+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmam-ı Azam’a göre Kütüb-ü Sitte’de Kur’an’a aykırı hadis var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. karadamlalar
  Kesintili Üye
  Reklam

  Cevap: İmam-ı Azam’a göre Kütüb-ü Sitte’de Kur’an’a aykırı hadis var mıdır?

  Reklam  Cevap: İmam-ı Azam’a göre Kütüb-ü Sitte’de Kur’an’a aykırı hadis var mıdır? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: İmam-ı Azam’a göre Kütüb-ü Sitte’de Kur’an’a aykırı hadis var mıdır?
  "aynı şekil bildiğim kadarıyla imamı azam döneminde hadis tasnif işleri bitmemişti. dolayısı ile kütübi sittenin içinde ki hadisleri nasıl tenkit edebilsin ki"

  imam ebu hanife zamanında kitap haline getirilmiş bir hadis mecmuası yoktu diye biliyorum.

  bir de, ebu hanife hadis ehli ile metod yönünden tam manası ile uyuşmazdı. ebu hanifenin bulunduğu bölge(kufe) hadis uydurmada döneminin zirvesindeydi ve ebu hanife de hadis alimi değildi bu sebeple bazı konularda zayıf hadisleri hüccet olarak aldığı çok olmuştur. bunun sebebi kufedekilerin naklettikleri sahih dahi olsa güvenmeyişidir(Allahu alem).
  (yanlış hatırlamıyor isem, yanlış olanları düzeltsin bilenler..)

 2. ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.

  Cevap: İmam-ı Azam’a göre Kütüb-ü Sitte’de Kur’an’a aykırı hadis var mıdır?


  Reklam


  İnternetten alıntı yapılmış bu yazıyı buraya nakledelim.....

  Âlim (Ebu Hanife): Tekzip etmek, ancak “Ben Hz Peygamber’in sözünü yalanlıyorum,” diyen kimsenin yalanlamasıdır Lâkin bir kimse “Ben Hz Peygamber’in söylediği her şeye iman ederim, fakat o kötülük yapılmasını söylemedi, Kur’ân’a da muhalefet etmedi” derse, bu söz o kimsenin, Hz Peygamber’i ve Kur’ân-ı Kerim’i tasdik etmesi; Allah’ın Resulünü, Kur’ân’a muhalefetten tenzih etmesidir Eğer, Hz Peygamber, Kur’ân’a muhalefet etse ve Allah için hak olmayan şeyleri kendiliğinden uydursa idi, Allah onun kudret ve kuvvetini alır, kalp damarını koparırdı Nitekim bu husus Kur’ân’da şöyle belirtilir:


  “Eğer peygamber söylemediklerimizi bize karşı, kendiliğinden uydurmuş olsa idi, elbette onu kuvvetle yakalar, sonra da kalp damarını koparıverirdik Sizin hiçbiriniz de buna mâni olamazdı” (Hâkka, 69/45-47)


  Allah’ın peygamberi, Allah’ın kitabına muhalefet etmez, Allah’ın kitabına muhalefet eden kimse de Allah’ın peygamberi olamaz Onların rivayet ettikleri bu haber Kur’ân’a muhaliftir Çünkü Allah; Kur’ân-ı Kerîm’de “Zina eden kadın ve erkek” (Nur, 24/2) ayetinde zâni ve zâniyeden iman vasfını nefyetmemiştir Keza, “Sizden fuhşu irtikap edenlerin her ikisini de” (Nisa, 4/16) ayetinde Allah “sizden” kaydı ile Yahudi ve Hıristiyanları değil, Müslümanları kastetmektedir O halde Kur’ân-ı Kerim’in hilafına, Hz Peygamber’den hadis nakleden herhangi bir kimseyi reddetmek, Hz Peygamber’i reddetmek veya tekzip etmek demek değildir Bilakis, Hz Peygamber adına bâtılı rivayet eden kimseyi reddetmek demektir İtham Hz Peygamber’e değil, nakleden kimseye râcidir Hz Peygamber’in söylediğini duyduğumuz yahut duymadığımız her şey can, baş üstünedir Biz onların hepsine iman ettik, onların Allah’ın Resulü’nün söylediği gibi olduğuna şehadet ederiz Keza Hz Peygamber’in, Allah’ın nehyettiği bir şeyi emretmediğine, Allah’ın kullarına ulaştırılmasını emrettiği bir şeye de mâni olmadığına şahitlik ederiz O, hiçbir şeyi Allah’ın tavsif ettiğinden başka şekilde tavsif etmez Yine şehadet ederiz ki O, bütün işlerde Allah’ın emrine muvafakat etmiş, hiçbir bid’at ortaya koymamıştırAllah’ın söylemediği hiçbir şeyi de, Allah’a isnat etmemiştir Bunun için Allah Teâl⠓Kim Resule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur” (Nisa, 4/80) buyurmaktadır (İmam-ı Azam’ın Beş Eseri, Tercüme, Mustafa Öz, 2 Bs, İFAV Yayınları, İstanbul, 1992, “el-Âlim ve’l-Müteallim”, s: 24-25)

 3. lazali54
  Üye
  bir de, ebu hanife hadis ehli ile metod yönünden tam manası ile uyuşmazdı. ebu hanifenin bulunduğu bölge(kufe) hadis uydurmada döneminin zirvesindeydi ve ebu hanife de hadis alimi değildi bu sebeple bazı konularda zayıf hadisleri hüccet olarak aldığı çok olmuştur. bunun sebebi kufedekilerin naklettikleri sahih dahi olsa güvenmeyişidir(Allahu alem).
  (yanlış hatırlamıyor isem, yanlış olanları düzeltsin bilenler..)


  sana bu konuda katılıyorum karadamla. zira ben de vahiyden kültüre diye bir kitap okumuştum. bu kitapda bu konuya çok güzel açıklamalar vardı. ebubekir (ra) ömer (ra) dahi, rasulun(sav) çok yakın arkadaşları olmalarına rağmen; rasulun (sav) vefatından sonra ondan bir hadis söylediklerini duyunca hemen iki tane şahit istermiş. yoksa söylenen hadise itibar etmediklerini yazıyordu.

  halbuki ebu hanife hem kufe de olmasından dolayı,hem de o coğrafyada uydurma hadislerin türemesinden dolayı haklı olarak görüşlerinde hadislere pek dayanmadığını belirtiyor du.


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12