+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namazda surelerin okunuş sırası hakkında sorum var. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sstrn
  Devamlı Üye
  Reklam

  Namazda surelerin okunuş sırası hakkında sorum var.

  Reklam

  Namazda surelerin okunuş sırası hakkında sorum var. Mumsema Selamun Aleyküm,

  Namazda kevser ihlas felak ve nas surelerini bu sırayla okuyorum bu durum namazın sıhhatine engel midir ?
  Birde İkinci rek'atta, ilk rek'atta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. buna göre nası sıralama olmalı ?

 2. musab
  Hadis Öğrencisi

  Cevap: Namazda surelerin okunuş sırası hakkında sorum var.


  Reklam


  belirttiğin sıra zaten doğru

 3. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Namazda sureler sırasına göre okunmadığı zaman sehiv secdesi gerekmez.

  İkinci rek'atta, ilk rek'atta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. Aynı şekilde birinci ve ikinci rek'atta okuduğu iki sûre arasını, sadece bir sûre ile ayırmak da mekruhtur. Meselâ birinci rek'atta Fîl sûresini, ikinci rek'atte de Mâûn sûresini okumak gibi. Arada Îlâf sûresi atlanmıştır. Kerahetten kurtulmak için, arada en az iki sûre bırakmalıdır.

  Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir mikdar daha Kur'ân okunması gereken rekâtlarında tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekâtta, diğer kısmı da öteki rekâtta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

  Namazın bir rekâtinde bir sûrenin sonunu, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

  Namazın bir rekâtinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

  Namazın bir rekâtında bir sûre, diğer rekâtında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet mikdarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

  Namazda bir sûrenin bir âyetinden arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

  Bir rekâtta iki sûreyi toplayarak okumakda kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekâtta toplanmaması daha iyidir.

  Zaruret olmadıkça, bir rekâtta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

  Namazda Kur'ân okunurken bir âyet yerine başka bir âyet okunsa bakılır: Eğer tam bir duraklama ile durduktan sonra başka âyete başlanmışsa, namaz bozulmaz.

  Bir namazda âyet-i kerîme tekrarlansa veya bir sûre bir rekâtta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekâtta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özü bulunmadıkça mekruh olur.

  Birinci rekâtta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekâtta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekâtta "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir mikdar okur.

  İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır.

  Sırasıyla Kuran sureleri:

  2.Bakara
  3.Âl-i İmrân
  4.Nisâ
  5.Mâide
  6.En'am
  7.Âraf
  8.Enfâl
  9.Tevbe
  10.Yûnus
  11.Hûd
  12.Yûsuf
  13.Râd
  14.İbrahim
  15.Hicr
  16.Nahl
  17.İsrâ
  18.Kehf
  19.Meryem
  20.Tâ-hâ
  21.Enbiyâ
  22.Hacc
  23.Mü'minûn
  24.Nûr
  25.Furkân
  26.Şuarâ
  27.Neml
  28.Kasas
  29.Ankebût
  30.Rûm
  31.Lokman
  32.Secde
  33.Ahzâb
  34.Sebe
  35.Fâtır
  36.Yâsîn
  37.Sâffat
  38.Sâd
  39.Zümer
  40.Mü'min
  41.Fussilet
  42.Şûrâ
  43.Zuhruf
  44.Duhân
  45.Câsiye
  46.Ahkaf
  47.Muhammed
  48.Fetih
  49.Hucurat
  50.Kaf
  51.Zâriyât
  52.Tûr
  53.Necm
  54.Kamer
  55.Rahmân
  56.Vâkıa
  57.Hadîd
  58.Mücâdele
  59.Haşr
  60.Mümtahine
  61.Saff
  62.Cum'a
  63.Münâfikûn
  64.Teğabûn
  65.Talâk
  66.Tahrîm
  67.Mülk
  68.Kalem
  69.Hâkka
  70.Meâric
  71.Nûh
  72.Cin
  73.Müzzemmil
  74.Müddessir
  75.Kıyâmet
  76.İnsân
  77.Mürselât
  78.Nebe
  79.Nâziât
  80.Abese
  81.Tekvir
  82.İnfitâr
  83.Mutaffifîn
  84.İnşikak
  85.Burûc
  86.Târık
  87.A'lâ
  88.Ğâşiye
  89.Fecr
  90.Beled
  91.Şems
  92.Leyl
  93.Duhâ
  94.İnşirâh
  95.Tîn
  96.Alak
  97.Kadir
  98.Beyyine
  99.Zilzâl
  100.Adiyât
  101.Kâri
  102.Tekâsür
  103.Asr
  104.Hümeze
  105.Fil
  106.Kureyş
  107.Mâun
  108.Kevser
  109.Kâfirûn
  110.Nasr
  111.Leheb
  112.İhlâs
  113.Felak
  114.Nâs

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 4. musab
  Hadis Öğrencisi
  şu sureleri sırayla okuma neden gerekiyor diye soru sorarsak karşımıza sadece, kuranı tersten okuyanın kalbi tersine çevrilir hadisi çıkıyor.başka hadis var mı bu konuya delil?

 5. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  benim bildiğim surelerin manaları ve birbirleriyle bağlantılı konular anlatıldığı için sırayla okumak gerekir ki mana bozulmasın.Birde surelerin tertibine uymakta sünnettir.sünnete uymak lazım.
  bilmem anlatabildim mi .Benim bildiğim bu.

  Namazda Kur’ân’da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek’atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek’atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir rek’atte birkaç âyet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir âyet okuduktan sonra bir ya da birkaç âyet atlıyarak başka bir âyet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir beis yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sûreler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi – Fetâvâ-yi Hindiyye.)Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riâyete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur.

  Namaz surelerinin sırası şu şekildedir;


  • Fil suresi
  • Kureyş suresi
  • Maun suresi
  • Kevser suresi
  • Kafirun suresi
  • Nasr suresi
  • Tebbet suresi
  • İhlas suresi
  • Felak suresi
  • Nas suresi

  Sureleri art arda okumalı yada 2 sıra atlayıp 3.sıradaki sureyi okumak faziletledir, aksi takdirde bazı hocalar sıraya riayet edilmediği takdirde mekruh olur demektedir. Allah ancak temiz niyetle namaz kılanların namazını kabul etmektedir. İnşallah Allah hepimizin namazını kabul eder.
  Namaz surelerinin sırrı nedir?
  Namaz surelerini namaz içerisinde güzelce okunmalıdır. Namaz surelerinin anlamlarını bilmekte büyük fayda vardır. İnsanoğluna güzel mesajlar içeren namaz surelerinin sırrı ve fazileti de büyüktür. Bu yüzden okunurken ve dinlenirken dikkatli olmakta fayda vardır. Namaz surelerinin hepsini bilmekte fayda vardır. Çünkü art arda iki rekatta aynı sureyi okumak dinimize göre mekruhdur. Mekruha girmemek için namaz surelerini ve sırasını bilmekte fayda vardır. 6. ismail
  Üye
  şu sureleri sırayla okuma neden gerekiyor diye soru sorarsak karşımıza sadece, kuranı tersten okuyanın kalbi tersine çevrilir hadisi çıkıyor.başka hadis var mı bu konuya delil?
  sureleri birer atlayarak veya tersinden okumak hakkında mezhepler arasında değişik görüşler var,

  hanefi mezhebinde bu mekruhdur, lakin namazı ifsad etmez.

 7. musab
  Hadis Öğrencisi
  Alıntı Ravza Sevdam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  benim bildiğim surelerin manaları ve birbirleriyle bağlantılı konular anlatıldığı için sırayla okumak gerekir ki mana bozulmasın.Birde surelerin tertibine uymakta sünnettir.sünnete uymak lazım.
  bilmem anlatabildim mi .Benim bildiğim bu.
  mesela hangi sure peşpeşe ve anlam birliği var?ben sünnet değil demedimki bana bunu diyorsun.ben delili olarak benim söylediğim hadisten başka hadis var mı dedim.

  ismail;ben 4 mezhep bu konuda aynı görüşte diye biliyorum

 8. Hoca
  erimeye devam...
  sstrn
  Farzda sadece ilk iki rekatta zammı süre okunur.
  ___________________________-
  malt1
  4 mezhepte süreleri sıra ile okumak sünnettir.
  Delil için bakınız: Vehbe Zuhayli "islam fıkhı ansiklopedisi"

  bakmıştım ama şimdi hatırlamıyorum. inşallah unutmazsam eve gittiğimde okur yazarım.
  ______________________

  Ravzasevdam
  Delil mana değildir.
  ___________________________

  malt1
  Süreleri tersten okursanız kalbiniz döner hadisi bu anlamda değildir (Allahu alem)
  Fatiha süresini tersten okuyarak duvarda arpayı yürütüp sihir yapanlaradır
  en iyisini Allah bilir.

 9. musab
  Hadis Öğrencisi
  zaten bende 4 mezhepte sırayla okumanın hükmünün aynı olduğunu yani sünnet olduğunu terkinin mekruh oldugunu söylemek istedim.mananın delil olarak alınmadığını söylemek içinde hangi sure peşpeşe ve anlam birliği var diye sordum.tersten okuyanın kalbi tersine dönerdeki ters okumanın sondan başa doğru okumanın kastedildiğini okumuştum ama sihir işini şimdi sizden duydum

 10. sstrn
  Devamlı Üye
  sstrn
  Farzda sadece ilk iki rekatta zammı süre okunur.
  Ya ben farzda sadece 3.rekatta okunmaz diğer rekatlarda okunur diye biliyordum ve hep böyle kıldım birkaç aydır ne yapacam boşa mı gitti ibadetlerim,yanlış olduğu için kabul olmadı mı ?

 11. musab
  Hadis Öğrencisi
  ben cevap vereyim mum hoca şimdi yatsı için camidedir.farz namazda 3.ve 4.rekatta fatiha okumak hanefide genel olarak kabul edilen görüşe göre sünnettir.fatihanın üzerine ayet eklemeniz sehiv secdesini dahi gerektirmez.yani namaz geçerli ama artık okumayın

 12. Hoca
  erimeye devam...

  Reklam


  ibadetlerin boşa gitmedi. bundan sonra doğrusunu yaparsın.
  Mutlaka bir namaz ilmihali oku
  ya da diyanet islam ilmihali

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
namaz sureleri sırası,  namaz surelerinin okunuş sırası,  namaz surelerinin sırası