Konusunu Oylayın.: Hz. İsa gelecek mi ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Hz. İsa gelecek mi ?
 1. 31.Aralık.2012, 15:18
  1
  vesveseli
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2011
  Üye No: 89766
  Mesaj Sayısı: 93
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  Hz. İsa gelecek mi ?


  Hz. İsa gelecek mi ? Mumsema Hz. İsa gelecekse sonuçta bi peygamber değilmi en son peygamber Hz. Muhammed (SAV) dir. BU AYETE KARŞIT DEĞİLMİ sonra deniyorki peygamber olarak gelmicek e peygamber olarak gelmiceğine göre Allah ondan bu görevi almışmı olucak durum bunu gösteriyor sonra reenkarnosyoncular İslamiyet te reekarnasyon var diyecek lütfen benim bu sorularımı cevaplayın habertürkte bi hoca söylemişti ? reekarnasyon sorusu bana ait


 2. 31.Aralık.2012, 15:18
  1
  vesveseli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Hz. İsa gelecekse sonuçta bi peygamber değilmi en son peygamber Hz. Muhammed (SAV) dir. BU AYETE KARŞIT DEĞİLMİ sonra deniyorki peygamber olarak gelmicek e peygamber olarak gelmiceğine göre Allah ondan bu görevi almışmı olucak durum bunu gösteriyor sonra reenkarnosyoncular İslamiyet te reekarnasyon var diyecek lütfen benim bu sorularımı cevaplayın habertürkte bi hoca söylemişti ? reekarnasyon sorusu bana ait

 3. 31.Aralık.2012, 15:47
  2
  Mvx
  Üye

  Profili:
  Mvx
  Üyelik Tarihi: 29.Aralık.2012
  Üye No: 99300
  Mesaj Sayısı: 39
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?
  Yanlışsam bilgili olanlar düzeltsin. Kıyametin büyük alametlerinden birisi Deccal'ın ortaya çıkması. Deccal dünyayı bitirdikten sonra Hz. İsa yeryüzüne inip deccal'ı öldürecek ve mahşer dediğimiz hesap anı başlayacak. Ben bunu din hocamızdan böyle anladım. Veya buna benzer birşeyde olabilir. (en doğrusunu Allah bilir.) Bilgisi olanlar varsa bu üyemizi de aydınlatsınlar


 4. 31.Aralık.2012, 15:47
  2
  Mvx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mvx
  Üye  Yanlışsam bilgili olanlar düzeltsin. Kıyametin büyük alametlerinden birisi Deccal'ın ortaya çıkması. Deccal dünyayı bitirdikten sonra Hz. İsa yeryüzüne inip deccal'ı öldürecek ve mahşer dediğimiz hesap anı başlayacak. Ben bunu din hocamızdan böyle anladım. Veya buna benzer birşeyde olabilir. (en doğrusunu Allah bilir.) Bilgisi olanlar varsa bu üyemizi de aydınlatsınlar

 5. 31.Aralık.2012, 16:09
  3
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Alıntı
  Hz. İsa gelecekse sonuçta bi peygamber değilmi en son peygamber Hz. Muhammed (SAV) dir.
  Son Peygamber şüphesiz Hz. Muahhmed (sav)dir ama bu Hz. İsanın gelmesine engel değildir.
  Alıntı
  BU AYETE KARŞIT DEĞİLMİ
  Hangi ayet?
  Alıntı
  sonra deniyorki peygamber olarak gelmicek e peygamber olarak gelmiceğine göre Allah ondan bu görevi almışmı olucak durum bunu gösteriyor
  Peygamber olarak gelecek ama yeni bir kitapla ve kendine gelen incil ile değil demek isteniyor.
  Alıntı
  sonra reenkarnosyoncular İslamiyet te reekarnasyon var diyecek lütfen benim bu sorularımı cevaplayın habertürkte bi hoca söylemişti ? reekarnasyon sorusu bana ait
  Reenkarnasyon, öldükten sonra, ruhun başka bedene geçme inancıdır, bu nuzuli İsa (as) ile alakası yoktur.
  Hz. İsa ölmemişki

  Alıntı
  Hz. İsa aleyhisselamın inmesine inanmak gerekli midir? Delilleri nelerdir? Maturidi ve Eşari'nin erkan-ı imaniyeden saydıklarını idda edenler olduğu gibi, bu alimlerin erkan-ı imaniyeden saymadıklarını idda edenler de vardır...

  a. İslam'da inanç esaslarını Tevhid, Nübüvvet ve Meâd (ahiret) olarak üç ana başlıkta özetleyebiliriz. Ancak Hz. İsa (as)'nın nüzulünü bu inanç esasları arasında göremeyiz. Konuyla ilgili ayetlerden çıkarılan anlamlar, hadisler ve ümmetin kabulü esas alınınca nüzûl-ü İsa’ya inanmak Efendimiz (asm)’e îtimadın ve güvenin ifadesidir, denilebilir. Fakat bunu inkâr etmek küfre sebep olmaz, yani kişi kafir olmaz...
  b. Kur'an'da anlatılan Hz. İsa (as), Hristiyan teolojisinde anlatılan İsa (as)'dan farklıdır. Kur'an’da Hz. İsa (as) ile ilgili anlatılan haberlerin temel vurgusu, onun bir insan olduğu (Zuhruf, 43/59), annesi Meryem'in günahsız bir kadın olduğu ve ilahi bir mucize ile İsa (as)'yı babasız olarak dünyaya getirdiği (Meryem, 19/16-34), İsa (as)'ın babasız dünyaya gelişini idrak edemeyen ve onun Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Hristiyanların dalalet içerinde oldukları ve tevhidi şirke bulaştırdıkları üzerinedir. (Maide, 5/72).

  Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve kıyametin kopmasından önce kıyametin bir alâmeti olarak tekrar dünyaya gelişi genellikle "nüzûl-İ İsa" adı altında âlimler arasında tartışılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de, İsâ (as)'ın kıyametin kopmasından önce yer yüzüne ineceğine dair açık bir beyan yoktur. Kur'an'da İsâ (as)'ya inanmayanların ona tuzak kurdukları, fakat Allah'ın onların tuzaklarını boşa çıkardığı ifade edildikten sonra,
  "Ey İsâ! Senin ruhunu kabzedeceğim, seni nezdime yükseltecek ve kâfirlerden çekip arındıracağım." (Âl-i İmrân, 3/54-55)
  denilmektedir. Diğer bir âyette ise Yahudilerin, "Meryem oğlu İsâ'yı öldürdük." demeleri şiddetle eleştirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:
  "Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, sadece onlara öyle göründü." (Nisâ 4/157)
  Âyette geçen "teveffı" kelimesi Arapça'da "ruhu bedenden ayırmak, öldürmek" anlamına geldiği halde bazı müfessirlerce buna "yeryüzünden çekip almak, göğe yükseltmek" mânası verilir. Bazılarınca da teveffînin gerçek ölüm değil "uykuda ruhu alıkoyma" anlamına geldiği kabul edilir. Bir kısım müfessirler. teveffî kelimesi "öldürmek" mânasına geldiğinden bunun Hz. İsâ (as)'ın ruhunun kabzedildiğini açıkça ifade ettiği görüşündedir. (Taberî, III/290-291; İbn Kesîr, Tefsîrü'l-Kur-ân, 1, 366; Reşîd Rızâ, III/316-317) Âl-İ İmrân süresindeki âyette yer alan "ref" kavramı ise cansız varlıklarla ilgili olarak zikredilince maddî, insanlar hakkında kullanılınca mânevi yükseltmeyi ifade eder. Kur'an'da ref bazan mutlak olarak da geçer ve mertebenin veya ruhun yükseltilmesi kastedilir. Âyetlerde (Âl-i imrân 3/55; Nisâ 4/158) Hz. İsa (as)'ın Allah'a yükseltildiği bildirilir, fakat bunun mahiyetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaz.

  c.
  Muhtelif hadis rivayetlerinde Hz. İsâ (as)'ın kıyamet alâmeti olarak yeryüzüne ineceğine dair bilgiler yer almaktadır. Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerde belirtildiğine göre Hz. İsâ (as), Deccâl ortaya çıktıktan sonra inecek, Müslümanlar arasında adaletle hükmedecek, haçı kırıp domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, hac ve umre ziyareti yapacak, nefesi kâfirleri öldürecek,Deccal’ı katlettikten sonra yedi veya kırk yıl yaşayacak ve vefat edecektir. (bk. Buhârî, Büyü, 102; Müslim, İmân, 242-243. 247, Fiten, 34, 39; Tirmizî, Fiten, 21, 54, 59, 62)

  Kütüb-i Sitte dışındaki literatürde yer alan rivayetlerde ise Hz. İsâ (as)'ın ineceği yer, yapacağı işler, dünyadaki ömrü ve ölümü hakkında daha ayrıntılı bilgiler yer alır. Buna göre İsâ ruhlu-bedenli olarak göktedir, Hz. Peygamber (asm) Mi'rac yolculuğunda onunla karşılaşmış ve gökten inişini idrak etmeleri halinde kendisine selâmını iletmelerini ashabına vasiyet etmiştir. (Zemahşerî, lll/424; Kurtubî, Tezkire, II/546; Jbn Kesîr, Nihâye, I/183)

  Taberî, İbn Kesîr, Keşmîrî ve M. Zâhid Kevserî gibi âlimler nüzûl-i İsâ'ya dair rivayetlerin mütevâtir olduğunu söylerken M. Reşîd Rızâ ve Abdülkerim el-Hatîb gibi bazı son dönem âlimleri bu görüşü reddederler. Bunlara göre söz konusu metinlerin çoğu Kâ'b el-Ahbâr vb. Ehl-i kitap menşeli râvilerce nakledilmiş olup tedvin döneminde kaynaklara hadis olarak intikal etmiş ve dinin esasıyla ilgili görülmediğinden bu konuda titiz davranılmamıştır. (Abdülkerîm el-Hatîb, el Mesîh fi’l-Kur'ân, s. 539)

  Nüzûl-i İsâ meselesi erken devirlerden itibaren Sünnî ve Şiî kaynaklarında kısaca yer almış, son dönemlerde ise bu konudaki tartışmalar çoğalmıştır.

  Bu tartışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür:

  1. Hz. İsâ (as) düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu-bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmiştir. Kıyametin vukuundan önce dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tâbi olacak ve Deccal’ı öldürüp yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Âyet ve hadisler buna inanmayı gerektirir. Zira âyetlerde İsâ (as)'ın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride Allah tarafından ruhunun kabzedileceği belirtilmiştir. (Âl-İ İmrân 3/55; Nisâ, 4/ 157) İsâ (as)'ın ruhunun Allah tarafından kabzedildiğini mazi sîgasıyla bildiren âyetteki teveffî kavramı (Mâide, 5/117) bunun kıyametin kopmasından önce gerçekleşeceği tarzında yorumlanmalıdır. Çünkü başka âyetlerde Ehl-i kitabın her birinin Hz. İsâ (as)'ın ölümünden önce ona iman edeceği haber verilmiş (Nisâ, 4/159) ve İsâ (as)'ın bir kıyamet alâmeti olduğu açıklanmıştır. (Zuhruf, 43/61) Ayrıca tevatür derecesine ulaşan hadisler nüzûl-i İsâ konusuna açıklık getirmektedir. Ehl-i sünnet kelâmcıları ile Selefiyye ve Şîa bu görüştedir. Her ne kadar İbn Haldun, Şîa'da îsâ'nın nüzulü yerine Mehdî inancının geçtiğini söylemişse de Şîa kaynaklarında Mehdî'nin ortaya çıkacağı inancı yanında nüzûl-i İsâ inancının da benimsendiğine dair bilgiler vardır. (İbn Bâbeveyh. s. 69; Tabersî, II, 758-759)

  2. Hz. İsa (as) düşmanlarınca öldürülmek istendiği anda, Allah tarafından tabii bir ölümle öldürülerek ruhen kendi katına yükseltilmiştir. Mu'tezile kelâmcılarının yanı sıra Ahmed Emîn, Abdülkerîm el-Hatîb, Ebû Reyye ve Muhammed İzzet Derveze gibi çağdaş âlimler bu görüştedir.

  3. Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve âhir zamanda dünyaya dönüşüne ilişkin âyetler açık anlamlı olmadığı ve bu konuda pek çok hadis bulunduğundan nüzûl-i İsâ olayını bütünüyle reddetmek doğru değildir. Buna göre İsâ (as) ruhlu-bedenli bir varlık olarak ilâhî huzura yükseltilmemiş, tabii ölümle ruhu kabzedilmiştir. Ancak konuyla ilgili hadisler de dikkate alınarak uygun şekilde te'vil edilmelidir. Buna göre ileriki asırlarda Hz. İsâ (as)'ın manevî şahsiyetinin ortaya çıkıp insanlığa getirdiği sevgi, barış, şefkat gibi değerlerin onun mensupları tarafından uygulanacağını söylemek mümkündür. Muhammed Abduh, M. Re-şîd Rızâ gibi son devir âlimleri bu görüştedir. Halîmî ve Teftâzânî gibi bazı eski kelâmcılar da nüzûl-i İsâ'ya dair nasları te'vil etmeyi caiz görmüşlerdir.

  Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve dünyaya inişine dair görüşlerden ikincisiyle üçüncüsünün Hz. İsâ (as)'ın tabii bir ölümle öldüğü, ruhlu bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmediği ve dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı hususunda birleştiği görülmektedir.
  Hz. İsa (as)’ın Yahudiler tarafından öldürüldüğü iddiası, asla doğru değildir. (bk. TDV. Nuzul-i İsa Md.)

  Sonuç olarak, Hz. İsa aleyhisselam hakkındaki inancımız şu olmalıdır:

  Hz. İsâ (as) düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu-bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmiştir. Kıyametin vukuundan önce dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tâbi olacak ve Deccal’ı öldürüp yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Âyet ve hadisler buna inanmayı gerektirir. Zira âyetlerde Hz. İsâ (as)'ın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride Allah tarafından ruhunun kabzedileceği belirtilmiştir.
  İlave bilgiler için tıklayınız:
  Mehdi ve İsa (as) hakkındaki ayet ve hadisler. Dünyanın altı günde yaratılması...
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
 6. 31.Aralık.2012, 16:09
  3
  Administrator
  Alıntı
  Hz. İsa gelecekse sonuçta bi peygamber değilmi en son peygamber Hz. Muhammed (SAV) dir.
  Son Peygamber şüphesiz Hz. Muahhmed (sav)dir ama bu Hz. İsanın gelmesine engel değildir.
  Alıntı
  BU AYETE KARŞIT DEĞİLMİ
  Hangi ayet?
  Alıntı
  sonra deniyorki peygamber olarak gelmicek e peygamber olarak gelmiceğine göre Allah ondan bu görevi almışmı olucak durum bunu gösteriyor
  Peygamber olarak gelecek ama yeni bir kitapla ve kendine gelen incil ile değil demek isteniyor.
  Alıntı
  sonra reenkarnosyoncular İslamiyet te reekarnasyon var diyecek lütfen benim bu sorularımı cevaplayın habertürkte bi hoca söylemişti ? reekarnasyon sorusu bana ait
  Reenkarnasyon, öldükten sonra, ruhun başka bedene geçme inancıdır, bu nuzuli İsa (as) ile alakası yoktur.
  Hz. İsa ölmemişki

  Alıntı
  Hz. İsa aleyhisselamın inmesine inanmak gerekli midir? Delilleri nelerdir? Maturidi ve Eşari'nin erkan-ı imaniyeden saydıklarını idda edenler olduğu gibi, bu alimlerin erkan-ı imaniyeden saymadıklarını idda edenler de vardır...

  a. İslam'da inanç esaslarını Tevhid, Nübüvvet ve Meâd (ahiret) olarak üç ana başlıkta özetleyebiliriz. Ancak Hz. İsa (as)'nın nüzulünü bu inanç esasları arasında göremeyiz. Konuyla ilgili ayetlerden çıkarılan anlamlar, hadisler ve ümmetin kabulü esas alınınca nüzûl-ü İsa’ya inanmak Efendimiz (asm)’e îtimadın ve güvenin ifadesidir, denilebilir. Fakat bunu inkâr etmek küfre sebep olmaz, yani kişi kafir olmaz...
  b. Kur'an'da anlatılan Hz. İsa (as), Hristiyan teolojisinde anlatılan İsa (as)'dan farklıdır. Kur'an’da Hz. İsa (as) ile ilgili anlatılan haberlerin temel vurgusu, onun bir insan olduğu (Zuhruf, 43/59), annesi Meryem'in günahsız bir kadın olduğu ve ilahi bir mucize ile İsa (as)'yı babasız olarak dünyaya getirdiği (Meryem, 19/16-34), İsa (as)'ın babasız dünyaya gelişini idrak edemeyen ve onun Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Hristiyanların dalalet içerinde oldukları ve tevhidi şirke bulaştırdıkları üzerinedir. (Maide, 5/72).

  Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve kıyametin kopmasından önce kıyametin bir alâmeti olarak tekrar dünyaya gelişi genellikle "nüzûl-İ İsa" adı altında âlimler arasında tartışılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de, İsâ (as)'ın kıyametin kopmasından önce yer yüzüne ineceğine dair açık bir beyan yoktur. Kur'an'da İsâ (as)'ya inanmayanların ona tuzak kurdukları, fakat Allah'ın onların tuzaklarını boşa çıkardığı ifade edildikten sonra,
  "Ey İsâ! Senin ruhunu kabzedeceğim, seni nezdime yükseltecek ve kâfirlerden çekip arındıracağım." (Âl-i İmrân, 3/54-55)
  denilmektedir. Diğer bir âyette ise Yahudilerin, "Meryem oğlu İsâ'yı öldürdük." demeleri şiddetle eleştirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:
  "Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, sadece onlara öyle göründü." (Nisâ 4/157)
  Âyette geçen "teveffı" kelimesi Arapça'da "ruhu bedenden ayırmak, öldürmek" anlamına geldiği halde bazı müfessirlerce buna "yeryüzünden çekip almak, göğe yükseltmek" mânası verilir. Bazılarınca da teveffînin gerçek ölüm değil "uykuda ruhu alıkoyma" anlamına geldiği kabul edilir. Bir kısım müfessirler. teveffî kelimesi "öldürmek" mânasına geldiğinden bunun Hz. İsâ (as)'ın ruhunun kabzedildiğini açıkça ifade ettiği görüşündedir. (Taberî, III/290-291; İbn Kesîr, Tefsîrü'l-Kur-ân, 1, 366; Reşîd Rızâ, III/316-317) Âl-İ İmrân süresindeki âyette yer alan "ref" kavramı ise cansız varlıklarla ilgili olarak zikredilince maddî, insanlar hakkında kullanılınca mânevi yükseltmeyi ifade eder. Kur'an'da ref bazan mutlak olarak da geçer ve mertebenin veya ruhun yükseltilmesi kastedilir. Âyetlerde (Âl-i imrân 3/55; Nisâ 4/158) Hz. İsa (as)'ın Allah'a yükseltildiği bildirilir, fakat bunun mahiyetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaz.

  c.
  Muhtelif hadis rivayetlerinde Hz. İsâ (as)'ın kıyamet alâmeti olarak yeryüzüne ineceğine dair bilgiler yer almaktadır. Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerde belirtildiğine göre Hz. İsâ (as), Deccâl ortaya çıktıktan sonra inecek, Müslümanlar arasında adaletle hükmedecek, haçı kırıp domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, hac ve umre ziyareti yapacak, nefesi kâfirleri öldürecek,Deccal’ı katlettikten sonra yedi veya kırk yıl yaşayacak ve vefat edecektir. (bk. Buhârî, Büyü, 102; Müslim, İmân, 242-243. 247, Fiten, 34, 39; Tirmizî, Fiten, 21, 54, 59, 62)

  Kütüb-i Sitte dışındaki literatürde yer alan rivayetlerde ise Hz. İsâ (as)'ın ineceği yer, yapacağı işler, dünyadaki ömrü ve ölümü hakkında daha ayrıntılı bilgiler yer alır. Buna göre İsâ ruhlu-bedenli olarak göktedir, Hz. Peygamber (asm) Mi'rac yolculuğunda onunla karşılaşmış ve gökten inişini idrak etmeleri halinde kendisine selâmını iletmelerini ashabına vasiyet etmiştir. (Zemahşerî, lll/424; Kurtubî, Tezkire, II/546; Jbn Kesîr, Nihâye, I/183)

  Taberî, İbn Kesîr, Keşmîrî ve M. Zâhid Kevserî gibi âlimler nüzûl-i İsâ'ya dair rivayetlerin mütevâtir olduğunu söylerken M. Reşîd Rızâ ve Abdülkerim el-Hatîb gibi bazı son dönem âlimleri bu görüşü reddederler. Bunlara göre söz konusu metinlerin çoğu Kâ'b el-Ahbâr vb. Ehl-i kitap menşeli râvilerce nakledilmiş olup tedvin döneminde kaynaklara hadis olarak intikal etmiş ve dinin esasıyla ilgili görülmediğinden bu konuda titiz davranılmamıştır. (Abdülkerîm el-Hatîb, el Mesîh fi’l-Kur'ân, s. 539)

  Nüzûl-i İsâ meselesi erken devirlerden itibaren Sünnî ve Şiî kaynaklarında kısaca yer almış, son dönemlerde ise bu konudaki tartışmalar çoğalmıştır.

  Bu tartışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür:

  1. Hz. İsâ (as) düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu-bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmiştir. Kıyametin vukuundan önce dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tâbi olacak ve Deccal’ı öldürüp yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Âyet ve hadisler buna inanmayı gerektirir. Zira âyetlerde İsâ (as)'ın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride Allah tarafından ruhunun kabzedileceği belirtilmiştir. (Âl-İ İmrân 3/55; Nisâ, 4/ 157) İsâ (as)'ın ruhunun Allah tarafından kabzedildiğini mazi sîgasıyla bildiren âyetteki teveffî kavramı (Mâide, 5/117) bunun kıyametin kopmasından önce gerçekleşeceği tarzında yorumlanmalıdır. Çünkü başka âyetlerde Ehl-i kitabın her birinin Hz. İsâ (as)'ın ölümünden önce ona iman edeceği haber verilmiş (Nisâ, 4/159) ve İsâ (as)'ın bir kıyamet alâmeti olduğu açıklanmıştır. (Zuhruf, 43/61) Ayrıca tevatür derecesine ulaşan hadisler nüzûl-i İsâ konusuna açıklık getirmektedir. Ehl-i sünnet kelâmcıları ile Selefiyye ve Şîa bu görüştedir. Her ne kadar İbn Haldun, Şîa'da îsâ'nın nüzulü yerine Mehdî inancının geçtiğini söylemişse de Şîa kaynaklarında Mehdî'nin ortaya çıkacağı inancı yanında nüzûl-i İsâ inancının da benimsendiğine dair bilgiler vardır. (İbn Bâbeveyh. s. 69; Tabersî, II, 758-759)

  2. Hz. İsa (as) düşmanlarınca öldürülmek istendiği anda, Allah tarafından tabii bir ölümle öldürülerek ruhen kendi katına yükseltilmiştir. Mu'tezile kelâmcılarının yanı sıra Ahmed Emîn, Abdülkerîm el-Hatîb, Ebû Reyye ve Muhammed İzzet Derveze gibi çağdaş âlimler bu görüştedir.

  3. Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve âhir zamanda dünyaya dönüşüne ilişkin âyetler açık anlamlı olmadığı ve bu konuda pek çok hadis bulunduğundan nüzûl-i İsâ olayını bütünüyle reddetmek doğru değildir. Buna göre İsâ (as) ruhlu-bedenli bir varlık olarak ilâhî huzura yükseltilmemiş, tabii ölümle ruhu kabzedilmiştir. Ancak konuyla ilgili hadisler de dikkate alınarak uygun şekilde te'vil edilmelidir. Buna göre ileriki asırlarda Hz. İsâ (as)'ın manevî şahsiyetinin ortaya çıkıp insanlığa getirdiği sevgi, barış, şefkat gibi değerlerin onun mensupları tarafından uygulanacağını söylemek mümkündür. Muhammed Abduh, M. Re-şîd Rızâ gibi son devir âlimleri bu görüştedir. Halîmî ve Teftâzânî gibi bazı eski kelâmcılar da nüzûl-i İsâ'ya dair nasları te'vil etmeyi caiz görmüşlerdir.

  Hz. İsâ (as)'ın ölümü ve dünyaya inişine dair görüşlerden ikincisiyle üçüncüsünün Hz. İsâ (as)'ın tabii bir ölümle öldüğü, ruhlu bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmediği ve dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı hususunda birleştiği görülmektedir.
  Hz. İsa (as)’ın Yahudiler tarafından öldürüldüğü iddiası, asla doğru değildir. (bk. TDV. Nuzul-i İsa Md.)

  Sonuç olarak, Hz. İsa aleyhisselam hakkındaki inancımız şu olmalıdır:

  Hz. İsâ (as) düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu-bedenli olarak ilâhî huzura yükseltilmiştir. Kıyametin vukuundan önce dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tâbi olacak ve Deccal’ı öldürüp yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Âyet ve hadisler buna inanmayı gerektirir. Zira âyetlerde Hz. İsâ (as)'ın düşmanlarınca öldürülmediği, ileride Allah tarafından ruhunun kabzedileceği belirtilmiştir.
  İlave bilgiler için tıklayınız:
  Mehdi ve İsa (as) hakkındaki ayet ve hadisler. Dünyanın altı günde yaratılması...
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 7. 31.Aralık.2012, 16:25
  4
  İsmailAbi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Ekim.2012
  Üye No: 98294
  Mesaj Sayısı: 221
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Kardeş acaip saçmalamışsın rearkarnasyonla ne alaka?Aynı hafızada aynı bedende müslüman bir şekilde gelecek.Ne rearkarnasyonu?Bu görev ona verildi Allah c.c böyle diledi ve böyle olacak.


 8. 31.Aralık.2012, 16:25
  4
  Devamlı Üye
  Kardeş acaip saçmalamışsın rearkarnasyonla ne alaka?Aynı hafızada aynı bedende müslüman bir şekilde gelecek.Ne rearkarnasyonu?Bu görev ona verildi Allah c.c böyle diledi ve böyle olacak.

 9. 31.Aralık.2012, 16:35
  5
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,592
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  bu gibi konulara hem cok fazla takmamali.. imanimizi her türlüsüne hazirlamaliyiz..
  cok fazla ince detaya iniyoruz sanki imanimizi kurtardikda..


 10. 31.Aralık.2012, 16:35
  5
  Aciz Kul
  bu gibi konulara hem cok fazla takmamali.. imanimizi her türlüsüne hazirlamaliyiz..
  cok fazla ince detaya iniyoruz sanki imanimizi kurtardikda..

 11. 31.Aralık.2012, 16:41
  6
  ferah36
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Nisan.2010
  Üye No: 74798
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Cevaplar verilmiş. Bu konyla ilgili ekleme yapayım, izninizle:
  Bazı kimseler çıkıyor ya, duymuşsunuzdur:
  "Ben İsa'yım Mesih'im (İsa AS.ın diğer ismi)" diye. O kişiler bilmiyorlar ki, kendileri bir ana-babadan dünyaya gelmişlerdir. İsa AS.ın babası yok. Nüfusta kaydı yok. Hem semadan inecek.


 12. 31.Aralık.2012, 16:41
  6
  ferah36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Cevaplar verilmiş. Bu konyla ilgili ekleme yapayım, izninizle:
  Bazı kimseler çıkıyor ya, duymuşsunuzdur:
  "Ben İsa'yım Mesih'im (İsa AS.ın diğer ismi)" diye. O kişiler bilmiyorlar ki, kendileri bir ana-babadan dünyaya gelmişlerdir. İsa AS.ın babası yok. Nüfusta kaydı yok. Hem semadan inecek.

 13. 01.Ocak.2013, 17:10
  7
  BİR kul
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Aralık.2012
  Üye No: 99179
  Mesaj Sayısı: 22
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  aleyküm selam bütün din kardeşlerim böyle konuları kafana takmamalısın eğer biri bir konu ortaya atarsa kıyametle ilgilide sen böyle düşünürsen ve kafa yorrarsan senin ahiret günün den kortuğunu anlaşılır fakat sen bir müslüman olarak namaz kılıp zekat verip oruç tutarak ve benze din görevlerini yaparsan hayatın boyunca mekanın cennet olacaktır ismail abinin dediğigibide ALLAH öle buyurmuşsa bize verilen (görevlerimizi yapıp kıyamet gününe kadar) beklemek yani böle konuları pek kafana takmamalısın... yardımcı olduysam ne mutlu bana.....ALLAH EMANET OLUN::...


 14. 01.Ocak.2013, 17:10
  7
  BİR kul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  aleyküm selam bütün din kardeşlerim böyle konuları kafana takmamalısın eğer biri bir konu ortaya atarsa kıyametle ilgilide sen böyle düşünürsen ve kafa yorrarsan senin ahiret günün den kortuğunu anlaşılır fakat sen bir müslüman olarak namaz kılıp zekat verip oruç tutarak ve benze din görevlerini yaparsan hayatın boyunca mekanın cennet olacaktır ismail abinin dediğigibide ALLAH öle buyurmuşsa bize verilen (görevlerimizi yapıp kıyamet gününe kadar) beklemek yani böle konuları pek kafana takmamalısın... yardımcı olduysam ne mutlu bana.....ALLAH EMANET OLUN::...

 15. 02.Ocak.2013, 03:33
  8
  ferah36
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Nisan.2010
  Üye No: 74798
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Alıntı
  (görevlerimizi yapıp kıyamet gününe kadar) beklemek yani böle konuları pek kafana takmamalısın.
  BİRkul kardeşim.
  Bazı insanlar "ölmeden önce ölme" emrini yerine getirdikleri için, ölümden, ahiretten, kıyametten, ...vb.. olaylardan etkilenmezler. Burası (mumsema.com)da, her seviyeden bilgi sahibi insanların ortak mekanı olduğu için, böyle bilgilere ihtiyacı olanların istekleri cevaplanmış oluyor.


 16. 02.Ocak.2013, 03:33
  8
  ferah36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Alıntı
  (görevlerimizi yapıp kıyamet gününe kadar) beklemek yani böle konuları pek kafana takmamalısın.
  BİRkul kardeşim.
  Bazı insanlar "ölmeden önce ölme" emrini yerine getirdikleri için, ölümden, ahiretten, kıyametten, ...vb.. olaylardan etkilenmezler. Burası (mumsema.com)da, her seviyeden bilgi sahibi insanların ortak mekanı olduğu için, böyle bilgilere ihtiyacı olanların istekleri cevaplanmış oluyor.

 17. 02.Ocak.2013, 06:16
  9
  çelebiler
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ağustos.2012
  Üye No: 97474
  Mesaj Sayısı: 406
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Hz. İsa'nın öldüğü ayetle sabittir.Geleceğine dair Kuran'da bir bilgi yoktur.Mehdi ve daccal'de Kuran'da bahsedilmez.Bu bilgiler hadislerde geçer kimilerine göre mütevatir olsa dahi aslında hepsi zayıf hadislerdir.Doğruluğunu Kuran ile teyid etme imkanı yoktur.Hadisler birbirleriyle çelişir.Çünkü böyle şeyler Kuran'da hiç geçmez.Bunların kıyamet alameti olması meselesine gelince Rabbimiz Kuran'da kıyametin aniden kopacağını bildirmektedir.Araf 187 Kıyamet aniden kopacaksa bu kadar alamet olduktan sonra kıyamet koparsa o kıyamet aniden mi kopmuş olur yoksa haber vere vere mi kopmuş olur.İsanın ve mehdinin gelmesi deccalin çıkması gibi olaylar yaşanacaksa kıyamet aniden kopmuş olmaz.öyleyse aniden kopacak kıyametin alameti de olmaz.


 18. 02.Ocak.2013, 06:16
  9
  çelebiler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Hz. İsa'nın öldüğü ayetle sabittir.Geleceğine dair Kuran'da bir bilgi yoktur.Mehdi ve daccal'de Kuran'da bahsedilmez.Bu bilgiler hadislerde geçer kimilerine göre mütevatir olsa dahi aslında hepsi zayıf hadislerdir.Doğruluğunu Kuran ile teyid etme imkanı yoktur.Hadisler birbirleriyle çelişir.Çünkü böyle şeyler Kuran'da hiç geçmez.Bunların kıyamet alameti olması meselesine gelince Rabbimiz Kuran'da kıyametin aniden kopacağını bildirmektedir.Araf 187 Kıyamet aniden kopacaksa bu kadar alamet olduktan sonra kıyamet koparsa o kıyamet aniden mi kopmuş olur yoksa haber vere vere mi kopmuş olur.İsanın ve mehdinin gelmesi deccalin çıkması gibi olaylar yaşanacaksa kıyamet aniden kopmuş olmaz.öyleyse aniden kopacak kıyametin alameti de olmaz.

 19. 02.Ocak.2013, 11:35
  10
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Celebiler
  Biz sunniyiz ve başka inanç görüş kabul etmiyoruz.
  Bu fikirlerini kendine sakla.


 20. 02.Ocak.2013, 11:35
  10
  Moderatör
  Celebiler
  Biz sunniyiz ve başka inanç görüş kabul etmiyoruz.
  Bu fikirlerini kendine sakla.

 21. 02.Ocak.2013, 12:46
  11
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,829
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  Çelebiye sormak lazım Hz İsa öldüğüne hangi ayetle sabittir?157- Ve `Biz Allah'ın resulü Meryemoğlu İsa-Mesihi öldürdük' demelerinden ötürü. Oysa O'nu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat kendilerine öyle göründü. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda tam bir kuşku içindedirler, bu konudaki bilgileri sadece sanıya uymaktan ibarettir. Yoksa onu kesinlikle öldürmediler. 158- Tersine Allah, O'nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Nisa suresi


 22. 02.Ocak.2013, 12:46
  11
  Devamlı Üye
  Çelebiye sormak lazım Hz İsa öldüğüne hangi ayetle sabittir?157- Ve `Biz Allah'ın resulü Meryemoğlu İsa-Mesihi öldürdük' demelerinden ötürü. Oysa O'nu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat kendilerine öyle göründü. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda tam bir kuşku içindedirler, bu konudaki bilgileri sadece sanıya uymaktan ibarettir. Yoksa onu kesinlikle öldürmediler. 158- Tersine Allah, O'nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Nisa suresi

 23. 02.Ocak.2013, 14:17
  12
  okan çolak
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Ocak.2013
  Üye No: 99343
  Mesaj Sayısı: 35
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hz. İsa gelecek mi ?

  din kültürü hocamdan nkledyorum
  hz isa semaan inmeyecek şöyle olacak hristiyanlık müslümanlığa dönecek onlar d farkedecskler hz isa nın müslüma olduunu
  tarı açıklamalar yap
  ı


 24. 02.Ocak.2013, 14:17
  12
  din kültürü hocamdan nkledyorum
  hz isa semaan inmeyecek şöyle olacak hristiyanlık müslümanlığa dönecek onlar d farkedecskler hz isa nın müslüma olduunu
  tarı açıklamalar yap
  ı
+ Yorum Gönder
Git 12 Son