+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Her şey bir anda mı yaratıldı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. r1dv4n06
  (Cezalı)
  Reklam

  Her şey bir anda mı yaratıldı

  Reklam
 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Her şey bir anda mı yaratıldı


  Reklam


  Değerli kardeşimiz;

  İlk yaratılan Peygamberimizin (asm) nurudur. Bu nurdan diğer varlıklar yaratılmış ve en sonunda da insan yaratılmıştır.

  Dünya ve içindekilerin yaratılması konusunda Peygamber Efendimiz (asm) şu sırayı bildirmektedir:

  "Toprak, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, mekruhlar, nur ve Hz. Adem (as)"*[Müslim, Sıfatu'l-Kıyâme 27, (2789)].

  Mekruhtan maksat,*zahire göre şerdir. Bir kısım alimler ise buna madenler demişlerdir.

  Dikkat edersek, eşyanın yaratılışında mantıkî bir sıralama vardır. Sırayla toprak, dağlar, bitkiler, hayvanlar ve en son olarak insan yaratılmıştır. Burada asıl hedefin, yani kâinatı yaratmaktan maksadın insan olduğu görülmektedir. Zîra, bir meyve ağacı meyvesi için dikilir. Meyve ise, ağacın en son mahsulüdür. Çekirdek, filiz, fidan ağaç, yaprak, çiçek safhalarından geçtikten sonra meyveye ulaşılır.

  Âyet-i kerimedeki*"arzın insanlar için bir beşik kılınması"*(Tâhâ, 20/53) benzetmesini bu hadisin açıkladığını söyleyebiliriz. Zîra, beşik önceden bebek için, onun büyümesine uygun şekilde hazırlanır.

  Dağların yaratılması ağaç ve bitkilere zemin hazırlamıştır. Bitkiler hayvanların yaratılmasına, bitki ve hayvanların varlığı insanların gelmesine zemin hazırlamıştır. İnsan hayatı bunların varlığına bağlıdır.Bazı âlimler,*"Allah'ın her şeyi bir anda yaratabilecek güçte olmasına rağmen kademeli olarak yaratmış olması, mahlukatına itinalı ve sağlam adım atma dersini vermek içindir."*diye yorumlamışlardır. (Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütübü Sitte, VI/383)

  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder