+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namaz Kılarken Belin Açılması Namazı Bozar Mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. pars06
  Devamlı Üye
  Reklam

  Namaz Kılarken Belin Açılması Namazı Bozar Mı?

  Reklam

  Namaz Kılarken Belin Açılması Namazı Bozar Mı? Mumsema Selamun aleyküm.Bir
  insanın namaz kılarken beli açılsa bu namaz kabul olur mu?

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: Namaz Kılarken Belin Açılması Namazı Bozar Mı?


  Reklam


  ve aleykumusselam ve rahmetullah.


  Namaz Kılarken Avret Yeri Açılırsa :


  Namaz kılarken avret yerlerinden biri açılırsa, vakit kaybetmeden hemen örterse, namazı caizdir. Bunda icmâ1 vardır. Bir rükün yerine getirilecek kadar bir zaman beklerse, namazı bozulur. Bunda da icmâ' vardır. Ancak İmam Muhammed'e göre bu durumda bir rü*kün eda edinceye kadar örtmezse namazı bozulur. Bir rükün eda edilecek kadar bir zaman bekler, fakat bir rükün eda etmezse na*mazı bozulmaz. [22]Birinci görüş ihtiyata uygun görülmüştür.
  Bu konuda, tenasül aleti kendi başına bir organ, husyeler de kendi başına bir organ sayılır. Dizden aşağı topuklara kadar olan kı*sım da kendi başına bir organ kabul edilmiştir. Sahih olan da budur. Dizden tenasül aletine kadar olan kısım da kendi başına bir organ*dır. Bu bakımdan namaz kılınırken diz kapaklan açılırsa namaz ca*izdir. Çünkü açılan kısım organın dörtte biri değildir. En sahih olan jfcf görüş te budur.[23]
  Kadmm topuğu diz kapağına kadar olan kısımla aynı hükümdedr. Yani kadın namaz kılarken topukları açılırsa, namazı bozulmaz. Çünkü topuk dize kadar olan kısmın dörtte birine tekabül etmemektedir.[24]
  Bunun gibi karın ve sırt'dan her biri başlıbaşma birer aza sayıYan kısımlar karına dahildir. Göğüs ayrı bir azadır. Ancak göğsü henüz iyice büyümemiş kızların memeleri bu konuda göğüslerine tabi'dir. Büyüyen memeler ise başlıbaşma bir organ sayılır.[25]
  Namaz kılmak için elbise bulamayıp avret yerleri açık bulunan kimse oturarak namaz kılar; ancak rükû' ve secdeleri baş işaretiyle yerine getirir. Bununla beraber ayakta rükû' ve secdeyle birlikte na*mazını kılabilir. Fakat birinci şekil afdaldır. Çünkü avret yerlerinin iyice açılmasını önler. Yanında kimse bulunmasa bile Allah CC.C.) utamlmaya daha lâyıktır.
  Bu bakımdan fukaha bu meseleyi işlerken, çıplak kimse ister gece, ister gündüz, ister evinde, ister çölde bulunsun onun için afdal ti olan oturarak namaz kılmaktr, demiş'.erdir. [26]Sahih olan da bu*dur.
  O halde fakir bir kimse elbise almaya güç getiremjyorsa, kendi-sine hediye edilen bir elbiseyi ahpkullanması vâcib olur. Bunun dı*şında kendini örtmek, ya da avret yerlerini örtmek için mubah sa-yılan bir şeyler arar. Bulamadığı takdirde başkasının hakkına el uza-tamaz. Çünkü burada ölüme kapı açan bir zaruret mevcut değildir.[27]
  Çıplak adam, namaz kılmak için yanında elbisesi bulunan kimse*den sırf namaz kılmak için emaneten elbise ister, verirse onunla kı*lar. Vermediği takdirde çiplakvazîyette belirttiğimiz şekilde nama*zını kılar.
  Namaz kılarken kendisini örtecek kadar elbise bulursa, o tak*dirde namazı olduğu yerde bırakıp elbiseyi giyer. Elbise bulacağını ümit ediyorsa, namazı vaktin sonuna doğru geciktirebilir.[28]
  Birkaç çıplak bir arada bulunuyorsa, ya birbirinden uzaklaşıp öylece namaz kılarlar, ya da cemaatle kılmak istiyorlarsa, imam olacak onların ortasında durur, hepside oturup ayaklarını kıbleye uzatır, eîîerinide utan yerlerinin görünmemesi için siper yaparak na*maz kılarlar. Afdal olanda budur.
  Örtünmek için bir hasır ya da yaygı bulan kimse, onlarla örtü-nüp öylece namaz kılar. Bunun gibi utan yerlerini ağaç yaprağı ya da ot ve benzeri şeylerle Örtmek mümkün olduğu yerlerde, Önce ör*tünür, sonra namaz kılar.[29]
  Utan yerlerine sürecek kadar temiz çamur bulan kimse, namaz kılmadan önce o çamuru sürünür, sonra namaz kılar. Bunun gibi az da olsa ön ve arkasını örtecek kadar temiz ve helâl ne bulursa, onu örtünmesi vâcib olur. Bu hususta ittifak vardır. Sadece ön ya da ar-kasını örtecek kadar bir şey bulursa, kendisine hangisini örtmek uy*gun geliyorsa orasını örter. Bu konuda fukahanm farklı görüşü var*sa da afdal olanı, şahsın bulunduğu durumu dikkate alarak onun arzusuna bırakılmasıdır.[30]

 3. Misafir
  Namaz kılarken bir yerinin çözülmesinin namazı bozduğunu bilmiyordum önceki namazların acaba namazın kabul olmuş müdür

+ Yorum Gönder
namazda belin açılması,  namaz kılarken belin açılması,  namazda sırt açılması,  namazda belim acildi,  namazda bir yerin açılması,  namazda sırt açılırsa,  namazda bel açılması