+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Evde bulunan cevşen / muska gibi şeyler. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Yasin123
  Üye
  Reklam

  Evde bulunan cevşen / muska gibi şeyler.

  Reklam

  Evde bulunan cevşen / muska gibi şeyler. Mumsema muska nasıl yok edilmelidir

  Arkadaşlar muskanın şirk olduğunu gördüm internette. Bende hemen evde bulunan muskaların içini açtım. Birinin içinde nazar ayeti var. Diğeri de küçük Kur'an sanırım. Şimdi benim bunları ne yapmam lazım? Hayırlı günler.

 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Evde bulunan cevşen / muska gibi şeyler.


  Reklam


  Nureddin Yildiz:

  1. Selamünaleyküm. Küçük çocukların muska takmalarına izin veren ulema vardır. Büyükler için kullanmamak daha evladır.

  2.
  Asıl olan duaların okunmasıdır. Çocuklar için yazılıp asılmasına izin veren ulema olmuştur. Allah’a emanet olun.  Kim, nazarlık veya muska takarsa Allah’a şirk koşmuştur, anlamında bir hadis var mıdır?

  Değerli kardeşimiz;
  İlgili hadis rivayeti şöyledir: “(İçerisinde sihre ya da küfre ihtimali bulunan anlaşılmaz sözleri) okuyarak (hasta) tedavi etmek, muska takmak ve sevgi ilacı yapmak şirktir." (Ebu Davud, Tıb, 17)

  Konuyla ilgili başka bir hadis ise şöyledir: "Okuyarak tedavi etme usulü (nün) göz değmesinden ve zehirli böceklerin sokmasından başka (hiçbir hastalıkta bu iki hastalık kadar olumlu tesiri) yoktur" (Buharı, Tıb 17; Müslim, İman 374)

  Hadiste geçen Rukye, büyü anlamına gelir. Şifa ümidiyle dua okumaya da"rukye" denir. Şifa ümidiyle, Kur'an âyetlerini, Allah'ın güzel isimlerini ve Hz. Peygamber'in öğrettiği duaları ve bunlardan alınan ilhamla yazılan dua ve münacatları okumanın caiz olduğunda ittifak vardır.

  Ancak tedavi maksadıyla bunlardan başka şeyleri okumak, özellikle içlerinde manası anlaşılmaz kelimeler bulunan sözleri okumak haramdır. Çünkü bu sözlerin sihir için kullanılan sözler olması ihtimali bulunduğu gibi onların bir takım putların veya şeytanların ismi ya da küfür ifade eden sözler olması ihtimali de vardır.

  Tekili "temîme" olan "temaim" kelimesi ise muska demektir. Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 'Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım.' O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez."

  Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı. (Tirmizi, Daavat, 94)

  Ancak bunları istismar edip sanat haline getiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla haşr ve neşir olmak kesinlikle haramdır.

  Hadiste geçen Tivele, karı ile kocanın arasında bir sevginin doğması ümidiyle okunan bir takım sihirli sözlerdir. Bunlar ya ipler üzerine okunur, yahutta kâğıt üzerine yazılarak ve bir takım ameliyelerden sonra gayeye erişmeye çalışılır.

  Görüldüğü gibi ilk hadis-i şerifte; nefes etmek, muska takmak ve bir takım ibareler okumakla tedavi etme yöntemlerinin şeytan işi ve şirk olduğuifade edilirken, ikinci hadis-i şerifte okunup üflemenin, bazı hastalıkların tedavisinde geçerli bir yol olduğu ifade edilmektedir.

  Görünüşte bu iki hadis arasında bir çelişki varmış gibi anlaşılıyorsa da aslında burada çelişki yoktur. Çünkü Hz. Peygamber tarafından yasaklanan söz konusu tedavi usûlleri, şifası Allah'tan değil de sırf kendilerinden beklenen ve İslâmî usûllere ters düşen tedavi şekilleridir.

  Aslında hayatımızda yaptığımız bir çok işin haram olanı da vardır, helâl olanı da. Meselâ zehirli ilaç haram maddelerden yapılmış ise kullanılması haramdır. Helâl maddelerden yapılmışsa kullanılması helâldir. İçerisinde söylenmesi haram sözler bulunan şiir yazmak ve okumak haram olduğu gibi, içerisinde söylenmesi haram sözler bulunmayan şiirleri yazmak ve okumak helâldir.

  Muska takmak da böyledir, içerisinde söylenmesi küfrü gerektiren sözler bulunan bir muskayı yazmak veya takmak haram olduğu gibi, tesirini Allah'tan değil de bizzat muskadan bekleyerek bunu takmak da haramdır.

  Fakat içerisinde böylesi sözler bulunmayan bir muskayı tesirini sadece Allah'tan bekleyerek takmakta hiçbir sakınca yoktur.

  Muskacılığın bir meslek haline gelmemesi, dinin ve dinî duyguların hasis menfaatlere âlet edilmemesi bakımından dikkatli olunması gerekir.


  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet


 3. islamyolu
  Emekli
  Arkadaşlar muskanın şirk olduğunu gördüm internette. Bende hemen evde bulunan muskaların içini açtım. Birinin içinde nazar ayeti var. Diğeri de küçük Kur'an sanırım. Şimdi benim bunları ne yapmam lazım? Hayırlı günler.
  Adamlar daha attıgımız adımlara bile şirk diyecekler. Yok kardeşim Hadislerde vardır. geçmektedir Muskadan yana şirk olmaz. evinde kalsın.

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Arkadaşlar muskanın şirk olduğunu gördüm internette. Bende hemen evde bulunan muskaların içini açtım. Birinin içinde nazar ayeti var. Diğeri de küçük Kur'an sanırım. Şimdi benim bunları ne yapmam lazım? Hayırlı günler.
  en iyi yöntem yakmaktır.
  Şifa ayetleri okuyun bu size yeter.
  Adamlar daha attıgımız adımlara bile şirk diyecekler. Yok kardeşim Hadislerde vardır. geçmektedir Muskadan yana şirk olmaz. evinde kalsın.
  islamyolu kardeş oku

  MUSKA  Bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için
  boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey;
  üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır.

  Muska kelimesinin aslı "nüsha"dır. Arapça nüsha'dan Türkçeye bu
  şekilde, değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz", Doğu Arabistan'da
  "hamaya", "hafiz" yahutta "maâza", Türkiye'de "muska", "nusha" veya "hamail"
  denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, "rukye" olarak geçmektedir.

  Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak veya tedavî
  amacıyle yazılarak taşınır. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve
  altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli veya
  kalp biçimiııde kaplara da konan hamail, bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde
  kullanılmaktadır.

  Muskalara yalnızca sûre, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı
  gibi, Allah'ın, meleklerin, efsanevî kişilerin adları, anlaşılmaz tılsımlı
  sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve
  hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sûre, ayet,
  hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslâm dönemine; diğerleri ise, İslâm'dan
  önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir.

  Müslümanlar arasında muskalara 113. sûre olan Felak, 114. sûre
  olan Nâs, Yasin, Fâtiha süreleri, Âyetü'l-Kürsi (2/256), Âyetü'l-Arş (9/130),
  diğer çeşitli ayet, hadis ve dualar yazılır.

  İslâm fıkhı âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır:
  Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin
  olanlarıdır. İkincisi, tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznûn)
  olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedâvi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır.
  Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek haramdır.
  Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü
  yapmak da caizdir (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1970,
  IX, 6395 vd.).

  Dolayısıyle İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı
  psikolojik hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir
  yere asmak caiz kabul edilmiştir.

  Her şeyden önce İslâm dini, insan sıhhâtinin korunmasına ve
  hastalandığı zaman tedâvî görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn
  Abbâs ve İbn Mes'ûd'tan rivâyet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (s.a.s)'in
  huzuruna gelerek, "Ya Rasûlallah, gerektiğinde tedâvi olalım mı?" diye sormuş.
  Hz. Peygamber (s.a.s) bu soru üzerine: "Ey Allah'ın kulları tedâvi olunuz. Yüce
  Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını da yaratmış" diye
  buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 1; et-Tirmizî, Tıb, 2

  Ebu Sâîd kanalıyla rivâyet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber
  (s.a.s)'in muavvizeteyn* (Felak ve Nas) sûreleri nazil oluncaya kadar, insan ve
  cinlerin nazarlarından Allah'a sığındığı açıklanmaktadır (et-Tirmizî, Tıb, 16;
  İbn Mace, Tıb, 33).

  Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması câiz olduğu gibi,
  salih kimselere bunu yaptırmak da câizdir. Hz. Aişe (r.a)'dan şöyle rivâyet
  edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s) hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ
  eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: "Ey Allah'ım, ey insanların Rabb'ı, şu
  hastalığı götür, şifâ ver, şifâ veren Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ
  yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifâ ver" (İbn Mace, Tıb, 35, 36).

  Bu ve benzeri rivâyetlere göre, okuma ve yazma sûreti ile
  tedâvî caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle
  sıralamamız mümkündür:

  1- Okunan ve yazılan şey sûre, ayet, hadis veya manası
  anlaşılan dua olacak.

  2- Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işâretler
  kullanılmayacak. Buna göre, yukarıda anlatılan ikinci çeşit muskalar İslâm'a
  göre haram ve yasaktır.

  3- Tıbbi tedâvide olduğu gibi, burada da şifâ verenin yalnız
  Allah olduğuna inanılacak; O'ndan başkasından hiç bir şey umulmayacaktır.

  4- Sevdirmek veya nefret ettirmek gibi, tedâvi ile alakası
  olmayan şeyler için yapılmayacaktır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili,
  IX, 6397).

  Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya
  yazdırırken, İslâm'a muhalif olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve
  niyet Allah'ın rızası olmalıdır.

  Âlimlerin çoğunluğu, okuma veya yazma yolu ile tedâviden ücret
  almayı câiz görmüş bunu haram kabul etmemişlerdir (et-Tirmizî, Tıb, 20; el-Aynî,
  Umdetu'l-Kari, V, 647). Ancak bunu istismar etmemek gerekir.

  Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve
  taşımak (caizin terki ise evlâdır). İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası
  yoktur; fakat bu şartlara aykırı olarak yazılan ve taşınan muskalar, Allah'a
  ortak koşma (şirk) anlamına geleceğinden, kesinlikle yasaklanmış, haram kabul
  edilmiştir.

  Nureddin TURGAY


 5. karadamlalar
  Kesintili Üye
  çok sömürülen bir konudur bu muska ve rukye konusu. Allah doğru yoldan ayırmasın müslümanları.

 6. islamyolu
  Emekli
  islamyolu kardeş oku
  Hocam şimdi dedim Sende mi yoksa şirk diyeceksin . direk islamyolu kardeş oku diyince .

  Allah razı olsun çok güzel deliller getirmişin .

  Hocam Zaten Bir şeyde tesir Allahtandır , Allahtan başka kimse , ne kagıt , ne sure , ne muska yardım edemez. Ancak Allahtan gelir bütün yardımlar. Yardımı yaradan Allah tır. Şifayı veren Allah tır. Derdin dermanını veren Allah tır.

  Şifayı veren Allahtır , şifayı yaratan Allah tır dedik. Ama sebep olarak Doktorları vesile etmiş.

  Muska konusunuda bu şekil anlarsak , birde hadisi şeriflerdede sabit oldugundan kimse şirke girmez. zaten öyle bir düşünceyi aklım almaz.

  Yok şu nazar boncugu , şu muska , vs vs beni kurtarır diye itikat edersek ( yani hakikati ortadan kaldırırsak, hakikatte Allahın kurtaracagına itikat etmezsek ) işte bu şirk tir.

 7. Yasin123
  Üye
  Bilgi veren herkese teşekkürler.

 8. mum
  Administrator
  evde bulunan muska nasıl yok edilir?
  En iyi yol yakmak veya su içerisinde imha etmek.

+ Yorum Gönder
muska nasıl yok edilir,  muskada yıldız işareti ne anlama gelir,  muskadaki işaretlerin anlamı,  evde bulunan muska nasıl yok edilir,  evde bulunan muska,  muskada yıldız işareti,  evde muska buldum ne yapmalıyım