+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ümm-ül Kitab Levh-i Mahfuz Mudur Yoksa Farklı Mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. r1dv4n06
  (Cezalı)
  Reklam

  Ümm-ül Kitab Levh-i Mahfuz Mudur Yoksa Farklı Mıdır ?

  Reklam
 2. kerze
  Devamlı Üye

  Cevap: Ümm-ül Kitab Levh-i Mahfuz Mudur Yoksa Farklı Mıdır ?


  Reklam


  Ümmül Kitap ve Levhi Mahfuz Nedir, Değişebilirlermi?

  Soru:ümmül kitap ve levhi mahfuz nedir? birbirinden farklımıdr? özellikleri nelerdir? değişebilirlermi?

  Cevap: Bunlara bir de Kitabu'l-Meknun'u da ekleyebiliriz. Üçü de müfessirler tarafından aynı şey olarak ifade edilmişlerdir. Özelliklerine gelince; Türkçe tabirle A dan Z ye ne varsa olmuş olacak herşeyin yazıldığı şey olup keyfiyeti Allah Teala tarafınca malumdur. Değiştirilmesi mümkün değildir. Cibril Emin Allah Teala'nın emirlerini oradan alır. Kur'an Allah Rasulü'ne yani dünya semasına peyder pey indirilmeden önce bütün olarak indirilmiştir.
  alıntı

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Ümmül Kitap Kavramı Geçen ayet ve açıklaması

  Kur'an-ı Kerim'de Muhkem/Anlamı açık ayetler, Kitabın anası yani ümmül kitap olarak ifade edilmiştir.


  Ali İmran süresi 7. ayet

  Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan bir kısnu muhkem ayetlerdir. Bunlar (ummul kitab)kitabın anasıdir. Diğer bir kısmı da müteşabihtir. Ama kalplerinde eğirilik olanlar sırf fitne aramak ve onu tevil etmek için onun müteşabih olanına uyarlar. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez, ilimde derinleşmiş planlan» ise, "Biz ona famnHılr. Hepsi Rabbimiz nezdindendir" derler. Olgun akıllılardan başkası öğüt ibretle düşünemez.


  Belagat:


  "Bunlar Kitab'ın anasıdır" buyruğunda istiare vardır. Burada muhkem ayetlerin asılları anneye benzetilmiştir. Sair ayetler ise ona tabi ve ona bağlıdır. Tıpkı çocuğun annesine bağlı olması gibi.


  Kelime ve İbareler:


  "Muhkem ayetler", delâletleri açık, anlamında aykırılık bulunmayan ayetler demektir. Ihkâm bir şeyi sağlam yapmak, iyi yapmak demektir. Muhkem de tevili bilinen, mana ve tefsiri anlaşılan ayetler demek olur. "Bunlar Kitab'ın anasıdır." Ahkâmda kendisine dayanılan, Kitab'ın aslını teşkil eden ayetlerdir.

  Açıklaması/Tefsir

  Muhkem:


  Bunlar Yüce Allah'ın, "De ki: Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın..." (En'am, 6/151) ile ondan sonra gelen 153. ayete kadar buyruklar; yine Yüce Allah'ın, "Rabbin şuna hükmetti ki: O'ndan başkasına ibadet etmeyesiniz..." (İsra, 17/23) ayeti ile ondan sonra gelen 26. ayete kadar olan buyruklar; Yüce Allah'ın Hz. İsa hakkında, "O an*cak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur ve biz onu îsrailoğullarına bir misal kıldık." (Zuhruf, 43/59) buyruğu gibi buyruklardır.

  Kur'an-ı Kerim'in çoğunluğunu temsil eden ve farz hükümlere, itikat esaslarına, emre, yasağa, helâl ve harama dair olan bu ayetler ve onların benzerlerinin tümü, kastedilen manaya açıkça delâlet etmekte, bir başka manaya gelme ihtimali bulunmamaktadır. Bu buyruklar "Ümmül Kitab" Kitab'ın anasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslı, dayanağı ve büyük çoğunluğudur. Diğerleri ise bunlardan dallanıp budaklanmakta, ona tabi bulunmaktadır. Diğerlerinden herhangi bir ayet bizim için iyice anlaşılamaz ise, bu ayet muhkem olan ayete havale edilir ve ona göre açıklanır. Meselâ, Yüce Allah'ın, Hz. İsa hakkındaki, "Meryem oğlu İsa Mesih yalnız Allah'ın peygamberi ve O'nun kelimesidir. O kelimeyi Meryem'e ilka etmiş*tir ve o ondan bir ruhtur." (Nisa, 4/171) buyruğu Yüce Allah'ın, "O ancak kendi*sine nimet verdiğimiz bir kuldur." (Zuhruf, 43/59) buyruğuna göre ve, "Muhakkak İsa'nın misali Allah nezdinde Adem'in hali gibidir." (Âl-i İmran, 3/59) buyru*ğuna göre açıklanmıştır. Yani bizler bütün ayetlerin Allah nezdinden geldiğine ve bunların asıl olan muhkem ayetlere aykırı olmadıklarına iman ediyoruz.
  [Kaynak: Tefsirül Münir]

+ Yorum Gönder