmesi, bütün bunlar bize,

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dini kendilerine getirdiği zaman Kureyşlilerin söylediği şu sözü hatırlatıyor:

  "Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız." (Kasas, 28(57) 49

  Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesine saldıran bugünkü dinsizlerin mantığı aynen Firavun'un mantığıdır. Firavun da

  Mûsâ'nın Allah'tan getirdiği hak dinden halkını sakındırmak için şöyle demişti:

  "Ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum." (Gafir, 40/26)

  Bu, her ülkede ve her asırda Allah'a ve O'nun dinine karşı çıkanların mantığıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

  "Bunu nesilden nesile vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur." (Zâriyat, 51/53)

  3- Allah düşmanlarındaki bu kaygıyı pekiştiren şeylerden birisi de onların İslam şeriatıyla hükmedilmesini isteyen dindar

  insanlarla alay eden resimleri neşretmeleridir. Bu resimlerden birisi Rûz el-Yûsuf'ta karikatür olarak yayınlandı. Orada çok

  uzun sakallı mütedeyyin bir genç minarede ezan okurken resmediliyor ve "hayye ale'l-Felah (haydin kurtuluşa)" yerine

  "hayye ale's-silah (haydin silaha)" diyor!!!

  Sonra başka bir yerde böyle bir genç tekrar çiziliyor, bu sefer gizli bir el onun başına bir kaset sokuyor, ağzına da

  tabanca!!!50

  Böylece bu iğneleyici alay ve istihzaların tamamının, günümüz dünyasının bastırmaya çalıştığı müslüman gençliğin

  kutsal uyanışına karşı yapılan bir savaş olduğunu görürsün. Gençliğin bu uyanışından dolayı Allah'a hamd ve şükürler olsun.

 5. 23.Temmuz.2014, 01:24
  3
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,385
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Alay nedir? Alay ne demektir

  Din ve Dindarlarla alay etmek hakkında (devam)


  Bunun içindir ki Şeyh Abdu'l-Aziz İbn Bâz bu konuda şu fetvayı verdi: "İslam ile veya ona ait bir şey ile alay etmek en

  büyük küfürdür... Dindarlarla ve beş vakit namaz kılanlarla dindarlıklarından ve namaz kıldıklarından dolayı alay eden kimse

  din ile alay ediyor kabul edilir. Onunla oturmak ve arkadaşlık etmek câiz değildir. Bilakis onu reddetmek, onu bu

  hareketinden ve onunla ilişki kurmaktan sakınmak gerekir. Aynı şekilde alaycı ve müstehzi bir üslupla dini meselelere dalan

  kimse de kâfir sayılır."51

  4- Namazla alay etmek: Allah Teala şöyle buyurdu:

  "Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünmeyen bir toplum

  olmalarındandır." (Maide, 5/59)

  Namazla ve namaz kılanlarla alay eden nice insan işittik. Bu beyinsizler şöyle derler: Ey namaz kılanlar, cennete

  gittiğiniz zaman bizi de yanınızda götürün!!!

  Bu bencil alaycı, kâfir bir işçiyi müslüman işçiye tercih ederek işe almada ona öncelik verir, sonra da şöyle övünür: Bir

  müslümanı işe getirirsek bizi meşgul eder, vaktimizi ve işimizi namazla kesintiye uğratır!!

  5- Müslüman kadının örtüsüyle alay etmek: Bu günümüzde yaygın ve en çok yapılan istihza ve alay şekillerinden

  birisidir. Bu tür bir istihzada örtüyü ve örtülü bayanlara karşı çılgın ve sıcak bir savaş yürütülür. Bu kirli savaşı şehevî

  arzulara meyli olanlar ve hayvan pazarında insanların ırz ve namuslarını pazarlayanlar sevk ve idare ederler. Emine es-Said –

  emin (güvenilir) olduğu da şüpheli ya– şöyle der: Hayatta oldukları halde ölüm kefenleri giyen kültürlü genç kızlara

  şaşıyorum.52

  Çağdaş laik Ahmed Abdu'l-Mu'ti Hicâzî şöyle der: Açılıp saçılmanın bir takım kötülükleri vardır, fakat bu kötülükler

  kesinlikle örtü ve peçenin kötülüklerinden daha azdır. Bizi örtüye dönmeye çağıranlar, bizi develere, merkeplere ve katırlara

  binmeye çağıranlara benzer... Bu, düşüş çağlarına ait bir zihniyettir.53

  Yine bu çağdaşlardan olup Ebû Leheb'in karısı Ümmü Cemil'i savunmasıyla meşhur olan Muhammed Cebr el-Harbî'ye

  gelince, dinle bak şöyle diyor: "Tebbet'ten beri kadınlar aynıdır. Hatta peçenin ortaya çıkmasından beri onlar satılmak için

  satın alınır ve satılır, ikinci olarak yine satılmak için satın alınır."54

  Onlardan birinin tesettürlü kız öğrencileri "tiyatro ve müzayede" ve "siyah şişeler"55 diye isimlendirmesi, onların

  tesettürle dışarı çıkmalarını "dehşet verici bir tiyatro" olarak vasıflandırması ve onları "ticaret eşyaları" olarak görmesi alay

  ve istihzada bundan geri kalmaz.

  İşte dinsizler bu şekilde zehirlerini kusmak, tesettürlü müslüman kadına saldırmak, onu iffet ve şerefinden çıkarmak ve

  çılgın insan kurtlarına kolay bir lokma haline getirmek için harekete geçerler. Bundan dolayı fazilet ve iffet gizlenir,

  serbestlik, zina ve ahlaksızlık çamuruna düşüş yaygınlaşır, hatta dinine, dini değerlerine ve ahlakına bağlı bir toplum

  anarşizmin, cinsel sapıklıkların, aile yıkımının, fazilet ve iffetle savaşın baskısı altında çöken bir batı toplumuna dönüşür.

  6- Muhammed el-Gazali'nin alaylı ve komik pek çok sözünün arasında söylediği şu sözler de şeriatın hükümleriyle alay

  etmek cinsindendir; o şöyle dedi: "Hadiscilere göre kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı kadardır. Bu araştırmacı

  fıkıhçıların reddettiği kötü ve ahlakî olmayan bir düşüncedir."56

  Bu alaycı tavrın sahibi, bu meselenin ümmet arasında icma edilen meselelerden olduğunu unutmuş görünüyor. Nitekim

  Hafız İbn el-Münzir ve başka ilim sahipleri bu konuda icma olduğunu anlatırlar.57

  7- Sakal ile alay etmek: Bu mesele art niyetli şakacıların alay konusu yaptıkları meselelerin hemen hemen çoğunluğunu

  teşkil eder. İslami bilinçlenme içinde olan pek çok genç -sakallı oldukları için- kendileriyle alay edilmiştir. Şu rahatsız edici

  sözleri ne kadar çok duyduk: Sakalda hayır olsaydı, tenasül organında bitmezdi!!

  Subhanallah:
  "Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan

  nedir?" (İnfitar, 82/6-8)

  Ey sakalla alay eden ve gülen adam! Sen sakalı Allah'ın yarattığını ve erkeği bu ayırdedici vasıfla şekillendirdiğini

  bilmediğin için mi sakalla alay ediyorsun?!

  Ey alaycı müstehzi! O Rasûlullah'ın vacip bir sünneti olduğu ve onu yolmak bir adam diyeti gerektirdiği halde sen

  sakalla alay mı ediyorsun? Sakal, müslüman erkeğin bir alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

  buyurmuştur: "Müşriklere muhalefet ediniz; bıyıkları iyice kesiniz, sakalları bırakınız."58

  Büyük alim Muhammed İbn İbrahim Alû'ş-Şeyh'e: "Sakal pisliktir, diyen kimse mürted sayılır mı?" diye sorulunca o

  şöyle cevap verdi: "Bunu iyi incelemek lazımdır. Eğer bunun Peygamber'in bir sünneti olduğunu biliyor idiyse hakkında

  mürtedlik hükmünün verilmesi evlâdır."59

  8- Allah'ın hükümleriyle alay etmenin örneklerinden birisi de çok eşlilikle alay etme konusudur. Bu, çok eşliliği

  yasaklayıp deyyusluğu/ pezevenkliği serbest bırakan Frenklerle temasın sonucu bu ümmetin içine nüfuz eden bir afettir!!

  Dost ve aşıklara gelince, eşlerden her ikisi de bunlardan onlarcasıyla beraber olabilir. Bu sebeple –nikaha dayalı– çok eşlilik

  meselesinin batı hayranlarının pek çoğu nazarında affedilmez bir suç haline geldiğini görürüz. Zina etmek ve günah işlemek

  maksadıyla serbestliğin ve ahlaksızlığın bulunduğu ülkelere seyahatlar düzenlemek ise onlara göre ilericiliktir, yükselmedir,

  turizmdir ve baskıdan uzaklaşmaktır!!

  İki hanımla evli bir erkeğin durumunu tasvir eden bir filmin gösterime sunulması da bu meseleyi alaya almak demektir.

  Söz konusu filmin sonunda adam aklını kaybetti, şaşkın bir vaziyette çöllere düştü ve bir daha evine dönemedi!!

  Sâlah Câhin'in "Muhammed dokuza izin verdi" diyerek alay ettiği çirkin karikatüründen sana daha önce söz edilmişti.

  9- İstihza şekillerinden birisi de Şeyhu'l-İslam İbnu Teymiyye'nin -Allah ona rahmet eylesin- bazı bid'atçılardan

  naklettiği tavır ve hareketlerdir. Bu bid'atçılardan birisi inandığı şeyhten yardım istemeyi ve ona kabrinin yanında veya

  kabrinin dışında tâbi olmayı, seher vakti mescitte Allah'a dua etmekten kendisi için daha yararlı görmektedir ve onun

  tarikatından çıkıp tevhide yönelen kişiyle de alay etmektedir. Onlardan pek çoğu mescitleri harap bir vaziyette bırakıp

  türbeleri imar etmektedirler. Bu, onların Allah'la, O'nun âyetleriyle ve peygamberiyle alay etmeleri ve şirke saygı

  göstermelerinden başka bir şey değildir. Onlardan birisi bazı beyitleri dinlediği zaman öyle bir huşû ve huzur içerisinde

  dinler ki Allah'ın âyetlerini dinlerken aynı huşû ve huzuru duymaz. Hatta âyetleri dinlemek onlara sıkıcı gelir ve o âyetlerle

  ve onları okuyanlarla alay ederler. Böylece Allah'ın şu ayetinden en büyük payı onlar alırlar:

  "Deki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?" (Tevbe, 9/65)

  10- Burada Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle alay etmeye dair daha pek çok örnek vardır. Giyimde-

  kuşamda, yemede-içmede, sağdan başlamada veya misvak kullanmada veya burada sayılamayacak kadar çok diğer

  konulardaki peygamberin sünnetiyle alay etmek bunun örnekleridir. Allah yardımcımız olsun.

  4- MÜMİNLERLE ALAY ETMEK

  Eğer bir kimse şerefinden ve insanlar arasındaki konumundan dolayı korunacaksa buna en layık olan kimse

  Peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem!! Fakat mümin erkek ve mümin kadınlar seçilmeleri ve arınmaları için bir takım bela

  ve musibetlerle imtihan edilirler. Malumdur ki alaycılar müminlere imanları sebebiyle kızmaktadırlar ve kin

  beslemektedirler.

  Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

  "Bu inkarcıların inananlara kızmaları, sadece onların Allah'a inanmalarındandır." (Burûc, 85/8)

  Allah Teala müminlerle alay eden kimselerin durumunu yüce kitabında teşhir etmiş ve şöyle buyurmuştur:

  "Kafir olanlar için dünya hayatı câzip hale getirildi. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip)

  inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir." (Bakara, 2/212)

  Alaycıların yaptıkları çok çirkin bir şey olduğu için Allah Teala onları kendi kitabında mücrimler (suçlular) olarak

  adlandırdı ve şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz günahkarlar (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.

  Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde: Şüphesiz bunlar sapıtmış,

  derlerdi. Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler." (Mutaffifin, 83/29-33)

  Şüphesiz bu, her mücrimin her muvahhide karşı uyguladığı kaş-göz hareketleriyle alay etme ve gülme şeklidir. Özellikle

  Allah'ın kendilerine hidayet ve istikamet bahşettiği genç erkekler ve genç kadınların pek çoğu bu durumdan şikayetçidirler.

  Onlar daima alay ve istihzanın baskısından şikayet ederler. Onların buna sabretmeleri gerekir. Çünkü akıbet

  muttekilerindir/sonunda onlar kazançlı çıkacaklardır. Allah Teala'nın şu âyetini iyi düşünsünler:

  "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak elinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimseler var

  ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici bir azap vardır." (Tevbe, 9/79)

  Allah rahmet eylesin İbnu Kesîr şöyle dedi: "Bu da münafıkların sıfatlarındandır. Hiç kimse hiçbir durumda onların

  ayıplamalarından ve çekiştirmelerinden kurtulamazlar. Hatta sadaka verenler bile onların diline düşmekten kurtulamazlar. Bir

  kimse çok miktarda verdiği zaman bu adam gösteriş meraklısıdır, derler. Az bir şey verdiği zaman Allah bu sadakaya muhtaç

  değildir, derler."60

  Sana günümüzde insanlar arasında yaygın olan ve müminlere karşı uygulanan bazı alay etme şekillerinden örnekler

  vermek istiyorum:

  1- İyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran gönüllülerle alay etmek. Bu kişiler ayet-i kerimede sözü edilen bu

  ümmetin hayırlı bir ümmet oluşunun öneminin bilincindedir: "Siz onların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;

  iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız." Onlar bu asil görevi ifa ederler. Onlar bunu, Allah'ın bu ümmete

  farz kıldığı şeyi edâ etmek ve müslümanların emniyet ve güvenliği için yaparlar. Buna rağmen beyinsizler onları alaya

  alırlar, suçlarlar ve sahtekarlıkla itham ederler. Ahmed el-Carullah'ın yazdığı şeyler bunun bir örneğidir. O şöyle diyor:

  Onlar din adına senin otomobilini durdururlar ve senden eşinin senin eşin olduğunu ispatlamanı isterler!!

  Yine din adına kadını sorguya çekerler, onun senin eşin olduğunu ispat etmek için çocuklarından sonuncusunun ismini,

  yatak odasının şeklini, banyosunun rengini ve markasını sorarlar. Daha sonra Ahmet el-Cârullah şu sözlerle kin ve nefretini

  kusar: Teke sakallı birisi beni durdurdu ve niçin din adamları hakkında konuşuyorsun? dedi.61

  Bununla da kalmadı, teşkilât mensupları hakkında da şunları söyledi: Bunlar sorumsuz bir gruptur. Kendi kendilerini

  insanlar üzerinde vasi/koruyucu/idareci tayin ettiler, onların özel hayatlarına müdahale ediyorlar ve hareketlerini izliyorlar!

  Sonra şöyle dedi: Bu, komunizmin uydurduğu yaygaracı bir üsluptur!

  Yukarıdaki sözlerin sahibi yazar Ahmed el-Cârullah kendisiyle karikatürist Corcis Ayyad arasındaki derin ilişki

  sebebiyle sözlerini Corcis'in idamlık bir kadını tasvir eden bir karikatürünün ortasına yerleştirdi.62

  İşte böylece Hristiyan Haçlı kini ile serbestçi dinsiz eğilim sözde ve karikatürde buluşuyor. Çünkü onlar Allah'ın nurunu

  ağızlarıyla söndüreceklerini zannediyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunun tamamlayıcısıdır.

  Bu yazar bozuntusuna şaşırmamak mümkün değil: Şiî İranlılarla yaptıkları savaş yılları boyunca Baascılığı ve Baascıları

  övdü, hatta onları savaşı kazanmış fatihler olarak tasvir etti, ateistliğin ve dinsizliğin savunucularına yazılarında yer verdi ve

  onları övüp göklere çıkardı. Sonra sanat dünyasına yöneldi ve gazetesini gece eğlencelerinin hikayeleriyle ve sarhoşların

  içkilerine ait şiirlerle doldurdu. Kötülüklerle ve fuhşiyatla savaş konusunda ahlak zâbıtasının önemli bir görevi ifa ettiğini
  görünce, onlar yüzünden rahat hareket edemeyince ve kalbi onlara karşı kin ile dolunca hristiyan üstadı karikatürist

  Corcis'ten yardım aldı ve yazacağını yazdı. Düşünüyorum da onun yaptığı şey, tıpkı şairin şu sözünde anlattığı şey gibidir:

  Başını bir gün toslayacak kayaya

  Ona zarar verip kıracaktır güya

  Hiçbir zarar veremez kayaya

  Fakat başı girer belaya

  Şu şiirin sahibi de doğru söylemiş:

  Güllere ve muhtevasına hiç zarar veremez

  Grip hastası o gülleri koklamayınca

  2- Allah yolunda cihat edenlerle alay etmek: Ukaz isimli gazete içerisinde özellikle Afgan mücahitlerine karşı gizli bir

  kini açığa çıkartan çirkin bir resim yayınlamak suretiyle müslümanları rahatsız etti. Gazetede iki tane resim çıktı:

  Birincisinde yeşermekte olan bir ağacın köklerine su döken iki Afgan mücahidinin fotoğrafı var. Bu, cihadın ilk günlerine

  işaret ediyor. Sonra ikinci resimde ağaç büyümüş ve meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Fakat bu iki mücahit arasında

  kavga çıkmıştır, birbirlerinin sakallarını yolmaktadırlar ve birbirlerini öldürmek için silaha davranmaktadırlar!!63

  Ukaz gazetesi mücahitlerin hayatını işte böyle onların itibarlarını zedeleyici şekilde tasvir ediyor. Onları

  birleştirmeyi/kaynaştırmayı amaçlayan yayınlar yapmak yerine bir de bakıyorsunuz beyinsizleri mücahitlere güldürecek

  şeyler yayınlıyor. İşin daha da kötüsü bu resim için şu başlığı yazmış olmalarıdır: "Çocuklar İçin Hikaye"!!

  Ne dersin, gazete bununla yeni yetişen neslin gönlüne cihattan hoşlanmama fikrini mi sokmak istiyor? Çocukların

  gönlünde mücahitlerin imajını bozmak mı istiyor? Belki. Kim bilir, arkasında ne vardır?

  3- Ümmetin âlimleriyle alay etmek: Bu cürmü sadece din düşmanları işlemiyor. Davetçi olduğunu sanan insanlardan bile

  bu tür davranışlar vâki oluyor. Mesela Muhammed el-Gazâli, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim Allah'a ve ahiret

  gününe inanıyorsa Benû Kureyza'ya varmadan ikindiyi kılmasın" hadisini şerhederken64 Hanbelî âlimleriyle alay eder ve

  şöyle der: "Ben derim ki, burada fanatik Hanbeliler hazır bulunsalardı, namazda acele eden kimseye: Ey Allah ve Rasûlünün

  düşmanı, sen Peygamber'e karşı geliyorsun ve onun kesin emrini çiğniyorsun. Bu, münafıklıktır. Peygamber namazı Benû

  Kureyza'da kılmamızı emretmişken biz onu yolda nasıl kılarız?! derlerdi."65

  Doğrusu, utanmazsan dilediğini yapabilirsin! Bu, insanları haksız yere suçlamaktır ve onların iyi niyetleri ve kalplerinde

  gizledikleri şeyler üzerinde dedikodu yapmaktır. Kötülük, bayağılık ve adilik olarak bu yeter/başkasına gerek yok. Alimlerin

  eşkaliyle veya sesleriyle veya fetvalarıyla alay eden nice soytarı ve alaycı vardır ki bu kötülük ayıplanmadığı ve bu alaycılara

  etkili olunmadığı zaman bil ki ümmet alimleri terkedebilir.


 6. 23.Temmuz.2014, 01:24
  3
  mum
  Administrator
  Din ve Dindarlarla alay etmek hakkında (devam)


  Bunun içindir ki Şeyh Abdu'l-Aziz İbn Bâz bu konuda şu fetvayı verdi: "İslam ile veya ona ait bir şey ile alay etmek en

  büyük küfürdür... Dindarlarla ve beş vakit namaz kılanlarla dindarlıklarından ve namaz kıldıklarından dolayı alay eden kimse

  din ile alay ediyor kabul edilir. Onunla oturmak ve arkadaşlık etmek câiz değildir. Bilakis onu reddetmek, onu bu

  hareketinden ve onunla ilişki kurmaktan sakınmak gerekir. Aynı şekilde alaycı ve müstehzi bir üslupla dini meselelere dalan

  kimse de kâfir sayılır."51

  4- Namazla alay etmek: Allah Teala şöyle buyurdu:

  "Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünmeyen bir toplum

  olmalarındandır." (Maide, 5/59)

  Namazla ve namaz kılanlarla alay eden nice insan işittik. Bu beyinsizler şöyle derler: Ey namaz kılanlar, cennete

  gittiğiniz zaman bizi de yanınızda götürün!!!

  Bu bencil alaycı, kâfir bir işçiyi müslüman işçiye tercih ederek işe almada ona öncelik verir, sonra da şöyle övünür: Bir

  müslümanı işe getirirsek bizi meşgul eder, vaktimizi ve işimizi namazla kesintiye uğratır!!

  5- Müslüman kadının örtüsüyle alay etmek: Bu günümüzde yaygın ve en çok yapılan istihza ve alay şekillerinden

  birisidir. Bu tür bir istihzada örtüyü ve örtülü bayanlara karşı çılgın ve sıcak bir savaş yürütülür. Bu kirli savaşı şehevî

  arzulara meyli olanlar ve hayvan pazarında insanların ırz ve namuslarını pazarlayanlar sevk ve idare ederler. Emine es-Said –

  emin (güvenilir) olduğu da şüpheli ya– şöyle der: Hayatta oldukları halde ölüm kefenleri giyen kültürlü genç kızlara

  şaşıyorum.52

  Çağdaş laik Ahmed Abdu'l-Mu'ti Hicâzî şöyle der: Açılıp saçılmanın bir takım kötülükleri vardır, fakat bu kötülükler

  kesinlikle örtü ve peçenin kötülüklerinden daha azdır. Bizi örtüye dönmeye çağıranlar, bizi develere, merkeplere ve katırlara

  binmeye çağıranlara benzer... Bu, düşüş çağlarına ait bir zihniyettir.53

  Yine bu çağdaşlardan olup Ebû Leheb'in karısı Ümmü Cemil'i savunmasıyla meşhur olan Muhammed Cebr el-Harbî'ye

  gelince, dinle bak şöyle diyor: "Tebbet'ten beri kadınlar aynıdır. Hatta peçenin ortaya çıkmasından beri onlar satılmak için

  satın alınır ve satılır, ikinci olarak yine satılmak için satın alınır."54

  Onlardan birinin tesettürlü kız öğrencileri "tiyatro ve müzayede" ve "siyah şişeler"55 diye isimlendirmesi, onların

  tesettürle dışarı çıkmalarını "dehşet verici bir tiyatro" olarak vasıflandırması ve onları "ticaret eşyaları" olarak görmesi alay

  ve istihzada bundan geri kalmaz.

  İşte dinsizler bu şekilde zehirlerini kusmak, tesettürlü müslüman kadına saldırmak, onu iffet ve şerefinden çıkarmak ve

  çılgın insan kurtlarına kolay bir lokma haline getirmek için harekete geçerler. Bundan dolayı fazilet ve iffet gizlenir,

  serbestlik, zina ve ahlaksızlık çamuruna düşüş yaygınlaşır, hatta dinine, dini değerlerine ve ahlakına bağlı bir toplum

  anarşizmin, cinsel sapıklıkların, aile yıkımının, fazilet ve iffetle savaşın baskısı altında çöken bir batı toplumuna dönüşür.

  6- Muhammed el-Gazali'nin alaylı ve komik pek çok sözünün arasında söylediği şu sözler de şeriatın hükümleriyle alay

  etmek cinsindendir; o şöyle dedi: "Hadiscilere göre kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı kadardır. Bu araştırmacı

  fıkıhçıların reddettiği kötü ve ahlakî olmayan bir düşüncedir."56

  Bu alaycı tavrın sahibi, bu meselenin ümmet arasında icma edilen meselelerden olduğunu unutmuş görünüyor. Nitekim

  Hafız İbn el-Münzir ve başka ilim sahipleri bu konuda icma olduğunu anlatırlar.57

  7- Sakal ile alay etmek: Bu mesele art niyetli şakacıların alay konusu yaptıkları meselelerin hemen hemen çoğunluğunu

  teşkil eder. İslami bilinçlenme içinde olan pek çok genç -sakallı oldukları için- kendileriyle alay edilmiştir. Şu rahatsız edici

  sözleri ne kadar çok duyduk: Sakalda hayır olsaydı, tenasül organında bitmezdi!!

  Subhanallah:
  "Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan

  nedir?" (İnfitar, 82/6-8)

  Ey sakalla alay eden ve gülen adam! Sen sakalı Allah'ın yarattığını ve erkeği bu ayırdedici vasıfla şekillendirdiğini

  bilmediğin için mi sakalla alay ediyorsun?!

  Ey alaycı müstehzi! O Rasûlullah'ın vacip bir sünneti olduğu ve onu yolmak bir adam diyeti gerektirdiği halde sen

  sakalla alay mı ediyorsun? Sakal, müslüman erkeğin bir alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

  buyurmuştur: "Müşriklere muhalefet ediniz; bıyıkları iyice kesiniz, sakalları bırakınız."58

  Büyük alim Muhammed İbn İbrahim Alû'ş-Şeyh'e: "Sakal pisliktir, diyen kimse mürted sayılır mı?" diye sorulunca o

  şöyle cevap verdi: "Bunu iyi incelemek lazımdır. Eğer bunun Peygamber'in bir sünneti olduğunu biliyor idiyse hakkında

  mürtedlik hükmünün verilmesi evlâdır."59

  8- Allah'ın hükümleriyle alay etmenin örneklerinden birisi de çok eşlilikle alay etme konusudur. Bu, çok eşliliği

  yasaklayıp deyyusluğu/ pezevenkliği serbest bırakan Frenklerle temasın sonucu bu ümmetin içine nüfuz eden bir afettir!!

  Dost ve aşıklara gelince, eşlerden her ikisi de bunlardan onlarcasıyla beraber olabilir. Bu sebeple –nikaha dayalı– çok eşlilik

  meselesinin batı hayranlarının pek çoğu nazarında affedilmez bir suç haline geldiğini görürüz. Zina etmek ve günah işlemek

  maksadıyla serbestliğin ve ahlaksızlığın bulunduğu ülkelere seyahatlar düzenlemek ise onlara göre ilericiliktir, yükselmedir,

  turizmdir ve baskıdan uzaklaşmaktır!!

  İki hanımla evli bir erkeğin durumunu tasvir eden bir filmin gösterime sunulması da bu meseleyi alaya almak demektir.

  Söz konusu filmin sonunda adam aklını kaybetti, şaşkın bir vaziyette çöllere düştü ve bir daha evine dönemedi!!

  Sâlah Câhin'in "Muhammed dokuza izin verdi" diyerek alay ettiği çirkin karikatüründen sana daha önce söz edilmişti.

  9- İstihza şekillerinden birisi de Şeyhu'l-İslam İbnu Teymiyye'nin -Allah ona rahmet eylesin- bazı bid'atçılardan

  naklettiği tavır ve hareketlerdir. Bu bid'atçılardan birisi inandığı şeyhten yardım istemeyi ve ona kabrinin yanında veya

  kabrinin dışında tâbi olmayı, seher vakti mescitte Allah'a dua etmekten kendisi için daha yararlı görmektedir ve onun

  tarikatından çıkıp tevhide yönelen kişiyle de alay etmektedir. Onlardan pek çoğu mescitleri harap bir vaziyette bırakıp

  türbeleri imar etmektedirler. Bu, onların Allah'la, O'nun âyetleriyle ve peygamberiyle alay etmeleri ve şirke saygı

  göstermelerinden başka bir şey değildir. Onlardan birisi bazı beyitleri dinlediği zaman öyle bir huşû ve huzur içerisinde

  dinler ki Allah'ın âyetlerini dinlerken aynı huşû ve huzuru duymaz. Hatta âyetleri dinlemek onlara sıkıcı gelir ve o âyetlerle

  ve onları okuyanlarla alay ederler. Böylece Allah'ın şu ayetinden en büyük payı onlar alırlar:

  "Deki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?" (Tevbe, 9/65)

  10- Burada Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle alay etmeye dair daha pek çok örnek vardır. Giyimde-

  kuşamda, yemede-içmede, sağdan başlamada veya misvak kullanmada veya burada sayılamayacak kadar çok diğer

  konulardaki peygamberin sünnetiyle alay etmek bunun örnekleridir. Allah yardımcımız olsun.

  4- MÜMİNLERLE ALAY ETMEK

  Eğer bir kimse şerefinden ve insanlar arasındaki konumundan dolayı korunacaksa buna en layık olan kimse

  Peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem!! Fakat mümin erkek ve mümin kadınlar seçilmeleri ve arınmaları için bir takım bela

  ve musibetlerle imtihan edilirler. Malumdur ki alaycılar müminlere imanları sebebiyle kızmaktadırlar ve kin

  beslemektedirler.

  Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

  "Bu inkarcıların inananlara kızmaları, sadece onların Allah'a inanmalarındandır." (Burûc, 85/8)

  Allah Teala müminlerle alay eden kimselerin durumunu yüce kitabında teşhir etmiş ve şöyle buyurmuştur:

  "Kafir olanlar için dünya hayatı câzip hale getirildi. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip)

  inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir." (Bakara, 2/212)

  Alaycıların yaptıkları çok çirkin bir şey olduğu için Allah Teala onları kendi kitabında mücrimler (suçlular) olarak

  adlandırdı ve şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz günahkarlar (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.

  Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde: Şüphesiz bunlar sapıtmış,

  derlerdi. Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler." (Mutaffifin, 83/29-33)

  Şüphesiz bu, her mücrimin her muvahhide karşı uyguladığı kaş-göz hareketleriyle alay etme ve gülme şeklidir. Özellikle

  Allah'ın kendilerine hidayet ve istikamet bahşettiği genç erkekler ve genç kadınların pek çoğu bu durumdan şikayetçidirler.

  Onlar daima alay ve istihzanın baskısından şikayet ederler. Onların buna sabretmeleri gerekir. Çünkü akıbet

  muttekilerindir/sonunda onlar kazançlı çıkacaklardır. Allah Teala'nın şu âyetini iyi düşünsünler:

  "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak elinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimseler var

  ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici bir azap vardır." (Tevbe, 9/79)

  Allah rahmet eylesin İbnu Kesîr şöyle dedi: "Bu da münafıkların sıfatlarındandır. Hiç kimse hiçbir durumda onların

  ayıplamalarından ve çekiştirmelerinden kurtulamazlar. Hatta sadaka verenler bile onların diline düşmekten kurtulamazlar. Bir

  kimse çok miktarda verdiği zaman bu adam gösteriş meraklısıdır, derler. Az bir şey verdiği zaman Allah bu sadakaya muhtaç

  değildir, derler."60

  Sana günümüzde insanlar arasında yaygın olan ve müminlere karşı uygulanan bazı alay etme şekillerinden örnekler

  vermek istiyorum:

  1- İyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran gönüllülerle alay etmek. Bu kişiler ayet-i kerimede sözü edilen bu

  ümmetin hayırlı bir ümmet oluşunun öneminin bilincindedir: "Siz onların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;

  iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız." Onlar bu asil görevi ifa ederler. Onlar bunu, Allah'ın bu ümmete

  farz kıldığı şeyi edâ etmek ve müslümanların emniyet ve güvenliği için yaparlar. Buna rağmen beyinsizler onları alaya

  alırlar, suçlarlar ve sahtekarlıkla itham ederler. Ahmed el-Carullah'ın yazdığı şeyler bunun bir örneğidir. O şöyle diyor:

  Onlar din adına senin otomobilini durdururlar ve senden eşinin senin eşin olduğunu ispatlamanı isterler!!

  Yine din adına kadını sorguya çekerler, onun senin eşin olduğunu ispat etmek için çocuklarından sonuncusunun ismini,

  yatak odasının şeklini, banyosunun rengini ve markasını sorarlar. Daha sonra Ahmet el-Cârullah şu sözlerle kin ve nefretini

  kusar: Teke sakallı birisi beni durdurdu ve niçin din adamları hakkında konuşuyorsun? dedi.61

  Bununla da kalmadı, teşkilât mensupları hakkında da şunları söyledi: Bunlar sorumsuz bir gruptur. Kendi kendilerini

  insanlar üzerinde vasi/koruyucu/idareci tayin ettiler, onların özel hayatlarına müdahale ediyorlar ve hareketlerini izliyorlar!

  Sonra şöyle dedi: Bu, komunizmin uydurduğu yaygaracı bir üsluptur!

  Yukarıdaki sözlerin sahibi yazar Ahmed el-Cârullah kendisiyle karikatürist Corcis Ayyad arasındaki derin ilişki

  sebebiyle sözlerini Corcis'in idamlık bir kadını tasvir eden bir karikatürünün ortasına yerleştirdi.62

  İşte böylece Hristiyan Haçlı kini ile serbestçi dinsiz eğilim sözde ve karikatürde buluşuyor. Çünkü onlar Allah'ın nurunu

  ağızlarıyla söndüreceklerini zannediyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunun tamamlayıcısıdır.

  Bu yazar bozuntusuna şaşırmamak mümkün değil: Şiî İranlılarla yaptıkları savaş yılları boyunca Baascılığı ve Baascıları

  övdü, hatta onları savaşı kazanmış fatihler olarak tasvir etti, ateistliğin ve dinsizliğin savunucularına yazılarında yer verdi ve

  onları övüp göklere çıkardı. Sonra sanat dünyasına yöneldi ve gazetesini gece eğlencelerinin hikayeleriyle ve sarhoşların

  içkilerine ait şiirlerle doldurdu. Kötülüklerle ve fuhşiyatla savaş konusunda ahlak zâbıtasının önemli bir görevi ifa ettiğini
  görünce, onlar yüzünden rahat hareket edemeyince ve kalbi onlara karşı kin ile dolunca hristiyan üstadı karikatürist

  Corcis'ten yardım aldı ve yazacağını yazdı. Düşünüyorum da onun yaptığı şey, tıpkı şairin şu sözünde anlattığı şey gibidir:

  Başını bir gün toslayacak kayaya

  Ona zarar verip kıracaktır güya

  Hiçbir zarar veremez kayaya

  Fakat başı girer belaya

  Şu şiirin sahibi de doğru söylemiş:

  Güllere ve muhtevasına hiç zarar veremez

  Grip hastası o gülleri koklamayınca

  2- Allah yolunda cihat edenlerle alay etmek: Ukaz isimli gazete içerisinde özellikle Afgan mücahitlerine karşı gizli bir

  kini açığa çıkartan çirkin bir resim yayınlamak suretiyle müslümanları rahatsız etti. Gazetede iki tane resim çıktı:

  Birincisinde yeşermekte olan bir ağacın köklerine su döken iki Afgan mücahidinin fotoğrafı var. Bu, cihadın ilk günlerine

  işaret ediyor. Sonra ikinci resimde ağaç büyümüş ve meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Fakat bu iki mücahit arasında

  kavga çıkmıştır, birbirlerinin sakallarını yolmaktadırlar ve birbirlerini öldürmek için silaha davranmaktadırlar!!63

  Ukaz gazetesi mücahitlerin hayatını işte böyle onların itibarlarını zedeleyici şekilde tasvir ediyor. Onları

  birleştirmeyi/kaynaştırmayı amaçlayan yayınlar yapmak yerine bir de bakıyorsunuz beyinsizleri mücahitlere güldürecek

  şeyler yayınlıyor. İşin daha da kötüsü bu resim için şu başlığı yazmış olmalarıdır: "Çocuklar İçin Hikaye"!!

  Ne dersin, gazete bununla yeni yetişen neslin gönlüne cihattan hoşlanmama fikrini mi sokmak istiyor? Çocukların

  gönlünde mücahitlerin imajını bozmak mı istiyor? Belki. Kim bilir, arkasında ne vardır?

  3- Ümmetin âlimleriyle alay etmek: Bu cürmü sadece din düşmanları işlemiyor. Davetçi olduğunu sanan insanlardan bile

  bu tür davranışlar vâki oluyor. Mesela Muhammed el-Gazâli, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim Allah'a ve ahiret

  gününe inanıyorsa Benû Kureyza'ya varmadan ikindiyi kılmasın" hadisini şerhederken64 Hanbelî âlimleriyle alay eder ve

  şöyle der: "Ben derim ki, burada fanatik Hanbeliler hazır bulunsalardı, namazda acele eden kimseye: Ey Allah ve Rasûlünün

  düşmanı, sen Peygamber'e karşı geliyorsun ve onun kesin emrini çiğniyorsun. Bu, münafıklıktır. Peygamber namazı Benû

  Kureyza'da kılmamızı emretmişken biz onu yolda nasıl kılarız?! derlerdi."65

  Doğrusu, utanmazsan dilediğini yapabilirsin! Bu, insanları haksız yere suçlamaktır ve onların iyi niyetleri ve kalplerinde

  gizledikleri şeyler üzerinde dedikodu yapmaktır. Kötülük, bayağılık ve adilik olarak bu yeter/başkasına gerek yok. Alimlerin

  eşkaliyle veya sesleriyle veya fetvalarıyla alay eden nice soytarı ve alaycı vardır ki bu kötülük ayıplanmadığı ve bu alaycılara

  etkili olunmadığı zaman bil ki ümmet alimleri terkedebilir.
+ Yorum Gönder