+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Mezarlığa ekilen meyve ağaçlarından yemek caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. caferi
  Devamlı Üye
  Reklam

  Mezarlığa ekilen meyve ağaçlarından yemek caiz mi?

  Reklam
 2. imam
  Üye

  Cevap: Mezarlığa ekilen meyve ağaçlarından yemek caiz mi?


  Reklam


  Kabre, mezarlığa ağaç dikilmeli mi, bunun ölülere bir faydası var mıdır?
  Sorunun Detayı
  Kabre çam ağacı dikmek, oradaki ölünün azabını hafifletiyormuş, bu doğru mudur? Dikilecek olan bu ağaç çam ağacı mı olmalı, yoksa başka ağaçlar da olabilir mi? Ağaç kabirin üzerine mi yoksa yan tarafına (kabir duvarının dışına) mı dikilmeli?


  Kabre ağaç dikmek sevaptır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair rivayetler vardır. Bu nedenle kabirlerin üzerine dikilen ağaçların yaptıkları zikirler, tasbihler ve ondan istifade eden canlılar, o kabirde yatanın defterine yazılır ve onu dikene sevap kazandırır. Dikilen bu ağacın nutlaka şu veya bu ağaç olması şart değildir. Ancak meyveli ya da uzun ömürlü olması iyi olur. Ayrıca kabrin üzerine dikmek en güzeli olmakla beraber yanına dikilmesinin de bir sakıncası yoktur. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek ise mekruhtur.

  "Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin." (el-Münavi, Feyzu’l-Kadir, III/30)

  "Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V / 415)

  "Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır." (el-Münavi, Feyzu’l-Kadir, VI/39; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, IV/67-68)

  "Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/480)

  "Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadaka olur. Yine o ağaçtan çalınan meyve de o Müslüman için sadaka olur. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yeyip eksilttiği mahsul da onu diken Müslümanlara ait bir sadakadır." (Buhari, Tecrid-i Sarih, VII/122; Müslim, Musakat 2, no: 7)

  "Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır:

  Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat." (Münavi, IV/87)

  Hz. Peygamber (s.a.s) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında koğuculuk yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s) yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında:

  "Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur." buyurmuşlardır.(Buhârî, Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

 3. Ercan
  Devamlı Üye
  Mezarlığa ekilen ağacın amacı, meyvesini toplamak, satmak, ticarette kullanmak olmadığına göre meyvesi yenilebilir. Yenilen her meyve de ağaç dikenin sadakası olur.

+ Yorum Gönder
mezarlıktan meyve yenir mi,  mezarlıktaki meyveler yenir mi,  mezarlıktaki meyve yenir mi,  mezarlıktan meyve yemek caiz midir,  mezarlıktan meyve yenirmi,  mezarliktan meyve yenir mi,  mezarlıkta yetişen meyve yenir mi