Konusunu Oylayın.: Köpek beslemek

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Köpek beslemek
 1. 10.Mart.2013, 15:30
  1
  EquaL
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mart.2013
  Üye No: 100555
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Köpek beslemek


  Köpek beslemek Mumsema S.a benim küçük bahçeli evim var evime bağlantılı büyük bi garajda var.şimdi bu garajda köpek beslesem bahçeyle bağlantılı girip çıksa.bu günah olurmu. kuranda köpek beslemek günahmı neden?evde namaz kılanda var onları sakıncası olurmu? birde köpek besleyen zevk için beslerse her gün sevabından azalırmış bizim burda cins köpekleri kafeste tutuyolar satıyolar hem ordan kurtarmak istiyorum hemde zevk için bakmak istiyorum ama günahmış doğrumudur


 2. 10.Mart.2013, 15:30
  1
  EquaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  S.a benim küçük bahçeli evim var evime bağlantılı büyük bi garajda var.şimdi bu garajda köpek beslesem bahçeyle bağlantılı girip çıksa.bu günah olurmu. kuranda köpek beslemek günahmı neden?evde namaz kılanda var onları sakıncası olurmu? birde köpek besleyen zevk için beslerse her gün sevabından azalırmış bizim burda cins köpekleri kafeste tutuyolar satıyolar hem ordan kurtarmak istiyorum hemde zevk için bakmak istiyorum ama günahmış doğrumudur

 3. 10.Mart.2013, 16:54
  2
  Altundal
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Köpek beslemek
  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır. 4. 10.Mart.2013, 16:54
  2
  Devamlı Üye  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.


 5. 10.Mart.2013, 17:55
  3
  EquaL
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mart.2013
  Üye No: 100555
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Köpek beslemek

  teşekkürler Altundal şimdi eve sokmamak kaydıyla garajda bahçede baksam eğlenmek için. bu günah sayılıyo dimi sonuçta?


 6. 10.Mart.2013, 17:55
  3
  EquaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  teşekkürler Altundal şimdi eve sokmamak kaydıyla garajda bahçede baksam eğlenmek için. bu günah sayılıyo dimi sonuçta?

 7. 10.Mart.2013, 19:39
  4
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,150
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Köpek beslemek

  Köpek almakta ve satmakta haramdır

  1275- Rafi’ b. Hadîç (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kan almadan dolayı alınan ücret pistir ve yasaklamıştır. Fahişenin zina karşılığı aldığı ücret de pis olup yasaklamıştır. Köpeğin satışı karşılığında alınan para da pis olup köpek satışı yasaklamıştır.” (Müslim, Müsakat: 9; Nesâî, Büyü’: 91)
  ž
  1276- Ebû Mes’ûd el Ensarî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.), köpek satışından elde edilen kazancı, fahişenin zina karşılığı elde ettiği kazancı, kahin, falcı ve sihirbazlara verilen ücreti yasaklamıştır.” (Nesâî, Büyü: 91; Müslim, Müsakat: 9)
  ž


 8. 10.Mart.2013, 19:39
  4
  Devamlı Üye
  Köpek almakta ve satmakta haramdır

  1275- Rafi’ b. Hadîç (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kan almadan dolayı alınan ücret pistir ve yasaklamıştır. Fahişenin zina karşılığı aldığı ücret de pis olup yasaklamıştır. Köpeğin satışı karşılığında alınan para da pis olup köpek satışı yasaklamıştır.” (Müslim, Müsakat: 9; Nesâî, Büyü’: 91)
  ž
  1276- Ebû Mes’ûd el Ensarî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.), köpek satışından elde edilen kazancı, fahişenin zina karşılığı elde ettiği kazancı, kahin, falcı ve sihirbazlara verilen ücreti yasaklamıştır.” (Nesâî, Büyü: 91; Müslim, Müsakat: 9)
  ž

 9. 13.Mart.2013, 00:55
  5
  ahmetkc
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ekim.2012
  Üye No: 98109
  Mesaj Sayısı: 8
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Köpek beslemek

  Madem bahçeli bir eviniz var. o halde köpek yerine koyun tavuk besleyin çok daha iyi yakışır. Köpeklerin yeri sokaklardır.


 10. 13.Mart.2013, 00:55
  5
  ahmetkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Madem bahçeli bir eviniz var. o halde köpek yerine koyun tavuk besleyin çok daha iyi yakışır. Köpeklerin yeri sokaklardır.

 11. 13.Mart.2013, 01:00
  6
  ersin52
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2013
  Üye No: 100585
  Mesaj Sayısı: 12
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Köpek beslemek

  Bahçen varsa 3 5 tane daha al besle benim bahçem olsa ben düşünürdüm 3 5 köpek :D


 12. 13.Mart.2013, 01:00
  6
  Üye
  Bahçen varsa 3 5 tane daha al besle benim bahçem olsa ben düşünürdüm 3 5 köpek :D

 13. 14.Mart.2013, 02:52
  7
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek

  ben evimde kopek besliyorum gayet memnunum gece en ufak bı seste haber verıyo ve koruyor artı ev kopeklerı pis degildir hastalıkta bulasmaz kuduzda olmaz bole dusunceler dogru degıl aşıları oluyo ve karnelerı sureklı veterıner kontrolunde ayrıca insanlardan daha sadık nıe gunah olsun ben ıbadetımıde yapıyor0m gonul rahatlıgıyla ıbadet etcenız yerı temız tutup kapatarak bisey olmaz bır canlıya bakıyosunuz herseyıyle buda sevaptır emınım mukafatı vardır insanları tanrDIKCA HAYVANLARI SEVİYORUM


 14. 14.Mart.2013, 02:52
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  ben evimde kopek besliyorum gayet memnunum gece en ufak bı seste haber verıyo ve koruyor artı ev kopeklerı pis degildir hastalıkta bulasmaz kuduzda olmaz bole dusunceler dogru degıl aşıları oluyo ve karnelerı sureklı veterıner kontrolunde ayrıca insanlardan daha sadık nıe gunah olsun ben ıbadetımıde yapıyor0m gonul rahatlıgıyla ıbadet etcenız yerı temız tutup kapatarak bisey olmaz bır canlıya bakıyosunuz herseyıyle buda sevaptır emınım mukafatı vardır insanları tanrDIKCA HAYVANLARI SEVİYORUM

 15. 01.Nisan.2013, 21:29
  8
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek

  Ben de evimde köpek besliyorum hatta daha da ileri gidip sokak hayvanlarının da yemini suyunu veriyorum ve bundan hiç gocunmuyorum İbadetime engel olduğunu da düşünmüyorum yazılanlar okudunduğunda o zamanın hayvanları ile şimdinin veterinerden çıkmayan hayvanları arasında ki farkı ortada Kedi mundar köpek mundar diyerek hayvan katliamına çevrildi olaylar Allahın yarattığı her canlıya sevmeseniz de saygı lütfen Hem yaşam alanlarını ellerinden alıyor hem de yaşam hakkı tanımıyoruz Peki bu günah değil mi Ne olur bir köpeciğin daha evi olsa karnı doyup güven içinde yaşasa kime ne zararı var Benim köpeğim ne pis kokuyor ne de pislik yiyor Şampuanlarla yıkanıp özel mama ile besleniyor aşıları da zamanında yapılıyor Bu durumda hiçbir sorun olacağını sanmıyorum Sevgilerimle


 16. 01.Nisan.2013, 21:29
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben de evimde köpek besliyorum hatta daha da ileri gidip sokak hayvanlarının da yemini suyunu veriyorum ve bundan hiç gocunmuyorum İbadetime engel olduğunu da düşünmüyorum yazılanlar okudunduğunda o zamanın hayvanları ile şimdinin veterinerden çıkmayan hayvanları arasında ki farkı ortada Kedi mundar köpek mundar diyerek hayvan katliamına çevrildi olaylar Allahın yarattığı her canlıya sevmeseniz de saygı lütfen Hem yaşam alanlarını ellerinden alıyor hem de yaşam hakkı tanımıyoruz Peki bu günah değil mi Ne olur bir köpeciğin daha evi olsa karnı doyup güven içinde yaşasa kime ne zararı var Benim köpeğim ne pis kokuyor ne de pislik yiyor Şampuanlarla yıkanıp özel mama ile besleniyor aşıları da zamanında yapılıyor Bu durumda hiçbir sorun olacağını sanmıyorum Sevgilerimle

 17. 05.Nisan.2013, 12:16
  9
  Katade
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Nisan.2013
  Üye No: 100895
  Mesaj Sayısı: 640
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Köpek beslemek

  Köpek beslemek


  köpek olan evde rahmet mellekleri girmez

  bende horoz besliyorum beni sabah namazına kaldırır ve daha hayırlıdır
  “Her şeyin başı sevgidir.”ALLAH için bir birinizi seviniz O sevgi içinizde olmazsa
  köpek sevgisi artar size karşı sizinde köpeye karşı sevginiz artar insanlar sizi birbirinizden ayırd edemez
  yani onlardan farkınız olmaz 18. 05.Nisan.2013, 12:16
  9
  Devamlı Üye
  Köpek beslemek


  köpek olan evde rahmet mellekleri girmez

  bende horoz besliyorum beni sabah namazına kaldırır ve daha hayırlıdır
  “Her şeyin başı sevgidir.”ALLAH için bir birinizi seviniz O sevgi içinizde olmazsa
  köpek sevgisi artar size karşı sizinde köpeye karşı sevginiz artar insanlar sizi birbirinizden ayırd edemez
  yani onlardan farkınız olmaz


 19. 05.Nisan.2013, 12:45
  10
  TEKE TEK
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ekim.2012
  Üye No: 98093
  Mesaj Sayısı: 118
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: İSTANBUL

  Cevap: Köpek beslemek

  Peygamber Efendimiz (asm) birkaç istisna dışında köpek beslemeyi yasaklamıştır
  Abdullah ibn Dînâr tahdîs edip şöyle demiştir: Ben Abdullah ibn Umer'den (ra) işittim, Peygamber (asm):
  "Her kim davar ve av köpeği olmayan bir köpek edinirse, o kimsenin her gün işlediği hayır amelinden iki kırat eksilir" buyurmuştur. (Müslim)
  Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki:
  "Sürü veya av veya ziraat köpeği dışında bir köpek besleyen kimsenin ecrinden her gün bir kırat eksilir." (Buhari)
  Bu hadisler köpek beslemeyi birkaç istisna dışında yasaklamaktadır. Bu istisnalar koyun köpeği, av köpeği ve ekin (ziraat) köpeğidir. (Kütüb-i Sitte)
  Köpek bulunan eve, odaya rahmet melekleri girmez
  Hz. Aişe (ra) anlatıyor:
  “Cibril, belli bir saatte geleceğine dair Peygamberimizle kararlaşmıştı. Fakat belirtilen an gelmişti. Cebrail ise Efendimiz'e (asm) gelmemişti.
  Hz. Aişe der ki:
  “Peygamberimizin elinde bir asa vardı. Elindeki asayı atarak: “Allah(cc) da, elçileri de sözünden caymaz” dedi. Sonra etrafına bir göz atınca bir de ne görsün! Sedirin altında bir köpek yavrusu, (duruyor) .
  Bunun üzerine;
  “Bu köpek (buraya) ne zaman girdi? ” buyurdu.
  Ben de:
  “Vallahi bilmiyorum” dedim. Emri üzerine köpek çıkarıldı. Hemen peşinden Cibril geldi.
  Resûlullah:
  “Sen bana söz verdin. Senin için burada oturup bekledim ama gelmedin” buyurdu. Cibril: “Evinin içindeki köpek gelmeme engel oldu. Çünkü biz (melekler) içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz” cevabını verdi.’’ (Müslim, Ebu Davud)
  İbn-i Ömer (ra) anlatıyor:
  “Cibril, Resûlullah’a (asm) falan saatte geleceğine dair söz vermişti. Fakat gecikti. Bu yüzden Peygamberimiz’in canı sıkıldı da evden dışarı çıktı. Yolda Cibril, Efendimiz'i karşıladı. Resûlullah’ın şikâyeti üzerine: “Biz, köpek ve resim olan eve girmeyiz” buyurdu.’’ (Buhari)
  Mezheplere göre köpek beslemenin hükmü;
  Şâfiîlerden Nevevî'ye göre; "İhtiyaç yokken köpek beslemek haramdır. Av, ziraat ve çoban için köpek beslemek caizdir. Ev ve sokakların korunması için köpek beslemek hususunda iki nokta-i nazar var: Birine göre caizdir, diğerine göre değil. Sahih olan görüş şudur: Madem ki, hadislerde üç maksadla köpek beslemeye izin verilmiştir. Buna kıyasla sahih bir ihtiyaç olursa başka maslahatlar içinde beslenebilir."
  Hanefîlerden İbnu'l-Hümâm; "Av, çoban ve ziraat maksadlarıyla köpek beslemek bi'l-icmâ caiz ise de hırsız veya düşman korkusu olmadan (sırf zevk, moda olsun diye)köpek beslemenin câiz olmadığını" belirtir ve eve sokulmaması gerektiğini söyler.
  Mâlikîler, bu meselede biraz daha yumuşak davranırlar. Onlar, belirtilen maksadlarla beslenen köpeklerin temiz olduğuna da hükmederler. Ancak diğer mezhep mensupları bu görüşü, köpeğin su içtiği kabın yedi kere yıkanmasını emreden hadise aykırı bularak tenkid ederler. (Kütüb-i Sitte)
  Köpek beslemenin caiz olduğu durumlar:
  • Köpek edinmek uygun bir şey değildir. Ancak hırsızın korkusu veya başka bir korku bulunursa, o zaman müstesnadır.
  • Ziraatcinin köpek beslemesi şer’an caizdir.
  • Av için köpek edinmek ise mübahtır.
  • Keza, bir kimsenin bağ, bahçe, ekin ve hayvanlarını korumak için köpek edinmesi de caizdir. (Fetavayi Hindiyye)
  Köpeğin salya ve tüyleri etrafa bulaşacağından ibadetlere ve sağlığa zarar verme ihtimali de vardır
  Hz. Peygamber (asm), köpeğin necisliği hususunda da ısrar eder. Öyle ki, köpeğin herhangi bir kaba değmesi halinde, kabın yedi ayrı su ile iyice yıkanıp, sonunda da toprakla ovulmadan temiz addedilemeyeceğini belirtir.
  "Köpek sizden birinize ait bir kabı yalayacak olursa, o kimse o kabı yedi defa yıkasın. Sekizincisini ise toprağa bulayarak yıkayın ." (Müslim, Ebu Davud , Nesai, İbn Mace)
  Buradan hareket eden fakihler köpeğin salyasından, herhangi bir kuyuya tek damla dahi düşecek olsa kuyunun pis addedilmesi gerektiği, binaenaleyh bu kuyunun kullanılabilmesi için, suyunun tamamen boşaltılması icab ettiği hükmünü getirirler. Köpeğin salya ve tüyleri etrafa bulaşacağından ibadetlere ve sağlığa zarar verme ihtimali de vardır. (Kütüb-i Sitte)


 20. 05.Nisan.2013, 12:45
  10
  Üye
  Peygamber Efendimiz (asm) birkaç istisna dışında köpek beslemeyi yasaklamıştır
  Abdullah ibn Dînâr tahdîs edip şöyle demiştir: Ben Abdullah ibn Umer'den (ra) işittim, Peygamber (asm):
  "Her kim davar ve av köpeği olmayan bir köpek edinirse, o kimsenin her gün işlediği hayır amelinden iki kırat eksilir" buyurmuştur. (Müslim)
  Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki:
  "Sürü veya av veya ziraat köpeği dışında bir köpek besleyen kimsenin ecrinden her gün bir kırat eksilir." (Buhari)
  Bu hadisler köpek beslemeyi birkaç istisna dışında yasaklamaktadır. Bu istisnalar koyun köpeği, av köpeği ve ekin (ziraat) köpeğidir. (Kütüb-i Sitte)
  Köpek bulunan eve, odaya rahmet melekleri girmez
  Hz. Aişe (ra) anlatıyor:
  “Cibril, belli bir saatte geleceğine dair Peygamberimizle kararlaşmıştı. Fakat belirtilen an gelmişti. Cebrail ise Efendimiz'e (asm) gelmemişti.
  Hz. Aişe der ki:
  “Peygamberimizin elinde bir asa vardı. Elindeki asayı atarak: “Allah(cc) da, elçileri de sözünden caymaz” dedi. Sonra etrafına bir göz atınca bir de ne görsün! Sedirin altında bir köpek yavrusu, (duruyor) .
  Bunun üzerine;
  “Bu köpek (buraya) ne zaman girdi? ” buyurdu.
  Ben de:
  “Vallahi bilmiyorum” dedim. Emri üzerine köpek çıkarıldı. Hemen peşinden Cibril geldi.
  Resûlullah:
  “Sen bana söz verdin. Senin için burada oturup bekledim ama gelmedin” buyurdu. Cibril: “Evinin içindeki köpek gelmeme engel oldu. Çünkü biz (melekler) içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz” cevabını verdi.’’ (Müslim, Ebu Davud)
  İbn-i Ömer (ra) anlatıyor:
  “Cibril, Resûlullah’a (asm) falan saatte geleceğine dair söz vermişti. Fakat gecikti. Bu yüzden Peygamberimiz’in canı sıkıldı da evden dışarı çıktı. Yolda Cibril, Efendimiz'i karşıladı. Resûlullah’ın şikâyeti üzerine: “Biz, köpek ve resim olan eve girmeyiz” buyurdu.’’ (Buhari)
  Mezheplere göre köpek beslemenin hükmü;
  Şâfiîlerden Nevevî'ye göre; "İhtiyaç yokken köpek beslemek haramdır. Av, ziraat ve çoban için köpek beslemek caizdir. Ev ve sokakların korunması için köpek beslemek hususunda iki nokta-i nazar var: Birine göre caizdir, diğerine göre değil. Sahih olan görüş şudur: Madem ki, hadislerde üç maksadla köpek beslemeye izin verilmiştir. Buna kıyasla sahih bir ihtiyaç olursa başka maslahatlar içinde beslenebilir."
  Hanefîlerden İbnu'l-Hümâm; "Av, çoban ve ziraat maksadlarıyla köpek beslemek bi'l-icmâ caiz ise de hırsız veya düşman korkusu olmadan (sırf zevk, moda olsun diye)köpek beslemenin câiz olmadığını" belirtir ve eve sokulmaması gerektiğini söyler.
  Mâlikîler, bu meselede biraz daha yumuşak davranırlar. Onlar, belirtilen maksadlarla beslenen köpeklerin temiz olduğuna da hükmederler. Ancak diğer mezhep mensupları bu görüşü, köpeğin su içtiği kabın yedi kere yıkanmasını emreden hadise aykırı bularak tenkid ederler. (Kütüb-i Sitte)
  Köpek beslemenin caiz olduğu durumlar:
  • Köpek edinmek uygun bir şey değildir. Ancak hırsızın korkusu veya başka bir korku bulunursa, o zaman müstesnadır.
  • Ziraatcinin köpek beslemesi şer’an caizdir.
  • Av için köpek edinmek ise mübahtır.
  • Keza, bir kimsenin bağ, bahçe, ekin ve hayvanlarını korumak için köpek edinmesi de caizdir. (Fetavayi Hindiyye)
  Köpeğin salya ve tüyleri etrafa bulaşacağından ibadetlere ve sağlığa zarar verme ihtimali de vardır
  Hz. Peygamber (asm), köpeğin necisliği hususunda da ısrar eder. Öyle ki, köpeğin herhangi bir kaba değmesi halinde, kabın yedi ayrı su ile iyice yıkanıp, sonunda da toprakla ovulmadan temiz addedilemeyeceğini belirtir.
  "Köpek sizden birinize ait bir kabı yalayacak olursa, o kimse o kabı yedi defa yıkasın. Sekizincisini ise toprağa bulayarak yıkayın ." (Müslim, Ebu Davud , Nesai, İbn Mace)
  Buradan hareket eden fakihler köpeğin salyasından, herhangi bir kuyuya tek damla dahi düşecek olsa kuyunun pis addedilmesi gerektiği, binaenaleyh bu kuyunun kullanılabilmesi için, suyunun tamamen boşaltılması icab ettiği hükmünü getirirler. Köpeğin salya ve tüyleri etrafa bulaşacağından ibadetlere ve sağlığa zarar verme ihtimali de vardır. (Kütüb-i Sitte)
+ Yorum Gönder