+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cumâde'l-ûlâ bu ne demek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  Cumâde'l-ûlâ bu ne demek?

  Reklam
 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Cumâde'l-ûlâ bu ne demek?


  Reklam


  Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Zaman, dönüp dolaşıp Allah Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günkü (ilk) hey'etine kavuştu. Yıl, oniki aydır. Bunlardan dördü haram (aylar)dır ki, üçü peşpeşe gelir. (Bunlar) Zülka'de, Zülhicce ve Muharrem'dir. (Dördüncüsü ise) Cumâdâ (Cumâde'l-ûlâ ve Cumâde'l-âhire) ile Şa'ban arasındaki Receb-i Mudar'dır."
  [el-Buhârî, "Tefsir", 9; "Bed'u'l-halk", 3; Müslim, "Kasâme", 29; Ebû Dâvûd, "Menâsik", 67; Ahmed b. Hanbel, "el-Müsned", V, 37, 73.]
  bu hadis yeterli bir cevap oldu mu?

 3. musab
  Hadis Öğrencisi
  recep ayımı oluyor yani?

 4. Mucahid
  Devamlı Üye
  ŞUHİRUS SENETİL HİCRİYYE - AYLAR [HİCRİ YILA GÖRE]

  El Muharrem
  Safer
  Rabi’ul avval
  Rabi’us sani
  Cumadel üla
  Cumadel ahira
  Receb
  Şa’ban
  Ramedan
  Şevval
  Zulkı’de
  Zulhicce


 5. musab
  Hadis Öğrencisi
  cemaziyel evvel oluyor o zaman.burda bazı ayların ismi neden değişik?

 6. ZuCChiNi
  Üye
  KAMERİ AYLAR
  1) Muharrem
  2) Safer
  3) Rebî'ül-evvel
  4) Rebî'ül-âhir
  5) Cemâziyel evvel
  6) Cemâziyel âhir
  7) Receb
  8) Şâban
  9) Ramazan
  10) Şevval
  11) Zilka'de
  12) Zilhicce

 7. musab
  Hadis Öğrencisi
  ben sana hicri ayların isimlerini sormadımki??

+ Yorum Gönder
cumadal ahire,  cumadel ula