Konusunu Oylayın.: Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar?

5 üzerinden 4.40 | Toplam : 5 kişi
Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar?
 1. 28.Haziran.2013, 04:25
  1
  umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mayıs.2013
  Üye No: 101338
  Mesaj Sayısı: 1,441
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15

  Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar?


  Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar? Mumsema Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar ?


 2. 28.Haziran.2013, 04:25
  1
  Sadece ALLAH'a kul olun  Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar ?

 3. 30.Haziran.2013, 15:38
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Hz Ali(r.a.) ve Hz Aişe(r.anh.) savaşı nedir? birbirlerine cephe mi aldılar?
  Hz. Ali ile Hz.Aişe arasındaki olayı anlatır mısınız?

  Cemel Vakası nedir?  Cemel Vakası nedir? Konu ile ilgili hadisler var. Hz. Aişe ra. Hz. Ali ra. ile hilafet için savaşmak için
  mi yola çıkmıştı. Eğer öyleyse nasıl olabilir bu?  Hz. Osman'ın katili Yemenli bir Yahudi olan
  el-Gafıkî idi. Hz. Osman'ın şahadetiyle İbn-i Sebe, davasında büyük bir merhale
  kat'etmiş .oluyordu. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu
  elîm hâdise Müslümanların, İslâm dinini başka ülkelere ulaştırmalarına engel
  oldu. İslâm'ın fütûhat ve tebliğ devri kapandı, bir duraklama ve çekişme devri
  başladı.

  Bu
  merhaleden sonra İbn-i Sebe, Haşimîlerle Emevîleri karşı karşıya getirmek için
  yeni bir plân hazırladı. Hz. Osman (r.a) Emevî, Hz. Ali ise Haşimî olduğu için,
  Hz. Osman'ı, Hz. Ali'nin öldürttüğünü ve 0'nun yerine geçmek istediğini etrafa
  gizlice yayarak Emevîleri tahrik etti. İbn-i Sebe, bir taraftan Hz. Ali'ye bu
  çirkin iftirayı yaparken, diğer taraftan O'nun halife olması için açıkça gayret
  gösteriyor, böylece halkın bu iftiraya kanmasını sağlamaya çalışıyordu.

  Bu maksatla, Mısır'dan
  gelen kafileden, Yahudi asıllı İbn-i Meymun riyasetinde bir heyet seçerek Hz.
  Ali'nin huzuruna gönderdi. Heyet Hz. Ali'ye: "Malûmunuz olduğu üzere, bu ümmet
  başsız kalmıştır. Halifeliğe de en lâyık sizsiniz. Sizden bu vazifeyi deruhte
  etmenizi istiyoruz," dediler. Hz. Ali (r.a) bu teklifi reddederek, onları
  evinden kovdu.

  Hz.
  Ali'den (r.a) böyle bir cevap alınması üzerine Küfelilerden bir heyeti Hz.
  Zübeyr'e ve Basralılardan bir heyeti de Hz. Talha'ya gönderdi. Hz. Zübeyr ve Hz.
  Talha da Hz. Ali gibi bunların hilâfet tekliflerini reddederek huzurlarından
  kovdular.

  İbn-i Sebe,
  onlardan da istediğini elde edemeyince bu defa mütecavizleri sevk ve idare eden
  Yahudi Gafıkî'ye şu talimatı verdi: "Medinelileri mescide toplayınız ve onlara
  hemen kendilerine bir halife seçmelerini söyleyiniz. Aksi takdirde hepsini
  kılıçla tehdit ediniz..."

  Gafıki başkanlığındaki âsiler, bu emir mucibince
  Medinelileri mescide toplayarak onlara: "En kısa zamanda kendinize bir reis
  seçiniz. Şayet siz bugün bu vazifeyi yapmazsanız, Ali, Zübeyr ve Talha da dahil
  olmak üzere hepinizi kılıçtan geçireceğiz," dediler. Bu tehdidi dinleyen Medine
  halkı, Hz. Ali'nin (r.a) huzuruna çıkarak, O'ndan halifeliği kabul etmesini
  istirham ettiler. Hz. Ali de bu karışık durumu göz önünde bulundurarak vazifeyi,
  hiç istemediği halde, kabule mecbur oldu.

  Az zaman sonra Hz. Talha ve Hz. Zübeyr (r.a), Hz.
  Ali'ye (r.a) giderek O'ndan, kitabın hükmünü icrâ etmesini ve Hz. Osman'ın
  katillerinin cezalandırılmasını istediler. Hz. Ali onlara hitâben: "Haklısınız;
  fakat devlet henüz âsileri tam mânâsıyla sindirmiş değildir. Onun için devletin
  olaylara hâkim olmasını beklemek gerekir..." dedi.

  Hz. Ali (r.a),
  suçluların tek tek belirlenerek sorguya çekilmelerini ve gerekli cezaya
  çarptırılmalannı istiyordu. Hz. Âişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (r.a) ise, şu
  fikirdeydiler: "Fitne büyümüş, devleti hedef almış ve halife şehit edilmiştir.
  Mesele sadece Hz. Osman'ın katilinin bulunması değildir. Bu fıtne hareketine
  katılanlanrın çoğunun öldürülmesi gerekir. Bu sebeble, âsiler hemen
  cezalandırılmalıdır."

  Hz. Ali (r.a), Kur'an'ın “Velâ tezîrû vâziretün vizre
  uhr┠nassından hareket ile, "Birinin hatasıyla başkasının mesul olamayacağı"
  görüşünü ileri sürerek, onların bu fikrine katılmadı.

  Hz. Zübeyr ve Hz. Talha
  (r.a), Hz. Ali'nin görüşünü öğrendikten sonra, Hz. Âişe (r.anhâ) ile Mekke'de
  görüştüler ve âsilerin üzerine yürümek için kuvvet toplamak üzere Basra'ya
  gitmeye karar verdiler.

  Hz. Ali de (r.a), Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in
  (r.a) Basra'ya gittiklerini haber alınca devletin bütünlüğünde bir parçalanma,
  bölünme olmaması için ordusuyla Basra'ya hareket etti ve Zikar mevkiinde
  konakladı. Hz.Ali (r.a) meselenin barış yoluyla halledilmesi için Ka'ka isminde
  bir elçisini Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'e göndererek onlara, tefrikanın
  fenalığını, birlik ve beraberliğin önemini, her şeyin sulh yoluyla daha iyi hall
  olacağını anlatmasını istedi. O da bu emir gereğince, Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz.
  Zübeyr'in yanına giderek onlara Hz. Ali'nin görüşlerini: bu yaranın ilâcının
  sükûnet olduğunu, sükûnet gerçekleştikten sonra her tedbirin alınabileceğini,
  aksi halde fıtne ve fesat çıkacağını, bunun da İslâm'a ve Müslümanlara
  getireceği sıkıntının büyük olacağını izah etti. Onlar: "Eğer Ali bu fikirde
  ise, aramızda bir görüş ayrılığı kalmamıştır." dediler.

  Bu neticeden her iki
  tarafın mensupları da memnun oldular. Böylece bir istikrar, bir sükûn hali hâsıl
  oldu. Herkes kendisini emniyet ve huzur içersinde görerek çadırlarına
  çekildiler.

  Bu
  sulhtan, ziyade rahatsız olan münafık İbn-i Sebe, taraftarlarını toplayarak
  onlara: "Ne yapıp yapıp savaşı kızıştırmanız ve Müslümanları birbirine düşürüp
  kırdırmanız lâzım. Şayet bir netice alamazsak, bütün gayretimiz boşa gider;
  hedefe varamamış oluruz." dedi. Ve savaşı başlatmak üzere yeni bir plân
  hazırladılar. Sabaha yakın saatlerde tatbike koyulacak bu yeni plân gereği,
  İbn-i Sebe kendi adamlarını Hz. Ali (r.a) ile Hz. Zübeyr ve Talha'nın (r.a)
  çadırlarının etrafında yerleştirdi. Bunlar daha sonra her iki tarafın
  çadırlarına baskında bulundular. Gürültü üzerine uyanan Hz. Zübeyr ve Talha
  (r.a): "Ne var, ne oluyor?" diye sorduklarında, İbn-i Sebe'nin adamları, "Hz.
  Ali'nin adamları (Kûfeliler) bize gece baskını yaptı," dediler.

  Bu haber üzerine Hz.
  Talha ve Zübeyr (r.a): "Anlaşıldı, Hz. Ali, harbi kesmekte samimî değilmiş."
  dediler. Öte yandan gürültüyü işiten Hz. Ali (r.a): "Ne oluyor?" diye sordu.
  Yine İbn-i Sebe'nin adamları: "Karşı taraf bize gece baskını yaptı. Biz de
  püskürttük." dediler. Hz. Ali de: "Anlaşıldı. Talha ve Zübeyr bizimle sulh
  meselesinde aynı fikirde değilmişler." dedi. Böylece on bin kişinin hayatına mâl
  olan Cemel Vak'ası meydana geldi. Hz. Talha ve Zübeyr de bu savaşta şehit
  düştüler. İbn-i Sebe, böylece Hz. Osman’ın (r.a) katlinden sonra amacına doğru
  mühim bir merhale daha kat'etmiş oluyordu.

  Soru: Müslümanların, sahabeler arasında meydana gelen
  ayrılıklara nasıl bakması gerekir?

  "İsmet" yani, "ilâhî bir koruma ile günahlardan
  korunma" sıfatı, ancak peygamberlere mahsustur. Hatasız, kusursuz olmak ancak
  onlara hâstır. Sahabeler, bu sıfatla nitelenmediklerinden onların yüzde yüz
  hatadan âzâde oldukları söylenemez. Ancak şu var ki, herhangi bir Müslüman hata
  işlemekle İslâm dairesinden çıkmadığı gibi, bir sahabe de hata işlemekle
  sahabelik şerefinden çıkmaz.

  Dört hak mezhebin bütün müçtehitleri, sahabe-i kirâm
  arasında geçen ayrılıkları şöyle değerlendirmişlerdir: Sahabe-i kirâmın her biri
  kendi başına birer müçtehittir. Kur'an ve hadiste açıkça beyan edilmeyen
  konularda içtihat yapma, en evvel onların hakkıdır. Fıkıh biliminin yönteminde
  kesinleşmiş bir kuraldır ki, bir kimsede içtihat rütbesi varsa, o kimse,
  başkasının içtihadına uymaya mecbur değildir. Ashap arasında çıkan muhalefetler,
  münakaşa ve muharebeler içtihat farklılığından doğmuştur. Hâşâ, nefsanî
  arzuların, isteklerin bu ayrılıklarda payı yoktur. Çünkü, onlar sohbet-i nebevi
  ile kin, adavet, düşmanlık gibi kötü sıfatlardan arınmışlardır. Nefisleri böyle
  süfli şeylerden temizlenip pâk olmuş, ulviyet kazanmıştır.

  Evet, sahabe-i kirâmın
  her biri İslâm dininin tesisinde birer müçtehittir. Bilindiği gibi, içtihat eden
  bir kimse, yaptığı içtihatta isabet ederse iki sevap kazanır; isabet edemediği
  takdirde içtihat etmesine mükâfat olarak bir sevap alır. Canlarıyla, başlarıyla,
  her şeyleriyle İslâm'a mâl olan, O'nun yüceltilip yayılmasından başka bir
  gayeleri olmayan o seçkin insanların içtihatları da yine İslâm'ın yüceltilip
  yükseltilmesi içindir. Bu aşk, bu azim onlarda o derece ileri gitmişti ki, Uhud
  Muharebesi'nde Peygamber Efendimize zıt görüş bildirmekten çekinmemişlerdi.
  "Biz, İslâmîyet’in başarısını şunda görüyoruz," diye görüşlerini açıkça ortaya
  koymuşlardı. Sahabenin çoğu Resulüllah Efendimize zıt içtihatta
  bulunduklarından, Peygamberimiz (sav) onların içtihadına uymaya mecbur oldular.
  Daha sonra gerçekleşen olaylar Peygamberimizi haklı çıkardı. O zaman Kur'ân-ı
  Azimüşşân'ın nâzil olması devam ettiği halde, Cenâb-ı Hak ashâbı uyarıcı bir
  ayet bile indirmedi. Herhangi bir ayetle herhangi bir ikazda bulunmadı; bilâkis
  peygamberimize eskisi gibi onlara fikir danışmaya devam etmelerini emretti.
  Resulüllah Efendimiz de onları ayıplamadı, yine bağrına bastı, şefkatle
  kucakladı, bu emir gereğince onlarla fikir alış verişine devam etti. Sadece bu
  hâl dahi, sahabe-i kirâmın, Allah ve Resulü indindeki beğenilirliklerini ve
  dinde içtihat sahibi olduklarını en açık bir şekilde göstermeye yeterlidir.

  Şimdi, insafla
  düşünelim. İçtihatta Peygamber'le farklı düşündükleri halde, ne Allah, ne de
  Resulüllah tarafından uyarılmayan sahabeleri, aralarında çıkan ayrılıklardan
  dolayı biz mi yargılayacağız? Zerre kadar vicdan ve basiret ve anlayışı olan bir
  kimsenin bu cinayete tevessül etmemesi icap eder.

  Haddimizi tecâvüz ederek
  İslâm'ın temeline kanlarını akıtan o seçkin cemaati yargılamaya kalkar ve birini
  haklı çıkarıp, diğerini tenkit edersek, o hidayet yıldızlarına hiçbir leke
  süremez, ancak kendi elimizle kendi felâketimizi hazırlamış oluruz.

  Kaldı ki, o
  yargıladığımız kimseler, ashâbın ileri gelenleridir. Bir kısmı Cennet'le
  müjdelenmiştir. Bizim dedikodusunu ettiğimiz o kişileri Kur'an ve Peygamber
  Efendimiz medh ü senâda bulunmuştur.

  Bu hususu hiç unutmamalı, ashap arasında çıkan
  ayrılıklarda mümkün olduğu kadar temkinde bulunmalı, haddimizi bilmemekten büyük
  ölçüde sakınmalıyız.

  Şayet, sahabelerin ayrılığı Hakk katında meşrû ve
  mâkul olmasaydı, elbette bunun için onları engelleyecek bir emir indirilirdi.
  Nitekim sahabe-i kirâm, Peygamber Efendimizin (sav) yanında yüksek sesle
  konuştuklarında şu uyarı ayeti indirilmiştir:

  "Ey iman edenler! Seslerinizi Resulüllah'ın sesinden
  yüksek çıkarmayın, 0'nun yanında, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi
  konuşmayın. Siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider." (Hucürat, 2)

  Hucürât sûresinde,
  müminlerin sû-i zandan sakınmaları şöyle emredilmektedir:

  "Sizden biriniz ölü
  kardeşinin etini yemek ister mi?" (Hucürât sûresi, 12)

  Cenâb-ı Hak bu ayet-i
  kerimede bir mümini gıybet etmenin ölü eti yemek kadar çirkin ve mümine
  yakışmayan bir davranış olduğunu bize haber veriyor. Ya gıybet edilen bu mümin,
  sahabelerden, hem de onların en ileri gelenlerinden biriyse, artık meselenin
  tehlikesini siz takdir ediniz.

  Resulüllah Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde:
  "Ateş odunu nasıl yer bitirirse, gıybet dahi sâlih amelleri öyle yer bitirir"
  buyurmakla bizleri bu noktada şiddetle ikaz etmektedir.

  Hem kendi ahiret
  hayatımızın selâmeti, hem de İslâm'ın geleceği adına, bu hakikatlere kulak
  vermemiz lâzım ve elzemdir. Bir mümin diğer bir mümine sû-i zan etmekten men
  edildiği halde, İslâm'ın temeli, Hz. Peygamberin çalışma ve silâh arkadaşları ve
  şu andaki bütün Müslümanların hidayetlerinin vesilesi olan sahabe hakkında, hele
  onların en ileri gelenleri hakkında sû-i zan etmenin ne kadar sorumluluk
  gerektirdiği açıkça anlaşılabilir.

  Akıllı ve idrakli insanlar için en selâmetli yol, bu
  meselede ileri geri konuşmaktan kaçınmaktır. Biraz düşünmekle hemen
  anlaşılacaktır ki, insanlar bu âleme sahabeler arasındaki problemleri tahlil
  etmek, bu konuda bir tarafa haklı, diğerine haksız hükmünü vermek için
  gönderilmemişlerdir. Ve bu hususta bir kanaate sahip olmak, insanın yaratılış
  gayesi olamaz. İnsan bunun için değil, Allah'a hakkıyla kul olmak için
  yaratılmıştır. Yâni, dinimiz bizi sahabe ayrılıklarının tahliline değil,
  kulluğun gereklerini yerine getirmeye dâvet ediyor.

  Ashâb-ı Kirâm
  Efendilerimiz, halifesinden neferine kadar aynı rızık ile hayat buldu ve aynı
  heyecanı paylaştılar. İslâm'ın gelişmesinde, yayılmasında, yücelip gelişmesinde
  gece gündüz demeyip, gizli ve âşikâre, durmadan çalıştılar. Canlarıyla,
  kanlarıyla cihat ettiler ve fedakârlıkta erişilmezlere eriştiler. Kur'an aşkı,
  Peygamber aşkı için aşiretlerine karşı koydular, ailelerini, çocuklarını, mal ve
  mülklerini feda ettiler. Peygamberimizin nefsini, kendi nefislerine, çoluk
  çocuklarına, anne ve babalarına tercih ettiler. İslâm binasının temeline
  kanlarını akıttılar.

  O günden bugüne, tâ kıyâmete kadar bütün Müslümanların
  dünyevî ve uhrevî saâdetlerine vesile oldular. Onların hepsine karşı derin bir
  minnettarlık beslemek, onlara dua ve onları medh ü senâ etmek hepimiz için bir
  insaf ve vicdan borcudur.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
 4. 30.Haziran.2013, 15:38
  2
  Moderatör  Hz. Ali ile Hz.Aişe arasındaki olayı anlatır mısınız?

  Cemel Vakası nedir?  Cemel Vakası nedir? Konu ile ilgili hadisler var. Hz. Aişe ra. Hz. Ali ra. ile hilafet için savaşmak için
  mi yola çıkmıştı. Eğer öyleyse nasıl olabilir bu?  Hz. Osman'ın katili Yemenli bir Yahudi olan
  el-Gafıkî idi. Hz. Osman'ın şahadetiyle İbn-i Sebe, davasında büyük bir merhale
  kat'etmiş .oluyordu. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu
  elîm hâdise Müslümanların, İslâm dinini başka ülkelere ulaştırmalarına engel
  oldu. İslâm'ın fütûhat ve tebliğ devri kapandı, bir duraklama ve çekişme devri
  başladı.

  Bu
  merhaleden sonra İbn-i Sebe, Haşimîlerle Emevîleri karşı karşıya getirmek için
  yeni bir plân hazırladı. Hz. Osman (r.a) Emevî, Hz. Ali ise Haşimî olduğu için,
  Hz. Osman'ı, Hz. Ali'nin öldürttüğünü ve 0'nun yerine geçmek istediğini etrafa
  gizlice yayarak Emevîleri tahrik etti. İbn-i Sebe, bir taraftan Hz. Ali'ye bu
  çirkin iftirayı yaparken, diğer taraftan O'nun halife olması için açıkça gayret
  gösteriyor, böylece halkın bu iftiraya kanmasını sağlamaya çalışıyordu.

  Bu maksatla, Mısır'dan
  gelen kafileden, Yahudi asıllı İbn-i Meymun riyasetinde bir heyet seçerek Hz.
  Ali'nin huzuruna gönderdi. Heyet Hz. Ali'ye: "Malûmunuz olduğu üzere, bu ümmet
  başsız kalmıştır. Halifeliğe de en lâyık sizsiniz. Sizden bu vazifeyi deruhte
  etmenizi istiyoruz," dediler. Hz. Ali (r.a) bu teklifi reddederek, onları
  evinden kovdu.

  Hz.
  Ali'den (r.a) böyle bir cevap alınması üzerine Küfelilerden bir heyeti Hz.
  Zübeyr'e ve Basralılardan bir heyeti de Hz. Talha'ya gönderdi. Hz. Zübeyr ve Hz.
  Talha da Hz. Ali gibi bunların hilâfet tekliflerini reddederek huzurlarından
  kovdular.

  İbn-i Sebe,
  onlardan da istediğini elde edemeyince bu defa mütecavizleri sevk ve idare eden
  Yahudi Gafıkî'ye şu talimatı verdi: "Medinelileri mescide toplayınız ve onlara
  hemen kendilerine bir halife seçmelerini söyleyiniz. Aksi takdirde hepsini
  kılıçla tehdit ediniz..."

  Gafıki başkanlığındaki âsiler, bu emir mucibince
  Medinelileri mescide toplayarak onlara: "En kısa zamanda kendinize bir reis
  seçiniz. Şayet siz bugün bu vazifeyi yapmazsanız, Ali, Zübeyr ve Talha da dahil
  olmak üzere hepinizi kılıçtan geçireceğiz," dediler. Bu tehdidi dinleyen Medine
  halkı, Hz. Ali'nin (r.a) huzuruna çıkarak, O'ndan halifeliği kabul etmesini
  istirham ettiler. Hz. Ali de bu karışık durumu göz önünde bulundurarak vazifeyi,
  hiç istemediği halde, kabule mecbur oldu.

  Az zaman sonra Hz. Talha ve Hz. Zübeyr (r.a), Hz.
  Ali'ye (r.a) giderek O'ndan, kitabın hükmünü icrâ etmesini ve Hz. Osman'ın
  katillerinin cezalandırılmasını istediler. Hz. Ali onlara hitâben: "Haklısınız;
  fakat devlet henüz âsileri tam mânâsıyla sindirmiş değildir. Onun için devletin
  olaylara hâkim olmasını beklemek gerekir..." dedi.

  Hz. Ali (r.a),
  suçluların tek tek belirlenerek sorguya çekilmelerini ve gerekli cezaya
  çarptırılmalannı istiyordu. Hz. Âişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha (r.a) ise, şu
  fikirdeydiler: "Fitne büyümüş, devleti hedef almış ve halife şehit edilmiştir.
  Mesele sadece Hz. Osman'ın katilinin bulunması değildir. Bu fıtne hareketine
  katılanlanrın çoğunun öldürülmesi gerekir. Bu sebeble, âsiler hemen
  cezalandırılmalıdır."

  Hz. Ali (r.a), Kur'an'ın “Velâ tezîrû vâziretün vizre
  uhr┠nassından hareket ile, "Birinin hatasıyla başkasının mesul olamayacağı"
  görüşünü ileri sürerek, onların bu fikrine katılmadı.

  Hz. Zübeyr ve Hz. Talha
  (r.a), Hz. Ali'nin görüşünü öğrendikten sonra, Hz. Âişe (r.anhâ) ile Mekke'de
  görüştüler ve âsilerin üzerine yürümek için kuvvet toplamak üzere Basra'ya
  gitmeye karar verdiler.

  Hz. Ali de (r.a), Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'in
  (r.a) Basra'ya gittiklerini haber alınca devletin bütünlüğünde bir parçalanma,
  bölünme olmaması için ordusuyla Basra'ya hareket etti ve Zikar mevkiinde
  konakladı. Hz.Ali (r.a) meselenin barış yoluyla halledilmesi için Ka'ka isminde
  bir elçisini Hz. Âişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr'e göndererek onlara, tefrikanın
  fenalığını, birlik ve beraberliğin önemini, her şeyin sulh yoluyla daha iyi hall
  olacağını anlatmasını istedi. O da bu emir gereğince, Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz.
  Zübeyr'in yanına giderek onlara Hz. Ali'nin görüşlerini: bu yaranın ilâcının
  sükûnet olduğunu, sükûnet gerçekleştikten sonra her tedbirin alınabileceğini,
  aksi halde fıtne ve fesat çıkacağını, bunun da İslâm'a ve Müslümanlara
  getireceği sıkıntının büyük olacağını izah etti. Onlar: "Eğer Ali bu fikirde
  ise, aramızda bir görüş ayrılığı kalmamıştır." dediler.

  Bu neticeden her iki
  tarafın mensupları da memnun oldular. Böylece bir istikrar, bir sükûn hali hâsıl
  oldu. Herkes kendisini emniyet ve huzur içersinde görerek çadırlarına
  çekildiler.

  Bu
  sulhtan, ziyade rahatsız olan münafık İbn-i Sebe, taraftarlarını toplayarak
  onlara: "Ne yapıp yapıp savaşı kızıştırmanız ve Müslümanları birbirine düşürüp
  kırdırmanız lâzım. Şayet bir netice alamazsak, bütün gayretimiz boşa gider;
  hedefe varamamış oluruz." dedi. Ve savaşı başlatmak üzere yeni bir plân
  hazırladılar. Sabaha yakın saatlerde tatbike koyulacak bu yeni plân gereği,
  İbn-i Sebe kendi adamlarını Hz. Ali (r.a) ile Hz. Zübeyr ve Talha'nın (r.a)
  çadırlarının etrafında yerleştirdi. Bunlar daha sonra her iki tarafın
  çadırlarına baskında bulundular. Gürültü üzerine uyanan Hz. Zübeyr ve Talha
  (r.a): "Ne var, ne oluyor?" diye sorduklarında, İbn-i Sebe'nin adamları, "Hz.
  Ali'nin adamları (Kûfeliler) bize gece baskını yaptı," dediler.

  Bu haber üzerine Hz.
  Talha ve Zübeyr (r.a): "Anlaşıldı, Hz. Ali, harbi kesmekte samimî değilmiş."
  dediler. Öte yandan gürültüyü işiten Hz. Ali (r.a): "Ne oluyor?" diye sordu.
  Yine İbn-i Sebe'nin adamları: "Karşı taraf bize gece baskını yaptı. Biz de
  püskürttük." dediler. Hz. Ali de: "Anlaşıldı. Talha ve Zübeyr bizimle sulh
  meselesinde aynı fikirde değilmişler." dedi. Böylece on bin kişinin hayatına mâl
  olan Cemel Vak'ası meydana geldi. Hz. Talha ve Zübeyr de bu savaşta şehit
  düştüler. İbn-i Sebe, böylece Hz. Osman’ın (r.a) katlinden sonra amacına doğru
  mühim bir merhale daha kat'etmiş oluyordu.

  Soru: Müslümanların, sahabeler arasında meydana gelen
  ayrılıklara nasıl bakması gerekir?

  "İsmet" yani, "ilâhî bir koruma ile günahlardan
  korunma" sıfatı, ancak peygamberlere mahsustur. Hatasız, kusursuz olmak ancak
  onlara hâstır. Sahabeler, bu sıfatla nitelenmediklerinden onların yüzde yüz
  hatadan âzâde oldukları söylenemez. Ancak şu var ki, herhangi bir Müslüman hata
  işlemekle İslâm dairesinden çıkmadığı gibi, bir sahabe de hata işlemekle
  sahabelik şerefinden çıkmaz.

  Dört hak mezhebin bütün müçtehitleri, sahabe-i kirâm
  arasında geçen ayrılıkları şöyle değerlendirmişlerdir: Sahabe-i kirâmın her biri
  kendi başına birer müçtehittir. Kur'an ve hadiste açıkça beyan edilmeyen
  konularda içtihat yapma, en evvel onların hakkıdır. Fıkıh biliminin yönteminde
  kesinleşmiş bir kuraldır ki, bir kimsede içtihat rütbesi varsa, o kimse,
  başkasının içtihadına uymaya mecbur değildir. Ashap arasında çıkan muhalefetler,
  münakaşa ve muharebeler içtihat farklılığından doğmuştur. Hâşâ, nefsanî
  arzuların, isteklerin bu ayrılıklarda payı yoktur. Çünkü, onlar sohbet-i nebevi
  ile kin, adavet, düşmanlık gibi kötü sıfatlardan arınmışlardır. Nefisleri böyle
  süfli şeylerden temizlenip pâk olmuş, ulviyet kazanmıştır.

  Evet, sahabe-i kirâmın
  her biri İslâm dininin tesisinde birer müçtehittir. Bilindiği gibi, içtihat eden
  bir kimse, yaptığı içtihatta isabet ederse iki sevap kazanır; isabet edemediği
  takdirde içtihat etmesine mükâfat olarak bir sevap alır. Canlarıyla, başlarıyla,
  her şeyleriyle İslâm'a mâl olan, O'nun yüceltilip yayılmasından başka bir
  gayeleri olmayan o seçkin insanların içtihatları da yine İslâm'ın yüceltilip
  yükseltilmesi içindir. Bu aşk, bu azim onlarda o derece ileri gitmişti ki, Uhud
  Muharebesi'nde Peygamber Efendimize zıt görüş bildirmekten çekinmemişlerdi.
  "Biz, İslâmîyet’in başarısını şunda görüyoruz," diye görüşlerini açıkça ortaya
  koymuşlardı. Sahabenin çoğu Resulüllah Efendimize zıt içtihatta
  bulunduklarından, Peygamberimiz (sav) onların içtihadına uymaya mecbur oldular.
  Daha sonra gerçekleşen olaylar Peygamberimizi haklı çıkardı. O zaman Kur'ân-ı
  Azimüşşân'ın nâzil olması devam ettiği halde, Cenâb-ı Hak ashâbı uyarıcı bir
  ayet bile indirmedi. Herhangi bir ayetle herhangi bir ikazda bulunmadı; bilâkis
  peygamberimize eskisi gibi onlara fikir danışmaya devam etmelerini emretti.
  Resulüllah Efendimiz de onları ayıplamadı, yine bağrına bastı, şefkatle
  kucakladı, bu emir gereğince onlarla fikir alış verişine devam etti. Sadece bu
  hâl dahi, sahabe-i kirâmın, Allah ve Resulü indindeki beğenilirliklerini ve
  dinde içtihat sahibi olduklarını en açık bir şekilde göstermeye yeterlidir.

  Şimdi, insafla
  düşünelim. İçtihatta Peygamber'le farklı düşündükleri halde, ne Allah, ne de
  Resulüllah tarafından uyarılmayan sahabeleri, aralarında çıkan ayrılıklardan
  dolayı biz mi yargılayacağız? Zerre kadar vicdan ve basiret ve anlayışı olan bir
  kimsenin bu cinayete tevessül etmemesi icap eder.

  Haddimizi tecâvüz ederek
  İslâm'ın temeline kanlarını akıtan o seçkin cemaati yargılamaya kalkar ve birini
  haklı çıkarıp, diğerini tenkit edersek, o hidayet yıldızlarına hiçbir leke
  süremez, ancak kendi elimizle kendi felâketimizi hazırlamış oluruz.

  Kaldı ki, o
  yargıladığımız kimseler, ashâbın ileri gelenleridir. Bir kısmı Cennet'le
  müjdelenmiştir. Bizim dedikodusunu ettiğimiz o kişileri Kur'an ve Peygamber
  Efendimiz medh ü senâda bulunmuştur.

  Bu hususu hiç unutmamalı, ashap arasında çıkan
  ayrılıklarda mümkün olduğu kadar temkinde bulunmalı, haddimizi bilmemekten büyük
  ölçüde sakınmalıyız.

  Şayet, sahabelerin ayrılığı Hakk katında meşrû ve
  mâkul olmasaydı, elbette bunun için onları engelleyecek bir emir indirilirdi.
  Nitekim sahabe-i kirâm, Peygamber Efendimizin (sav) yanında yüksek sesle
  konuştuklarında şu uyarı ayeti indirilmiştir:

  "Ey iman edenler! Seslerinizi Resulüllah'ın sesinden
  yüksek çıkarmayın, 0'nun yanında, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi
  konuşmayın. Siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider." (Hucürat, 2)

  Hucürât sûresinde,
  müminlerin sû-i zandan sakınmaları şöyle emredilmektedir:

  "Sizden biriniz ölü
  kardeşinin etini yemek ister mi?" (Hucürât sûresi, 12)

  Cenâb-ı Hak bu ayet-i
  kerimede bir mümini gıybet etmenin ölü eti yemek kadar çirkin ve mümine
  yakışmayan bir davranış olduğunu bize haber veriyor. Ya gıybet edilen bu mümin,
  sahabelerden, hem de onların en ileri gelenlerinden biriyse, artık meselenin
  tehlikesini siz takdir ediniz.

  Resulüllah Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde:
  "Ateş odunu nasıl yer bitirirse, gıybet dahi sâlih amelleri öyle yer bitirir"
  buyurmakla bizleri bu noktada şiddetle ikaz etmektedir.

  Hem kendi ahiret
  hayatımızın selâmeti, hem de İslâm'ın geleceği adına, bu hakikatlere kulak
  vermemiz lâzım ve elzemdir. Bir mümin diğer bir mümine sû-i zan etmekten men
  edildiği halde, İslâm'ın temeli, Hz. Peygamberin çalışma ve silâh arkadaşları ve
  şu andaki bütün Müslümanların hidayetlerinin vesilesi olan sahabe hakkında, hele
  onların en ileri gelenleri hakkında sû-i zan etmenin ne kadar sorumluluk
  gerektirdiği açıkça anlaşılabilir.

  Akıllı ve idrakli insanlar için en selâmetli yol, bu
  meselede ileri geri konuşmaktan kaçınmaktır. Biraz düşünmekle hemen
  anlaşılacaktır ki, insanlar bu âleme sahabeler arasındaki problemleri tahlil
  etmek, bu konuda bir tarafa haklı, diğerine haksız hükmünü vermek için
  gönderilmemişlerdir. Ve bu hususta bir kanaate sahip olmak, insanın yaratılış
  gayesi olamaz. İnsan bunun için değil, Allah'a hakkıyla kul olmak için
  yaratılmıştır. Yâni, dinimiz bizi sahabe ayrılıklarının tahliline değil,
  kulluğun gereklerini yerine getirmeye dâvet ediyor.

  Ashâb-ı Kirâm
  Efendilerimiz, halifesinden neferine kadar aynı rızık ile hayat buldu ve aynı
  heyecanı paylaştılar. İslâm'ın gelişmesinde, yayılmasında, yücelip gelişmesinde
  gece gündüz demeyip, gizli ve âşikâre, durmadan çalıştılar. Canlarıyla,
  kanlarıyla cihat ettiler ve fedakârlıkta erişilmezlere eriştiler. Kur'an aşkı,
  Peygamber aşkı için aşiretlerine karşı koydular, ailelerini, çocuklarını, mal ve
  mülklerini feda ettiler. Peygamberimizin nefsini, kendi nefislerine, çoluk
  çocuklarına, anne ve babalarına tercih ettiler. İslâm binasının temeline
  kanlarını akıttılar.

  O günden bugüne, tâ kıyâmete kadar bütün Müslümanların
  dünyevî ve uhrevî saâdetlerine vesile oldular. Onların hepsine karşı derin bir
  minnettarlık beslemek, onlara dua ve onları medh ü senâ etmek hepimiz için bir
  insaf ve vicdan borcudur.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder