+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ağza gelen kusuntu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Bilar
  Emekli
  Reklam

  Ağza gelen kusuntu

  Reklam
 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Ağza gelen kusuntu


  Reklam


  Ağız dolusu kusmak veya ağza gelen çok az kusuntu orucu bozar mı?  Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. Gelen bu kusuntu kendiliğinden geriye dönerse, imam Ebû Yusuf'a göre bozar. İmam Muhâmmed'e göre bozmaz. Çünkü bu durumda imsak kasten terk edilmemiştir.

  Kasden ağız dolusu kusmak orucu bozar. Bunda fukahanm görüş birliği var. Çünkü bu durumda geriye az veya çok bir miktar gider. Bundan dolayı sadece orucun kazası gerekir.

  Kasten kusar ve bu ağız dolusu olmaz da kendiliğinden geri dö*nerse, İmam Muhammed'e göre orucu bozar; imam Ebû Yusuf'a göre bozmaz. (Nehrül-Fâik " İbn Nüceym.)

  Gelen kusuntu yenilen yemek veya safra ve acı su olursa, belirtilen hükümler caridir. Sadece balgam olursa, ağız dolusu olsa bile İmam Ebû Hanife ile İmam Muhammed'e göre orucu bozmaz. İmam Ebû Yusuf'a göre, bu da ağız dolusu olursa, orucu bozar. Bu konuda Ebû Yusuf'un görüşü daha çok uygun kabul edilmiştir. (Fethü'l-Kadir - Kemal îbn Hümam.) (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/227.)

  Bir kusuntu kendiliğinden gelince bakılır: Eğer ağız dolusu olmayıp içeriye dönerse, ittifakla orucu bozmaz. Fakat içeriye döndürülürse, İmam Muhammed'e göre orucu bozar. İmam Yusuf'a göre bozmaz; çünkü bu az olduğu için abdesti bozmadığı gibi orucu da bozmaz. (bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Oruç, 114. madde)+ Yorum Gönder
bogaza aci su gelmesi abdesti,  ağıza gelen acı su abdesti bozar mı