+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Büyüden Etkilenen Kişi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. BeyazGuvercin
  Emekli
  Reklam

  Büyüden Etkilenen Kişi

  Reklam

  Büyüden Etkilenen Kişi Mumsema SA arkadaşlar, öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun, dualarımız kabul olsun inş. Büyünün tesiriyle hareket eden bir kişinin amel defterinin durumu nedir? Yani büyü etkisiyle namazdan dinden uzaklaşan, küçük de olsa günahlar işleyen birine günah yazılır mı? Büyü yapan kişi, büyü yaptığı kişiye karşı ahirette ne duruma düşer?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Büyüden Etkilenen Kişi


  Reklam


  Hayırlı bayramlar
  Büyünün tesiriyle hareket eden bir kişinin amel defterinin durumu nedir?
  Yani büyü etkisiyle namazdan dinden uzaklaşan, küçük de olsa günahlar işleyen birine günah yazılır mı?
  Aklı başında olduğu sürece sorumludur.

  Büyü yapan kişi, büyü yaptığı kişiye karşı ahirette ne duruma düşer?

  Rasûlüllah (s.a.s)'da bir hadislerinde sihrin büyük günahlardan ve helak edici yedi şeyden biri olduğunu belirtmişlerdir. Yine Rasûlüllah (s.a.s); "Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirke girer" (Nesâi, Tahrimüd-Dem, 19) buyurmuşlardır.
  Kur'an-ı Kerim'de müslümanla sihirbazların şerrinden sığınmaları âyetle öğretilmiştir: "Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım" (Felâk, 113/4).
  Ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğu sihrin varlığının ve tesirinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Mu'tezile ise sihrin gerçekte olmadığını, onun bir aldatma ve saptırma ile el çabukluğu olduğunu belirtmişlerdir.
  Ulemanın çoğunluğu sihri öğretme ve öğrenmenin haram olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim sihri kötülemiş ve küfür olduğunu bildirmiştir. Fahreddin er-Râzî ve Âlûsî ile bazı âlimler sihr öğrenmekte fayda olduğunu söylemişlerdir. Bunlar da sihri bilmek suretiyle mucize ile arasındaki farkın anlaşılabileceği görüşünden hareket ederek bu hükme varmışlardır.
  Selef, sihirbazın öldürülmesinin farz olduğunda ittifak halindedir ve bazı Selef âlimleri Rasûlüllah (s.a.s)'ın: "Her kim falcıya, gaipten haber verene ve sihirbaza giderek onlardan bir şey sorar, söylediklerine inanır ve tasdik ederse kâfir olur" (Tirmizi, Tahare, 102; İbn Mace, Tahare, 122) hadisini delil getirerek, sihirbazın kâfir olduğunu belirtmişlerdir.
  İ.mam Ebu Hanife'ye göre sihirbazın küfrüne hüküm verilerek, tevbe etmesine dahi lüzum görülmeden öldürülmesi mübahtır. İmam-ı Şafii'ye göre, sihrinden dolayı sihirbazın küfrüne hüküm verilmez. Sihriyle bir müslümanı öldürmeye kalkarsa öldürülür. İmam Mâlik'e göre müslüman sihirbaz, sihir yaptığı takdirde kâfirdir ve öldürülür. Ehl-i kitaptan ise öldürülmez. İmam Ahmed b. Hanbel'e göre de, sihirbaz sihriyle adam öldürse de öldürmese de küfrüne hükmedilir. Ehl-i kitaptan olanlar, müslümana zarar vermedikçe, öldürülmezler. İbn-i Sücca ise "Sihirbazlarla ilgili hükümler, mürtedlerle ilgili hükümler gibidir" der. Yani üç defa aralıklı olarak tevbeye davet edilir, bu arada yaptığı işin kötülüğü anlatılır; tevbe etmediği takdirde öldürülür.
  Buna göre sihir vardır ve tesir edicidir demek mümkündür. Kim Kur'an yolunu terkederek sihir ve benzeri yollardan birine girerse, Allah (c.c)'ın rahmetinden uzaklaşır ve kâfir olur.

 3. BeyazGuvercin
  Emekli
  Büyüden etkilenen kişi aklını kaybettiyse Allah katındaki durumu ve amel defteriyle ilgili akıbeti ne olur?

 4. Misafir
  Düşünsenize normal de o hatalara düşmiyecek biri,saçma sapan gelen ona ,kötü gelen bir fiilde bulunabilir büyü etkisiyle ,elbette günah günahtır lakin büyük pişmanlık duyuyorsa kişi ,bunu bile bile şuuruyla yapan bir kişi gibi olmaması lazım gelir islam hukukuna göre bence.şüphesiz rabbül alemin adaletlilerin en yücesi.allah günahlardan uzak etsin bizi.

+ Yorum Gönder
büyünün etkisindeki insan günah işlerse