+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tek başına kıılınan akşam ve yatsı namazını ilk 2 rekatı sesli kılınması caizmidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  Reklam

  Tek başına kıılınan akşam ve yatsı namazını ilk 2 rekatı sesli kılınması caizmidir?

  Reklam

  Tek başına kıılınan akşam ve yatsı namazını ilk 2 rekatı sesli kılınması caizmidir? Mumsema tek başına kıılınan akşam ve yatsı namazını ilk 2 rekatı sesli kılınması caizmidir?

  ben sessiz kılıyorum ama gittigim bir şehirde orada sesli vkılıyorlardı bazı kişiler ama bir çogu sessiz kılıyordu?? dogrusu hngisidir?

 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Tek başına kıılınan akşam ve yatsı namazını ilk 2 rekatı sesli kılınması caizmidir?


  Reklam


  Namazlarda gece sesli, gündüz sessiz okumak sünnettir.

  Namazlarda kıraatin gündüz gizli gece sesli okunmasının hikmeti nedir?  Öğle ve ikindi namazları tek başına da kılınsa, cemaatle de kılınsa kıraatin gizli yapılması vaciptir. Tek başına kılan kimse veya imam kendi işiteceği kadar bir ses çıkararak Fatiha ve sûreyi okur. Gündüz kılınan nafile namazlarda da gizli okumak aynı şekilde vaciptir.

  Cemaatle kılınan sabah, Cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının bütün rekâtlarında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtında kıraatı cehrî yapmak, yani sesli okumak vaciptir. Akşam namazının üçüncü rekâtında, yatsı namazının da son iki rekâtında gizli okumak vaciptir. Ancak, tek başına sabah, akşam ve yatsı namazını kılan kimse, isterse kıraati sesli yapar, dilerse gizli olarak okur.

  Bu kıraat şekillerinin gündüz namazlarında gizli, gece namazlarında, Cuma ve bayram namazlarında açıktan okunmasının hikmeti de tefsirlerimizde şöyle anlatılmaktadır:

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) İslâma dâvetin ilk yıllarında tebliğ vazifesini gizli olarak yapıyordu. Sahabîlere namaz kıldırdığı zaman da kıraatte sesini yükseltir, namazları cehri kıldırırdı. Müşrikler Peygamberimizin sesli kıraatini duyunca şiirlerle ve uydurdukları sözlerle karıştırmaya başladılar. Peygamberimize de hakaret ederek işi alay etmeye kadar vardırdılar. Müşriklerin bu çirkin hareketine meydan verilmemesi ve Müslümanların eziyetlere maruz kalmamaları için bir âyet-i kerime nazil oldu: “Namazında sesini ne çok yükselt, ne de fazlaca kıs; ikisi ortasında bir yol tut.” (İsrâ Sûresi, 110) Âyette, müşriklerin duymalarına mâni olmak için Peygamberimizin sesini yükseltmemesi isteniyordu. (ez-Zemahşerî, Keşşâf, (Kahire: Dârü’l-Mushaf, 1397-1977), 3/196)

  Bundan sonra Peygamberimiz, öğle ve ikindi namazlarında, müşriklerin eziyetiyle muhatap olamamak için kıraatı gizli yaptı. Akşam namazı vakit ise onların yemek saati, yatsı ve sabah da uyku saatleri olduğundan bu namazlardaki kıraati açıktan yaptı. Cuma ve bayram namazları da zaten Hicretten sonra farz ve vacip kılındığından, müşriklerin de bir zararı olmayacağından kıraatler cehrî oldu. (krş.Taberî; Zemahşerî, Razî; Kurtubî; Semarkandî, ilgili ayetin tefsiri)

  Ancak Mekke müşriklerinin ilk Müslümanlara neler ettiklerinin bilinmesi için, durum kıyâmete kadar yaşayacak insanların ibretine sunulmuş, gündüz namazlarında gizli okunması emri bu hikmetle devam ettirilmiştir. Elbette başka hikmetleri de vardır. Ancak müşriklerin ilk Müslümanlara yaptıklarını hatırlamak bakımından bundaki ibretler akla ilk gelendir.

  sorularla islamiyet

+ Yorum Gönder