Konusunu Oylayın.: İftitah tekbiri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İftitah tekbiri
 1. 06.Temmuz.2013, 19:50
  1
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  İftitah tekbiri


  İftitah tekbiri Mumsema imamı azama göre iftitah tekbiri namazı namazın şartı rüknü değil.peki imamı azama göre iftitah tekbirini aldıktan sonra namaza girmiş olmuyoruz değil mi.aynı kıble gibi namazın dışındaki bir şart bu.yani diyelimki tekbiri aldık setri avrete uygun halde değilken.tekbir almak bitti biz hala namazda değiliz değil mi.


 2. 06.Temmuz.2013, 19:50
  1
  Hadis Öğrencisi  imamı azama göre iftitah tekbiri namazı namazın şartı rüknü değil.peki imamı azama göre iftitah tekbirini aldıktan sonra namaza girmiş olmuyoruz değil mi.aynı kıble gibi namazın dışındaki bir şart bu.yani diyelimki tekbiri aldık setri avrete uygun halde değilken.tekbir almak bitti biz hala namazda değiliz değil mi.

 3. 07.Temmuz.2013, 11:10
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Iftitah tekbiri
  Tekbirden önce zaten niyet ediliyor, dolayısıyla tekbir getiren namaza girmiş oluyor.
  Alıntı

  İSLAMDA (4 Mezhepte) İFTİTAH TEKBİRİ

  Namaz farzlarından biri. Namaza bu tekbirle başlandığı için "iftitah tekbiri"
  denmiştir. Namaz içinde bazı şeylerin yapılması bu tekbirle haram kılındığı için
  buna,"tahrim tekbiri", "tekbiretü'l-ihram" da denilir.

  İslâm âlimleri, namaza
  Allah'ın ismini anmakla başlamanın gerekli bir emir olduğu üzerinde icma
  etmişlerdir. Binaenaleyh "iftitah tekbiri" getirilmeden başlanılan namaz sahih
  olmaz.

  Fakîhler, bu
  görüşlerini, Kitap ve Sünnetten getirdikleri delillerle teyid etmeye çalışırlar.
  Kitaptan delilleri: "Ey bürünen! Kalk inzâr et ve Rabbini yücelt" (el-Müddessir,
  74/1-3) ayetidir ki, burada geçen "Rabbini yücelt" lafzı, Kur'an'da "ve rabbeke
  fekebbir" şeklindedir.

  Sünnet'ten istidlal edilen en sahih hadis, Hz. Ali
  (r.a)'den rivayet edilen şu hadistir: "Namazın anahtarı abdesttir. Tahrimi ise
  tekbir, tahlili de selâmdır" (Ebû Dâvud, Taharet, 31: Tirmizî, Taharet, 3;
  Dârimî, Vudû', 22).

  Hanefi mezhebine göre, namaza "Allahü ekber" lafzıyla
  başlamak şart değildir, ancak vaciptir. Bunun yerine başka bir lafız söylenecek
  olursa, namaz yine sahihtir. Ancak vacip terkedilmiş olduğundan günah işlenmiş
  olur.

  Matlup olan;
  namaza, "Allahu ekber" lafzıyla başlanmasıdır. Mamafih namazın sahih olması
  için, Cenâb-ı Hakk'ı ta'zime delâlet eden herhangi bir lafızla başlamak da
  yeterlidir. Meselâ Sübhanellah" veya "lâilâhe illallah" yahut "Allahü rahımün"
  ya da "Allahü kerimün" vb. lafızlardan biriyle iftitah yapılabilir. "Eûzü
  billâh", "Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh" ya da "Estağfirullah" lafızları
  tamamen tazime delâlet etmediği için "iftitah tekbiri" yerine bunlardan biri
  söylenecek olursa, namaz sahih olmaz. Çünkü bunlarda talep manası mevcuttur.

  Tekbirde kullanılan
  lafızların "Allah" lafz-ı celâli ile birlikte olması lazımdır. Binaenaleyh
  sadece "Kerîm" ya da "Rahîm" vb. sıfatları söylemek yeterli değildir. "Allah,
  Rahmân veya Rab" gibi isimle iftitah yapılacak olursa, Ebu Hanife'ye göre sahih
  olur. Çünkü Ebû Hanife'ye göre, Kur'an'da emir şeklinde geçen "kebbir" sözü,
  mutlaka "ekber" denilmesini değil, tazim ifade eden herhangi bir lafzın
  söylenmesini amirdir.

  "İftitah Tekbiri"nin özellikle "Allahü ekber" lafzıyla
  söylenmesinin vücûbuna gelince; çünkü Peygamber (s.a.s), namazda, hep buna devam
  etmiştir (bk. Abdurrahman el-Cezirî, "el-Fıkhu Ala Mezâhibi'l-Arbaa", Mısır,
  1939 I. 198-220; Fetâvâ'l-Hindiye, I, 68; Vehbe ez-Zühaylî, "el-Fıkhu'l-İslâmî
  ve Edilletühü", 1989 Dımaşk, I, 631 vd.).

  Hanefilere göre "iftitah tekbiri"nin edasının
  şartları:

  1- Vaktin
  girmesi

  2- Vaktin
  girdiğini bilmek veya zann-ı gâlib ile hükmetmek

  3- Setr-i avret

  4- Bedenin, elbisenin ve
  namaz kılman yerin temiz olması

  5- Gücü yetenin, farz ve vacip namazlarla sabahın
  sünnetinde tekbiri ayakta getirmesi

  6- Kılmak istediği namaza niyet getirmesi

  7- Kılacağı namazı tayin
  etmesi (öğle, ikindi vs.)

  8- Vacip namazı da tayin etmesi (tavaf, vitir ve
  bayram namazları)

  9-
  Kendisi duyacak kadar tekbiri sesli söylemesi

  10- Tekbir niyetiyle söylediği lafızların zikir ifade
  etmesi.

  1 l- iftitah
  tekbirine delâlet eden lafzın taleb ya da hacet ifade etmemesi

  12- Bu lafzın "Besmele"
  olmaması

  13- Gücü
  yetenin Arapça tekbir getirmesi

  14- Lafzatullah'dan (h) harfinin hazfedilmemesi

  15- "Allah" lafzının
  hemzesinin uzatılmaması

  16- "Ekber" lafzının hemzesinin uzatılmaması

  17- Yine "Ekber"
  lafzının (b)sinin uzatılmaması

  18- Niyetle iftitah tekbirinin arasının ayrılmaması

  19- "İftitah tekbiri"nin
  niyetten önce olmaması

  20- Muktedinin imamdan önce tekbir getirmemesi,
  şarttır.

  "İftitah
  tekbiri"nin Arapça'dan başka bir dille getirilmesi de caizdir (Vehbe ez-Zühaylî,
  a.g.e, I. 634).

  Üzerinde necaset olduğu halde "İftitah tekbiri"
  getiren ve tekbiri bitirince necaseti gideren veya tekbir getirirken avret
  mahalli açık olup, tekbiri bitirince avret yerini örten ya da tekbire başlarken
  yönü kıbleden dönük iken, tekbiri bitirince kıbleye yönelen kimsenin namazı
  sahihtir. Fetva Ebu Hanife'ye göre verilmiştir. Müslümanlar için bunda kolaylık
  vardır (Fetâvâ'l-Hindiye, aynı yer).

  Halid ERBOĞA 4. 07.Temmuz.2013, 11:10
  2
  Moderatör  Tekbirden önce zaten niyet ediliyor, dolayısıyla tekbir getiren namaza girmiş oluyor.
  Alıntı

  İSLAMDA (4 Mezhepte) İFTİTAH TEKBİRİ

  Namaz farzlarından biri. Namaza bu tekbirle başlandığı için "iftitah tekbiri"
  denmiştir. Namaz içinde bazı şeylerin yapılması bu tekbirle haram kılındığı için
  buna,"tahrim tekbiri", "tekbiretü'l-ihram" da denilir.

  İslâm âlimleri, namaza
  Allah'ın ismini anmakla başlamanın gerekli bir emir olduğu üzerinde icma
  etmişlerdir. Binaenaleyh "iftitah tekbiri" getirilmeden başlanılan namaz sahih
  olmaz.

  Fakîhler, bu
  görüşlerini, Kitap ve Sünnetten getirdikleri delillerle teyid etmeye çalışırlar.
  Kitaptan delilleri: "Ey bürünen! Kalk inzâr et ve Rabbini yücelt" (el-Müddessir,
  74/1-3) ayetidir ki, burada geçen "Rabbini yücelt" lafzı, Kur'an'da "ve rabbeke
  fekebbir" şeklindedir.

  Sünnet'ten istidlal edilen en sahih hadis, Hz. Ali
  (r.a)'den rivayet edilen şu hadistir: "Namazın anahtarı abdesttir. Tahrimi ise
  tekbir, tahlili de selâmdır" (Ebû Dâvud, Taharet, 31: Tirmizî, Taharet, 3;
  Dârimî, Vudû', 22).

  Hanefi mezhebine göre, namaza "Allahü ekber" lafzıyla
  başlamak şart değildir, ancak vaciptir. Bunun yerine başka bir lafız söylenecek
  olursa, namaz yine sahihtir. Ancak vacip terkedilmiş olduğundan günah işlenmiş
  olur.

  Matlup olan;
  namaza, "Allahu ekber" lafzıyla başlanmasıdır. Mamafih namazın sahih olması
  için, Cenâb-ı Hakk'ı ta'zime delâlet eden herhangi bir lafızla başlamak da
  yeterlidir. Meselâ Sübhanellah" veya "lâilâhe illallah" yahut "Allahü rahımün"
  ya da "Allahü kerimün" vb. lafızlardan biriyle iftitah yapılabilir. "Eûzü
  billâh", "Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh" ya da "Estağfirullah" lafızları
  tamamen tazime delâlet etmediği için "iftitah tekbiri" yerine bunlardan biri
  söylenecek olursa, namaz sahih olmaz. Çünkü bunlarda talep manası mevcuttur.

  Tekbirde kullanılan
  lafızların "Allah" lafz-ı celâli ile birlikte olması lazımdır. Binaenaleyh
  sadece "Kerîm" ya da "Rahîm" vb. sıfatları söylemek yeterli değildir. "Allah,
  Rahmân veya Rab" gibi isimle iftitah yapılacak olursa, Ebu Hanife'ye göre sahih
  olur. Çünkü Ebû Hanife'ye göre, Kur'an'da emir şeklinde geçen "kebbir" sözü,
  mutlaka "ekber" denilmesini değil, tazim ifade eden herhangi bir lafzın
  söylenmesini amirdir.

  "İftitah Tekbiri"nin özellikle "Allahü ekber" lafzıyla
  söylenmesinin vücûbuna gelince; çünkü Peygamber (s.a.s), namazda, hep buna devam
  etmiştir (bk. Abdurrahman el-Cezirî, "el-Fıkhu Ala Mezâhibi'l-Arbaa", Mısır,
  1939 I. 198-220; Fetâvâ'l-Hindiye, I, 68; Vehbe ez-Zühaylî, "el-Fıkhu'l-İslâmî
  ve Edilletühü", 1989 Dımaşk, I, 631 vd.).

  Hanefilere göre "iftitah tekbiri"nin edasının
  şartları:

  1- Vaktin
  girmesi

  2- Vaktin
  girdiğini bilmek veya zann-ı gâlib ile hükmetmek

  3- Setr-i avret

  4- Bedenin, elbisenin ve
  namaz kılman yerin temiz olması

  5- Gücü yetenin, farz ve vacip namazlarla sabahın
  sünnetinde tekbiri ayakta getirmesi

  6- Kılmak istediği namaza niyet getirmesi

  7- Kılacağı namazı tayin
  etmesi (öğle, ikindi vs.)

  8- Vacip namazı da tayin etmesi (tavaf, vitir ve
  bayram namazları)

  9-
  Kendisi duyacak kadar tekbiri sesli söylemesi

  10- Tekbir niyetiyle söylediği lafızların zikir ifade
  etmesi.

  1 l- iftitah
  tekbirine delâlet eden lafzın taleb ya da hacet ifade etmemesi

  12- Bu lafzın "Besmele"
  olmaması

  13- Gücü
  yetenin Arapça tekbir getirmesi

  14- Lafzatullah'dan (h) harfinin hazfedilmemesi

  15- "Allah" lafzının
  hemzesinin uzatılmaması

  16- "Ekber" lafzının hemzesinin uzatılmaması

  17- Yine "Ekber"
  lafzının (b)sinin uzatılmaması

  18- Niyetle iftitah tekbirinin arasının ayrılmaması

  19- "İftitah tekbiri"nin
  niyetten önce olmaması

  20- Muktedinin imamdan önce tekbir getirmemesi,
  şarttır.

  "İftitah
  tekbiri"nin Arapça'dan başka bir dille getirilmesi de caizdir (Vehbe ez-Zühaylî,
  a.g.e, I. 634).

  Üzerinde necaset olduğu halde "İftitah tekbiri"
  getiren ve tekbiri bitirince necaseti gideren veya tekbir getirirken avret
  mahalli açık olup, tekbiri bitirince avret yerini örten ya da tekbire başlarken
  yönü kıbleden dönük iken, tekbiri bitirince kıbleye yönelen kimsenin namazı
  sahihtir. Fetva Ebu Hanife'ye göre verilmiştir. Müslümanlar için bunda kolaylık
  vardır (Fetâvâ'l-Hindiye, aynı yer).

  Halid ERBOĞA


 5. 07.Temmuz.2013, 16:14
  3
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Iftitah tekbiri

  tekbir getiren imameyne göre namaza girmiş oluyor.imamı azam rukun değildir diyor.ben o sormuştum


 6. 07.Temmuz.2013, 16:14
  3
  Hadis Öğrencisi
  tekbir getiren imameyne göre namaza girmiş oluyor.imamı azam rukun değildir diyor.ben o sormuştum
+ Yorum Gönder