+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Materyalizm hakkında ansiklopedik bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Katade
  Devamlı Üye
  Reklam

  Materyalizm hakkında ansiklopedik bilgi

  Reklam
 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Materyalizm hakkında ansiklopedik bilgi


  Reklam


  Materyalizm hakkında ansiklopedik bilgi  Evrendeki tek tözün madde olduğunu, varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını ve evrende tinsel bir tözün bulunmadığını öne süren görüş, ve indirgemeci bir öğreti olarak ma*teryalizm yalnızca maddeye varlık yükler, zihin ya da ruba bağımlı bir gerçeklik ya da ikinci dereceden bir varlık verir veya ruhun hiçbir şekilde varolmadığını öne sürer. Ger*çek dünyanın, halleri ve ilişkileri itibariyle değişen maddi şeylerden meydana geldiğini savunan maddecilik, maddi bir şey ya da nesneyi ise, sadece mekan ve zaman içinde olma, şekil, büyüklük, kütle, katılık, sıcak*lık türünden fiziki özellikler sergileyen bir şey olarak tanımlar.

  Materyalizm, buna göre, fiziki bilimlerin belli fenomen öbeklerini yalnızca fiziki ko*şullara yönelerek açıklama çabasında olan materyalist metodolojisinden de yararlana*rak, realist bir bakış açısıyla, İnsan varlıkları*na duyu deneyinde sunulan dünyanın, rasyo*nel bir biliş tarzının kendilerine erişemediği şeyleri gizleyen fenomenal bir fantezi olma*yıp, temel gerçeklik olduğunu savunan, do*ğadan ayrı bir kendinde şeyler dünyasının, doğanın ötesinde, dinin, önsezilerimize ve duygularımıza müracaat eden, ama akıldan destek bulmayan geleneksel batıl inançlara başvurmak suretiyle varlığını bildirdiği tür*den doğaüstü bir dünyanın varolmadığını öne süren görüşe karşılık gelir.


+ Yorum Gönder