Konusunu Oylayın.: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?
 1. 01.Temmuz.2013, 15:20
  1
  hatalar
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2012
  Üye No: 94143
  Mesaj Sayısı: 236
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Bulunduğu yer: Dünya

  Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?


  Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi? Mumsema kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?
  parfümlü kıyafetle namaz da mı kılamayız ? nasıl oluyor


 2. 01.Temmuz.2013, 15:20
  1
  Devamlı Üye  kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?
  parfümlü kıyafetle namaz da mı kılamayız ? nasıl oluyor

 3. 01.Temmuz.2013, 15:27
  2
  Misafir

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d
  Ona bakarsan portakalda da alkol var


 4. 01.Temmuz.2013, 15:27
  2
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Ona bakarsan portakalda da alkol var

 5. 01.Temmuz.2013, 20:32
  3
  Katade
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Nisan.2013
  Üye No: 100895
  Mesaj Sayısı: 640
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

  kolonya ve alkollü parfüm gibi maddeleri kullanmanın namaza bir zararı var mıdır?  Kolonya, günümüzde bilhassa güzel koku ve temizlik gibi amaçlarla yaygın bir kullanıma sahip alkol ihtiva eden sıvı bir madde olup genelde patates, kamış, mısır gibi maliyeti düşük ham maddelerden veya diğer sentetik yollarla üretilmekte ve içerisindeki alkol oranı ayarla-nabilmektedir. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da kulla-nılmaya başlayan ve bugün yaygınlaşıp genişleyerek büyük bir sanayi oluşturan kolonya ve bu kapsama giren parfüm, deodorant, sprey vb.nin dinî hükmüyle ilgili tartışmanın sebebi ise, bu maddelerin az veya çok alkol ihtiva et-mekte oluşudur.
  Daha önce temas edildiği üzere, İslâm dini sarhoşluk veren nesnelerin bu maksatla (sarhoş olma) kullanılmala-rını kesin olarak yasaklamıştır. “Müskirat” kelimesiyle ifade edilen “sarhoşluk veren nesne”lerin bazılarında ihtilâflar var ise de şarap ve ondan mâmül olan içkile-rin içilmesinin haram olduğunda ittifak vardır. Bunların dışında kalanların sarhoş olmak maksadıyla içilmesinin haram olduğu da ittifakla sabittir. İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, ne maksatla olursa olsun sarhoş edici içkilerin azının da, çoğunun da içilmesi haramdır. Böyle olunca, içerisinde alkol bulunan kolonyanın ve benzeri maddelerin sarhoş olmak maksadıyla içki olarak kullanılmasının haram olduğu ve İslâm dininin sarhoş edici içki-lerle ilgili genel yasağının içerisine girdiği açıktır.

  Kolonyanın içilmesi dışında temizlik, serinleme, gü-zel koku gibi değişik amaçlarla kullanılması hususunda ise farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşlerin kaynağı ise, sarhoş edici özellik taşıyan içkilerin bizzat ken-dilerinin necis olup olmadığı tartışmasıdır. Bu hususta-ki görüşler şöylece özetlenebilir:

  Bazı fakihler karşı görüşte olmakla birlikte İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre şarap necistir; namazın sıhhatine engeldir. Şarap dışında kalan ve içil-diği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren şeylerin necis olduğuna dair bir delil yoktur. Ebû Hanîfe ve Ebû Yû-suf’un anlayışlarına göre bunlar necis değildir; sarhoş-luk için içilmeleri haramdır, fakat elbiseye veya namaz yerine dökülmeleri halinde namazın geçerliliğini etkilemez.

  Çağımızın büyük bilginlerinden Muhammed Hamdi Yazır bu hususu şöyle ifade ediyor: “Meselâ; üzerine şarap, şampanya ve arak, konyak dökülmüş olanlar herhalde yıka-madıkça namaz kılamazlar. Lâkin, üzüm şarabından mâmül olmayan ispirto, bira ve sâir müskirat içilemezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mâni olur diye iddia edilemez” (Hak Dini Kur’an Dili, I, 762-763).

  Yukarıda özetlenen bilgilerden anlaşıldığı gibi şarap dışındaki alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

  Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.

  Özetle ifade etmek gerekirse, günümüzde genelde te-mizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanılan ve al-kol ihtiva eden kolonyayı şer‘î bir hüküm olan “necis” kavramının kapsamına dahil edip kullanımını haram say-mak, vücuda ve elbiseye döküldüğünde namazın geçerlili-ğine engel olacağını söylemek, bu konudaki mevcut hüküm ve yasakların genel hareket noktası ve amacı göz önünde tutulursa, isabetli gözükmemektedir. Kolonyayı yukarıda sözü edilen amaçlarla kullanmanın, alkollü içkilerin tüketimini teşvik ettiği, kolaylaştırdığı veya buna ve-sile olduğu da söylenemez. Dinde asıl yasaklanan, şara-bın, alkolün, uyuşturucu maddelerin sarhoşluk ve keyif amacıyla kullanılması olup bu yasağı ihlâle vasıta ve yardımcı olabilecek yol ve durumlar da, arada sebep-sonuç münasebeti kurulabildiği sürece mezkûr yasağın ikinci derecede kapsamı içinde düşünülmelidir.


 6. 01.Temmuz.2013, 20:32
  3
  Devamlı Üye
  kolonya ve alkollü parfüm gibi maddeleri kullanmanın namaza bir zararı var mıdır?  Kolonya, günümüzde bilhassa güzel koku ve temizlik gibi amaçlarla yaygın bir kullanıma sahip alkol ihtiva eden sıvı bir madde olup genelde patates, kamış, mısır gibi maliyeti düşük ham maddelerden veya diğer sentetik yollarla üretilmekte ve içerisindeki alkol oranı ayarla-nabilmektedir. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da kulla-nılmaya başlayan ve bugün yaygınlaşıp genişleyerek büyük bir sanayi oluşturan kolonya ve bu kapsama giren parfüm, deodorant, sprey vb.nin dinî hükmüyle ilgili tartışmanın sebebi ise, bu maddelerin az veya çok alkol ihtiva et-mekte oluşudur.
  Daha önce temas edildiği üzere, İslâm dini sarhoşluk veren nesnelerin bu maksatla (sarhoş olma) kullanılmala-rını kesin olarak yasaklamıştır. “Müskirat” kelimesiyle ifade edilen “sarhoşluk veren nesne”lerin bazılarında ihtilâflar var ise de şarap ve ondan mâmül olan içkile-rin içilmesinin haram olduğunda ittifak vardır. Bunların dışında kalanların sarhoş olmak maksadıyla içilmesinin haram olduğu da ittifakla sabittir. İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, ne maksatla olursa olsun sarhoş edici içkilerin azının da, çoğunun da içilmesi haramdır. Böyle olunca, içerisinde alkol bulunan kolonyanın ve benzeri maddelerin sarhoş olmak maksadıyla içki olarak kullanılmasının haram olduğu ve İslâm dininin sarhoş edici içki-lerle ilgili genel yasağının içerisine girdiği açıktır.

  Kolonyanın içilmesi dışında temizlik, serinleme, gü-zel koku gibi değişik amaçlarla kullanılması hususunda ise farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşlerin kaynağı ise, sarhoş edici özellik taşıyan içkilerin bizzat ken-dilerinin necis olup olmadığı tartışmasıdır. Bu hususta-ki görüşler şöylece özetlenebilir:

  Bazı fakihler karşı görüşte olmakla birlikte İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre şarap necistir; namazın sıhhatine engeldir. Şarap dışında kalan ve içil-diği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren şeylerin necis olduğuna dair bir delil yoktur. Ebû Hanîfe ve Ebû Yû-suf’un anlayışlarına göre bunlar necis değildir; sarhoş-luk için içilmeleri haramdır, fakat elbiseye veya namaz yerine dökülmeleri halinde namazın geçerliliğini etkilemez.

  Çağımızın büyük bilginlerinden Muhammed Hamdi Yazır bu hususu şöyle ifade ediyor: “Meselâ; üzerine şarap, şampanya ve arak, konyak dökülmüş olanlar herhalde yıka-madıkça namaz kılamazlar. Lâkin, üzüm şarabından mâmül olmayan ispirto, bira ve sâir müskirat içilemezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mâni olur diye iddia edilemez” (Hak Dini Kur’an Dili, I, 762-763).

  Yukarıda özetlenen bilgilerden anlaşıldığı gibi şarap dışındaki alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

  Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.

  Özetle ifade etmek gerekirse, günümüzde genelde te-mizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanılan ve al-kol ihtiva eden kolonyayı şer‘î bir hüküm olan “necis” kavramının kapsamına dahil edip kullanımını haram say-mak, vücuda ve elbiseye döküldüğünde namazın geçerlili-ğine engel olacağını söylemek, bu konudaki mevcut hüküm ve yasakların genel hareket noktası ve amacı göz önünde tutulursa, isabetli gözükmemektedir. Kolonyayı yukarıda sözü edilen amaçlarla kullanmanın, alkollü içkilerin tüketimini teşvik ettiği, kolaylaştırdığı veya buna ve-sile olduğu da söylenemez. Dinde asıl yasaklanan, şara-bın, alkolün, uyuşturucu maddelerin sarhoşluk ve keyif amacıyla kullanılması olup bu yasağı ihlâle vasıta ve yardımcı olabilecek yol ve durumlar da, arada sebep-sonuç münasebeti kurulabildiği sürece mezkûr yasağın ikinci derecede kapsamı içinde düşünülmelidir.

 7. 02.Temmuz.2013, 19:10
  4
  hatalar
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2012
  Üye No: 94143
  Mesaj Sayısı: 236
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Bulunduğu yer: Dünya

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

  yni sürüpte namaz kılına bilirmi ?


 8. 02.Temmuz.2013, 19:10
  4
  Devamlı Üye
  yni sürüpte namaz kılına bilirmi ?

 9. 03.Temmuz.2013, 14:14
  5
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

  alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

  Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.


 10. 03.Temmuz.2013, 14:14
  5
  Devamlı Üye
  alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

  Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.

 11. 03.Temmuz.2013, 15:59
  6
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

  alkolün necis olduğunu bildiren ayette onun bir maddi necaset olmadığı açıktır. dolayısıyla içilmesi haram olan etil alkolün bulunduğu kolonya, parfüm sürmüş iken kılınacak namaz bozulmaz zira necaset yoktur.


 12. 03.Temmuz.2013, 15:59
  6
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  alkolün necis olduğunu bildiren ayette onun bir maddi necaset olmadığı açıktır. dolayısıyla içilmesi haram olan etil alkolün bulunduğu kolonya, parfüm sürmüş iken kılınacak namaz bozulmaz zira necaset yoktur.

 13. 05.Temmuz.2013, 03:24
  7
  hatalar
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2012
  Üye No: 94143
  Mesaj Sayısı: 236
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Bulunduğu yer: Dünya

  Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

  anladım teşekkürler


 14. 05.Temmuz.2013, 03:24
  7
  Devamlı Üye
  anladım teşekkürler

 15. 18.Mart.2018, 19:25
  8
  Misafir

  Yorum: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?

  Alkol üzerinize sıçrar ise alkol necistir namaza yaklaşılmaz...


 16. 18.Mart.2018, 19:25
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Alkol üzerinize sıçrar ise alkol necistir namaza yaklaşılmaz...
+ Yorum Gönder