+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Bedirde esir alınanlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  Bedirde esir alınanlar

  Reklam

  Bedirde esir alınanlar Mumsema abbas,ebul as,aziz bin umeyr,ukayl bin ebu talib dışında kimler esir alındı

 2. 99/1
  Devamlı Üye

  Cevap: Bedirde esir alınanlar


  Reklam


  Bunların dışında bulabildiklerim:
  Nadir bin haris
  Ukbe bin ebi Muayt
  Akil---Tam adını bulamadım
  Ebu Aziz(=Aziz bin Umeyr ?)
  70 esirden toplam 7-8 tanesini bulabilmemiz, bunların toplam esirlerin 1/10'i olması, her esirin de 10 müslümana okuma yazma öğreterek serbest kalması bana manidar geldi

 3. musab
  Hadis Öğrencisi
  ukbe bin ebi muayt bedirde öldürülmüştür esir değildir.ebul aziz işte umeyr anne baba bir büyük kardeşi aynı şeyi kastediyoruz.akil ise hz.alinin kardeşi.yani amcaoğlu efendimizin.70 esir ve onda bir oran arasında ne alaka kurdun anlayamadım?

 4. 99/1
  Devamlı Üye
  Hayır esir alınmıştır ve idam edilen 2 kişiden biridir ukbe bin ebi muayt. İdam edilen diğer müşrik ise Nadir bin haris'tir. Zaten ebu Aziz'in Aziz bin Umeyr ile aynı olduğuna (emin olmadığım için ? ile) dair simge ile belirttim.
  O 70 esir olayı da zaten saçma bir şeydi. Neden yazdığımı ben de anlamadım.
  Hakkınızı helal edin. Allah utandırmasın selametle!!

 5. musab
  Hadis Öğrencisi
  ukbe ve nadirin idam edilmesini ilk defa duydum.kaynak verebilirmisin.çünkü esirlere ayrıcalık tanınmaz.hatta enfal suresinde efendimiz uyarılmıştır esirlere verdiği hükümden dolayı

 6. 99/1
  Devamlı Üye
  Sorularla İslamiyetten aynen şöyle yazıyor:
  "Esir alınanlardan sadece ikisi idama mahkûm edilmiştir. Çünkü bunlar Mekke'de inananlara yapmış oldukları zulümden dolayı idamı haketmişlerdi. Rasûlullah (asv)'ın, bu ilk askerî karşılaşmada gösterdiği bu insânî tutum ve davranış daha sonraki olaylarda da değişmemiştir."
  İşte Sorularla İslamiyetin bahsetmiş olduğu bu iki kişi Ukbe bin ebi Muayt ve Nadir bin Haris. Peygamberimiz bu konuda bizzat hüküm vermiştir.

 7. musab
  Hadis Öğrencisi
  anladım.araştıracağım sonra bu konuyu iyice.suheyl bin amr bedire katıldı ama esir düşmedi.o zaman hz.ömer bırak ya rasulallah şu adamın dişini kırayımda senin alehine konuşamasın diye ne zaman demiştir.

 8. 99/1
  Devamlı Üye
  Öncelikle ilimdünyası adlı bir sitede daha güzel bir kaynak daha paylaşmak isterim...(Normalde uzun yazmayı ve kopyala yapıştır yapmayı hiç sevmem)

  Ukbe b. Ebi Muayt; müşriklerin, Peygamberimiz Aleyhisselama Mekke´de secdede iken yapılmay acak işkenceleri yapan azılılarından olup,[416] Kabe´de secdede iken Peygamberimiz Aleyhisselamı boğ maya kalkışmış, Peygamberimiz Aleyhisselam Hz. Ebu Bekir tarafından kurtarılmıştı .[417]

  Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke´den Medine´ye hicret ettiği zaman da, söylediği iki beyitte:[418]

  "Hicret edip bizden uzaklaştın ey Kasvâ adındaki devenin binicisi!

  Göreceksin pek yakında beni atlı olarak karşında!

  Saplayıp duracağım mızrağımı, sulayacağım onu kanınızla!

  Kılıç da, bırakmayacak sizin hiçbir örtülü yerinizi!" demişti.[419]

  Peygamberimiz Aleyhisselam, onun bu sözlerini işitince:

  "ALLAH´ım! Onu boğazlanacak yerinin üzerine yüzükoyun düşür!" diyerek ilenmişti.

  Ukbe b. Ebi Muayt, Kureyş ordusunun bozguna uğradığı sırada, atının başını yenip kaçamamış; Abdullah b. Selime de onu yakalayarak esir etmişti.[420]

  Irkuz-zabya´da bulunulduğu sırada, Peygamberimiz Aleyhisselam Ukbe b. Ebi Muayt´ın boynunun vurulmasını emir buyurunca,[421] Ukbe b. Ebi Muayt:

  "Vâh, yazık bana ey Kureyş cemaat! Şunlar arasında, burada ne diye bir tek ben öldürülüyorum?!" dedi.

  Peygamberimiz Aleyhisselam:

  "ALLAH´a ve Resûlüne olan düşmanlığından dolayı!" buyurdu. [422]

  Ukbe b. Ebi Muayt:

  "Yâ Muhammedi Kavminden herkese yaptığını, bana da yap!

  Onları öldürürsen, beni de öldür!

  Onlara eman verirsen, bana da eman ver!

  Onlardan kurtulmalık akçesi alırsan, benden de onlar gibi kurtulmalık akçesi al![423]

  Yâ Muhammedi Sen beni öldürürsen, küçük çocuklara kim bakacak?" dedi.

  Peygamberimiz Aleyhisselam:

  "Ateş![424] Git ey Âsim b. Sabit! Vur onun boynunu!" buyurdu.

  Âsim b. Sabit, gidip onun boynunu vurdu.[425]

  Ukbe b. Ebi Muayt´ın boynunun Hz. Ali tarafından vurulduğu da rivayet edilir.[426]

  Ukbe b. Ebi Muayt öldürülünce, Peygamberimiz Aleyhisselam:

  "Vallahi, ALLAH´ı, Resûlünü ve Kitabını inkâr eden, Peygamberini işkenceden işkenceye uğratan, senin kadar kötü bir adam bilmiyorum! ALLAH´a hamd ederim ki; O seni öldürdü! Senin ölümünden dolayı gözümü aydın etti" buyurdu.[427]  [417] Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 204, Buhârî, Sahih, c. 4, s. 240, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 2, s. 274, Zehebî, Târîhu´l-İslâm, s. 215.

  [418] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 82, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, s. 94.

  [419] Vâkıdî, Megâzî, c.1, s. 82.

  [420] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 82, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, s. 94.

  [421] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 114, Beyhakî, Sünenü´l-kübrâ, c. 9, s. 64, 65, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 305.

  [422] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 114, Beyhakî, Sünenü´l-kübrâ, c. 9, s. 64, 65, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 305.

  [423] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 114, Beyhakî, Sünen ü´l-kübrâ, c. 9, s. 64, 65.

  [424] İbn İshak, İbn Hisam, Sîre, c. 2, s. 298, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 11 6, Beyhakî, Sünen ü´l-kübrâ, c. 9, s. 65, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 131, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 1, s. 265, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 305.

  [425] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 298, Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 114, Beyhakî, Sünen, c. 9, s. 65.

  [426] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 2, s. 298, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 3, s. 306.

  [427] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 114, Beyhakî, Sünenü´l-kübrâ, c. 9, s. 65.
  M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 3/373-375.

  İkinci sorunuza gelince: Hz.Ömer o sözü Sühely'i Bedir'de esir edilmişken gördüğünde etmiştir. Resulullah ise: Bırak onu ya Ömer! ilerde öyle mualla bir mevkii ihraz edecek ki, seni hoşnud edecektir, demiştir. İleride Süheyl'in gönlü fethedilmiş ve zahid bir müslüman olmuştur...

 9. musab
  Hadis Öğrencisi
  o zaman süheyl bin amr da esir düşenler arasında

 10. 99/1
  Devamlı Üye
  Doğru o da var

 11. musab
  Hadis Öğrencisi
  hz.ömer dizisinde savaştan esir düşmeden kaçmayı başarabilmiş olarak gösterilmişti.

 12. 99/1
  Devamlı Üye

  Reklam


  Kim ebu Cehil'in kardeşi mi?

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu