+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ayet üzerindeki secavend harfleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. badboys15
  Üye
  Reklam

  Ayet üzerindeki secavend harfleri

  Reklam

  Ayet üzerindeki secavend harfleri Mumsema ''Ayet sonunda'' lam elif veya sad durağı varsa rükuya gidilebilir mi? Örneğin namazda nebe (amme) suresini okurken ne zaman rükuya gidebilirim? bu konuda http://www.mumsema.com/sizden-gelen-sorular/184992-lam-elif-duragindan-sonra-rukuya-varilabilir-mi-acil-cevap-bekliyorum.html tartışılmış biraz ama tam anlayamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Ayet üzerindeki secavend harfleri


  Reklam


  Kur'an okuyuşunu kolaylaştırmak, ona apayrı bir heybet, ahenk ve güzellik vermek için konulan vakıf işaretleri (secâvendler) şunlardır:

  "Cim" Vakfın câiz olduğuna işaret eder ki, böyle yerlerde durmak da, geçmek de câizdir. Fakat durmak daha evlâdır.

  "Ta" Vakfın mutlak olduğuna işaret eder ki, daha sonraki cümlenin, durulan yerin öncesiyle ilgisi yok demektir. Böyle yerlerde durulduktan sonra, durulan yerden sonra başlamak manâ itibariyle güzel olur. Bu işaretin olduğu yerde vasl yapmaya gerek yoktur.

  "Mim" Vakfın lâzım olduğuna işarettir. Muhakkak durulması gereken yerdeki vakıftır. Durulmadığı takdirde manâ fâsid olur, bozulur.

  Buradaki lüzum şer'î değil ıstılâhidir. Caiz ifadeleri de böyledir. Şer'î lüzum farz ve vacib demektir. Bu ise böyle değildir. Vücûbu fennî veya vücûbu sınaî yahut vücûbu tertilî demek daha doğru olur (Demirhan Ünlü, Kur'an-ı Kerîm Tecvîdi, s. 164).

  " Ze" Vakf-ı mücevvez işaretidir ki, okumayıp geçmek evlâdır.

  "Sad" Vakf-ı murahhas işaretidir ki, okuyucunun nefesi yetişmediği takdirde zarurete binaen durulabileceğini gösterir. Bu işarette durulduktan sonra tekrar evvelinden alınarak okumaya devam edilir.

  "Kaf"Kurrâ'nın bir kısmına göre vasl âlâmeti olmakla beraber vakfetmek de câizdir.

  "Vakfet, dur!" manâsına olan bu işarette durmak evlâdır.

  "Kef" "Kezâlik" işaretidir ki bu evvelki vakf işareti ne ise, bu da onun hükmüne tabi demektir.

  "Lamelif" Durulmaz işaretidir. Fakat nefes daralırsa durulur, sonra evvelinden alınarak okumaya devam edilir.

  Vakf-ı muânâka veya vakf-ı murakabe" işaretidir. Bunlar iki tane ile noktadır. Bunlardan birincisinde durulmazsa ikincisinde durulur, demektir.

  "Ayn" Bir kıssa veya konunun bittiğine işaret eder. Namazda Kur'an okuyan kişinin rükû'a gitmesi için en uygun işaret kabul edildiğinden buna "Rükû alâmeti" denilmiştir.

  Okuyucu bu işaretlerin haricinde olan yerlerde durmaz. Herhangi bir sebeple durduğu takdirde öncesinden alarak okumaya devam eder.

  Kur'an-ı Kerimde vakfın vacib veya haram olduğu bir yer yoktur. Bununla beraber durulması câiz olmayan yerlerde kasten duran bir kimse, manâ bozulacağı için, günahkâr olur ki, bunu da iman sahibi bir mü'minin yapacağı tasavvur olunamaz (Celâleddin Karakılıç, Tecvîd İlmi, s. 74-75; D. Ünlü, Kur'an-ı Kerimin Tecvidi, s. 158-167).

 3. badboys15
  Üye
  Sevgili kardeşim lam elif ayetin sonunda olursa mesela nebe suresi 4. Ayette rükuya gidebilir miyim? ne kadar lamelif gelse de ayet sonlanmış .

+ Yorum Gönder