+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ümminin imam olması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  Ümminin imam olması

  Reklam

  Ümminin imam olması Mumsema ümminin kuran okuyabilen birine imam olması caiz değildir yazıyor kitaplarda.ümmiyi de kuranı yüzünden okuyamayan kişi olarak tanımlıyorlar.kişi namaz kılacak derecede kuran ezberi varsa yine mi kuranı yüzünden okuyabilenlere imam olamaz.illaki kuranı yüzünden okuyabilmesi mi gerekir ezberinde bir cüz olsa bile imam olamaz mı

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: ümminin imam olması


  Reklam


  Kuran kulaktan duyarak ezberleyip okuyan ile kuranı yüzüne okuyabilen kişi ler arasında dağlar kadar fark vardır.
  Kuran okumasını bilmeyen dilediği kadar ezber yapsa ümmidir.


  DİNİ BİR KAVRAM OLARAK ÜMMÎ KİMDİR?


  Sözlükte "ümm", anne, bir şeyin aslı, bir toplumun reisi; ümmî ise anneci, anne tarafını tutan, anneye mensup demektir. Istılahta; ümmî, kitâbî bilgilerle zihni doldurulmamış, doğal hali üzerine kalmış, okuyup yazarak tahsil görmemiş kimseye denir. Kur'ân'da tekil ve çoğul şekli ile 6 yerde geçmiştir. Ümmî olmak Hz. Muhammed (a.s.)'in Kur'ân'da geçen bir vasfıdır (A'râf, 7/157). Peygamberin ümmî olması; onun insanlara aktardığı bilgilerin akıl, tecrübe ve duyu organlarıyla elde ettiği bilgiler olmadığını, çünkü onun bu anlamda bir tahsil görmediğini, tebliğ ettiği bilgilerin yüce kudrete, ilmi sınırsız Yaratıcı'ya dayandığını ifade eder. Peygamber, entelektüel bilgiye sahip bir insan olsa idi, muhatapları üzerindeki etkisi azalır, kendi bilgilerini aktardığı ileri sürülürdü. Nitekim Kur'ân'-da bu gerçek şöyle dile getirilmiştir: "(Ey Muhammed!) Sen bundan önce bir kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyordun, öyle olsaydı, (Allah'ın sözünü boşa çıkarmaya çalışan) iptalciler şüphelenirlerdi." (Ankebût, 29/48). Hiçbir tahsil görmemiş insanın, bilimsel gerçekleri söylemesi, söylediklerinin vahye dayalı olduğunun kanıtıdır.

  Cibril (a.s.), ilk vahyi getirip "oku" dediğinde Hz. Peygamber (a.s.) "Ben okuyan biri değilim." demesi (Buhârî, Bed'u'l-vahy, 3) onun ümmî olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Muhammed (a.s.)'in, yetiştiği toplumda tahsil görecek bir imkânı da yoktu. Çünkü O toplum da ümmî idi. Kur'ân'da bu husus açıkça bildirilmektedir (Cum'a, 62/2).


+ Yorum Gönder