+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Mabeyni hümayun ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. find
  Devamlı Üye
  Reklam

  Mabeyni hümayun ne demek

  Reklam
 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Mabeyni hümayun ne demek


  Reklam  MABEYNİ HÜMÂYUN NEDİR. KISACA  Osmanlı sarayında devlet işlerinin görüldüğü mekân.

  Sözlükte "iki şeyin arası" demek olan mâbeyn kelimesi haremle selâmlığı bir*birine bağlayan sofa, daire veya oda için kullanılırdı. Konaklarda da bulunan ve zülveçheyn denilen bu daire, selâmlıktaki uşakların ve yabancı erkeklerin harem*deki kadınlarla yüzleşmesini önlerdi. Sa*rayda ise padişahın resmî bürolarının bu*lunduğu, elçi, sadrazam ve diğer ziyaret*çileri kabul ettiği, eğlendiği ve dinlenip yemek yediği daireyi nitelerdi. XIX. yüz*yılda inşa edilen saray ve kasırlarda ma*beyin ve selâmlık ayırımı terkedilerek ikisi birleştirildi. Bu tabirin ne zamandan iti*baren kullanıldığı hususu açık değildir. Mabeynin bir mekân olarak mevcudiyeti 1675 yılına kadar indirilebilirken mabeyin*ci teriminin kullanılışı nisbeten geç bir döneme, XVIII. yüzyılın ikinci yansına tarihlenebilmektedir.


+ Yorum Gönder
mabeyn vakti