+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İstiareye yatmak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. bolu
  Emekli
  Reklam

  İstiareye yatmak

  Reklam

  İstiareye yatmak Mumsema merhabalar abilerim ablalarım bu mübarek Cuma gününde Allahm bütün dualarınızı kabul eylesin inşş birşey sormak istiyorum istiareye yatmak diye birşey duydum bu tam olarak ne demektir birde nasıl yapılır ? Bana anlatabilir misiniz ben sevdiğimle evlenmek istiyorumda mezhep farklılığından dolayı evrmiyorlar eğer istiareye yatarsam neler olur ?

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Istiareye yatmak


  Reklam


  merhabalar abilerim ablalarım bu mübarek Cuma gününde Allahm bütün dualarınızı kabul eylesin inşş birşey sormak istiyorum istiareye yatmak diye birşey duydum bu tam olarak ne demektir birde nasıl yapılır ? Bana anlatabilir misiniz ben sevdiğimle evlenmek istiyorumda mezhep farklılığından dolayı evrmiyorlar eğer istiareye yatarsam neler olur ?
  Hayırlı cumalar kardeişimiz. İstihare sözlükte: "hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek" anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allâh'ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rek'at namaz kılarak Allâh'a dua etmesidir.
  İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istihâre ederler ve Allâh'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh'tan dilemek ve O'ndan tercih konusunda yardım istemek demektir.
  İstihâre namazı menduptur. Namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir: "Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!" (Buhârî, Teheccüd, 25) İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanır. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Çeşitli nedenlerle istihare namazının kılınamaması halinde, sadece duası okunmakla yetinilir.
  Aşağıda istiharenin hükmü ile ilgili Muhterem Nureddin Yıldız Hocamızın Verdiği cevabı okumanızı dilierim...

  İstiharenin hükmü ve yapılış şekli


  İSTİHARE önemli Sünnet’lerden biridir. Şu şekilde yapılır ve uygulanır.
  a- İstihare, farz ve haram olmayan işler için yapılır. Yani bir işin yapılması ne farz ne de haram diye hükmü yoksa, mübah bir iş ise onu yapıp yapmamak konusunda istihare yapılır. Mesela, kendisine hac farz olan bir
  Müslüman, hacca gideyim mi diye istihare yapamaz. Ya da dükkanını bankaya kiraya vermek için istihare yapamaz. Evleneceği bir erkeğin veya bayanın uygun olup olmadığını tespit için istihare yapabilir ve bu Sünnet’tir.
  b- İstihare’nin Sünnet’lerden bir Sünnet olması şu demektir: İstihareyi yapan Müslüman Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uymasından dolayı ecir kazanır. Ayrıca da yapacağı işin kendisi için hayırlı olup
  olmadığı konusunda kalbine manevi bir işaret gelmiş olacağından huzurlu bir iş yapar.
  c- Önce, yapılması düşünülen işle ilgili maddi araştırma yapılır. İstişare özellikle uygulanır. İstişare, bir işi o işin ehli ile görüşmek, fikirlerini öğrenmektir. Mesela evlenecek olan birinin İSTİŞARE etmesi, evlenilmesi düşünülen kişiyi tanıyanlarla görüşmesi, onunla ilgili elde ettiği bilgilerle kendisini ölçmesi ve yaşı, düşüncesi olgun olanlarla fikir alışverişinde bulunmasıdır.
  d- Maddi hazırlık bittikten sonra istihareye geçilebilir. Bunun için de şöyle bir uygulama yapılır. Abdest alınıp iki rekât namaz kılınır. Mümkünse bu namaz, zihnin rahat edeceği yatma öncesi olsa daha iyi olur. Namazdan sonra dua yapılır. Bu duanın hadislerde geçen orijinal şekli olsa mükemmel olur. Onu bulamayan ise, ‘Allah’ım ben filan işi yapmak istiyorum. Bu benim için hayırlı ise kalbime onu yerleştir. Değilse beni ondan uzak tut.’ şeklinde dua eder.
  Mümkünse başka bildiği duaları da ekler. Bundan sonra yapılacak bir şey yoktur. İki üç gün bekler. Aradan geçen üç günden sonra, o yapmayı istediği iş, onun kalbinde daha sempatik hale gelmiş ise istiharenin sonucu olumludur. Aksi olmuşsa yani, o işten soğumuş ise sonuç olumsuz demektir. Hiç bir sonuca ulaşamamış ise, aynı şekilde istihare iki üç kere daha tekrarlanabilir.
  e- İstihareyi herkes kendisi yapar. Özel bir istihareci kiralamak Sünnet’te yoktur.
  f- İstihare için rüya görmek de yoktur. Rüya gerekli değildir. Eğer gördüğü bir rüya, kalbinin ona ısınmasına veya soğumasına neden olmuşsa o rüya o zaman istiharenin sonucu olmuş demektir. Muhterem Nureddin Yıldız Hocamız


+ Yorum Gönder