+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ebu mansur el -maturidi Türk müdur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  Reklam

  Ebu mansur el -maturidi Türk müdur?

  Reklam
 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Ebu mansur el -maturidi Türk müdur?


  Reklam


  Ne maturidi ne imamı Azam Türk değiller

  Alemü'l-Hudâ, İmamü'l-Huda ve el-Mütekellim lakablarıyla da anılan Matüridi takriben 238/852'de Maveraünnehir'de bulunan Semerkand'ın Matürid köyünde doğmuştur. 333/944'te Semerkand'da vefat etmiştir. O, İslama çok değerli hizmetler vermiş öncü İslâm âlimlerinin başında gelir. Maveraünnehir'de Ehli Sünnet'e nisbet edilen Kelâm ekolünün kurucusu ve mümessilidir. Ehli Sünnet kelâmının Irak'taki mümessili ise Ebul Hasen el-Eş'arî'dir (v. 324/936).

+ Yorum Gönder