+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hanbeli ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hanbeli
  Üye
  Reklam

  Hanbeli ne demektir?

  Reklam
 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hanbeli ne demektir?


  Reklam


  Hanbel, imam ahmed bin hanbelin dedesinin adıdır.

  Ahmed bin Hanbel

  Velîlerin büyüklerinden ve Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah'tır. 780 (H.164) senesinde Bağdat'ta doğdu. Aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel'dir. Dedesi Hanbel bin Helâl, Basra'dan Horasan'a yerleşmiş ve Emevî Devletinde Serahs şehri vâliliği yapmıştır. Babası asker (subay) idi. Ahmed bin Hanbel'in âilesi, annesi ona hâmile iken, Merv'den Bağdat'a göçmüş ve o Bağdât'ta doğmuştur. Soy îtibâriyle, anne ve babası tarafından Arap asıllıdır. Nesebi, İslâmiyetten önce ve sonra Araplar arasında meşhûr bir kabîle olan Şeyban kabîlesine dayanır. Bu kabîle Adnan kabîlesinden gelen Rebîa'nın bir kolu olup, Nizar kabîlesinde Peygamber efendimizin soyu ile birleşir.


 3. mum
  Administrator
  HANBELİ NE DEMKETİR?
  (HANBELİ MEZHEBİ)

  Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.

  Ahmed b. Hanbel’in görüşleri etrafında oluşan ve ona nisbetle anılan Hanbelî mezhebi, gerek mezhep imamının yaşadığı dönem gerekse mezhepleşme süreci bakımından Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî mezhebinden sonra ortaya çıkmış dördüncü büyük Sünnî mezhebidir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Hanbelî (çoğulu Hanâbile) denilir.


+ Yorum Gönder